Hastalıklar ve Tedaviler

Norodol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Norodol’ün Yan Etkileri

Norodol berrak, renksiz bir çözeltidir, antipsikotik grubuna dahildir ve her bir ml’sinde 2 mg haloperidol içerir. Norodol; 20 ml’lik ambalajlarda temin edilebilir.

Norodol damla kullanma talimatı nedir?

Norodol’ün etkin maddesi nedir? Her bir ml’sinde 2 mg haloperidol içerir.

Norodol’ün yardımcı maddeleri: Laktik asit, Metil parahidroksibenzoat, Propil parahidroksibenzoat, Deiyonize su içerir.

Norodol damla ağızdan alınır. 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Norodol nedir ve ne için kullanılır? (Norodol’ün endikasyonları)

Norodol berrak, renksiz bir çözeltidir, antipsikotik grubuna dahildir ve her bir ml’sinde 2 mg haloperidol içerir. Norodol; 20 ml’lik ambalajlarda temin edilebilir.

Norodol aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır: 

 • Zihin karışıklığı
 • Halüsinasyonlar (aslında olmayan şeylerin işitilmesi, görülmesi veya hissedilmesi)
 • Sanrı (gerçekte olmayan şeylere inanılması)
 • Paranoya (olağandışı şüphecilik)
 • Aşırı coşku, heyecan, huzursuzluk, hiperaktivite
 • Aşırı saldırganlık veya şiddet

Norodol ayrıca aşağıdaki durumlarda da kullanılır: 

 • Gilles de la Tourette sendromunda ve kontrol dışı hareketlerde (tikler)
 • Sürekli olan hıçkırıklarda

Norodol hangi hastalıklarda kullanılır

Norodol kullanmanın sakıncalı olduğu durumlar (Norodol’ün kontrendikasyonları)

Eğer;

 • Haloperidol veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık gösteriyorsanız
 • Kalp atışınızın anormal ritimde atmasına (aritmi) veya olağandışı yavaşlamasına (bradikardi) neden olan belirli tipte kalp hastalığı öykünüz varsa
 • Kalp atışınıza etki eden herhangi bir ilaç alıyorsanız
 • Doktorunuz kanınızdaki potasyum seviyesinin çok düşük olduğunu söylediyse
 • Parkinson hastasıysanız
 • Doktorunuz beyninizdeki “bazal ganglion” adı verilen bölümün etkilendiği bir durumun olduğunu söylediyse
 • Farkındalığınızın, bilincinizin azalması veya tepkilerinizin yavaşlaması durumu var ise, bunlar gibi durumlarda Norodol kullanmayınız.

Norodol kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

Eğer;

 • Kalp hastalığınız varsa veya ailenizden biri kalp hastalığına bağlı olarak aniden hayatını kaybettiyse
 • Beyin kanaması geçirdiyseniz veya doktorunuz sizin inme (felç) geçirmeye diğer kişilerden daha fazla yatkın olduğunuzu söylediyse
 • Kanınızdaki mineral (elektrolitler) seviyesi normalden düşük ise (doktorunuz size öneride bulunacaktır.)
 • Uzun süredir düzenli yemek yemiyorsanız
 • Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
 • Epilepsi hastasıysanız veya konvülziyona neden olabilecek herhangi diğer bir durum söz konusu ise
 • Depresyondaysanız
 • Tiroid bezi ile ilgili sorunlarınız var ise
 • İyi huylu böbreküstü bezi tümörünüz (feokromasitoma) var ise, Norodol’u dikkatli kullanınız veya bu ilacı size reçete eden doktorunuza durumunuz hakkında bilgi veriniz.

Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, bu ilaç da demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olma olasılığı taşımaktadır.

Diğer antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi, seyrek olarak toplardamarlarda kan pıhtısı oluşumu (venöz tromboembolik olay- VTE ) riskine neden olabilir.

Norodol kullanımı sırasında medikal sağlık muayeneleri: 

 • Doktorunuz tedaviniz öncesinde ve tedaviniz boyunca elektrokardiyogram (EKG) yaptırmanızı isteyebilir. EKG kalbinizin elektriksel aktivitesini ölçer.
 • Doktorunuz kanınızdaki mineral (elektrolit) seviyesini ölçmek isteyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda Norodol kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Norodol kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Gebeliğin son döneminde antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme semptomları açısından risk altındadırlar. Bu bozukluklar; huzursuzluk, kasların aşırı gerginliği, kasların gerginliğini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunumla ilgili sıkıntı ve beslenme bozukluklarını içermektedir. Hamilelik döneminde Nrodol’ü doktorunuz gerekli görürse kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Norodol kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız, ilacı kullanmayınız. Çünkü çok az miktarda ilaç anne sütüne geçebilir.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Norodol kullanımı: Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa bu ürünü dikkatli kullanınız.

Araç ve makine kullananlar Norodol kullanabilir mi? Norodol’ün araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Norodol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması: Aç karnına ya da besinlerle birlikte alınabilir. Norodol kullanırken alkol almak sizi sersemletebilir ve dikkatinizi azaltabilir. Dolayısıyla aldığınız alkol miktarı konusunda dikkatli olmalısınız.

Norodol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Norodol’ün içeriğinde propil parahidroksibenzoat (E218), metil parahidroksibenzoat (E219) bulunmaktadır. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte norodol kullanımı

Eğer Norodol ile Lityum’u aynı zamanda alıyorsanız özel olarak izlenmeniz gerekebilir. Doktorunuza bu durumu söyleyiniz ve aşağıdakilerden biri olursa her iki ilacı almayı kesiniz:

 • Zihin karışıklığı
 • Yer yön dengesizliği
 • Baş ağrısı
 • Denge problemleri ve uykulu olma hali.

Bunlar ciddi bir durumun söz konusu olabileceğinin işaretleridir.

Norodol aşağıdaki ilaçların etkisini değiştirebilir, aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Sizi sakinleştiren ve uyumanıza yardımcı olan ilaçlar (sakinleştiriciler)
 • Düşüncelerinizi, hislerinizi ve davranışlarınızı etkileyen hastalıklar için kullanılan ilaçlar (antipsikotikler)
 • Güçlü ağrı kesiciler
 • Kalp atışınızdaki değişiklikler için veya kalp atışınızı düzenlemek için kullanılan ilaçlar
 • Öksürük ve soğuk algınlığı için kullanılan ilaçlar
 • Epilepsi için kullanılan ilaçlar
 • Depresyonda kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresanlar ve tetrasiklik antidepresanlar gibi)
 • Kan basıncını düşüren ilaçlar (guanetidin ve metildopa gibi)
 • Ciddi alerjik reaksiyonlarda kullanılan ilaçlar (adrenalin gibi)
 • Parkinson hastalığını tedavi eden ilaçlar (levodopa gibi)
 • Kanın sulandırılmasına yardımcı olarak kullanılan ilaçlar (fenindiyon gibi)

Aşağıdaki ilaçlar Nrodol’ün etkisini değiştirebilir:

 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (fluoksetin ve paroksetin gibi)
 • Sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar (kinin, meflokin gibi)
 • Anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar (buspiron gibi)
 • Kalp atım problemleri için kullanılan ilaçlar (kinidin dizopramid ve prokainamid, amiodaron, sotalol ve dofetilid gibi)
 • Epilepsi tedavisinde kullanılan (fenobarbital ve karbamazepin gibi)
 • Alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar (terfenadin)
 • Ciddi enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar (rifampisin gibi)
 • Kan basıncını düşüren ilaçlar (diüretikler gibi)
 • Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (sparfloksasin, moksifloksasin, eritromisin i.v. gibi)
 • Mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar (ketokonazol)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Norodol nasıl kullanılır?

Doktorunuz veya eczacınız ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktorunuz sizin ne sürede ne kadar Norodol kullanmanız gerektiğini söyleyecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun olan dozu ayarlayacaktır. Tedavi dozunuz, yaşınıza, belirtilerin şiddetine, diğer sağlık sorunlarınızın olup olmamasına ve geçmişte benzer ilaçlara verdiğiniz tepkilere bağlıdır.

Başlangıç dozu yetişkinlerde; 1.5 ile 5.0 mg (15-50 damla) arasındadır. Bu doz günde iki ya da üç kez alınır.

Semptomlarda gelişme gerçekleştiğinde doktorunuz Norodol’ün dozunu azaltabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Norodol ağız yoluyla alınır.

Çocuklarda Norodol kullanımı: 

Çocuklar için doz vücut ağırlığına bağlı olarak değişir.

Günlük doz 0.025-0.05 mg/kg’dır.

Doz sabah ve akşam verilmek üzere ikiye bölünmelidir.

Çocukların aldığı en fazla günlük doz 10 mg (100 damla) olmalıdır.

Yaşlılarda Norodol kullanımı:

Yaşlı insanlarda tedaviye düşük dozla başlanır.

İdame doz, doktorunuz tarafından size en uygun olan doz olarak ayarlanacaktır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Norodol kullanımı: 

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa bu ürünü dikkatli kullanınız.

Eğer Norodol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla Norodol kullandıysanız:

Norodol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer söylenen Norodol miktarından fazlasını kullandıysanız ya da sizin dışınızda birisi kullanması gereken miktardan fazlasını almışsa bir doktor ile konuşunuz veya en yakın hastaneye başvurunuz.

Norodol kullanmayı unutursanız:

Eğer almanız gereken zamanda Norodol kullanmayı unutursanız, takip eden dozu zamanında kullanarak tedavinize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Norodol ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler: 

Doktorunuz farklı bir şekilde önermedikçe Norodol tedavisi kademeli olarak sonlandırılmalıdır. Tedaviyi ani şekilde durdurmak; mide bulantısı veya kusma, uyumada zorluk gibi olumsuz etkilere neden olabilir.

Doktorunuzun size önerdiği talimatlara dikkatlice uyunuz.

Norodol’ün olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Norodol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Norodol’ü kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Yüzde ve boğazda ani şişme
 • Kurdeşen (aynı zamanda ürtiker olarak da bilinir)
 • Ciddi tahriş
 • Derinin su toplaması ve kızarması.

Bunlar ciddi alerjik reaksiyon belirtileri olabilir. Bu alerjik reaksiyon belirtileri çok az insanda meydana gelir.

NMS (nöroleptik malign sendrom) belirtileri: Hızlı kalp atışı, Kan basıncının değişmesi, Ateş ve akabinde terleme, hızlı nefes alıp verme, kas katılığı, bilinç azalması ve koma, kandaki yüksek protein seviyesi (kreatin fosfokinaz enzimi). Bu durumlar seyrek olarak görülür.

Kalp atışının anormal olması (aritmi). Aritmi kalbinizin durmasına neden olabilir (kalp durması). Bu tip ilaç alanlarda özellikle yaşlılarda, açıklanamayan ölümler seyrek olarak gerçekleşmiştir.

Yavaşlık gibi dengesiz hareketler, kas katılığı, titreme ve huzursuzluk. Normalden daha fazla tükürük, tik veya dilin, yüzün, ağzın, çenenin veya boğazın normal olmayan hareketleri veya gözlerin dönmesi. Bu etkiler oluşursa size ek bir ilaç verilebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

Norodol’ün çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkileri: 

 • Huzursuz hissetme
 • Uyumada güçlük
 • Baş ağrısı.

Norodol’ün yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri: 

 • Titreme
 • Kaslarda sertleşme
 • Maske yüz
 • Yavaş hareketler
 • Ayakları sürüyerek dengesiz yürüme
 • Rahatsız, sıkıntılı ya da depresyonlu ya da uykulu hissetme
 • Ayağa kalkınca baş dönmesi ya da sersemlik hissetme
 • Anormal düşünme ya da görme ya da anormal sesler duyma gibi psikotik ruh hastalığı belirtileri
 • Bulanık görme ya da hızlı göz hareketlerini içeren problemler.

Norodol’ün yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Derinin ve gözlerinin sararmasını kapsayan karaciğer problemleri
 • Açık renkli dışkı ve koyu renkte idrar
 • Zihin karışıklığı
 • Beyaz kan hücrelerin sayısındaki azalmanın çeşitli enfeksiyonlara sebep olması
 • Nöbet ya da havale
 • Nefes almada güçlük ve hırıltılı solunum
 • Hormon değişikliğinin sebep olduğu bazı yan etkiler: Kilo değişikliği, ereksiyon problemleri gibi cinsel işlevlerde zorluk, erkeklerde göğüslerin şişmesi ya da ağrılı ve uzamış ereksiyon, bazı insanların cinsel arzularını kaybetmesi, bazı kadınların periyotlarının düzensiz, ağrılı ve ağır geçmesi ya da aylık periyotlarının olmaması.

Norodol’ün seyrek görülen (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri: 

Ağzı açamama

Norodol’ün sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri: 

 • Deride hafif morarma veya deri altında kanama (trombosit denilen küçük kan hücrelerinin sayısının azalması ile meydana gelebilir.)
 • Halsizlik, yorgunluk ya da zihin karışıklığı ile sonuçlanan beyni etkileyen sıvı tutulması.

Norodol’ün diğer yaygın yan etkileri: 

 • Döküntü
 • Yavaş hareket etme
 • Ağız kuruluğu
 • Mide bulantısı
 • Halsizlik
 • Kabızlık
 • İdrar yapmada güçlük

Norodol’ün diğer yaygın olmayan yan etkileri: 

 • Derinin güneş ışığına karşı hassasiyeti
 • Normale göre fazla terleme
 • Ateş
 • Ayak bileklerinin şişmesi

Norodol’ün diğer sıklığı bilinmeyen yan etkileri: 

 • Derininin pul pul soyulması, dökülmesi
 • İltihaplı deri (kırmızı, yanan ve ağrılı deri)
 • Düşük vücut sıcaklığı

Norodol’ün test sonuçlarına etkileri: 

 • Karaciğer fonksiyonlarında anormal test sonuçları
 • Düşük kan şekeri seviyesi (Hipoglisemi)
 • Anormal kalp belirtileri (elektrokardiyogram, EKG)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Norodol nasıl saklanır?

 • Norodol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Norodol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Norodol’ü son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Norodol’ü kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 03.06.2013 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Tourette sendromu nedir ve neden olur
 2. Paranoid kişilik bozukluğu neden olur
 3. Hiperaktivite bozukluğa bozukluğu neden olur
 4. Manik depresif bozukluk neden olur
 5. Atarax nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git