Ağrılar ve Tedavileri

Naprosyn CR Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Naprosyn CR Nasıl Kullanılır?

NAPROSYN CR 750 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Naprosyn CR ağızdan alınır.

Naprosyn CR’ın etkin maddesi: Bir tablet, 750 mg naproksen içerir.

Naprosyn CR’ın yardımcı maddeleri: Hidroksipropilmetilselüloz 2208, magnezyum stearat, FD&C Sarı No.6 ve saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Naprosyn CR Kullanma Talimatı

NAPROSYN CR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Naprosyn CR, şeftali renginde, elips şeklindeki tabletlerden oluşan 10 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

Naprosyn CR, ağrı ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar grubundan ağrı kesici etkiye sahip bir ilaçtır.

Naprosyn CR kullanım alanları;

 • Travma veya diğer durumlara bağlı olarak ortaya çıkan eklem kıkırdağının harabiyeti, ağrı ve fonksiyon kaybıyla karakterize eklem iltihabı,
 • El ve ayak eklemlerinde gelişen ağrılı eklem iltihabı,
 • Özellikle omurgada gelişen romatoid artrit benzeri bir hastalık olan ankilozan spondilit,
 • Proteinin parçalanmasındaki bir soruna bağlı olarak bağ dokusu ve eklem kıkırdağında gözlenen şiddetli ağrı (akut gut) gibi romatizmal hastalıkların tedavisinde iltihap giderici ve ağrı kesici olarak,
 • Akut kas-iskelet (kemik) sistemi ağrılarında,
 • Kadınlarda adet sancılarına bağlı ağrılarda ağrıyı kesmek amacıyla,
 • Ortopedik ve cerrahi ameliyatlarda ağrı kesici olarak, Naprosyn CR  bunlar gibi durumlarda kullanılır.

NAPROSYN CR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Kalp Damar Sistemi İle İlgili Riskler;

 • Naprosyn CR ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalığı risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
 • Naprosyn CR koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim Sistemi İle İlgili Riskler;

 • NSAİİ’ ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler bakımından daha yüksek risk altındadır.

Eğer,

 • Naprosyn CR’ın bileşenlerine, naproksen veya naproksen sodyum içeren ilaçlara karşı alerjiniz varsa ya da, aspirin veya diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar sizde astım sendromu, nezle ve burun boşluklarında iltihaplanma oluşturuyorsa kullanmayınız.
 • Daha önce kullandığınız ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlardan biri sizde mide-barsak kanamasına veya harabiyetine neden olduysa veya halen aktif veya tekrarlayan mide ve duodenum ülseriniz varsa, iki veya daha fazla kez, teşhis konmuş ülser veya kanama geçirdiyseniz kullanmayınız.
 • Şiddetli böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
 • Koroner arter bypass ameliyatından önce ve sonra kullanmayınız.
 • Hasta 16 yaşından küçükse kullanmayınız.
 • Emziriyorsanız veya hamileliğinizin son 3 ayındaysanız kullanmayınız.

NAPROSYN CR’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Ağrı, ateş ve iltihaba karşı etkili ilaçlar grubundan herhangi biri ile birlikte Naprosyn CR kullanımından kaçınınız.
 • Tedavi sağlamak için gerekli en kısa sürede, etkili en düşük dozu kullanarak, istenmeyen etkileri en aza indirebilirsiniz.
 • Önceden geçirilmiş ciddi bir mide-bağırsak rahatsızlığınız veya belirtiler varsa tedavinin herhangi bir anında ciddi olabilen kanama, ülser veya harabiyet gelişebilir Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile ortaya çıkan ciddi mide-bağırsak rahatsızlıkların çoğu yaşlı ve özürlü hastalarda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ülser, kanama ve harabiyet gibi ciddi mide-bağırsak rahatsızlığınız varsa doktorunuz tedaviye en düşük doz ile başlamanızı ve beraberinde koruyucu bazı ilaçlar (misoprostol veya proton pompa inhibitörleri) kullanmanızı önerecektir. Düşük doz aspirin veya mide-bağırsak kanamasına neden olabilecek başka ilaçlarla kullanmanız gerektiğinde de koruyucu bir ilaç da almanız gerekecektir.
 • İltihaplı bağırsak hastalığınız (ülseratif kolit, Crohn hastalığı) varsa, rahatsızlıklarınızın şiddetini arttırabileceğinden, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçları dikkatli kullanınız. Daha önce mide-bağırsak zehirlenmesi geçirdiyseniz her türlü karın rahatsızlığı belirtisi halinde doktorunuza bildiriniz. Mide-bağırsak kanaması veya ülserasyon halinde Naprosyn CR kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Mide-bağırsak hastalığınız varsa Naprosyn CR’ı mutlaka doktor kontrolünde kullanınız.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi mide-bağırsak rahatsızlıklarının sıklığı ve şiddeti, Naprosyn CR dozu ve tedavi süresindeki artışla birlikte artabilir.
 • Ağızdan alınan doğum kontrol hapları, varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar, aspirin gibi ülserasyon veya kanama riskini arttırabilen ilaçlarla kullanmanız gerekirse dikkatli olunuz.
 • Yaşlı hastalar, ciddi mide-bağırsak kanaması ve harabiyeti sıklığının artması ihtimaline karşı en düşük dozda Naprosyn CR kullanmalıdır.
 • Derinin pul pul olup dökülmesi, mukoza harabiyeti veya deride gözlenen aşırı duyarlılık hallerinde Naprosyn CR kullanmaya devam etmeyiniz.
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, bronşların daralması (astım) ve nezle gibi aşırı duyarlılık hallerinde dikkatli kullanınız. Astım veya alerjik hastalık ya da aspirin duyarlılığı olan hastalarda bronşlarda spazm oluşumu hızlanabilir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Naprosyn CR böbrek hastalığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kan hacminde veya böbrek kan akımında azalmaya yol açan bir rahatsızlığınız, kalp yetmezliğiniz, karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa dikkatli olunuz. Doktorunuz kullandığınız Naprosyn CR dozunu azaltacaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Naprosyn CR, karaciğer fonksiyon testinde bazı değerlerinizde yükselmelere neden olabilir. Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmayı gösteren belirti ve bulgulara karşı dikkatli olunmalıdır (bulantı, halsizlik, uyuklamak, kaşıntı, sarılık, karnın sağ üst kısmında ağrı, nezle benzeri semptomlar). Sarılık ve hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır.
 • Naproksen, kanınızda, pıhtılaşmada görev alan trombositlerin kümeleşmesini azaltarak kanama zamanını uzattığından pıhtılaşma rahatsızlığınız varsa, doktor kontrolü altında Naprosyn CR tedavisine devam ediniz. Naprosyn CR kullanırken, kanama riskiniz yüksekse veya kan pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç kullanıyorsanız, kanama riskinde artış olabilir.
 • Naprosyn CR kullanırken görme bozukluğunuz gelişirse göz muayenesi yaptırınız.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların neden olduğu sıvı tutulması ve ödem oluşması riskine karşı yüksek tansiyon probleminiz veya kalp yetmezliğiniz varsa Naprosyn CR kullanırken dikkatli olunuz.
 • Kontrol edilemeyen yüksek tansiyonunuz varsa, kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalığınız varsa, kalbin yeterince kanlanamamasına bağlı bir hastalığınız varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Doktorunuz Naprosyn CR ile tedaviniz sırasında bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Kalp damar hastalığı riskinizin yüksek olduğu durumlarda (yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımının olduğu durumlarda) doktorunuz, Naprosyn CR ile uzun süreli tedaviniz için bu rahatsızlıklarınızı göz önünde bulunduracaktır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile olduğu gibi, Naprosyn CR hastanede yatılması veya ölümle sonuçlanabilen kalp krizi veya inme gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Ciddi kalp damar sistemini ilgilendiren olaylar herhangi bir uyarıcı belirti vermeden ortaya çıkabilmekle birlikte, göğüs ağrısı, nefes darlığı, halsizlik, konuşmada zorluk gibi belirti ve bulgular gözlendiğinde, doktorunuza başvurunuz.
 • Alzheimer hastalığı (unutkanlıkla karakterize hastalık) riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NAPROSYN CR’IN YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Yemekler, Naprosyn CR ile etkileştiğinden yemeklerle birlikte almayınız.

HAMİLELİKTE NAPROSYN CR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hastaya sağlayacağı yararlar ve getireceği risklerin gayet iyi bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu nedenle çok gerekmedikçe ilaç hamilelikte kullanılmamalıdır. Gebeliğin son 3 ayında kesinlikle kullanılmamalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE NAPROSYN CR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Naproksen, anne sütüne geçeceğinden emziren annelere verilmemelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NAPROSYN CR KULLANABİLİR Mİ?

Naprosyn CR kullanımı ile birlikte bazı hastalarda sersemlik, baş dönmesi, uykusuzluk hali ya da depresyon olabilir. Eğer sizde de bu ve benzeri istenmeyen etkiler meydana gelirse, dikkat gerektiren aktiviteleri yaparken dikkatli olunuz.

NAPROSYN CR’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Naprosyn CR’ın içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NAPROSYN CR KULLANIMI

 • Mide asidini düzenleyen ilaçlar veya kolestiramin ile birlikte alırsanız Naprosyn CR’ın etkisi gecikebilir.
 • Yemeklerle birlikte alınması etkinin azalmasına neden olabilir.
 • Napsoksen, kanda, albumin olarak adlandırılan bir proteine bağlanır. Kumarin tipi kanda pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, sülfonilüreler, hidantoinler, diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili (NSAİ) ilaçlar ve aspirin gibi albumine bağlanan diğer ilaçlarla etkileşebileceğinden doktorunuz Naprosyn CR dozunu ayarlayacaktır. Naproksen, trombosit olarak adlandırılan ve bir araya gelerek kanın pıhtılaşmasında rol alan hücrelerin aktivitesini azaltarak pıhtılaşmayı geciktirebilir.
 • Probenesid (ürik asitin idrarla atılımını artıran bir ilaç) ile birlikte kullanılması, naproksenin daha kısa sürede daha yüksek etki göstermesine neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullandığınızda dikkatli olunuz. Naproksen, metotreksatın vücuttan atılımını azaltabilir ve metotreksatın yan etkilerinin görülmesine neden olabilir.
 • Siklosporinlerle (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç) birlikte kullanılırsa böbreklerde zararlı etkilere neden olabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
 • Naproksen, mifepristonun (düşük ilacı) etkisini azaltacağından, mifepriston kullandıktan sonra 12-8 gün boyunca naproksen kullanmayınız.
 • Aspirin, NSAII’ler gibi aspirin ile Naprosyn CR ile birlikte kullanımı, yan etki olay potansiyeli artışı nedeniyle tavsiye edilmemektedir.
 • Yüksek tansiyon tedavisi için kullanılan beta blokörlerin etkisini azaltabilir. Naproksen ve diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir ve ACE inhibitörlerinin böbrek hasarı riskini arttırabilir.
 • Furosemid gibi idrar söktürücü ilaçlarla ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçların birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği gelişme riskini arttırabilir.
 • Lityum (ruhsal hastalıklarda kullanılır) ile birlikte kullanıldığında lityum kan seviyesinde yükselme ve buna bağlı yan etkiler görülebilir.
 • Ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, takrolimus ile birlikte kullanılırsa böbrek hasarı riskini arttırabilirler.
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek hasarı riski artabilir.
 • Naprosyn’in içinde bulunduğu, ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, kalbin kasılma gücünü arttıran glikozidlerle birlikte kullanıldıklarında, kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir, böbrekten atılmalarını etkileyerek kan konsantrasyonlarını arttırabilir.
 • Naprosyn’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar, insan bağışıklık yetersizliği virüsünün (HIV) de dahil olduğu retrovirüslere etkili Zidavudin ile birlikte kullanıldığında kan hastalıkları riskini arttırabilir.
 • Naprosyn’in içinde bulunduğu ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile depresyon tedavisinde kullanılan SSRI’lar birlikte kullanıldıklarında sindirim sisteminde kanama riski artmaktadır.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi steroidlerle birlikte kullanıldığında sindirim sistemi ülserleri ve kanama riski artmaktadır.
 • Hayvan çalışmalarında ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar ile kinolon grubu antibiyotikler birlikte kullanıldıklarında istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılma (konvülsiyon) riski artabilir.
 • Naprosyn CR ve ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçların birlikte uygulanması önerilmemektedir.
 • Diğer ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlarda olduğu gibi doğum kontrol ilaçları ile birlikte uygulandığında, mide-bağırsak sisteminde ülser ve kanama riskinden dolayı dikkatli olunmalıdır.

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NAPROSYN CR NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük önerilen doz 1 adet Naprosyn CR’dır (750 mg).

Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yolundan yeterli miktarda su ile yutunuz.

Çocuklarda Naprosyn CR Kullanımı:

Naprosyn CR’ın 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Ancak sadece, eklem iltihabı olan 5 yaşından büyük çocuklarda 10 mg/kg/gün dozda 12 saat ara ile kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Naprosyn CR Kullanımı:

Yaşlılarda ilacın vücuttan uzaklaştırılması azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumlarında Naprosyn CR Kullanımı:

Böbrek fonksiyon testlerinizde sonuçlarınız uygun değilse Naprosyn CR kullanmayınız.

Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Naprosyn CR Kullanımı

Karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluklar varsa Naprosyn CR kullanırken dikkatli olunuz.

Eğer Naprosyn CR ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Naprosyn CR Kullandıysanız:

Belirgin doz aşımı baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, kusma, mide-bağırsak sisteminde kanama, bazen ishal, uyuşukluk, sersemlik, kulak çınlaması, baygınlık ile kendini gösterir. Fazla sayıda tabletin yanlışlıkla yada kasıtlı olarak alınması durumunda mide boşaltılmalı ve bilinen destekleyici önlemler alınmalıdır. Kullanmanız gerekenden fazla Naprosyn CR aldıktan 1 saat sonra aktif kömür uygulaması yapılmalı. Yetişkinlerde midenin yıkanması da düşünülebilir. Sıkça idrara çıkmanız önerilir.

Doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol altında tutacaktır.

Naprosyn CR CR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Naprosyn CR’ı Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Naprosyn CR İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

NAPROSYN CR’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Naprosyn CR’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Naprosyn CR’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ellerin, ayakların, bileklerin, yüzün, dudakların, ağzın veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Hırıltılı ya da zor nefes alma (astım nöbeti),
 • Baygınlık,
 • Deri döküntüleri,
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıkları ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali (Steven-Johnson sendromu),
 • Ağızda ve vücudun diğer alanlarında su toplanması şeklinde veya farklı büyüklüklerde kırmızı döküntülerle seyreden hastalık (eritema multiforme),
 • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),
 • Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı (aseptik menenjit),
 • Dışkıda veya kusmukta kan veya kahve telvesi gibi siyah renk (sindirim sistemi kanaması).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Naprosyn CR’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Virüs kaynaklı menenjit (ateş, halsizlik, baş ve boyun ağrısı, ışığa dayanıksızlık),
 • Bazı kan hücrelerinin eksikliği ile meydana gelen kansızlık hastalığı, kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması, kanın pıhtılaşmasında rol alan trombosit sayısının azalması,
 • Kandaki potasyum düzeyinin artması,
 • Depresyon, uyku bozukluğu, uykusuzluk,
 • Havale, zihinsel zayıflama,
 • Görme sinirinin ödemli iltihabı,
 • Duyma bozukluğu, kulak çınlaması, baş dönmesi,
 • Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı,
 • Mide-bağırsak rahatsızlıkları (hazımsızlık, kabızlık, ishal, bulantı, kusma),
 • Terleme, saç dökülmesi, cilt problemleri,
 • Kas ağrısı ve kas zayıflığı,
 • Kadınlarda kısırlık,
 • Üşüme hissi, ateşlenme, keyifsizlik,
 • Hepatit (karaciğer iltihabı), sarılık (iştahsızlık, halsizlik, Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kansızlık,
 • Baş dönmesi, rehavet hali, baş ağrısı, ışığa hassasiyet, dikkat bozukluğu,
 • Sersemlik hali,
 • Sanrı,
 • Görmede bulanıklık,
 • Çarpıntı,
 • Nefes darlığı,
 • Midede ülser ve harabiyet, kusma, ishal, karın ağrısı, midede yanma, kabızlık,
 • Kaşıntı, deri döküntüsü, ciltte lekelenme, morarma,
 • Böbrek rahatsızlıkları,
 • Ödem,
 • Susuzluk hissi.

Bunlar Naprosyn CR’ın hafif yan etkileridir.

Bu belirtiler kendiliğinden geçmezse veya şiddetli/sıkıntı verici boyutlardaysa, doktorunuzla temas kurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 08 00 314 800 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

NAPROSYN CR NASIL SAKLANIR?

 • Naprosyn CR’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Naprosyn CR’ı 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Naprosyn CR’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Naprosyn CR’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Naprosyn CR’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 02/09/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Romatoid Artrit Nedir, Neden Olur
 2. Ankilozan Spondilit Nedir, Neden Olur
 3. Naprosyn EC Fort Nedir, Neden Olur
 4. Akdeniz Ateşi Hastalığı Nedir, Belirtileri Nelerdir
 5. Eklem Ağrısı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git