Enflamatuar Hastalıklar

Nevofam-L Nedir? Nevofam-L Ne İçin Kullanılır? Nevofam-L Nasıl Kullanılır?

NEVOFAM-L 20 mg IM/IV LİYOFİLİZE ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN AMPUL KULLANMA TALİMATI

Damar içi ve kas içine uygulanır.

Steril

Etkin madde: Her bir ampul 20 mg famotidin içerir.

Yardımcı maddeler: Aspartik asit, mannitol. Çözücü Ampul: Enjeksiyonluk su.

Nevofam-L Nasıl Kullanılır

NEVOFAM-L NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (NEVOFAM-L ENDİKASYONLARI)

Nevofam-L etkin madde olarak famotidin içerir. Famotidin histamin reseptör antagonistleri olarak adlandırılan ilaçlar sınıfına dahildir.

Midenin ürettiği asit miktarını azaltarak etki eder.

Nevofam-L;

 • Aspirasyon pnömonisinin (bir akciğer iltihabı) önlenmesinde,
 • Midenin çok fazla miktarda asit salgılamasından kaynaklanan durumlarda (Zollinger-Ellison sendromu), vücudun çok fazla kan hücresi (bunlara “mast” hücreler adı verilir) üretmesine neden olan kanserlerin (sistemik mastositozis) ve birkaç iç salgı bezinde aynı anda tümör oluşması durumunda (multipl endokrin adenomalar),
 • Yoğun bakım hastalarında stres yangının (ülserinin) önlenmesinde,
 • Mide ya da ince bağırsakta görülen yaralar (gastrik ülser, duodenal ülser veya peptik ülser), midenin çok fazla asit ürettiği ve asidin yemek borusuna geçerek yanmaya neden olduğu (gastroözofageal reflü) hastalık için ağızdan tedavi alamayan hastanede yatan hastalarda yatış süresince kullanılır.

NEVOFAM-L KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (NEVOFAM-L KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Nevofam-L’de bulunan famotidin veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa,
 • Aynı ilaç grubundan (FF-reseptör blokörleri) başka ilaçlara karşı alerji geçirmişseniz, bunlar gibi durumlarda Nevofam-L kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

NEVOFAM-L’NİN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz var ise. Bu durumda doktorunuz ilacınızı daha düşük dozda almanızı isteyebilir.
 • Nevofam-L tedavisi ile sağlanacak belirtilerdeki iyileşme, midede kötü huylu tümör olasılığını ortadan kaldırmaz. Bu nedenle Nevofam-L tedavisine başlanmadan önce doktorunuz bu tür bir hastalık olasılığının ortadan kaldırılması için gerekli incelemeyi yapmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NEVOFAM-L’NİN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşmemektedir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE NEVOFAM-L KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nevofam-L’yi ancak doktorunuzun önerdiği durumlarda kullanmalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nevofam-L anne sütüne geçer. Emzirilen bebeğe zarar verip vermeyeceği bilinmemektedir. Eğer emziriyorsanız, Nevofam-L kullanmayınız ya da emzirmeye ara veriniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NEVOFAM-L KULLANABİLİR Mİ?

Nevofam-L kullanırken sersemlik ve baş ağrısı gibi yan etkiler yaşarsanız, araç ve makine kullanmayınız.

NEVOFAM-L’NİN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Nevofam-L’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NEVOFAM-L KULLANIMI

Nevofam-L’nin genellikle diğer ilaçlarla birlikte kullanımında etkilenmesi beklenmez. Ancak kullandığınız bütün ilaçları yine de doktorunuza bildiriniz. Özellikle probenesid (gut için kullanılır) kullanırken doktorunuza bildirmelisiniz.

 • Sukralfat ile famotidin dozları arasında en az 2 saatlik süre olmalıdır.
 • Ketokonazol ve itrakonazolun emilimi azalabilir. Ketokonazolü famotidinden 2 saat önce alınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NEVOFAM-L NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Nevofam-L’yi doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Eğer doktorunuz tarafından başka türlü önerilmemişse yetişkin hastalara aşağıdaki dozaj şekli uygulanır:

Yetişkin ve adolesan dozu olarak:

Gastrik ülser, dııodenal ülser, gastroözefageal rcflü hastalığı (GÖRH), peptik ülser tedavisi, patolojik gastrik hipersekretuvar durumları ve stres ülseri tedavisinde: Her 12 saatte bir 20 mg intravenöz enjeksiyon veya infüzyon şeklinde uygulanır.

Aspirasyon pnömonisinin önlenmesinde: Operasyon öncesi gece ve operasyon sabahı olmak üzere iki kez 20 mg intramuskülcr olarak uygulanır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Damar içine veya kas içine uygulanır.

Çocuklarda Nevofam-L Kullanımı:

Çocuklarda ve 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmez.

Yaşlılarda Nevofam-L Kullanımı:

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Nevofam-L’in Özel Kullanım Durumları:

Pentagastrin ve histamin testleri adı verilen bazı alerjik deri testlerini bozacağı için 24 saat önceden ilaç kullanımı bırakılmalıdır. Alerjik deri testlerinde yanlış negatif sonuçlara neden olur. Serumda transaminazları (başlıca kas ve karaciğer hücrelerinde bulunan enzim çeşidi) artırabilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Kullanımı:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilacınızın dozunu sizin için özel olarak ayarlayacaktır.

Eğer Nevofam-L’nin etkisinin çok güçlü veya, zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Nevofam-L Kullandıysanız:

Nevofam-L’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nevofam-L’yi Kullanmayı Unutursanız:

Nevofam-L’yi kullanmayı unutursanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nevofam-L İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

İlacınızı doktorunuzun belirttiği süre boyunca kullanmanız önemlidir.

NEVOFAM-L’NİN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Famotidin enjeksiyon ile enjeksiyon bölgesinde geçici tahriş gözlenebilir.

Tüm ilaçlar gibi Nevofam-L’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Nevofam-L’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz:

 • Ani gelişen yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı veya ağızdaki yaralar, soluk ten, yorgunluk, solunum güçlüğü, koyu idrar, enfeksiyonlara daha sık yakalanma, akyuvar ve alyuvar sayısındaki azalmaya bağlı olarak el ve ayaklardaki karıncalanma ve uyuşukluk, bir tip beyaz kan hücrelerinin (agranülositoz) sayısında önemli düşüş, tüm kan hücrelerinde azalma,
 • Şiddetli soluk alamama veya aniden soluk almada kötüleşme, akciğerlerde olası bir iltihabın göstergesi olan öksürük veya ateş (bazen ölümcül olabilen),
 • Deride haşlanma görünümüne benzeyen, içi sıvı dolu kabarcıklar (bazen ölümcül olabilen toksik epidermal nekroliz), dudak, göz ve ağızda oluşan döküntü, kızarıklık, kabartı, cildin soyulması ve ateş gibi şiddetli deri reaksiyonları (Stevens-Johnson sendromu),
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi), solunum güçlüğü, eklem ağrısı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi,
 • Kabızlık, ishal.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İştah kaybı,
 • Bulantı, kusma, karında ağrı veya şişkinlik, gaz,
 • Ağız kuruluğu, tat alma bozukluğu,
 • Döküntü, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen),
 • Bitkinlik, yorgunluk,
 • Ateş.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Seyrek jinekomasti (erkeklerde göğüslerde büyüme) vakaları bildirilmiştir; ancak kontrollü klinik çalışmalarda sıklığı plasebodan daha yüksek bulunmamıştır.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Agranülositoz, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, nötropeni gibi, kan hücre sayılarında normalden farklılık ortaya çıkması.
 • Depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, çevreye uyum yeteneğinde bozulma (dezoryantasyon), zihin bulanıklığı, halüsinasyonu (olmayan şeyleri görme, duyma ya da hissetme) da içeren geri dönüşümlü ruhsal bozukluklar. Bu şikayetler genellikle ilacın kesilmesi ile ortadan kaybolur.
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (yutma ve/veya nefes almada zorluk, yüzde ve/veya ellerde kızarma veya şişmeye neden olabilen şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi), eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi (anjiyonörotik ödem), küçük hava kanallarının duvarındaki kasların ani kasılması (bronkospazm)).
 • Konvülsiyon, grand mal nöbet (sara nöbeti) (özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda), parestezi (dokunma duyusunda algılama bozukluğu), uyku hali veya uykusuzluk.
 • Nevofam-L’nin bulunduğu ilaç grubu olan H2 reseptör antagonistlerinin damardan uygulanması sonucu AV blok, QT intervalinde uzama (özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda) gibi kalp atım hızı düzensizlikleri.
 • Kimi zaman ciddi olabilen akciğer enfeksiyonu (zatürre).
 • Göğüs kafesinde sıkışma hissi.
 • Karaciğer enzimlerinde anormallikler, karaciğer içindeki safra yollarında bir engel sonucu safra akımının yavaşlaması veya tamamen durması (intrahepatik kolestaz), hepatit (bir karaciğer iltihabı).
 • Saç dökülmesi, deride yaygın soyulmalar, kabarcıklar ve ağız içi gibi müköz membranlarda yaralar ile belirgin Stevens-Johnson sendromu ve kimi zaman ölümcül toksik epidermal nekroliz adı verilen ciddi cilt reaksiyonları.
 • Eklem ağrısı, kas krampları.
 • İktidarsızlık, libido azalması.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

NEVOFAM-L’NİN SAKLANMASI

 • Nevofam-L’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nevofam-L’yi 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak ve ambalajında saklayınız.
 • Nevofam-L sulandırıldıktan sonra oda sıcaklığında 48 saat stabilitesini korur.
 • Nevofam-L’yi son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nevofam-L’yi kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Nevofam-L’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 26/01/2022 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git