Ağrılar ve Tedavileri

Netfen SR Kapsül Nedir? Netfen SR Ne İçin Kullanılır? Netfen SR Nasıl Kullanılır?

NETFEN SR 200 MG KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Netfen SR 200 mg kapsül ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir uzatılmış salımlı (SR) kapsül 200 mg flurbiprofen içermektedir.

Yardımcı maddeler: Pellet içeriği olarak; Şeker küreleri, Sukroz, Hidroksipropil metil selüloz (HPMC E5), Etil Selüloz N-50, Silica kolloidal anhidr (Aerosil), Macrogol 6000. Kapsül içeriği olarak; Jelatin, Ponceau 4R (E124), Kinolin sarısı (E104) ve Titanyum dioksit (E171) içerir.

Netfen SR Kapsül Nasıl Kullanılır

NETFEN SR NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (NETFEN SR ENDİKASYONLARI)

Bir Netfen SR 200 mg kapsül gövde şeffaf sarı, kapak opak sarı renkli kapsül içinde beyaz küreler şeklindedir.

16, 20 ve 30 SR Kapsül, PVC/PVDC/Alüminyum Folyo ambalaj ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanmıştır.

Netfen SR çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacıyla kullanılan steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAİ) olarak bilinen grupta yer alır.

Netfen SR;

 • Osteoartrit (kireçlenme), romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğu), Ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut (ani gelişen) gut (damla) hastalığı, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrılar ve adet sancılarının tedavisinde kullanılır.

NETFEN SR’I KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (NETFEN SR KONTRENDİKASYONLARI)

Kalp-Damar Sistemi İle İlgili Riskler:

NSAİ veya ağrı kesici ilaçlar ölümcül olabilen inme, kalp krizi ve kalp-damar sistemiyle ilgili trombotik olay riskinin artmasına neden olabilirler. Bu risk kullanım süresiyle artabilir. Kalp-damar hastalığı veya kalp-damar hastalığı riski olan kişiler daha yüksek risk altında olabilir.

Netfen koroner arter by-pass greft ameliyatı hazırlığında ağrı tedavisi için kullanılmamalıdır.

Mide Bağırsak Sistemi İle İlgili Riskler:

NSAİ ilaçlar (steroid yapıda olmayan ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar), mide veya bağırsak sisteminde delinme, ülserasyon ve kanama gibi ölümcül olabilen ciddi mide bağırsak sistemi yan etki riskinin artmasına neden olabilir. Bu yan etkiler tedavi sırasında herhangi bir zamanda ve uyarıcı semptomlar olmadan oluşabilir. Yaşlı hastalarda ciddi mide bağırsak olay riski daha yüksektir.

Eğer;

 • Netfen SR’ın içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuar ilaç kullanımı sonrasında astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,
 • Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olursa,
 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa,
 • Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz, Netfen SR kullanmayınız.

NETFEN SR’I DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir.
 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. Netfen SR tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir.
 • Sıvı tutulması veya ödem olursa.
 • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa.
 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince bağırsakta veya kalın bağırsakta delinme olursa.
 • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız.
 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir.
 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.
 • Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.

COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçları birlikte kullanmayınız.

Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil ciddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında meydana gelmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Netfen SR, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) Netfen SR kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer, bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NETFEN SR KULLANABİLİR Mİ?

Netfen SR, baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

NETFEN SR’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • Netfen SR ponceau 4R içerdiğinden alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NETFEN SR KULLANIMI

Netfen SR, ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç),
 • Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar),
 • Beta-adrenerjik blokörler (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır),
 • Diüretikler (idrar söktürücüler),
 • Kortikosteroidler (alerji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır),
 • Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar),
 • Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar),
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır),
 • Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçları),
 • Kinolon grubu antibiyotikler,

Bu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar Netfen SR ile etkileşim gösterirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NETFEN SR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 1 adet yemekten sonra, akşamları alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Kapsülleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

Çocuklarda Netfen SR Kullanımı:   

Çocuklarda etkinliği ve güvenliliği kanıtlanmadığından, çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Netfen SR Kullanımı:

Flurbiprofen yaşlılarda iyi tolere edilmesine rağmen, özellikle böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlılarda Netfen 200 mg SR kapsül dikkatle kullanılmalıdır. Gerektiğinde dozaj kişiye özel olarak ayarlanmalıdır. Yaşlı hastalar ciddi yan etkiler açısından riskli durumda olduklarından dolayı, en düşük doz verilmeye çalışılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Netfen SR Kullanımı:

Uzun süreli tedavi, hastalarda böbrek hasarlarına yol açmış olduğundan özellikle böbrek ya da karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bunun yanında ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmez.

Eğer Netfen SR’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Netfen SR Kullandıysanız:

Netfen SR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Netfen SR’dan aşırı dozda kullandıysanız genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. Netfen SR’ın alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır.

Netfen SR Kullanmayı Unutursanız:

Kapsülünüzü zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir sonraki kapsülünüzü alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz sizin için aşırı olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz.

OLASI YAN ETKİLERİ NETFEN SR NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Netfen SR içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Netfen SR’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Burun iltihabı (rinit),
 • İdrar yolu enfeksiyonu,
 • Vücut ağırlığında değişiklikler,
 • İç huzursuzluk (anksiyete),
 • Depresyon,
 • Uykusuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Unutkanlık (amnezi),
 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Reflekslerde artma,
 • Uykululuk hali (somnolans),
 • Titreme,
 • Görmede değişiklikler,
 • Kulak çınlaması (tinnutus),
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • İshal,
 • Hazımsızlık (dispepsi),
 • Gaz,
 • Mide ve bağırsak kanaması (gastrointestinal kanama),
 • Bulantı, kusma,
 • Ciltte döküntü,
 • Bitkinlik (asteni),
 • Vücutta sıvı birikimi, örneğin ayak bileklerinde şişlik (ödem),
 • Halsizlik, hasta hissetme,
 • Yükselmiş karaciğer enzimleri.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kansızlık (demir eksikliği anemisi),
 • Kanda ürik asit seviyesinin artması (hiperürisemi),
 • Sıvı tutulumu (sıvı retansiyonu),
 • Bilinç bulanıklığı (konfüzyon),
 • Kas koordinasyon bozukluğu (ataksi),
 • Beyne giden kan akımında azalma (serebrovasküler iskemi),
 • Uyuşma (parestezi),
 • Koku almada bozukluk (parosmi),
 • Göz iltihabı (konjunktivit),
 • Kalp yetmezliği,
 • Damar hastalıkları,
 • Kan damarlarının genişlemesi (vazodilatasyon),
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Astım,
 • Burun kanaması (epistaksis),
 • Bronşların daralması (bronkospazm),
 • Kanlı ishal,
 • Yemek borusu hastalığı,
 • Mide iltihabı (gastrit),
 • Kan kusma (hematemez),
 • Mide ya da onikiparmak bağırsağında yara (peptik ülser),
 • Ağız iltihabı (stomatit),
 • Mide-bağırsak kanalında yara (gastrointestinal ülser),
 • Karaciğer iltihabı (hepatit),
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Bir çeşit alerjik rahatsızlık (anjiyoodem),
 • Egzema,
 • Kaşıntı, kurdeşen (ürtiker),
 • Seğirme,
 • İdrarda kan görülmesi (hematüri),
 • Böbrek yetmezliği,
 • Ürperme,
 • Ateş,
 • Bazı test sonuçlarında değişiklikler (hemoglobin ve hemotokrit düzeylerinde azalma).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyonlar),
 • Kalp krizi (miyokard infarktüsü),
 • Mide-bağırsak kanalında delinme (gastrointestinal perforasyon),
 • Böbrekte iltihap (glomerulonefrit),
 • Böbrekte doku ölümü (renal papiller nekroz),
 • Böbreğin en küçük yapı birimi nefronlarda yapı bozukluğu (nefrotik sendrom).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler:

 • Kanın pıhtılaşmasının engellenmesi (trombosit agregasyonu inhibisyonu).

Aşağıdaki yan etkiler temel olarak dünya genelindeki pazarlama sonrası deneyimlerden ve literatürlerden elde edilmiştir. Kesin sıklık tahmini genellikle mümkün değildir.

 • Kansızlık (aplastik anemi, hemolitik anemi),
 • Kandaki platelet seviyesinin azalması (trombositopeni),
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni),
 • Alerjik şok (Anaflaksi),
 • Kalın bağırsak iltihabı (kolit),
 • İltihabi bağırsak hastalığının şiddetlenmesi,
 • Kan ve protein kaybı ile birlikte ince barsak inflamasyonu,
 • Sarılık,
 • Bir çeşit cilt iltihabı (eksfoliyatif dermatit),
 • Işığa duyarlılık (fotosensitivite),
 • Deri hastalıkları (Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz),
 • Beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit),
 • Kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

NETFEN SR’IN SAKLANMASI

 • Netfen SR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Netfen SR’ı 25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Netfen SR’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Netfen SR’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Netfen SR’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

 *Ankilozan spondilit (omurga romatizması) belirtileri ve tedavisi

*Gut (damla) hastalığı belirtileri ve tedavisi

*Boyun ağrısı nedenleri ve tedavisi

* Boyun kireçlenmesi belirtileri ve tedavisi

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git