Akciğer Hastalıkları

Yenidoğanda (Neonatal) Lober Amfizem Nedir? Lober Amfizem Belirtileri

Konjenital (doğumsal) lober amfizem, ani başlayan ve solunum sıkıntısı ile ortaya çıkan akciğerin gelişimsel nadir bir bozukluğudur.

Konjenital (doğumsal) lober amfizem (KLA), ani başlayan ve solunum sıkıntısı ile ortaya çıkan akciğerin gelişimsel nadir bir bozukluğudur. Akciğerin bir veya daha fazla lobunda hiperekspansiyon, kalan akciğerde kompresyon, mediastenin karşı tarafa kayması ile karakterizedir. Doğumsal lober amfizem, yenidoğan bebeklerde solunum sıkıntısının cerrahi tedaviyle düzeltilebilen bir hastalığıdır.

Doğumsal lober amfizem nedenleri

Olguların % 50’sinde kesin bir sebep bulunamamaktadır. Bazı veriler, lober amfizemin lenf nodu veya anormal damarların dışarıdan bronkusa bası yapması sonucu, bazı veriler ise mukus tıkaçları nedeniyle içeriden obstrüksiyon (tıkanma) olması sonucu geliştiğini göstermektedir. Daha nadir olarak da intratorasik kitlelerin bu duruma neden olduğu bilinmektedir.

Doğumsal lober amfizem belirtileri ve bulguları

Konjenital lober amfizemin çoğu sol akciğer üst lobda, bunu takiben sağ akciğer orta lobda görülmektedir. Nadiren her iki akciğerde ve sağ akciğer alt lobda da görülebilir.

Hastalığın fizyopatolojisine paralel olarak hastalardaki solunum sıkıntısının şiddeti de değişir. Olguların bir kısmı doğumu takiben saatler içinde tedaviye  ihtiyaç duyarken, bir kısmı doğumdan daha sonraki günlerde, haftalarda veya aylarda şikayetlerin giderek artmasıyla doktora götürülürler. Hastaların büyük kısmında hırıltılı solunum, solunum sıkıntısı ve özellikle beslenme sırasında siyanoz (morarma) vardır ve bundan dolayı konjenital lober amfizem pnömoni ile de karışabilir.

Konjenital lober amfizem belirtilerini sıralayacak olursak;

  • Hırıltılı solunum
  • Solunum sıkıntısı
  • Morarma
  • Emerken zorlanma.

Doğumsal lober amfizem teşhisi

Konjenital lober amfizem de erken tanı ve cerrahi müdahale hayat kurtarıcı olabilir. Gelişmiş radyolojik tekniklere rağmen yanlış tanı ve tedaviler uygulanabilmektedir.

Akciğer filmi tipik görünümde olmayıp, lokal havalanma artışı pnömoni ile karıştırılabilir.

Akciğer tomografisi tanıda daha doğru bilgi vericidir.

Bronşun da değerlendirilmesi, doğru tanının konulabilmesi ve endobronşiyal yabancı cisim ya da mukus tıkaçları gibi endobronşiyal sebeplerin görülebilmesi, böylece yanlış tedavi ve gereksiz cerrahi girişimin önlenmesi için hemen her konjenital lober amfizem’li olguda bronkoskopi önemli bir tanı yöntemidir.

Olguların % 15 kadarında patent duktus arteriozus, ventriküler septal defekt ve fallot tetralojisi gibi doğumsal anomaliler de lober amfizeme eşlik edebilir. Bu nedenle ekokardiyografi de yapılması gerekir.

Ayrıcı tanıda radyolojik olarak benzer bulgular gösteren akciğer hipoplazisi, diyafragma hernisi, pnömoni, pnömatosel, pnömotoraks ve konjenital kistik adenomatoid malformasyon gibi durumların da düşünülmesi gerekmektedir.

Doğumsal lober amfizem tedavisi

Hafif konjenital lober amfizem’de konservatif tedavi tercih edilirken, solunum sıkıntısı düzelmeyen, orta ve ağır solunum sıkıntısı olan hastalarda tedavi lobektomidir. Ameliyat sonrası hasta bir hafta kadar hastanede tedavi ve takip altında tutulur. Hasta hastaneden çıkarıldıktan sonra akciğer gelişiminin kontrolü için belli aralıklarla kontrole istenir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Yenidoğan döneminde akciğer sönmesi neden olur
  2. Bebeklerde sepsis neden olur
  3. Doğumsal diyafragma hernisi neden olur
  4. Pulmoner atrezi neden olur
  5. Bebeklerde ve çocuklarda hırıltılı solunum 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git