Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Nistagmus – Göz Titremesi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Nistagmus, gözün istemsiz şekilde hareket etmesiyle seyir gösteren bir hastalıktır.

Nistagmus hastalığı nedir?

Nistagmus veya dans eden gözler, gözün istemsiz şekilde hareket etmesiyle seyir gösteren bir hastalıktır. Bu hareket genellikle horizantaldir (yataydır), ancak dikey ya da döner şekilde de oluşabilir, hemen hemen tüm olgularda her iki göz birden titrer.  Bu durum görmede azalmaya veya sınırlı görmeye neden olabilir. Nistagmus doğumsal, bebeklik ya da yetişkinlik döneminde edinsel olarak gelişebilir.

Nistagmus neden olur?

Erken başlangıçlı (konjenital – ilk 6 ay içinde) nistagmus nedenleri: Nistagmus doğumsal olarak görülebilir ve genellikle bunun nedeni bilinmez. Sabit bakış imkansız olduğundan, görsel aktivitelerde her zaman orta dereceli veya şiddetli bir kusur görülebilir. Nistagmus, doğumsal katarakt, optik sinir hipoplazisi, akromatopsia (renk körlüğü), Coloboma (iris, retina, koroid veya optik disk gibi göz yapılarından birinde bir delik), aniridia (irisin yokluğu), albinizm hastalığı, prematüre retinopatisi gibi problemlere bağlı gelişebilir.

Geç başlangıçlı (edinsel) nistagmus nedenleri: İlerleyen yaşlarda ortaya çıkan nistagmus, daha çok sinir sistemi bozukluğuna (multipl skleroz, beyin tümörü, epidemik ensefalit, beyin damarları ile ilgili sorunlar, beyin apseleri, menenjit, kafa travmaları gibi) bağlı, kullanılan bazı ilaçlar ya da alkol kullanımına bağlı bir hastalık veya iç kulakta denge mekanizmasında bir bozukluktan kaynaklanabilir.

Meslek koşullarına bağlı nistagmus nedenleri: Yetişkinlik çağında başlayan nistagmus genellikle kömür madeni gibi ışığın yetersiz olduğu ortamlarda çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkan meslek hastalığıdır.

Nistagmus bazen vertigo ile ilişkili de olabilir.

Nistagmus türleri ve belirtileri

  • Jerky niytagmus nedir? En yaygın görülen jekry tipi nistagmus’tur. Gözler önce yavaş yavaş ve tekrarlayan şekilde bir yönde ilerler, daha sonra da diğer yönde ilerler.
  • Optokinetik nystagmus nedir? Bu, hareket eden bir aracın penceresinden dışarıya bakarken olduğu gibi, gözün önünden hızlıca geçen nesneleri izlemeye çalışırken de normal olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Buna optokinetik nistagmus denir.
  • Pendular nystagmus nedir? Daha az sıklıkta rastlanan nistagmus türüdür. Gözler, eşit şekilde yukarı, aşağı yada sağa ve sola titreşir.

Nistagmus teşhisi

Nistagmus teşhisinde Dix-Hallpike pozisyon testi, Kalorik test ve farklı nistagmus türlerini ayırt etmek için, göz hareketlerini kaydetmeye yarayan Elektronistagmografi (ENG) gibi yöntemler kullanılabilir. Nistagmusun altında yatan sebebin araştırılmasına yönelik başka tetkikler de yapılır. Nistagmus teşhisinde nörolojik değerlendirme, KBB uzmanlığınca değerlendirme,  göz doktoru tarafından değerlendirme gibi ekip çalışmaları gerekir.

Nistagmus tedavisi

Hastalığın tedavisi eğer mümkünse altta yatan nedene yöneliktir. Diğer tedavi yöntemleri arasında optik düzeltme, ortoptik tedavi, biofeedback, botulinum toksin enjeksiyonu, cerrahi tedavi ve ilaç tedavisi gibi yöntemler uygulanabilir. Uygulanan tedaviler ve tedavilerin başarı oranı hastaya göre farklılık gösterebilir. Henüz nistagmus’un kesin bir tedavisi bulunamamıştır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Vertigo nedenleri ve tedavisi
  2. Meniere hastalığı neden olur
  3. Denge bozukluğu neden olur
  4. Denge siniri iltihabı nedenleri ve tedavisi
  5. Multipl skleroz nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git