Ağrılar ve Tedavileri

Naprosyn Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Naprosyn Plus Yan Etkileri

NAPROSYN PLUS %10+%5 JEL KULLANMA TALİMATI

Naprosyn Plus haricen kullanılır.

Naprosyn Plus etkin maddeleri: 1 gr jel 100 mg Naproksen ve 50 mg Lidokain içerir.

Naprosyn Plus yardımcı maddeleri: Sodyum metabisülfit, Etanol (% 96), Karbopol 980, Trietanolamin, Ksantan zamkı, Velvet koku, Saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Naprosyn Plus Kullanma Talimatı

NAPROSYN PLUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Naprosyn Plus 30 ve 50 gramlık tüp ambalajlarda topikal olarak kullanılan antiinflamatuvar ve ağrı kesici etkilere sahip bir ilaçtır.

Naprosyn Plus etkin madde olarak naproksen ve lidokain içerir.

Yağsız, leke bırakmayan ve hoş kokulu bir preparat olan Naprosyn Plus, uygulandığı cilt bölgesini serinletici özelliğe sahiptir.

Naprosyn Plus, kas-iskelet sistemi yumuşak dokularının kısa ve uzun süreli rahatsızlıklarında ağrı ve iltihaplanmayı giderir.

Naprosyn Plus aşağıdaki hastalıkların lokal tedavisinde ağrı kesici ve enflamasyon giderici olarak etkilidir:

 • Omurga veya eklemlerde, aşırı zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (osteoartrit, romatoid artrit),
 • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (periartrit, tendinit, tenosinovit, bursit),
 • Ezilme ve burkulma gibi yumuşak doku travmaları,
 • Ağrı, enflamasyon ve kas gerginliği ile kendini gösteren kas iskelet sistemi hastalıkları.

NAPROSYN PLUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Sodyum metabisülfit içerdiğinden bazı kişilerde nadiren ciltte döküntü, kaşıntı, nefes darlığı, alerjik şok gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu gibi hallerde tedaviyi kesmek gerekir.
 • Eğer amid tipi anesteziklere karsı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjiniz varsa) bu ürünü kullanmayınız.
 • Hasta 2 yaşından küçükse kullanmayınız.

NAPROSYN PLUS’ın DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Göze ve çevresine, mukozalara ve açık yaralara uygulanmamalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde naproksen kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da asetilsalisilik asit duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Bunama riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.
 • Kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve tansiyonda yükselme dahil olmak üzere tuz kısıtlamasının söz konusu olduğu bir durum söz konusu ise doktorunuza belirtiniz. 10 günden sonraki kullanımlarda bu risklerde artış olmaktadır.
 • Mümkün olduğu kadar küçük dozlar kullanmanız önerilir. Özellikle yaşlı hastalarda, çocuklarda ve açık yara uygulamalarında bu hususa dikkat ediniz.
 • Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da kapalı pansuman altında uygulandığında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir.
 • Bakterilerin kana karıştığı şiddetli enfeksiyon (sepsis) geçiriyorsanız veya ilacın uygulandığı bölgedeki mukoza ciddi olarak hasar görmüş ise, bu durumda ani emilim riski olabileceğinden, Naprosyn Plus uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Bilinen bir ilaç alerjiniz varsa. Naprosyn Plus kullanırken dikkatli olunuz.
 • Akut bir hastalığınız varsa veya yaşlı iseniz (lidokaine karşı daha duyarlı olabilirsiniz).
 • Lidokainin, bakterileri öldürücü ve virüslerin zararlı etkileri önleme özelliği olduğundan cilt içine yapılan canlı aşının (örn. BCG aşısı) sonuçları izlenmelidir.
 • Bir seferde uyguladığınız Naprosyn Plus dozu 5 gramı aşmamalıdır. Bu miktar 250 mg lidokaine karşılık gelir. Günlük 17-20 g Naprosyn Plus (850-1000 mg lidokaine eşdeğer) dozunu aşmayınız.
 • Çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile aşırı duyarlılık ortaya çıkabileceğinden bu şekilde kullanmanız önerilmez.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NAPROSYN PLUS’ın YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

HAMİLELİKTE NAPROSYN PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE NAPROSYN PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Naproksen ve lidokain, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NAPROSYN PLUS KULLANABİLİR Mİ?

Naprosyn Plus’ın taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

NAPROSYN PLUS’ın İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Naprosyn Plus’ın içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NAPROSYN PLUS KULLANIMI

 • Lidokainin, toksik etkileri aditif ve genellikle sinerjistik olduğundan, kalp ritmini düzenleyen ilaç (tokainid ve meksiletin gibi) alan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Diğer lokal anesteziklerle kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NAPROSYN PLUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Naprosyn Plus, günde 2-6 defa ağrılı yere tamamen emilene kadar hafifçe ovularak sürülür.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Cilt üzerine haricen uygulanır.

Çocuklarda Naprosyn Plus Kullanımı:

Çocuklarda kullanımına ilişkin veri yoktur.

Yaşlılarda Naprosyn Plus Kullanımı:

Yaşlılarda kullanımına ilişkin veri yoktur, ancak etki göreceğiniz mümkün olan en düşük dozda kullanmayı tercih ediniz.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Naprosyn Plus Kullanımı:

Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde kullanımına ilişkin bilgi yoktur.

Eğer Naprosyn Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Naprosyn Plus Kullandıysanız: Naprosyn Plus kullanımına bağlı herhangi bir doz aşımı bildirilmemiştir. Naprosyn Plus’ı kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Naprosyn Plus’ı Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Naprosyn Plus ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

NAPROSYN PLUS’ın OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Naprosyn Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Tedavinin kesilmesini gerektirmeyecek şiddette hafif lokal iritasyon, eritem, dermatit gibi yan etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Naprosyn Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Deri döküntüleri.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Naprosyn Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Sinirlilik,
 • Baş dönmesi,
 • Görme bozuklukları,
 • Uyuşukluk,
 • Zor nefes alma,
 • Titreme,
 • Göğüs ağrısı,
 • Düzensiz kalp atışı,
 • Nöbet (konvülsiyon).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme,
 • Göz çevresine uygulanırsa gözde tahriş.

Bunlar Naprosyn Plus’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr. sitesinde yer alan”İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

NAPROSYN PLUS NASIL SAKLANIR?

 • Naprosyn Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Naprosyn Plus 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan koruyarak saklanmalıdır.
 • Naprosyn Plus son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Naprosyn Plus’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Naprosyn Plus’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 07/02/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Romatizma Nedir, Romatizma Belirtileri
 2. Romatizma Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar
 3. Ankilozan Spondilit Nedir, Neden Olur
 4. Romatoid Artrit, Nedir, Neden Olur
 5. Tendinit (Tendon İltihabı) Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git