Hastalıklar ve Tedaviler

Notuss Fort Nedir ve Ne İşe Yarar? Notuss Fort Öksürük Şurubu Yan Etkileri Nelerdir?

NOTUSS FORT 22.5 mg/5 ML ŞURUP KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her 5 ml şurup 22.5 mg butamirat sitrat içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, sorbitol %70 non-kristalin, propilen glikol, gliserin, sukraloz. sodyum benzoat, masking flavour. portakal aroması, deiyonize su gibi yardımcı maddeler içerir.

Notuss Fort Ne İçin Kullanılır

NOTUSS FORT NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Notuss Fort etkin madde olarak butamirat sitrat içeren, şurup formunda bir ilaçtır.

Notuss Fort, “öküsürük baskılayıcı ilaçlar” olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Notuss Fort, çocuk emniyetli HDPE kapaklı, amber renkli ölçü çizgili 60 ml ve 100 ml’lik cam şişelerde ölçekle birlikte kullanıma sunulmaktadır.

Notuss Fort, çeşitli nedenlerden kaynaklanan öksürüğün şikayetlere yönelik (semptomatik) tedavisinde kullanılır.

NOTUSS FORT KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Sizin/çocuğunuzun butamirat sitrat veya Notuss Fort’un bileşeminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Çocuğunuz 3 yaşın altında ise Notuss Fort’u kullanmayınız.

NOTUSS FORT’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer siz/çocuğunuz aynı zamanda başka balgam söktürücü ilaçlar alıyorsanız, dikkatti olmalısınız. Notuss Fort’un bu tür ilaçlarla aynı anda kullanılması önerilmez.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

Öksürük 7 günden daha uzun süre devam ederse doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

NOTUSS FORT’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içeceklerin etkileşimi bildirilmemiştir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE NOTUSS FORT KULLANIMI

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, ilk üç ay Notuss Fort kullanmamanız önerilmektedir. Daha sonraki dönemde, ancak doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse Notuss Fort’u kullanabilirsiniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE NOTUSS FORT KULLANIMI

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebek emziriyorsanız, Notuss Fort almadan önce doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NOTUSS FORT KULLANABİLİR Mİ?

Notuss Fort uykulu hissetmenize neden olabilir, bu nedenle araç ve makine kullanırken veya dikkat gerektiren diğer işleri yaparken dikkatli olunuz.

NOTUSS FORT’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Notuss Fort sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz

Notuss Fort 5 ml’lik dozunda 10 g’dan daha az gliserin içerir. Gliserine karşı herhangi bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 5 ml’sinde 17.50 mg sodyum sitrat dihidrat ve 5.00 mg sodyum benzoat ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

İçeriğinde propilen glikol bulunmaktadır, ancak dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NOTUSS FORT KULLANIMI

Eğer balgam söktürücü özelliği olan başka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NOTUSS FORT NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde kendiniz/çocuğunuz için belirtilen dozlarda kullanınız.

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez. 

6 yaş üzeri çocuklarda Notuss Fort kullanım şekli: Günde 2 kez 5 ml.

12 yaşın üstündeki çocuklarda Notuss Fort kullanım şekli: Günde 3 kez 5 ml.

Yetişkinlerde Notuss Fort kullanım şekli: Günde 4 kez 5 ml.

Doktorunuz farklı bir tavsiyede bulunmadıkça, Notuss Fort’u 1 haftadan daha uzun süre kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Notuss Fort ağız yoluyla kullanılır.

İlacınızın dozunu ayarlamak için ölçeği kullanınız. Ölçeği her kullanımdan sonra yıkayıp kurulayınız.

Çocuklarda Notuss Fort Kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Notuss Fort Kullanımı:

Notuss Fort’un yaşlılarda kullanımı araştırılmamıştır.

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliklerinde Notuss Fort Kullanımı:

Notuss Fort böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerinde araştırma yapılmamıştır.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Notuss Fort Kullandıysanız:

Notuss Fort’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Notuss Fort’u Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aşırı dozda Notuss Fort alınması halinde altta bahsi geçen belirtiler görülebilir.

 • Uyku hali,
 • Bulantı, kusma,
 • İshal,
 • Sersemlik,
 • Tansiyon düşmesi.

Bu etkiler doz azaltılınca veya kesilince ortadan kalkabilir. Eğer ilaç kesildiğinde bu etkiler devam ediyorsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Notuss Fort İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

NOTUSS FORT’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Notuss Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Notuss Fort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Ciltte döküntü.

Bu çok ciddi yan etkidir. Eğer bu yan etki sizde görülürse, sizin Notuss Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Uyku hali,
 • Bulantı,
 • İshal.

Bunlar Notuss Fort’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

NOTUSS FORT’UN SAKLANMASI

 • Notuss Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Notuss Fort’u 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Notuss Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Notuss Fort’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 20/01/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Öksürük Neden Olur
 2. Çocuklarda Öksürük Nedenleri
 3. Hamilelikte Öksürük Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git