Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Nazofiks Nazal Sprey Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nazofiks İlacın Yan Etkileri

Nazofix 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının tedavisinde kullanılır.

Nazofıks nazal sprey kullanma talimatı nedir?

Nazofix’in etkin maddesi: Her bir püskürtme 51.75 mcg mometazon furoat monohidrata eşdeğer 50.00 mcg mometazon furoat içerir.

Nazofix’in yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz RC 591, gliserol (%85), sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat, polisorbat 80, benzalkonyum klorür, feniletil alkol, saf su içerir.

Ölçülü sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyon.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Nazofıx nedir ve ne için kullanılır?

Nazofix nazal sprey kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan mometazon furoat içerir. Mometazon furoat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alınan “anabolik steroidler” ile karıştırılmamalıdır. Mometazon furoatın küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı gidermeye yardımcı olur.

 • Nazofix 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının tedavisinde kullanılır.
 • Nazofix, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde (önlenmesinde) endikedir.
 • Nazofix, 2-6 yaş arasında alerjik rinit tanısı almış olan çocuklarda kullanılabilir. Profilaktik tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2-4 hafta önce başlanmalıdır.
 • Nazofix 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip (iyi huylu ur) tedavisinde de kullanılır.

Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit nedir?

Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi ağaç, çimen, ot polenleri ve ayrıca küf ve mantar sporlarının solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur.

Yıl boyu devam eden rinit, ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaklanabilir. Bu alerjiler burun akıntısı ve hapşırığa neden olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkanıklık hissine yol açar. Nazofix burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle, hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığını giderir.

Burun polipleri nedir?

Burun polipleri burun mukozasının üzerindeki küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun deliğinde görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve burundan nefes almayı etkileyebilir. Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir. Nazofix burundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar.

Nazofıx kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer; 

 • Mometazon furoat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa), nazal spreyi kullanmayınız.
 • Bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini beklemelisiniz.
 • Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyseniz, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesi beklenmelidir.

Nazofıx kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer; 

 • Daha önce tüberküloz (verem hastalığı) geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa
 • Gözünüzde herpes simpleks (virüs) enfeksiyonu varsa
 • Başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa
 • Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız
 • Kistik fibrozunuz varsa, Nazofix kullanımı sırasında dikkatli olunuz veya bu hastalıklarınızı takip eden doktorunuza size Nazofix reçete edildiğini bildiriniz veya bu hastalıklarınız hakkında bu ilacı reçete eden doktorunuza bilgi veriniz.

Nazofix kullanırken, kızamık veya su çiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınınız. Bu enfeksiyonları geçirmekte olan kişilerle temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. 

Özel durumlarda nazofıx kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Nazofix kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Nazofix’i doktorunuz söylemedikçe kullanmayınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi Nazofix’in gebe kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve fetüse verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Nazofix kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, Nazofix almadan önce doktorunuza danışmalısınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi Nazofix’in emziren kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumunda Nazofix kullanımı: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.

Araç ve makine kullananlar Nazofix kullanabilir mi? Nazofix’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.

Nazofix’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Nazofix gıdalarla birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Nazofıx’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Nazofiks burunda tahrişe yol açabilen benzalkonyum klorür içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Nazofıx kullanımı nasıl olmalı?

Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçları bildirin. Bazı ilaçlar Nazofix’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya Nazofix diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

Alerji için ağızdan veya enjeksiyonla kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz Nazofix kullanmaya başlamadan önce bunları bırakmanızı tavsiye edebilir. Bazı kişiler ağızdan veya enjeksiyonla aldıkları kortikosteroidleri bıraktıklarında kas veya eklem ağrısı, güçsüzlük ve depresyon gibi bazı istenmeyen etkilerle karşılaşabilirler. Bu olayları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz; doktorunuz nazal spreyi kullanmaya devam edip etmemeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Ayrıca gözlerde kaşıntı, sulanma veya deride kaşıntı veya kızarıklık gibi başka alerjiler de yaşayabilirsiniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Nazofıx nasıl kullanılır?

Nazofix’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Spreyi doktorunuzun söylediğinden daha uzun süre veya daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almayın.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit tedavisi için Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda Nazofix kullanımı:

Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir.

Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz her burun deliğinize günde sadece bir kez püskürtmenizi tavsiye edebilir.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz en fazla günlük dozu günde bir kez her burun deliğine dört püskürtmeye yükseltebilir. Semptomlarınız kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde bir kez her burun deliğinize iki püskürtmeye düşürmenizi önerebilir.

Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit tedavisi için 2-11 yaş arası çocuklarda Nazofix  kullanımı: 

Klasik doz her burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir.

Nazal steroidlerin uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızının yavaşlamasına neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi döneminde zaman zaman ölçebilir ve herhangi bir etki görülürse dozu azaltabilir. Saman nezlesi şikayetleri kötüleşirse, doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2-4 hafta önce Nazofiks kullanmaya başlamanızı söyleyebilir; bu, saman nezlesi semptomlarının ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Özellikle gözlerde kaşıntı veya tahriş varsa, doktorunuz Nazofix ile birlikte başka tedaviler kullanmanızı tavsiye edebilir. Polen mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

Nazal poliplerde Nazofix kullanımı: 

18 yaş ve üzeri erişkinlerde klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtmedir.

Semptomlar (belirtiler) 5-6 hafta içinde kontrol altına alınamazsa doz, günde iki kez her iki burun deliğine iki püskürtmeye çıkarılabilir. Belirtiler kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz dozu, semptomları (belirtileri) kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir. Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde semptomlarda hiçbir iyileşme olmazsa, Nazofix yerine kullanılabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Nazofix nazal sprey’de burnu koruyan ve temiz kalmasını sağlayan plastik kapak vardır. Spreyi kullanmadan önce bu kapağı çıkarınız ve kullandıktan sonra takınız. Sprey pompasının ucunu delmeyiniz.
İlk kullanımda, sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 10 kez püskürtülmelidir:

 • Her kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
 • İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı burnun her iki yanına ve başparmağınızı şişenin altına yerleştiriniz.
 • Şişeyi burun deliğinizden uzaklaştırınız ve parmaklarınızı bastırarak spreyi püskürtünüz.

Sprey pompası 14 gün veya daha uzun bir süre kullanılmamışsa, kullanımdan önce sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 2 kez püskürtülmelidir.

Kullanım şekli:

 • 1- Şişeyi yavaşça çalkalayınız ve plastik kapağını çıkarınız (Şekil 1).
 • 2- Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.
 • 3- Burun deliğinin birini kapatarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğinize yerleştiriniz (Şekil 2). Başınızı hafifçe öne eğerken şişeyi dik tutunuz.
 • 4- Burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayınız ve nefesinizi içeri çekerken parmaklarınızla bir kez bastırarak burnunuza püskürtünüz.
 • 5- Nefesinizi ağzınızdan veriniz. 4’üncü basamaktaki işlemi aynı burun deliğine bir kez daha tekrarlayınız.
 • 6- Şişeyi burun deliğinden uzaklaştırınız ve nefesinizi ağzınızdan veriniz.
 • 7- Diğer burun deliği için 3’ten 6’ıncı basamağa kadar olan işlemleri tekrarlayınız.

Nazofix Kullanım Şekli

Spreyi kullandıktan sonra temiz bir mendil veya kağıt mendil ile ağzını siliniz ve kapağını kapatınız. 

Nazal Sprey’in temizlenmesi: 

Nazal spreyinizi düzenli temizlemeniz önemlidir yoksa düzgün çekemeyecektir. Plastik kapağı kaldırınız ve sprey pompasını açınız. Sprey pompasını ve kapağı sıcak suda yıkayın ve kurutun. Sprey pompasının ucunu iğne ya da başka bir keskin objeyle delmeye çalışmayınız; çünkü bu işlem pompaya zarar verecek ve doğru ilaç dozunu almanızı engelleyecektir. Sıcak bir yerde kurumaya bırakın. Spreyi şişenin içine itin ve plasitk kabı yerleştirin. Spreyi temizledikten sonra, ilk kez kullanırken, ilaç düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, 2 kez püskürtülmelidir.

Çocuklarda Nazofix kullanımı:

Çocuklarda bu ilacın kullanımında, bir yetişkin yardımcı olmalıdır.

Yaşlılarda Nazofix kullanımı:

Yaşlılar için özel bir kullanım durumu mevcut değildir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumunda Nazofix kullanımı:

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.

Eğer Nazofix’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Naozfix kullandıysanız: Nazofix’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Steroidleri uzun süre ya da yüksek miktarlarda kullanırsanız nadiren bazı hormonlarınızı etkileyebilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.

Nazofix’i kullanmayı unutursanız: İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız. Nazal spreyi doğru zamanda kullanmayı unuttuğunuzda, hatırladığınız anda kullanınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nazofix tedavisi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler: Bazı hastalarda Nazofix ilk dozdan 12 saat sonra semptomları gidermeye başlar; ancak tedavinin tam yararı iki güne kadar görülmeyebilir. Nazal spreyinizi düzenli kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz size söylemedikçe, kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi bırakmayınız.

Bu ürünle ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. 

Nazofık’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nazofix’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nazofix’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

 • Seyrek yan etkiler: Burun içine (intranazal) uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonu (bronkospazm (bronşlarda spazm), dispne (nefes darlığı) gibi) meydana gelebilir.
 • Çok seyrek yan etikiler: Anaflaksi (aşırı duyarlılık reaksiyonu) ve anjiyoödem (deride kaşıntılı durum) bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise Nazofix’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Nazofix’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülebilen yan etkileri: 

Klinik çalışmalarda alerjik rinitli yetişkin ve adolesan hastalarda rapor edilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar aşağıda belirtilmiştir.

 • Epistaksis (burun kanaması)
 • Farenjit (boğaz iltihabı)
 • Nazal (burunda) yanma
 • Nazal iritasyon (burunda tahriş)
 • Nazal ülserasyon (burunda ülserleşme)
 • Hapşırık
 • Baş ağrısı.

Epistaksis (burun kanaması) genelde hafif şiddette olup kendiliğinden geçmiştir. İnsidansı (görülme sıklığı) plaseboya (içinde etkin madde olmayan ilaca) kıyasla daha yüksek (%5) olmakla birlikte karşılaştırılan aktif kontrol nazal kortikosteroidlerle (%15 e kadar) kıyaslanabilir veya daha düşüktür. Diğer tüm etkilerin insidansı plasebo ile karşılaştırılabilir oranlardadır.

Sıklığı bilinmeyen (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler:

Çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızında yavaşlama, göz basıncında artışa (glokom) bağlı olarak görme bozuklukları görülebilir.

Nazal kortikosteroidler ile uzun süreli tedavi alan çocukların boy uzunluğunun düzenli takip edilmesi önerilir.

Pediyatrik hastalarda, yan etki insidansı, örn. Baş ağrısı (%3), epistaksis (%6), burunda iritasyon (%2) ve hapşırma (%2) plasebo ile kıyaslanabilir düzeydedir. 

Burun polipleri için yürütülen klinik çalışmalarda hastaların %1 veya daha fazlasında bildirilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar şunlardır:

Burun polipleri için Nazofix tedavisi alan hastalarda, istenmeyen olayların görülme sıklığı, plaseboyla kıyaslanabilir nitelikte olup alerjik rinitli hastalarda gözlemlenenler ile benzerdir.

Burun polipleri için tedavi edilen hastalarda Nazofix’in çok yaygın (10 hastadan en az 1’inde) görülen yan etkiler:

Burun kanaması (günde iki kez 200 mikrogram doz uygulanması ile çok yaygın).

Burun polipleri için tedavi edilen hastalarda Nazofix’in yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla) görülebilen yan etkileri: 

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (günde bir kez 200 mikrogram doz uygulanan alan hastalarda)
 • Burun kanaması (günde bir kez 200 mikrogram doz uygulanan alan hastalarda)
 • Boğaz iritasyonu (günde iki kez 200 mikrogram doz uygulanan hastalarda)
 • Baş ağrısı (günde bir kez 200 mikrogram ve günde iki kez 200 mikrogram doz uygulanan hastalarda).

Burun polipleri için tedavi edilen hastalarda Nazofix’in yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla) görülebilen yan etkileri: 

Üst solunum yolu enfeksiyonu (günde iki kez 200 mikrogram doz uygulanan hastalarda).

Diğer yan etkiler:

Çok seyrek olarak tat ve koku alma bozukluğu bildirilmiştir.

Burun içine uygulanan kortikosteroidlerin kullanımı sonrası, seyrek olarak nazal septum perforasyonu (burun kıkırdağında delinme) vakaları veya göz içi basıncı artışı ve/veya katarakt vakaları bildirilmiştir.

Nazal kortikosteroidlerin tüm vücut üzerine etkileri özellikle uzun dönemlerde yüksek dozlarla reçete edildiğinde görülebilmektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800.314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans lerkezi (TÜFAM) ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Nazofıx nasıl saklanır?

 • Nazofix’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Nazofix’i direkt gün ışığına maruz bırakmayınız. Dondurmayınız.
 • Nazofix’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız..
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nazofix’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Nazofix’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı (05.12.2014) tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Alerjik rinit nedir ve belirtileri nelerdir
 2. Burun polipleri neden olur
 3. Burun tıkanıklığı nedenleri ve tedavisi
 4. Burun akıntısı nedenleri ve tedavisi
 5. Nasonex nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git