Göz Hastalıkları ve Tedavileri

Netildex Göz Damlası Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

NETILDEX GÖZ DAMLASI, STERİL ÇÖZELTİ KULLANMA TALİMATI

Netildex göze uygulanır.

Etkin Maddeler: Netilmisin sülfat ve Deksametazon disodyum fosfat içerir. Her 1 ml’de, 1.32 mg Deksametazon disodyum fosfat (1 mg Deksametazon’a eşdeğer) ve 4.55 mg Netilmisin sülfat (3 mg Netilmisin’e eşdeğer) içerir.

Yardımcı Maddeler: Sodyum sitrat, monosodyum monohidrat, disodyumfosfat dodekahidrat, benzalkonyum klorür, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Netildex Kullanma Talimatı

NETILDEX nedir ve ne için kullanılır?

Netildex, 5 ml’lik düşük yoğunluklu beyaz polietilen şişe ambalajında karton kutuda kullanıma hazır steril göz damlasıdır.

Netildex, gözün ön bölümünün bakterilere bağlı enfeksiyonlarında ve ameliyat sonrasında gözün ön bölümünün iltihaplı hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

NETILDEX KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • İçerdiği etkin maddelere, aminoglikozid grubu antibiyotiklere veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Göz içi basıncınız yüksek ise (glokom),
 • Gözünüzün ön bölümünde (kornea), herpes simplex isimli virüse bağlı enfeksiyonunuz varsa,
 • Gözünüzün ön bölümünde (kornea ve konjunktiva) virüse bağlı hastalıklar varsa,
 • Gözünüzde mantarlara bağlı enfeksiyon varsa,
 • Gözünüzün ön bölümünde yaralanma veya derin, açık yaralarınız varsa,
 • Canlı aşı ile aşılanmış iseniz, bunlar gibi durumlarda Netildex’i kullanmayınız.

NETILDEX’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Göz içi basıncının arttığı durumlar (glokom) varsa 15 günden fazla kullanımlarda göziçi basıncı düzenli olarak kontrol ettirilmelidir. Eğimli hastalarda uzun süreli kortikosteroid kullanımı göz içi basıncını artırabilir, görme bozukluklarına yol açabilir.
 • Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçlar kullanılmamalıdır. Uzun süreli kortikosteroid içeren ilaçların kullanımı: 1)-Katarakt oluşmasına 2)-yara iyileşmesinde gecikmeye 3)-mantar veya virüse bağlı enfeksiyon riskinde artışa yol açabilir. Gözün iltihaplı enfeksiyonlarında kortikosteroidler enfeksiyonu maskeleyebilirler.
 • Bazı göz hastalıklarında uzamış kortikosteroid kullanımı gözün ön kısmında (kornea ve sklera) incelmeye yol açabilir.
 • Kısa süre içinde yeterli iyileşme sağlanmadığı yada tahriş veya hassasiyet oluştuğunda Netildex’in kullanılmasına son verilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NETILDEX’İN YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİKTE NETILDEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sürecinde Netildex ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE NETILDEX KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Netildex emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NETILDEX KULLANABİLİR Mİ?

Netildex’in araç veya makine kullanımı yeteneği üzerinde çalışma yapılmamıştır.

NETILDEX’in İÇERİĞİNDE BULUNAN MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Netildex 5 ml 0.25 mg Benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür yumuşak kontakt lensler tarafından absörbe edilebilir. Netildex ve yumuşak kontakt lensin eş zamanlı olarak kullanımının gerekli olduğu durumlarda, uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve ilacı kullandıktan sonra lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz.

Netildex’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu yardımcı maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLARLA BİRLİKTE NETILDEX KULLANIMI

Netildex’in diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NETILDEX NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Netildex’i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Tedavi süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak Netildex uygulaması doktorun önerisiyle 7±1 gün veya 14±2 gündür. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, hastalıklı gözünüze günde 4 defa 1 ’er damla alt gözkapağı içine damlatınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

 • Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız.
 • İlacı kullanırken ambalajın ucu ile göze ya da başka bir yüzeye temastan kaçınınız.
 • Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.

Şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Çocuklarda Netildex Kullanımı:

Netildex’in çocuklarda güvenlilik ve etkinliği çalışılmamıştır. Bu nedenle çocuklarda, ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Çocuklarda böbrek üstü bezlerinde baskılanma riski nedeniyle tedavi mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırılmalıdır (tercihen 5 günden az)

Yaşlılarda Netildex Kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Netildex Kullanımı:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer Netildex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Netildex kullandıysanız: Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir. Netildex 5 ml göz damlası çözeltisi içeriğin (5 mg deksametazon) tümünün ağızdan alınması halinde istenmeyen etki oluşabilir. Böyle bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz. Netildex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Netildex’i kullanmayı unutursanız: Eğer Netildex’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Netildex tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuz reçete ettiği sürece Netildex kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

NETILDEX’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Netildex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Netildex’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yüzeyel olarak göze uyguladığınız kortikosteroidleri 15-20 günü aşan sürede kullandığınızda oluşabilecek etkiler;

 • Göz içi basıncının yükselmesi,
 • Göz merceğinin saydamlığını kaybederek bulanıklaşmaşı (katarakt),
 • Gözde şişlik, kızarıklık, ağrı gibi belirtiler gösteren ve aralarında Herpes Simplex adı verilen virüsünde bulunduğu virüs ya da mantar cinsi mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlar,
 • İyileşmede gecikme,
 • Göz küresinde yırtılma.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkiler yaygın görülür.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Gözde kızarıklık,
 • Bulanık görme.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Gözde yanma,
 • Gözde batma.

Bunlar Netildex’in hafif yan etkileridir. Hafif yan etkiler seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NETILDEX NASIL SAKLANIR?

 • Netildex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Netildex’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Netildex’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Netildex’i kullanmayınız. Etiket ve kutu üzerinde yazılmış ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Netildex’i kullanmayınız.

Netildex şişe açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Bu kullanma talimatı 11.08.2008 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Orbital Selülit Nedir
 2. Konjonktivit Nedir
 3. Meibomitis Nedir
 4. İris Gözün Neresidir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git