Hastalıklar ve Tedaviler

Nootropil Nedir? Nootropil Ne İşe Yarar? Nootropil Yan Etkileri Nelerdir?

Nootropıl ilacını kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Nootropıl 800 mg film tablet ağızdan alınır.

NOOTROPIL 800 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Nootropil 800 mg film tablet ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 800 mg pirasetam içerir.

Yardımcı maddeler: Makrogol 6000 (toz), kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, kroskarmeloz sodyum, Opadry OY-3445 turuncu [HPMC 2910 5 cP (E464), titanyum dioksıt (E 171), Sunset sarısı FCF alüminyum lakı (E110), Makrogol 400] ve Opadry OY-S-29019 şeffaf (HPMC 2910 50 cP, Makrogol 6000) gibi yardımcı maddeler içerir.

Nootropil Prospektüs

NOOTROPIL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (NOOTROPIL ENDİKASYONLARI)

Nootropil, turuncu renkli, oblong, çentikli, N/N olarak işaretli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet bulunur. Nootropil, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

Nootropil’in erişkinlerde kullanımı:

 • Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisinde,
 • Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani (“flaş-benzeri” kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),
 • Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

Nootropil’in çocuklarda kullanımı:

 • 8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisinde kullanılır.

NOOTROPIL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Nootropil’in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,
 • Beyin kanamanız varsa,
 • Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,
 • Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

NOOTROPIL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeni ile, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, belirli bir hastalık nedeniyle kanama riski taşıyorsanız, beyin kanaması geçirdiyseniz, düşük dozda aspirin dahil kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar kullanıyorsanız veya ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişimli bir hasta iseniz,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa Nootropil’i dikkatle kullanınız.

Yaşlıysanız ve uzun süredir Nootropil kullanıyorsanız, böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekir ise doz ayarlaması yapılmalıdır.

Nootropil’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

NOOTROPIL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Nootropil’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE NOOTROPIL KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuza haber veriniz.

 • Nootropil’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktor tarafından gerekli görülmedikçe Nootropil hamile kadınlarda kullanılmamalıdır.
 • Nootropil kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nootropil anne sütüne geçtiği için, Nootropil’i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NOOTROPIL KULLANABİLİR Mİ?

Nootropil baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

NOOTROPIL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Nootropil 800 mg Film Tablettin içeriğinde Sunset Sarısı FCF (E110) bulunur. Bu yardımcı madde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, dikkatli olunuz.
 • Ayrıca Nootropil sodyum içerdiğinden, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar dikkatli olmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NOOTROPIL KULLANIMI

 • Nootropil bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.
 • Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.
 • Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez.
 • Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.
 • 4 hafta boyunca günlük 20g’lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.
 • Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan 1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, Nootropil ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NOOTROPIL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıkılığı İçin Talimatlar:

Nootropil’i hangi hastalığın tedavisi amacıyla alıyorsanız, o hastalık için doktorunuzun size önerdiği dozda ve uygulama sıklığında kullanınız.

Yetişkinlerde Nootropil kullanım şekli:

Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi için, günlük önerilen doz: 2.4 g (3 tablet) – 4.8 g’a (6 tablet) kadardır. Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam 1’er tablet veya 6 tableti sabah,’öğlen ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) tedavisi için, günlük önerilen doz: 2.4 g (3 tablet) – 4.8 g’a (6 tablet) kadardır. Gün içerisinde 3 tableti sabah, öğlen ve akşam 1’er tablet veya 6 tableti sabah, öğlen ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani (‘’fllaş-benzeri” kas kasılmaları) tedavisi için, normal başlangıç dozu: 7.2 g (9 tablet)’dir. gün içerisinde, dozu 3’e bölerek sabah, öğlen ve akşam 3’er tablet şeklinde almanız önerilir.

Nootropil’i almaya başladığınızda, doktorunuz günlük dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu nedenle doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Çocuklarda (8 yaş ve üzeri) Nootropil kullanımı:

Konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi (okuma/yazma güçlüğü) tedavisi için, günlük önerilen doz: Yaklaşık 3.2 g (4 tablet)’dir. Gün içerisinde 4 tableti sabah ve akşam 2’şer tablet şeklinde almanız önerilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Nootropil 800 mg Film Tablet, ağızdan kullanım içindir ve yemek sırasında veya tok karnına alınabilir.
 • Tabletleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz, çiğnemeyiniz veya kırmayınız.

Çocuklarda Nootropil Kullanımı:

Nootroğpil’in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Nootropil Kullanımı:

Nootropil böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Nootropil Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından dozun ayarlanması gerekir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekmez. Karaciğer yetmezliği ile birlikte böbrek yetmezliği var ise dozun ayarlanması önerilir.

Eğer Nootropil’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Nootropil’den Kullanmanız Gerekenden Fazlasını Kullanmışsanız:

Hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nootropil’i Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nootropil İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Nootropil ile tedavinin süresi, hastalığın belirtilerinin şiddetine, tipine ve hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlıdır. Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz, çünkü bu durum hastalığın belirtilerinin tekrar ortaya çıkmasına ya da daha da kötüleşmesine neden olabilir.

Nootropil ile tedavinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir.

NOOTROPIL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Nootropıl’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden biri olursa, Nootropil kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anafilaktoid reaksiyon,
 • Aşırı duyarlılık
 • Koordine hareket bozukluğu (ataksi),
 • Denge bozukluğu,
 • Epilepsinin şiddetlenmesi,
 • Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyon),
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmeleri.

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nootropıl’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıda yer alan yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı hareketlilik,
 • Sinirlilik,
 • Aşırı huzursuzluk hali (ajitasyon),
 • Kaygı (anksiyete),
 • Zihin karışıklığı (konfüzyon),
 • Kanama bozukluğu.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıda sıralanan yan etkilerde herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kilo artışı,
 • Depresyon,
 • Yorgunluk (asteni),
 • Baş dönmesi (vertigo),
 • Karın ağrısı,
 • Üst karın ağrısı,
 • İshal,
 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • Baş ağrısı,
 • Uykusuzluk,
 • Cildin üst tabakasının yangısı (dermatit),
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen (ürtiker).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NOOTROPIL’İN SAKLANMASI

 • Nootropil’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nootropil’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında ve kuru bir yerde saklayınız.
 • Nootropil’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Nootropil’i ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Çocuklarda dikkat eksikliği neden olur
 2. Alzheimer hastalığı nedenleri ve tedavisi
 3. Vertigo hastalığı nedenleri ve tedavisi
 4. Çocuklarda öğrenme güçlüğü neden olur
 5. Çocuklarda konuşma bozukluğu neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git