Hastalıklar ve Tedaviler

Nac 900 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Nac 900 Yan Etkileri

NAC 900 MG EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

Nac ağız yolu ile alınır.

Nac etkin maddesi: Her bir efervesan tablet 900 mg asetilsistein içerir.

Nac yardımcı maddeleri: Sitrik asit anhidr, sodyum hidrojen karbonat, aspartam (E951), asesülfam potasyum, aerosil 200, limon aroması içerir.

Nac 900 Kullanma Talimatı

NAC NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Nac, karton kutuda 20 efervesan tablet içermektedir. Beyaz, yuvarlak, düz yüzeyli efervesan tabletler şeklindedir.

Nac etkin madde olarak asetilsistein içerir.

 • Nac yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi ekspektorasyonun kolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda, bronşiyal sekresyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik bir ilaçtır.
 • Ayrıca yüksek doz parasetamol alımına bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde kullanılır. Nac karaciğerde glutatyon seviyesini artırarak antioksidan özellik gösterir.

NAC KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Asetilsisteine veya Nac’ın diğer bileşenlerine karşı alerjiniz varsa,
 • Fenilketonüri hastalığınız varsa (Nac’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler bölümüne bakınız),
 • Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Nac kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

NAC’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Asetilsistein uygulamasından sonra solunum yolu salgılarında (bronşiyal sekresyon) belirgin bir artış olabilir. Bu durumda eğer öksürük refleksi veya öksürük yeterli değilse hava yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir. Astımlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • Kullanıma hazırlanırken, özellikle atopik kişiler ve astımlı hastalar tarafından Nac’ın solunulmamasına dikkat edilmelidir.
 • Asetilsistein kullanımıyla bağlantılı olarak Stevens-Johnson sendromu ve Lyell’s sendromu gibi şiddetli cilt tepkilerinin (reaksiyonlarının) oluşumu nadiren bildirilmiştir.
 • Eğer deriyle ilgili (kütanöz) ya da mukozal değişiklikler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden bunun asetilsistein ile ilgisi araştırılmalı ve gerektiğinde Nac’ın kullanımı sonlandırılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

NAC’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Nac’ın yiyecek ve içecekler ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Nac aç veya tok karnına alınabilir.

Nac kullanımı sırasında bol sıvı alımı Nac’ın mukolitik etkisini destekler.

HAMİLELİKTE NAC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Asetilsistein’in anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Nac’ı kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE NAC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Nac’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz tarafından yarar zarar oranı değerlendirilerek uygulanmalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR NAC KULLANABİLİR Mİ?

Nac’ın araç ve makine kullanımı üzerine herhangi bir olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

NAC’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Nac içeriğinde 9,86 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Nac içeriğinde aspartam ihtiva eder. Aspartam, fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE NAC KULLANIMI

 • Asetilsistein ve öksürük kesici ilaçların (antitüssifler) birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir. Bu nedenle, bu tip kombinasyon tedavisi kullanılacaksa kesinlikle doktora danışılmalıdır.
 • Asetilsistein çeşitli penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler ve amfoterisin B ile etkileşime girebilir. Bu ilaçlar asetilsistein ile eş zamanlı olarak kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda uygulama aralıkları en az 2 saat olmalıdır.
 • Asetilsistein ile birlikte kullanıldığında nitrogliserinin (kalp ilacı) damar genişletici ve kan sulandırıcı etkisinde bir artış olabileceği bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

NAC 900 NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

14 yaş üzerindeki ergenlerde ve erişkinlerde;

Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak ve atılımı kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez efervesan tablet uygulanır.

Parasetamol zehirlenmesinde, yükleme dozu; 140 mg/kg, idame dozu ise; 4 saatte bir 70 mg/kg (toplam 17 doz) olarak önerilir.

Nac kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Nac yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Bir bardak suda eritilerek içilir. Suda çözülerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Nac aç veya tok karnına alınabilir.

Çocuklarda Nac Kullanımı: 12 yaş altındaki çocuklarda, Nac’ın bu yaş grubuna uygun formunun kullanılması önerilir.

Yaşlılarda Nac Kullanımı: Özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Nac Kullanımı: Nac daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır, (Nac’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız bölümüne bakınız).

Eğer Nac’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Nac Kullandıysanız:

Özel bir tedavi şekli mevcut değildir. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi yapılır.

Nac’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Nac’ı Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Nac İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

NAC’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Nac’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Nac’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aleıjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi gibi).
 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar). Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Nac’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hırıltılı nefes alma, göğüs darlığı veya nefes almada zorlanma (özellikle astım hastalarında),
 • Cilt kızarıklıkları veya tahrişleri (iritasyonlar).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Ağız iltihabı,
 • Karın ağrısı,
 • Bulantı, kusma, ishal,
 • Baş ağrısı,
 • Ateş,
 • Burun akıntısı.

Bunlar Nac’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

NAC NASIL SAKLANMALI?

 • Nac’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Nac’ı 25 “C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.
 • Nac’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Nac’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 10.05.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Balgam Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir
 2. Öksürük Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir
 3. Hırıltılı Solunum Nedenleri
 4. Erdostin Nedir, Ne İçin Kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git