Hastalıklar ve Tedaviler

Naprosyn Fort Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Naprosyn Fort Nasıl Kullanılır?

NAPROSYN EC fort tablet 500 mg kullanma talimatı

Naprosyn ağızdan alınır.

Naprosyn EC Fort’un etkin maddesi: Bir enterik tablet 500 mg naproksen içerir.

Naprosyn EC Fort’un yardımcı maddeleri: Povidon, Kroskarmeloz, Magnezyum stearat, Metakrilik asit kopolimer, Talk, Sodyum hidroksit, Trietilsitrat, Simetikon emülsiyonu gibi yardımcı maddeleri içerir.

Naprosyn Kullanma Talimatı

NAPROSYN EC FORT nedir ve ne için kullanılır?

Naprosyn EC Fort, 20 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan antiinflamatuvar ve analjezik etkilere sahip güçlü bir ilaçtır.

Naprosyn EC Fort, etkin madde olarak naproksen içerir.

Naprosyn EC Fort;

 • Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
 • El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
 • Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
 • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,
 • Akut kas-iskelet (kemik) sistemi ağrılarında,
 • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
 • Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak, Naprosyn EC Fort bunlar gibi durumlarda reçete edilebilir.

NAPROSYN EC FORT kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Kalp damar sistemi ile ilgili riskler:

Naprosyn EC Fort ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

Naprosyn EC Fort koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim sistemi ile ilgili riskler:

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

 • Naprosyn EC Fort’un bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa ya da, aspirin veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar sizde astım sendromu, nezle ve burun boşluklarında iltihaplanma oluşturuyorsa kullanmayınız.
 • Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-barsak kanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve duodenum ülseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teşhis konmuş ülser veya kanama geçirdiyseniz kullanmayınız.
 • Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
 • Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.
 • Hasta 16 yaşından küçükse kullanmayınız.
 • Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.

NAPROSYN EC FORT’un dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler

 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte kullanmaktan kaçınınız.
 • Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide barsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir. Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide bağırsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (mizoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz aspirin veya mide barsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız gerekecektir.
 • İltihaplı bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha önce mide bağırsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi halinde doktorunuza bildiriniz. Mide bağırsak kanaması veya ülserasyon halinde Naprosyn EC Fort kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Mide bağırsak hastalığınız varsa Naprosyn EC Fort’u mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide bağırsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, Naprosyn EC Fort dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
 • Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, aspirin gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
 • Yaşlı hastalar, ciddi mide bağırsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda Naprosyn EC Fort kullanmalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde Naprosyn EC Fort kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da aspirin duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Naprosyn EC Fort böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız Naprosyn EC Fort dozunu azaltacaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Naprosyn EC Fort, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar). Sarılık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Naproksen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında Naprosyn EC Fort tedavisine devam ediniz. Naprosyn EC Fort kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
 • Naprosyn EC Fort kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyonun probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa Naprosyn EC Fort kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanmamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuz Naprosyn EC Fort ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Kalp damar hastalığı riskiniz yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı) doktorunuz, Naprosyn EC Fort ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Naprosyn EC Fort hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NAPROSYN EC FORT’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yemekler, Naprosyn EC Fort ile etkileştiğinden yemeklerle birlikte almayınız.

Hamilelikte NAPROSYN EC FORT kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 3 ayında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde NAPROSYN EC FORT kullanımı

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Naproksen, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullananlar NAPROSYN EC FORT kullanabilir mi?

Naprosyn EC Fort kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

NAPROSYN EC FORT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herhangi bir uyarı bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte NAPROSYN EC FORT kullanımı

 • Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız Naprosyn EC Fort’un etkisi gecikebilir.
 • Yemeklerle birlikte alınması etkinin azalmasına neden olabilir.
 • Naproksen. kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve aspirin gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden doktorunuz Naprosyn EC Fort dozunu ayarlayacaktır. Naproksen, trombosit olarak adlandırılan ve bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.
 • Probenesid (ürik asitin idrarla atılımını artıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksenin daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatın yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.
 • Siklosporinlerle (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) birlikte kullanılırsa böbreklerde zararlı etkilere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Naproksen, mifepristonun (düşük ilacı) etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 8-12 gün boyunca naproksen kullanmayınız.
 • Aspirin, NSAİİ’ler gibi aspirin ile Naprosyn EC Fort le birlikte kullanımı, yan etki olay potansiyeli artışı nedeniyle tavsiye edilmemektedir.
 • Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
 • Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçların birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırabilir.
 • Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.
 • Naprosyn’in içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir. Böbrekten atılımlarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.
 • Naprosyn’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini arttırabilir.
 • Naprosyn’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRI’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sistemi kanama riski artmaktadır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.
 • Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
 • Naprosyn EC Fort ile ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte uygulandığında, mide barsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NAPROSYN EC FORT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit, akut gut ve ankilozan spondilit’te analjezik ve antiinflamatuvar etkinlik için:

a) Başlangıç tedavisi:

Günlük doz 500 – 1000 mg olup, genellikle 12 saat aralıklarla 2 defada alınması şeklindedir.

 • Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetleri olanlarda,
 • Yüksek dozda kullanılan başka bir antiromatizmal ilaçtan Naprosyn EC Fort’a geçilmesi düşünüldüğü durumlarda,
 •  Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda, tedaviye günde 1 adet Naprosyn EC Fort ve 1 adet Naprosyn EC Fort (toplam 750 mg naproksen) veya 2 adet Naprosyn EC Fort (toplam 1000 mg naproksen) ile başlanmalı ve bir kaç hafta devam edilmelidir.

b) İdame tedavisi:

12 saatlik aralarla alınan 1 – 2 tablet (500 – 1000 mg) şeklinde yapılır. Sabah ve akşam dozları önde gelen şikayetlerinize (gece ağrısı, sabah katılığı vb.) göre düzenlenir.

Naprosyn EC Fort, idame tedavisinde sabah veya akşam alınan 500 – 1000 mg’lık tek dozlarda etkindir.

Adet sancısı, doğum sonrası emzirmeyen annede ve rahim içi araç uygulamasını takiben meydana gelen ağrılarda analjezi amacıyla:

Başlangıçta 1 adet Naprosyn EC Fort (500 mg naproksen) verilir. Daha sonra 6 – 8 saatlik aralarla 1 adet Naprosyn EC Fort (250 mg naproksen) ile devam edilir.

Yetişkinlerde diğer endikasyonlarda:

Başlangıçta 1 adet Naprosyn EC Fort (500 mg naproksen) verilir. Daha sonra 6 – 8 saatlik aralarla 1 adet Naprosyn EC Fort (250 mg naproksen) ile devam edilir.

 

Erişkinlerde gerektiğinde daha yüksek seviyede antiinflamatuvar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi tolere eden ve gastrointestinal hastalık öyküsü olmayan hastalarda günlük doz, kısa süreli olmak şartıyla 1500 mg’a kadar arttırılabilir. Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan etkilerin arttığı rapor edilmiştir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Naprosyn EC Fort sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Çocuklarda Naprosyn EC Fort kullanımı:

Naprosyn EC Fort’un 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlılarda Naprosyn EC Fort kullanımı:

Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Naprosyn EC Fort kullanımı:

Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse Naprosyn EC Fort’u kullanmayınız.

Karaciğer yetmezliği durumunda Naprosyn EC Fort kullanımı:

Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa Naprosyn EC Fort kullanırken dikkatli olunuz.

Eğer Naprosyn EC Fort’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Naprosyn EC Fort kullandıysanız:

Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma, mide bağırsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik kulak çınlaması, baygınlık ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla yada kasıtlı olarak alınması durumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır.

Kullanmanız gerekenden fazla Naprosyn EC Fort aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalıdır. Yetişkinlerde midenin yıkanması da düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir. Doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.

Naprosyn EC Fort’u kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Naprosyn EC Fort’u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Naprosyn EC Fort ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

NAPROSYN EC FORT’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Naprosyn EC Fort’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Naprosyn EC Fort’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Baygınlık,
 • Deri döküntüleri,
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklar ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Naprosyn EC Fort’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Virüs kaynaklı menenjit (ateş, halsizlik, baş ve boyun ağrısı, ışığa dayanıksızlık),
 • Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması,
 • Kandaki potasyum düzeyinin artması,
 • Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk,
 • Havale, zihinsel tansiyonların zayıflaması,
 • Görme sinirinin ödemli iltihabı,
 • Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi,
 • Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı,
 • Mide bağırsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma),
 • Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri,
 • Kas ağrısı ve kas zayıflığı,
 • Kadınlarda kısırlık,
 • Hepatit (karaciğer iltihabı), sarılık (iştahsızlık, halsizlik, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler, üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kansızlık,
 • Baş dönmesi, rehavet hali, baş ağrısı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu,
 • Sersemlik hali,
 • Sanrı,
 • Görmede bulanıklık,
 • Çarpıntı,
 • Nefes darlığı,
 • Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık,
 • Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, morarma,
 • Böbrek rahatsızlıkları,
 • Ödem,
 • Susuzluk hissi.

Bunlar Naprosyn EC Fort’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NAPROSYN EC FORTnasıl saklanmalı?

 • Naprosyn EC Fort’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Naprosyn EC Fort’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Naprosyn EC Fort son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Naprosyn EC Fort’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, Naprosyn EC Fort’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 02/09/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Romatoid artrit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Gut hastalığı nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Ankilozan spondilit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 4. Adet sancısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git