Nörolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Nöroloji Nedir? Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

Nöroloji ve nörolojik hastalıklarNöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi ile kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi haricindeki tedavi yöntemlerinin uygulanmasından sorumlu tıp bilim dalıdır.

Nöroloji ve nörolojik hastalıklar

Nöroloji, genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemi ile kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi haricindeki tedavi yöntemlerinin uygulanmasından sorumlu tıp bilim dalıdır.

Nöroloji, gün geçtikçe kendi içinde ve sınırlı bir dal olmaktan çıkmış, epilepsi, hareket sistemi bozuklukları, beyin damar hatalıkları, alzheimer hastalığı, bunamalar ve uyku bozuklukları gibi ayrıca özen gerektiren alt disiplinlere bölünmüştür. Nöroloji tıp bilim dalı, 19. yüzyılda ruh hastalıklarını da içinde barındırır iken, 20. yüzyıldan sonra ruh hastalıkları psikiyatri bilim dalı olarak ayrılmıştır. Bu alanların tümünde ciddi bir laboratuvar arka planının yanı sıra diğer tıp alanları ile multidisipliner bir ilişki içinde devam ettiği görülmektedir.

Nöroanatomi nedir?

İnsanın sinir sistemi merkezi ve periferik olarak ikiye ayrılır. Merkezi sinir sistemi beyin ile omurilikten oluşur ve davranışı ayarlamakta önemli bir rolü vardır. Periferik sinir sistemi, merkezi sinir sistemi dışında vücutta bulunan tüm nöronlardan oluşur ve somatik ve otonom sinir sistemi olarak ikiye ayrılır. Somatik sinir sistemi, duyu organlarından beyne ve omuriliğe algısal bilgiyi getiren afferent nöronlardan ve kaslara motor talimatları götüren efferent nöronlardan oluşur. Otonom sinir sistemi ikiye ayrılır ve vücudu eyleme hazırlayan sempatik sinir sistemi. vücudu dinlemeye, enerjisini korumaya hazırlayan parasempatik sinir sistemidir.

Nörolojik hastalıklar

Nörolojik hastalıklar

Nöroloji’yi ilgilendiren hastalıklar

Nörolojik hastalıklar genellikle beyni, beyinciği, beyin sapını, beyinden dağılan sinir sistemi hastalıklarını, kafatasını, omuriliği ve merkezi sinir sistemi hastalıklarını içerir.

Bu hastalıklar, iskemik beyin damar hastalığı (tıkanmalı inme). Serabrovasküler hastalık, serabrovasküler hastalık kanama, subaraknoid kanama, baş ağrısı, migren hastalığı, anevrizma, epilepsi (sara), nöromusküler hastalıklar, alzheimer hastalığı, unutkanlıklar (demans), parkinson hastalığı, hidrosefali, beyin tümörleri, beyin apsesi, baş ve boyun tümörleri, vertigo, siyatik ağrısı, yüz felci, menenjit, beyin kanaması, beyin felci, emes hastalığı, nevralji, bel fıtığı, boyun fıtığı, omurga kanal darlığı, omurilik yaralanmaları, merkezi sinir sisteminin diğer enfeksiyöz hastalıkları ve benzeri hastalıklar nöroloji tıp bilim dalı hastalıklarıdır.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git