Bulaşıcı Hastalıklar ve Tedavileri

Multisistem İnflamatuar Sendrom (MIS-C) Nedir? MIS-C Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda Covid-19 genellikle hafif seyirlidir. Bununla birlikte bazı durumlarda, çocuklar da Covid-19’dan ciddi şekilde etkilenebilir, ancak klinik belirtiler erişkinlerden farklı olabilir.

2020’nin nisan ayında İngiltere’den gelen raporlar doğrultusunda, çocuklarda tanımlanmamış Kawasaki hastalığı veya toksik şok sendromuna benzer bir durum bildirilmiştir. O günden bugüne dünyanın farklı bölgelerinden benzer çocuk vakalar rapor edilmiş olup, bu durum “multisistem inflamatuar sendrom – MIS-C” olarak adlandırılmıştır.

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROM (MIS-C) BELİRTİLERİ ve BULGULARI

MIS-C koronavirüs sırasında veya 4-6 hafta sonrasında gelişebilmektedir. Bu sendromun geliştiği çocuklarda uzun süreli (dört veya daha fazla gün) süren ateş, gözlerde kızarıklık, ishal, kusma, düşük tansiyon, ciltte döküntüler, kalp ile ilgili yorulmalar ve birçok sistemi (akciğerler, böbrekler, gastrointestinal sistem ve beyin gibi) etkileyen belirtiler ve bulgular görülebilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün bildirimlerine göre MIS-C, 19 yaş altında herhangi bir yaşta görülebiliyor.

Covid-19 geçiren veya atlatan çocukların ailelerine bu konuda dikkatli olmaları ve uzayan ateş, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtileri ciddiye almaları önerilmektedir.

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROM (MIS-C) TEŞHİSİ

MIS-C, uzman klinik değerlendirme ile teşhis edilir. Uzun süren ateş ve Covid-19’a maruz kalındıktan sonra semptomların ortaya çıkması gibi hasta öyküsü tanıda oldukça yararlıdır.

Klinik bulgular ve hasta öyküsü değerlendirildikten sonra çocuğun acil olarak hastaneye yatırılması gerekebilir, çünkü hastanın durumu hızla kötüleşebilir.

Kan testleri, göğüs röntgeni, kalp ultrasonu, abdominal ultrason gibi diğer teşhis yöntemleri de kullanılabilir.

MULTİSİSTEM İNFLAMATUAR SENDROM (MIS-C) TEDAVİSİ

MIS-C’li çocukların tedavisi kısmen hastanın klinik belirtilerine ve bulgularına dayanır.

Yaşamı tehdit edebilen bu hastalığın, rapor edilen hastaların %2’sinden azında altında ölümcül olduğu bildirilmiştir. Erken tanı ve uygun uzmanlıklar ile gerekli tedavi çok önemlidir. Klinik komplikasyonların tedavisinde uygun tedavilerin yanı sıra destekleyici bakım tedavinin temelini oluşturur. Multidisipliner (pediatri uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kardiyoloji uzmanı, hematoloji uzmanı ve romatoloji uzmanı gibi uzmanlıkları içeren) bakım alan çocukların çoğu hayatta kalır.

Tedavi, çeşitli danışmanlık uzmanlarının katkılarıyla çocuğa (yani hastaya) özel düzenlenir. 

Ampirik antibiyotikler, intravenöz immünglobulin ve profilaktik antitrombotik tedavi gibi tedavi yöntemleri orta ile ciddi belirtileri olan çoğu hastada uygundur.

Kawasaki benzeri özellikler, şok ve kardiyak tutulumu olmayan ve hafif semptomları olan hastalar ilk başlardan konservatif  olarak takip edilebilir, ancak hastanın klinik durumu kötüye giderse veya ferritin seviyeleri de dahil olmak üzere yüksek inflamatuar belirteçler sürekli yüksek kalırsa, intravenöz immünglobulin tedavisi gerekli olabilir.

Glukokortikoid tedavisinin MIS-C’li hastaların tedavisindeki rolü belirsiz olup, şiddetli veya yaşamı tehdit eden bir hastalık durumunda intravenöz immünglobulin tedavisi ile birlikte glukokortikoid tedavisi de verilebilir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Coronavirus nedir, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır
  2. Yüksek ateş ve tekrarlayan ateş nedir, neden olur
  3. Döküntüler neden olur
  4. Yenidoğan enfeksiyonları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git