Ağrılar ve Tedavileri

Muscoril Kapsül Nedir? Muscoril Kapsül Ne İşe Yarar? Muscoril Kapsül Nasıl Kullanılır?

MUSCORIL 8 MG KAPSUL KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir kapsül 8 mg tiyokolşikosid içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), Mısır nişastası, Magnezyum stearat, Kapsül: Jelatin (sığır kaynaklı).

 

Muscoril Prospektüs

MUSCORIL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Muscoril, kapsül formunda olup 8 mg tiyokolşikosid etkin maddesini içerir. 10 ve 14 kapsül içeren kutularda bulunmaktadır. Her bir kapsül, sarı kapak ve beyaz kapsül gövdesi, sarı parlak toz içerir.

Muscoril esas olarak kas gevşetici etkinliğe sahiptir.

Muscoril, yetişkinlerde ve 16 yaştan itibaren ergenlerde ortaya çıkan omurilik kaynaklı ağrılı kas kasılmalarının ek tedavisinde kullanılır.

MUSCORIL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

 • Tiyokolşikoside ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Kas veya kasların görev yapamaması (kasılamaması) durumunuz varsa,
 • Gebelik ve/veya emzirme döneminde iseniz,
 • Hamile kalma olasılığınız varsa ve etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • 16 yaşından küçükseniz, bunlar gibi durumlarda Muscoril’i kullanmayınız.

MUSCORIL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz var ise,

Muscoril kullanırken vücutta oluşan maddelerden biri, Muscoril yüksek dozlarda kullanıldığında bazı hücrelerde hasara (anormal kromozom sayısına) neden olabilir. Bu durum hayvanlarda ve laboratuvarda yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. İnsanlarda hücrelerde ortaya çıkabilen bu hasar kanser için risk faktörü oluşturur, doğmamış çocuğa zarar verebilir ve erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu nedenle “Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar” kısmında belirtilen doza ve tedavi süresine en iyi şekilde uyunuz. İlacı daha yüksek dozlarda ve 7 günden daha uzun süre kullanmayınız.

Başka sorularınız varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Muscoril ile tedavi sırasında karaciğer hasarını gösteren belirtileri (örn. iştah kaybı, bulantı, kusma, karın rahatsızlığı, yorgunluk, koyu renkli idrar, sarılık, kaşıntı gibi) fark ederseniz hemen Muscoril’i kullanmayı durdurunuz ve bu tür belirtilerin herhangi biri ortaya çıkarsa tıbbi yardım almalısınız.

Eğer tedavi sırasında ishal ortaya çıkarsa, dozu ayarlayabilecek doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

MUSCORIL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Muscoril’in yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MUSCORIL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile kalma ihtimaliniz varsa veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bu ilacı kullanmayınız.

Doğum kontrol yöntemi uygulamıyorsanız ve çocuk sahibi olma potansiyeliniz varsa, bu ilacı kullanmayınız.

Bu ilaç doğmamış çocuğa zarar verebilir.

Bu ilaç, sperm hücrelerine potansiyel hasar (anormal sayıda kromozom) nedeniyle erkek doğurganlığında sorunlara neden olabilir. Bu bulgu, laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır (Muscoril’in dikkatli kullanılması gereken durumlar bölümüne bakınız).

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MUSCORIL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız, çünkü ilaç anne sütüne geçmektedir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MUSCORIL KULLANABİLİR Mİ?

Klinik çalışmalara göre, tiyokolşikosidin ruhsal aktiviteye bağlı motor etkiler ile ilgili (psikomotor) peformans üzerine etkisi yoktur. İlaç yaygın olarak uyuklamaya ve sersemliğe neden olabileceğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

MUSCORIL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Her bir Muscoril 8 mg kapsülde 214,3 mg laktoz bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MUSCORIL KULLANIMI

Muscoril’in kas-iskelet sistemi üzerinde kas gevşetici etki gösteren diğer ilaçlar ile birlikte alınması, birbirlerinin etkisini arttırabileceğinden dolayı önerilmemektedir. Yine aynı sebepten dolayı, düz kaslar üzerine etkili olan bir diğer ilaçla birlikte kullanılması durumunda, istenmeyen etkilerin görülme sıklığının artması ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarının belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini mutlaka not ediniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MUSCORIL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

 • Önerilen ve günlük maksimum doz, her 12 saatte bir alınmak koşuluyla (12 saat aralık verilerek) günde 2 kez 1 kapsül (8 mg tiyokolşikosid)’ dür. Yani bir günde 2 kapsülden (toplam 16 mg tiyokolşikosid) fazla Muscoril kullanmayınız.
 • Normalde Muscoril 8 mg kapsül ile tedavi süresi 5-7 gündür. İlacı 7 ardışık günden fazla kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Muscoril sadece ağıdan kullanım içindir.

 • Kapsülleri çiğnemeyiniz.
 • Kapsülleri yeterli miktarda su ile (örn. bir bardak su ile) yemeklerden sonra alınız.

Önerilen dozu aşmayınız ve uzun süreli kullanımından kaçınınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları uyunuz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Doktorunuz Muscoril ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Çocuklarda Muscoril Kullanımı:

Bu ilacı 16 yaşından küçük çocuklarda kullanmayınız.

Yaşlılarda Muscoril Kullanımı:

Muscoril’in yaşlı hastalardaki güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Muscoril Kullanımı:

Muscoril’in böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Eğer Muscoril’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Muscoril Kullandıysanız:

Muscoril’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Muscoril’i Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Muscoril İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

MUSCORIL’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Muscoril’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler, aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Aşağıdakilerden biri olursa, Muscoril’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz ve dudakların şişmesi veya ağzın ya da boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi,
 • Kaşıntı, deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyonörotik ödem), ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik şok),
 • Kurdeşen (ürtiker),
 • Baygınlık (vazovagal senkop),
 • Havale (nöbet) (Muscoril’in dikkatli kullanılması  gereken durumlar bölümüne bakınız),
 • Kan basıncında düşüş (hipotansiyon), geçici olarak bilinç bulanıklığı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Muscoril’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Karaciğer iltihabı (hepatit) (Muscoril kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar bölümüne bakınız),
 • Mide (karın) bölgesinde ağrı veya rahatsızlık hissi, iştah kaybı, bulantı, kusma, ciltte veya göz aklarında sararma (sarılık), idrarın normalden koyu renkte olması, kaşıntı, ateş ve yorgunluk (bunlar karaciğer sorunlarına bağlı belirtiler olabilir),
 • Sersemlik, uyuklama hali,
 • Kaşıntı,
 • Deri döküntüleri.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Uyuşukluk,
 • İshal,
 • Mide ağrısı (gastralji).

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Bulantı, kusma,
 • Alerjik cilt reaksiyonları.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Cilt tahrişleri (kurdeşen),
 • Boğaz, göğüs ve midede ağrı ve yanma (mide ekşimesi).

Bunlar Muscoril’in hafif yan etkileridir. Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendirniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MUSCORIL’İN SAKLANMASI

 • Muscoril’i çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Muscoril’i 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Muscoril’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Muscoril’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 28.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. Kas krampları neden olur
 2. Miyofasiyal ağrı sendromu neden olur
 3. Sırt ağrısına neden olan hastalıklar
 4. Boyun ağrısı neden olur
 5. Muscoflex Duo nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git