Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Nasonex Nazal Sprey Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nasonex’in Yan Etkileri

Mometazon furoatın küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı gidermeye yardımcı olur.

Nasonex nazal sprey kısaca nedir?

 • Nasonex  nedir? Nasonex nazal sprey kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan mometazon furoat içerir. Mometazon furoat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alınan “anabolik steroidler” ile karıştırılmamalıdır.
 • Nasonex ne için kullanılır? Nasonex 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının tedavisinde kullanılır. Nasonex, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde (önlenmesinde)’de kullanılır.
 • Nasonex kullanımının sakıncalı olduğu durumlar: Mometazon furoat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise) nasonex’i kullanmayınız. Eğer bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini beklemelisiniz. Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyseniz, nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesini beklemeniz gerekir. Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Nasonex’i doktorunuz söylemedikçe kullanmamalısınız. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, Nasonex almadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.
 • Nasonex nasıl kullanılır? Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir. Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz her bir burun deliğine günde sadece bir kez püskürtülmesini önerebilir (Nasonex kullanımı hakkında daha detaylı bilgi edinmek için alttaki Kullanma Talimatının nasıl kullanılır bölümüne bakınız).
 • Nasonex’in olası yan etkileri: Tüm ilaçlar gibi Nsonex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında bronşlarda spazm, deride kaşıntı, nefes darlığı, anjiyoödem, anafilaksi gibi belirtiler sayılabilir. Yaygın görülen yan etkiler burun kanaması, boğaz iltihabı, burunda yanma, burunda tahriş, burunda ülserleşme, hapşırık, baş ağrısı gibi yan etkiler vardır (diğer yan etkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için alttaki Kullanma Talimatına bakınız).

”Bu bilgiler Nasonex spreyin kısa bilgileridir. Aşağıdaki Kullanma Talimatını okuyarak Nasonex hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz”.

Nasonex nazal sprey kullanım talimatı

Nasonex ölçülü sprey pompası ile kullanılan nazal süspansiyondur.

Nasonex’in etkin maddesi nedir? Her püskürtme, 50.00 mikrogram mometazon furoat monohidrat içerir.

Nasonex’in yardımcı maddeleri: Disperse olabilen selüloz BP 65 cps (mikrokristalin selüloz ve karmelloz sodyum), gliserin, sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat, polisorbat 80, benzalkonyum klorür ve saf su içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan ünce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Nasonex nazal sprey nedir?

Nasonex nazal sprey kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubuna dahil olan mometazon furoat içerir. Mometazon furoat bazı sporcular tarafından hatalı kullanılan ve tabletler veya enjeksiyonlarla alınan “anabolik steroidler” ile karıştırılmamalıdır.

Nasonex nazal sprey hangi hastalıklarda kullanılır? (Nasonex’in endikasyonları)

Mometazon furoatın küçük miktarları burun içine püskürtüldüğü zaman, burundaki iltihabı, kaşıntıyı, tıkanıklığı ve hapşırığı gidermeye yardımcı olur.

 • Nasonex, 6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde saman nezlesi (mevsimsel alerjik rinit olarak da bilinir) ve yıl boyu devam eden rinit (burun iltihabı) semptomlarının tedavisinde kullanılır.
 • Nasonex, erişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde (önlenmesinde) endikedir. Profilaktik (önleyici) tedaviye polen mevsiminin beklenen başlangıcından 2-4 hafta önce başlanmalıdır.
 • Nasonex, 2-6 yaş arasında alerjik rinit tanısı almış olan çocuklarda da kullanılabilir.
 • Nasonex 18 yaş ve üzeri erişkinlerde nazal polip (iyi huylu ur) tedavisinde de kullanılır.

Saman nezlesi ve yıl boyu devam eden rinit nedir? 

Yılın belirli dönemlerinde ortaya çıkan saman nezlesi ağaç, çimen, ot polenleri ve ayrıca küf ve mantar sporlarının solunmasından kaynaklanan alerjik bir reaksiyondur.

Yıl boyu devam eden rinit, ev tozu akarları, hayvan tüyü kepeği, kuş tüyü ve belirli gıdalar dahil çeşitli maddelere karşı duyarlılıktan kaynaklanabilir. Bu alerjiler burun akıntısı ve hapşırığa neden olur ve burun mukozasında şişliğe bağlı olarak burunda tıkanıklık hissine yol açar. Nasonex burundaki şişliği ve tahrişi azaltır ve böylelikle, hapşırık, burun kaşıntısı, akıntısı ve tıkanıklığını giderir.

Burun polipleri nedir? 

Burun polipleri burun mukozasının üzerindeki küçük oluşumlardır ve genellikle her iki burun deliğinde görülürler. Ana belirti burunda tıkanıklık hissidir ve burundan nefes almayı etkileyebilir. Genize akıntı olarak hissedilen burun akıntısı ve tat ve koku duyumu kaybı da görülebilir. Nasonex burundaki iltihabı azaltır ve poliplerin kademeli olarak küçülmesini sağlar.

Nasonex ne için kullanılır

Nasonex nazal sprey kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (Nasonex’in kontrendikasyonları)

 • Mometazon furoat veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var ise) nasonex’i kullanmayınız.
 • Bir burun enfeksiyonu geçiriyorsanız. Nasonex nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce enfeksiyonun iyileşmesini bekleyiniz.
 • Yakın tarihte bir burun ameliyatı veya burun yaralanması geçirdiyseniz, Nasonex nazal spreyi kullanmaya başlamadan önce burnunuzdaki yaranın iyileşmesini beklemeniz gerekir.

Nasonex nazal sprey kullanımı konusunda dikkatli olunması gereken durumlar (Uyarılar/Önlemler)

 • Daha önce tüberküloz (verem hastalığı) geçirdiyseniz veya tüberkülozunuz varsa
 • Gözünüzde herpes simpleks (virüs) enfeksiyonu varsa
 • Başka herhangi bir enfeksiyonunuz varsa
 • Ağızdan veya enjeksiyon yoluyla başka kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız
 • Kistik fibrozunuz varsa, bunlar gibi durumlarda Nasonex kullanmadan önce dikkatli olunuz ya da doktorunuza bunlar hakkında mutlaka bilgi veriniz.

Nasonex kullanırken, kızamık veya su çiçeği hastalığı olan kişilerle temas etmekten kaçınınız. Bu enfeksiyonları geçirmekte olan kişilerle temas ederseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız.

Nasonex’in özel kullanım durumları

 • Hamilelikte Nasonex kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, Nasonex’i doktorunuz söylemedikçe kullanmamalısınız. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi Nasonex’in gebe kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve fetusa verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 • Emzirme döneminde Nasonex kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, Nasonex almadan önce doktorunuza danışmanız gerekir. Diğer nazal kortikosteroid preparatları ile olduğu gibi Nasonex’in emziren kadınlarda kullanımına karar verilirken anne ve bebeğe verilebilecek olası zararlar, beklenen yararlarla karşılaştırılmalıdır.
 • Araç ve makine kullananlar Nasonex’i kullanabilir mi? Nasonex’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bilinmemektedir.
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında Nasonex kullanımı: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.
 • Nasonex’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Nasonex gıdalar ile birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Nasonex’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Nasonex burunda tahrişe yol açabilen benzalkonyum klorür içermektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Nasonex kullanımı

Doktorunuza aldığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçlar ve bitkisel katkılar dahil tüm ilaçları bildirin. Bazı ilaçlar Nasonex’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya Nasonex diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

Alerji için ağızdan veya enjeksiyonla kortikosteroid ilaçlar alıyorsanız, doktorunuz Nasonex kullanmaya başlamadan önce bunları bırakmanızı tavsiye edebilir. Bazı kişiler ağızdan veya enjeksiyonla aldıkları kortikosteroidleri bıraktıklarında kas veya eklem ağrısı, güçsüzlük ve depresyon gibi bazı istenmeyen etkilerle karşılaşabilirler. Bu olayları yaşarsanız doktorunuza bildiriniz; doktorunuz nazal spreyi kullanmaya devam edip etmemeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır. Ayrıca gözlerde kaşıntı, sulanma veya deride kaşıntı veya kızarıklık gibi başka alerjilerde yaşayabilirsiniz. Bu etkilerden herhangi biriyle karşılaşır ve endişeye kapılırsanız, doktorunuza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Nasonex nasıl kullanılır?

Nasonex’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Spreyi doktorunuzun söylediğinden daha uzun süre veya daha sık kullanmayın ve daha yüksek doz almayın.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 • Erişkinlerde saman nezlesi ve rinit için Nasonex kullanımı: Erişkinler (yaşlı hastalar dahil) ve 12 yaşından büyük çocuklarda klasik doz her burun deliğine günde bir kez iki püskürtmedir. Belirtileriniz kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz her burun deliğine günde sadece bir kez püskürtmenizi tavsiye edebilir. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlamazsanız, doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz en fazla günlük dozu günde bir kez her bir burun deliğine dört püskürtmeye kadar yükseltebilir. Semptomlarınız kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz dozu günde bir kez her bir burun deliğine iki püskürtmeye düşürülmesini önerebilir.
 • İki-on bir yaş arası çocuklarda saman nezlesi ve rinit için Nasonex kullanımı: 2-11 yaş arası çocuklarda klasik doz her bir burun deliğine günde bir kez bir püskürtmedir. Nazal steroidlerin uzun süre yüksek dozlarda kullanımı çocuklarda büyüme hızının yavaşlamasına neden olabilir. Doktorunuz çocuğunuzun boyunu tedavi sürecinde zaman zaman ölçme ihtiyacı duyabilir ve herhangi bir etki gördüğünde ilacın dozunu azaltabilir.

Saman nezlesi şikayetleriniz kötüleşirse, doktorunuz polen mevsimi başlamadan 2-4 hafta önce Nasonex kullanmaya başlamanızı söyleyebilir; bu, saman nezlesi semptomlarının ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Özellikle gözlerinizde kaşıntı veya tahriş varsa, doktorunuz Nasonex ile birlikte başka tedaviler kullanmanızı tavsiye edebilir. Polen mevsiminin sonunda saman nezlesi belirtileriniz iyileşebilir ve ondan sonra tedaviye ihtiyacınız olmayabilir.

Erişkinlerde nazal polipler için Nasonex kullanımı: 18 yaş ve üzeri erişkinlerde klasik başlangıç dozu günde bir kez her iki burun deliğine iki püskürtmedir. Semptomlar 5-6 hafta içinde kontrol altına alınamazsa doz, günde iki kez her iki burun deliğine iki püskürtmeye çıkarılabilir. Semptomlar kontrol altına alındıktan sonra, doktorunuz dozu, semptomları kontrol eden en düşük doza düşürmenizi isteyecektir. Günde iki kez uygulamayla 5-6 hafta içinde semptomlarda hiçbir iyileşme olmazsa, Nasonex yerine kullanılabilecek diğer tedavileri görüşmek üzere doktorunuza başvurmalısınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

Nazal Spreyin kullanıma hazırlanması: Nasonex nazal sprey’de burnu koruyan ve temiz kalmasını sağlayan toz kapağı vardır. Spreyi kullanmadan önce bu kapağı çıkarınız ve kullandıktan sonra tekrar takınız. Sprey pompasının ucunu delmeyiniz. İlk kullanımda, sprey pompasını ayarlamak için, ilacın düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar genellikle 10 kez dışarı püskürtülür.

 • Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır.
 • İşaret parmağınızı ve orta parmağınızı burnun her iki yanına ve başparmağınızı şişenin altına yerleştiriniz.
 • Şişeyi burun deliğinizden uzaklaştırınız ve parmaklarınızı bastırarak spreyi püskürtünüz.
 • Sprey pompası 14 gün veya daha uzun bir süre kullanılmamışsa, kullanımdan önce sprey pompasını ayarlamak için, ilaç, düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, genellikle 2 kez püskürtülmelidir.

Nasonex kullanım şekli nedir?

 • Şişeyi yavaşça çalkalayınız ve toz kapağını çıkarınız.
 • Burnunuzu yavaşça temizleyiniz.
 • Burun deliğinin birini kapatarak sprey pompasının ucunu diğer burun deliğinize yerleştiriniz.
 • Başınızı hafifçe öne eğerken şişeyi dik tutunuz.
 • Burnunuzdan yavaşça nefes almaya başlayınız ve nefesinizi içeri çekerken parmaklarınızla bir kere bastırarak burnunuza püskürtünüz.
 • Nefesinizi ağzınızdan veriniz. 4’üncü basamaktaki işlemi aynı burun deliğine bir kez daha tekrarlayınız.

Nasonex nasıl kullanılır

Şişeyi burun deliğinden uzaklaştırınız ve nefesinizi ağzınızdan veriniz. Diğer burun deliği için 3’ten 6’ıncı basamağa kadar olan işlemleri tekrarlayınız. Spreyi kullandıktan sonra temiz bir mendil veya kağıt mendil ile ağzını siliniz ve kapağını kapatınız.

 • Nasonex’in çocuklarda kullanım şekli: Çocuklarda bu ilacın kullanımında, bir yetişkin yardımcı olmalıdır.
 • Yaşlılarda Nasonex’in kullanım şekli: Özel bir kullanım durumu mevcut değildir, yetişkinlerde kullanıldığı gibi kullanılır.
 • Nasonex’in özel kullanım durumları: Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar için veri bulunmamaktadır.
 • Nasonex’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Nasonex gıdalar ile birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

Nazal spreyin temizlenmesi

Nazal spreyinizi düzenli temizlemeniz önemlidir yoksa düzgün çekemeyecektir. Toz kapağını kaldırınız ve sprey pompasını açınız. Sprey pompasını ve toz kapağını sıcak suda yıkayın ve kurutun. Sprey pompasının ucunu iğne ya da başka bir keskin objeyle delmeye çalışmayınız; çünkü bu işlem pompaya zarar verecek ve doğru ilaç dozunu almanızı engelleyecektir. Sıcak bir yerde kurumaya bırakın. Spreyi şişenin içine itin ve toz kabını yerleştirin. Spreyi temizledikten sonra, ilk kez kullanırken, ilaç düzgün bir şekilde püskürdüğü görülünceye kadar, 2 kez püskürtülmelidir.

Eğer Nsonex’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 • Kullanmanız gerekenden daha fazla Nasonex kullandıysanız: Nasonex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Steroidleri uzun süre ya da yüksek miktarlarda kullanırsanız nadiren bazı hormonlarınızı etkileyebilir. Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.
 • Nasonex’i kullanmayı unutursanız: İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız. Nazal spreyi doğru zamanda kullanmayı unuttuğunuzda, hatırladığınız anda kullanınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nasonex ile tedavi bitirildiğinde oluşabilecek etkiler

Bazı hastalarda Nasonex ilk dozdan 12 saat sonra semptomları gidermeye başlar; ancak tedavinin tam yararı iki güne kadar görülmeyebilir. Nazal spreyinizi düzenli kullanmanız çok önemlidir. Doktorunuz size söylemedikçe, kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavinizi durdurmayınız.

Bu ürün ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Nasonex’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Nasonex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Asağıdakilerden biri olursa, Nasonex’i kullanmayı durdurunuz ve Hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nasonex’in seyrek görülen aşırı duyarlılık yan etkileri: Burun içine (intranazal) uygulamasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonu (bronkospazm (bronşlarda spazm), dispne (nefes darlığı) gibi) meydana gelebilir.
 • Nasonex’in çok seyrek görülen aşırı duyarlılık yan etkileri: Anaflaksi (aşırı duyarlılık reaksiyonu) ve anjiyoödem (deride kaşıntılı durum) bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise Nasonex’e karşı ciddi allerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Klinik çalışmalarda alerjik rinitli yetişkin ve adolesan hastalarda rapor edilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar aşağıda belirtilmiştir:

Nasonex’in yaygın yan etkileri

 • Epistaksis (burun kanaması)
 • Farenjit (boğaz iltihabı)
 • Nazal (burunda) yanma
 • Nazal iritasyon (burunda tahriş)
 • Nazal ülserasyon (burunda ülserleşme)
 • Hapşırık
 • Baş ağrısı gibi yan etkiler Nasonex’in yaygın yan etkileridir.

Nasonex’in yaygın olmayan yan etkileri 

Üst solunum yolu enfeksiyonu günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın olmayan şekilde yan etki görülebilir.

Nasonex’in çok seyrek yan etkileri

Tat ve koku alma bozukluğu bildirilmiştir.

Burun içine uygulanan kortikosteroidlerin kullanımı sonrası çok seyrek olarak nazal septum perforasyonu (burun kıkırdağında delinme) vakaları veya göz içi basıncı artışı ve/veya katarakt vakaları bildirilmiştir.

Nasonex’in çocuklarda görülen yan etkileri

 • Çocuklarda uzun süreli kullanımda büyüme hızında yavaşlama
 • Göz basıncında artışa (glokom) bağlı olarak görme bozuklukları gibi yan etkiler görülebilir.

Nazal kortikosteroidler ile uzun süreli tedavi alan çocukların boy uzunluğunun düzenli takip edilmesi önerilir.

Pediyatrik hastalarda, advers etki insidansı, ör. Baş ağrısı (%3), epistaksis (%6), burunda iritasyon (%2) ve hapşırma (%2) plasebo ile kıyaslanabilir düzeydedir.

Epistaksis (burun kanaması) genelde hafif şiddette olup kendiliğinden geçmiştir, insidansı (görülme sıklığı) plaseboya (içinde etkin madde olmayan ilaca) kıyasla daha yüksek (%5) olmakla birlikte karşılaştırılan aktif kontrol nazal kortikosteroidlerle (%15’e kadar) kıyaslanabilir veya daha düşüktür. Diğer tüm etkilerin insidansı plasebo ile karşılaştırılabilir oranlardadır.

Burun polipleri (iyi huylu ur) tedavisinde görülen yan etkiler

Burun polipleri için tedavi edilen hastalarda, istenmeyen olayların görülme sıklığı, plaseboyla kıyaslanabilir nitelikte olup alerjik rinitli hastalarda gözlemlenenler ile benzerdir.

Polipler için yürütülen klinik çalışmalarda hastaların %1 veya daha fazlasında bildirilen tedaviye bağlı istenmeyen olaylar şunlardır: 

 • Yaygın: Üst solunum yolu enfeksiyonu günde bir kez 200 mikrogram ile, burun kanaması günde bir kez 200 mikrogram ile, boğaz iritasyonu günde iki kez 200 mikrogram ile, baş ağrısı günde bir kez 200 mikrogram ile ve günde iki kez 200 mikrogram ile yaygın görülür.
 • Çok yaygın: Burun kanaması günde iki kez 200 mikrogram ile çok yaygın görülür.

Burun içine uygulanan kortikosteroidlerin kullanımı sonrası çok seyrek olarak nazal septum perforasyonu (burun kıkırdağında delinme) vakaları veya göz içi basıncı artışı ve/veya katarakt vakaları bildirilmiştir.

Nazal spreylerin sistemik etkileri özellikle uzun dönem ve yüksek dozlarda kullanıldığında görülebilmektedir.

Nasonex nasıl saklanır?

 • Nasonex’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nasonex’i 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız ama dondurmayınız.
 • Nasonex’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nasonex’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Nasonex’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 30/12/2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Saman nezlesi (alerjik rinit) belirtileri ve önlemler
 2. Airpass tablet nedir ve ne için kullanılır
 3. Nazal konjesyon nedenleri ve tedavisi
 4. Polen alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli
 5. Polen alerjisi neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git