Enfeksiyon Hastalıkları

Nidazol Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nidazol İlacın Yan Etkileri

Nidazol 500 mg film kaplı tablet, metronidazol adı verilen bir ilaç içerir. Metronidazol antibiyotik grubuna ait bir ilaçtır. Vücudunuzda enfeksiyona yol açan bakteri ve parazitleri öldürür.

Nidazol 500 mg film tablet kullanma nedir?

Nidazol ilacın etkin maddesi: Her bir film tablet 500 mg metronidazol içerir.

Nidazol ilacın yardımcı maddeleri: Mısır nişastası, PVP K.-30, laktoz, hidroksipropil selüloz, primojel, magnezyum stearat, opadry OY-L 22920, evaks.

Nidazol oral yoldan kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Nidazol nedir ve ne için kullanılır?

Nidazol 500 mg film kaplı tablet, metronidazol adı verilen bir ilaç içerir. Metronidazol antibiyotik grubuna ait bir ilaçtır. Vücudunuzda enfeksiyona yol açan bakteri ve parazitleri öldürür.

Nidazol aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kan, beyin, akciğer, kemik, cinsel organlar, mide ve barsak enfeksiyonları
 • Dişeti ülserleri ve diğer diş enfeksiyonları
 • Bacak yaraları ve basınca bağlı gelişen vücut yaralar
 • Ameliyat sonrası gelişebilecek enfeksiyonların önlenmesi.

Nidazol İlacın Yan Etkileri

Nidazol kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (nidazol kontrendikasyonları)

İmidazol türevlerine veya ilacın içindeki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Nidazol kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Karaciğer hastalığınız varsa ya da daha önce bu tür bir hastalık geçirmiş iseniz
 • Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz alıyorsanız
 • Sinir sisteminiz ile ilgili bir hastalığınız varsa. Bunlar gibi durumlarda Nidazol kullanmayınız.

Tedavi sırasında alkollü içkilerden kaçınmak gerekir. Tedaviden sonra da en az 48 saat alkol almamalısınız.

Tıbbi geçmişinizde kan ile ilgili genetik bir hastalığınız varsa metronidazol dikkatli kullanılmalıdır.

Nidazol’ün uzun süreli kullanımı gerektiği durumlarda uzun süreli kullanıma dikkatlice değerlendirilerek karar verilmelidir.

Özel durumlarda nidazol kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Nidazol kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Nidazol hamileliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk 3 ayından sonra ancak doktor tarafından kullanılması kesin gerekli görüldü ise kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Nidazol kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. Nidazol anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsanız kullanmayınız.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Nidazol kullanımı: İdrar yoluyla atıldığından diyalize giren böbrek yetmezliği hastalarında dikkat edilmelidir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Karaciğer yetmezliği olanlarda doktorunuz daha düşük doz veya daha kısa tedavi uygulayabilir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Araç ve makine kullanımı: Nidazol tedavisi sırasında araç ve makine kullanımınızı etkileyebilecek yan etkiler görülebilir (örneğin; zihin karışıklığı, baş dönmesi, var olmayan nesnelerin görülmesi, olmayan seslerin duyulması (halüsinasyonlar), görme bozuklukları v.b.). Eğer bu yan etkiler sizde de görülürse araç ve makine kullanmayın.

Nidazol’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması: Nidazol aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Nidazol’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Nidazol kullanımı nasıl olmalı?

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

 • Disülfiram (alkolizm) tedavisinde kullanılır)
 • Varfarin (kan sulandırıcı olarak kullanılır)
 • Lityum (ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Fenobarbital, fenitoin, karbamazepin (sara hastalığı tedavisinde kullanılır)
 • Florourasil (kanser tedavisinde kullanılır)
 • Busulfan (kan kanseri tedavisinde kullanılır)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında organ reddinin önlenmesi için kullanılır)
 • Veküronyum (kas gevşetici olarak kullanılır)
 • Kolestiramin (kan yağlarının düzeyinin azaltılması için kullanılır)
 • Ergot alkaloidleri (migren türü baş ağrısı, ameliyat sonrası rahim içi kanamaların azaltılması için kullanılır)
 • Terfenadin ve astemizol (aleıji tedavisinde kullanılır)
 • Amiodaron (kalp ritmi bozukluğunun tedavisinde kullanılır)
 • Alkol (tedavi sırasında ve tedavi sonlandırıldıktan sonra en az 2 gün süreyle alkollü içki veya alkol içeren ilaç kullanılmamalıdır). Bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nidazol nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz /uygulama sıklığı için talimatlar:

Amip adı verilen parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlarda (Amebiyazis) Nidazol kullanımı

Yetişkinlerde kullanımı: Günde 1.5 g 3 doza bölünerek kullanılır.

Çocuklarda kullanımı: 30-40 mg/kg/gün, üç doza bölünerek kullanılır.

Karaciğerde parazitin apse döneminde metronidazol tedavisi apsenin boşaltılması ile birlikte yapılmalıdır.

Tedavi ardı ardına 7 gün süreyle yapılmalı’dır.

Trikomonas adı verilen parazitin yol açtığı enfeksiyonlarda (Trikomoniyazis) Nidazol kullanımı:

Kadınlarda (idrar yolu ve dış cinsel organ enfeksiyonu): 2 gramlık tek doz (4 tablet)

Eşinizde test sonuçları negatif olsa bile ya da eşinizin şikayeti olmasa bile eşinizin de bu tedaviyi kullanması gerekir.

Giardia adı verilen parazit enfeksiyonunun (Giardiyazis) tedavisinde Nidazol kullanımı:

Yetişkinlerde kullanımı: Günde 750 mg ile 1 g, ardı ardına 5 gün

Çocuklarda kullanımı: 10 ile 15 yaş arası çocuklar: 500 mg/gün.

Kadınlarda etkeni belli olmayan dış cinsel organ enfeksiyonu (Non-spesifik vajinit) tedavisinde Nidazol kullanımı:

500 mg günde 2 kez 7 gün süreyle kullanılır.

Oksijensiz ortamda yaşayabilen mikroplarla (Anaerobik organizmalarla) oluşan enfeksiyonların tedavisinde Nidazol kullanımı:

İlk seçenek veya devam tedavisi olarak kullanılabilir.

Yetişkinlerde kullanımı: 1-1.5 g/gün; 2 ya da 3’e bölünmüş dozlar halinde

Çocuklarda kullanımı: 20-30 mg/kg/gün

Ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonların önlenmesi (Cerrahi kemoprofilaksisi) için Nidazol kullanımı:

Yapılan çalışmalarda ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonların önlenmesi amacıyla kullanım için uygun tedavi şeması araştırılmamıştır.

8 saatte bir 500 mg, ameliyattan yaklaşık 48 saat önce uygulanmaya başlandığında yeterli etki sağlar.

Son doz ameliyattan en geç 12 saat önce verilmelidir.

Bu tedavideki amaç, ameliyat sırasında mide-bağırsak sistemine bakteri taşınmasının engellenmesi olduğu için ameliyat sonrası dönemde ilacın verilmeye devam edilmesinin (en azından oral yoldan verilmesinin) yararı yoktur.

Aynı protokolde çocuklara 20 ila 30 mg/kg/gün uygulanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla alınır. Tabletler ezilmeden ve kırılmadan yemek sırasında veya yemekten hemen sonra alınmalıdır.

Çocuklarda Nidazol uygulama yolu ve metodu: Çocuklarda Nidazol’ün süspansiyon formu tercih edilmelidir.

Yaşlılarda Nidazol uygulama yolu ve metodu: Nidazol yaşlılarda, özellikle yüksek dozlarda kullanılacaksa, dikkatli olunmalıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Nidazol kullanımı:

İdrar yoluyla atıldığından diyalize giren böbrek yetmezliği hastalarında dikkat edilmelidir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Nidazol kullanımı: 

Karaciğer yetmezliği olanlarda doktorunuz daha düşük doz veya daha kısa tedavi uygulayabilir. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Nidazol’ün etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Nidazol kullandıysanız:

Nidazol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nidazol’ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Eğer bir Nidazol dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

Nidazol ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Metronidazol tedavisinin kesilmesi sonrasında herhangi olumsuz bir etki oluşmaz.

Nidazol’ün olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi Nidazol de içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olan bireylerde yan etkiye yol açabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nidazol’ü kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerinizde, ayaklannızda, eklemlerinizde, yüzünüzde, dudaklarınızda ya da solunum zorluğu veya yutma güçlüğüne yol açabilecek şekilde boğazınızda şişme olursa. Aynı zamanda kaşıntılı bir döküntü de olduğunu fark edebilirsiniz. Bu durum, sizde Nidazol’e karşı alerjik bir reaksiyon geliştiğini gösterir.
 • Şiddetli ancak çok seyrek görülen bir etki de ensefalopati denilen bir çeşit beyin hastalığıdır.
 • Belirtiler farklılık gösterir ama ateşiniz, ense sertliğiniz, baş ağrınız olabilir ya da var olmayan sesler duyabilirsiniz. Aynı zamanda elleriniz ve ayaklarınızı kullanmakta zorluk çekebilir, konuşmakta zorlanabilir ya da sersemlik hissedebilirsiniz.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmaya gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Cilt ve gözlerde sarımsı görünüm. Bu durum, bir karaciğer hastalığına işaret edebilir (sarılık). Diğer antibiyotiklerle kombine olarak metronidazol ile tedavi edilen hastalarda karaciğer naklini gerektiren karaciğer yetmezliği olguları bildirilmiştir.
 • Beklenmedik enfeksiyonlar, ağızda yaralar, berelenmeler, diş etinde kanama veya yorgunluk. Bu durum, bir kan sorunu nedeniyle ortaya çıkabilir.
 • Sırtınıza yansıyan şiddetli karın ağrısı (pankreatit) bulguları ortaya çıkabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbı müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek olarak (10.000’de l’den az)

 • Nöbetler
 • Sersemlik hissi ve var olmayan şeyleri duyma ya da görme (halüsinasyonlar) gibi zihinsel sorunlar
 • Cilt döküntüsü ya da kızarması
 • Bulanık veya çift görme, görme keskinliğinde azalma ve renkli görmede değişiklik gibi göz problemleri
 • Baş ağrısı
 • İdrar renginde koyulaşma
 • Uyku hali ya da baş dönmesi
 • Kas veya eklemlerde ağrı.

Sıklığı bilinmiyor (eldeki verilerden sıklığı tahmin edilemiyor)

 • Kollar ve bacaklarda duyarsızlık, karıncalanma, ağrı veya yorgunluk
 • Ağızda hoş olmayan tat
 • Paslı dil
 • Bulantı, kusma, mide rahatsızlığı veya ishal
 • İştah kaybı
 • Ateş
 • Ruhsal çökkünlük hissi
 • Gözlerde ağrı (optik nörit)
 • Ateş, baş ağrısı, ense sertliği, ışığa aşırı hassasiyet, bulantı, kusma gibi bir grup belirtinin birlikte olması. Bu durum, beyin ve omuriliği saran zarın iltihabı sonucu ortaya çıkmış olabilir (menenjit).
 • Stevens-Johnson sendromu (deride ağrılı şişlik ve kızarıklık ile deride soyulma), toksik epidermal nekroliz (deride kabarma ve dökülmeyle görülen bozukluk).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz eczacınız veya hemşirenizle konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nidazol nasıl saklanır?

 • Nidazol’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nidazol’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Nidazol’ü son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Dış kutusu ve blisteri üzerinde basılı bulunan son kullanma tarihinden sonra Nidazol’ü kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününü gösterir.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Bu kullanma talimatı 25.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Zatürre nedir ve neden olur
 2. Bağırsak enfeksiyonu nedir ve neden olur
 3. Menenjit nedir ve neden olur
 4. Diş eti iltihabı nedenleri ve tedavisi
 5. Bacak yaraları neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git