Ağrılar ve Tedavileri

Nimes Combo Jel Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NIMES COMBO JEL kullanma talimatı

Nimes Combo’nun etkin maddeleri: Her bir tüpte (50 g), 0.5 g nimesulid, 0.125 g tiyokolşikosid içerir.

Nimes Combo’nun yardımcı maddeleri: Metil paraben, propil paraben, dimetil sülfoksit, etil alkol, karbomer 940, polietilen glikol 400, polisorbat 80, trietanolamin, gliserin, disodyum EDTA, mentol, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Nimes combo jel cilt üzerine uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

NIMES COMBO nedir ve ne için kullanılır?

Nimes Combo kullanım alanları;

 • Osteoartrit (kireçlenme),
 • Vertebral kolonun (boyun, sırt, bel bölgesi) ağrılı sendromları,
 • Eklem dışı romatizma,
 • Ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisi,
 • Travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrılar gibi durumlarda kullanılır.

Nimes Combo Hangi Hastalıklarda Kullanılır

NİMES COMBO kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Nimes Combo’nun içeriğinde bulunan etkin ve/veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Allerjik tepkileri uyaran ve prostaglandin sentezini engelleyen asetilsalisilik asit içeren (aspirin vb.) ilaçlar veya nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubuna dahil olan diğer ilaçlar sizde astım, alerjik burun akıntısı (rinit), ciltte kızarıklık ve kaşıntı (ürtiker), göz kapakları, dış üreme organları, dudaklar ve dil gibi yumuşak dokularda şişme (anjiyoödem) ve burun içinde et oluşumuna (nazal polip) neden oluyorsa,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumu varsa,
 • Gebelik ve emzirme dönemindeyseniz,
 • Lokal enfeksiyon bulunan, hasar görmüş veya aşınmış deri yüzeyi söz konusu ise, bunlar gibi durumlarda Nimes Combo’yu kullanmayınız.

Nimes Combo’yu diğer topikal (deriye sürülmek suretiyle uygulanan) preparatlar ile aynı anda kullanmayınız.

Nimes Combo’yu 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız.

NİMES COMBO kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Ağız yolu ile almayınız.
 • Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.
 • Nimes Combo’yu, gözlere, mukozalara (ağız, burun gibi bazı organların iç yüzeylerini kaplayan dokular), enfeksiyonlu cilt bölgelerine ya da derideki açık yaralara uygulamayınız. Kazara temas ettiği takdirde derhal bol su ile yıkayınız.
 • Nimes Combo kullanımına bağlı olarak uygulama bölgesinde tahriş, kızarıklık veya kaşıntı meydana gelirse ilacı kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza veya bir hastaneye başvurunuz.
 • Mide-bağırsak kanaması, aktif veya olası mide ülseri, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği, ağır kan pıhtılaşma bozuklukları veya ağır/kontrol edilemeyen kalp rahatsızlığı olan hastalarda dikkatle kullanınız.
 • Diğer NSAI (ağrı, ateş ve iltihaba etkili) ilaçlara aşırı hassasiyeti bulunan hastaların tedavisinde kullanılırken özel önlem alınız. Tedavi sırasında hassasiyet oluşma ihtimalini gözardı etmeyiniz. Tedavi boyunca Nimes Combo ile diğer topikal (deriye sürülerek uygulanan) NSAI ilaçlar ile beraber uygulandığında yanma hissi ve istisna olarak fotodermatoz (ışık maruziyeti ile ortaya çıkan deri hastalığı) oluşabilir.Işığa duyarlılık hissini azaltmak için direkt güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Nimes Combo’yu gerektiğinden daha geniş alanlara, uzun süre ile uygulamayınız.
 • Nimes Combo’yu uygulama esnasında giysilerinizle temas ettirmeyiniz. Aksi takdirde giysilerinizi boyayabilir. Bu durum giysilerin yıkanmasıyla ortadan kalkar.
 • Nimes Combo’yu sürdükten sonra uygulama bölgesini bandajla veya herhangi başka bir materyalle kapatmayınız.

İstenmeyen yan etkiler, mümkün olan en kısa süre için en az etkili dozun kullanılmasıyla azaltılabilir.

Uzun süreli kullanmanız durumunda aşırı duyarlık meydana gelebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda NIMES COMBO kullanımı nasıl olmalı?

Hamileler Nimes Combo’yu kullanabilir mi? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Nimes Combo kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullananlar Nimes Combo kullanabilir mi? Nadir olarak uyuklama vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

Nimes Combo’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması: Nimes Combo’nun yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

NİMES COMBO’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün metil paraben ve propil paraben içerir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.
 • Bu tıbbi ürün dimetil sülfoksit içerir. Deride tahrişe neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Nimes Combo kullanımı

Nimes Combo’nun herhangi bir ilaç veya madde ile bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

Nimes Combo’yu topikal olarak kullanılan diğer ilaçlar ile aynı anda kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NİMES COMBO nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, hastalıklı bölgeye ve çevresine günde 3-4 defa uygulanır. Doz, tedavi edilecek bölgenin genişliği ve tedaviye alınan yanıta göre değiştirilebilir.

Tedavi süresi semptomatik iyileşmeye (belirtilerin iyileşmesine) göre ayarlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Nimes Combo yalnızca topikal kullanım içindir.

İlacı etkilenen bölgeye nazikçe tamamen emilinceye kadar uygulayınız. Etkilenen bölgeye Nimes Combo’yu kuvvetli bir şekilde ovarak sürmeyiniz.

Tedavi sırasında bandajlama veya kapatma (oklüzyon) uygulamayınız.

Çocuklarda Nimes Combo kullanımı:

Nimes Combo 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Nimes Combo kullanımı:

Nimes Combo’nun yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği ile ilgili veri yoktur.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Nimes Combo kullanımı:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz var ise, Nimes Combo dikkatli ve doktorunuzun gözetimi altında kullanılmalıdır.

Eğer Nimes Combo’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Nimes Combo kullandıysanız: Nimes Combo’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nimes Combo’yu kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nimes Combo ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Nimes Combo tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

NIMES COMBO’nun olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Nimes Combo’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nimes Combo’yu kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme gibi ani aşırı duyarlılık tepkisi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nimes Combo’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sersemlik,
 • Uyuklama hali,
 • Alerjik deri reaksiyonu, deri döküntüleri.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Mide ağrısı.

Bunlar Nimes Combo’nun hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NIMES COMBO nasıl saklanmalı?

 • Nimes Combo’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nimes Combo’yu 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Nimes Combo’yu son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nimes Comboyu kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Nimes Combo’yu kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 28.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Osteoartrit (kireçlenme) nedenleri ve tedavisi
 2. Sırt ağrısı nedenleri ve tedavisi
 3. Boyun ağrısı nedenleri ve tedavisi
 4. Omurga romatizması nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git