Doku Hastalıkları

Multipl Miyelom Nedir? Multipl Miyelom Belirtileri

Miyelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir. Miyelom, multipl miyelom ve plazma hücreli miyelom ile eş anlamda kullanılır. Kötü huylu plazma hücreleri veya miyelom hücreleri kemik iliğinde toplanır.

Multipl miyelom nedenleri ve tedavisi

Miyelom, kemik iliğindeki plazma hücrelerinin kanseridir. Miyelom, multipl miyelom ve plazma hücreli miyelom ile eş anlamda kullanılır. Kötü huylu plazma hücreleri veya miyelom hücreleri kemik iliğinde toplanır.

Miyelomun başlıca özellikleri, miyelom hücrelerinin kemik iliğinde anormal birikmesi sonucu kaynaklanan bir kemik iliği kanseri türüdür. Plazma hücreleri bağışıklık sisteminin bir parçasıdır.

Kanser varlığında çoğalan hücreler ölmeleri gereken zamanda ölmedikleri için organlara giderek çoğalır ve tümör denilen yapıları oluşturur. Multipl miyelomda ise kemik iliği içinde çoğalmaya uygun bir yapı olduğundan hücreler serbestçe çoğalmaya devam ederler.

Kemik iliği içinde çok fazla plazma hücresi biriktiğinde kemiklerin sert kısımlarına zarar vermeye başlar. Bu durum sonrası kemik grafilerinde, bilgisayarlı tomografide, manyetik rezonans görüntüleme gibi tetkiklerde kemik lezyonları ortaya çıkmaya başlar.

Multipl miyelom neden olur?

Multipl miyelomun gerçek nedenleri bilinmemektedir. Bir hastada multipl miyelom oluşurken diğer insanlarda neden oluşmadığı tıpta merak konusu olmuştur. Multipl miyelom bulaşıcı bir hastalık değildir ve bu hastalık başka birinden bulaşmaz.Yapılan çalışmalar sonucu bazı risk faktörleri multipl miyelom gelişiminde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Örneğin, 65 yaş üstünde olmak multipl miyelom olma olasılığını arttırır. Multipl miyelom hastası birçok kişi 60-65 yaşlarından sonra teşhis edilmektedir. Bu hastalık 30-35 yaşları altında daha seyrek görülür. Multipl miyelom Afrikalı ve Amerikalılarda daha sık görülür iken, Asyalı Amerikalılarda daha az görülür. Irklar arasındaki bu farklılık bilinmemektedir.

Multipl miyelom erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Bu hastalığın erkeklerde neden daha sık görüldüğü bilinmemektedir. Genetik faktörler multipl miyelom riskini arttırır. Bunların yanı sıra şüphe edilen birçok risk faktörü üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bazı virüsler, bazı kimyasallar, obezite, beslenme bozukluğu, sigara gibi risk faktörleri araştırılmaktadır.

Multipl miyelom belirtileri

Multipl miyelom belirtileri

Multipl miyelom belirtileri

Multipl miyelomun en sık görülen belirtileri kemik ağrısı (genellikle sırt ve kaburgalarda), kemik kırıkları (genellikle omurgada), hastanın kendini çok halsiz ve yorgun hissetmesi, hastada aşırı susuzluk hissi, sık sık enfeksiyon geçirme ve ateşlenme, kilo kaybı, bulantı veya kabızlık, sık idrara çıkma gibi belirtiler multipl miyelom hastalarında en sık görülen belirtilerdir.

Bu tip belirtiler her zaman kanser belirtisi olmayabilir. Bu tip belirtiler enfeksiyon veya başka hastalıklarda da görülebilen belirtilerdir. Bu tip belirtilerin bir ya da birkaçının varlığında bir doktora başvurulması ve şikayetlerin iyi anlatılması önemlidir.

Multipl miyelom teşhisi

Multipl miyelom bazen rutin kan testinde tespit edilebilir. Multipl miyelom bazen kemik kırılması sonrası çekilen X- ray filmi hastalık hakkında bilgi verebilir.

Bu belirtilerin ve bulguların multipl miyelom ile ilgili olup olmadığının anlaşılması için iyi bir fizik muayene, hastanın öyküsü, gerekli kan testleri, idrar testleri, X-ray filmi, biyopsi, kemik iliği aspirasyonu, kemik iliği biyopsisi, bilgisayarlı tomografik görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme gibi tetkikler de multipl miyelom teşhisi için uygulanan tetkiklerdir.

Multipl miyelomda evreleme nasıl yapılır?

Multpl miyelom ilerleme derecesine göre 3 evrede değerlendirilir. Durumları 1’inci ve 3’üncü evreye uymayan hastalar 2’inci evre olarak kabul edilir.

Evre 1 multipl miyelom nedir? : Bu evrede tümör hücresi sayısı azdır ve kansızlık yoktur. Kan testinde kalsiyum seviyesi normaldir. Kan ve/veya idrardaki M- protein değeri düşüktür. Kemik tutulumu yoktur. Bu hastalarda hastalık belirtileri ve bulguları görülmeyebilir.

Evre 2 multipl miyelom nedir? ; Evre 2’de tümör hücreleri orta derecede artış göstermiştir.

Evre 3 multipl miyelom nedir? : Hastalık iyice ilerlemiştir ve kansızlık gelişmiş olabilir. Kanda kalsiyum seviyesi artmış görülür. Kan ve/veya idrardaki M- protein miktarı oldukça yükselmiştir. Bu evrede pekçok kemik tutulumu söz konusudur.Bu evrelerden birinde, birlikte böbrek yetmezliğinin varlığı hastalığın tedavisini zorlaştırır.

Multipl miyelom tedavisi

Multipl miyelomlu hastalar için birden çok tedavi seçeneği vardır. Hastalığı gözlem altında tutma, indüksiyon tedavisi, kök hücre nakli, ağrılı kemik hastalığında radyoterapi tedavisi, bazen bu tedavi yöntemlerinin kombine tedavisi ve destek tedavisi gibi tedavi yöntemleri gibi yöntemler uygulanır.

Kanser tedavisinde indüksiyon tedavisi nedir?

Kemoterapi tedavisi : Hızlı üreyen hücreleri hedef alarak miyelom hücrelerini öldürür. Fakat normal hücreleri de belli oranda zarar verir.

Hedefe yönelik tedavi : Öncelikle miyelom hücrelerinin büyümesini azaltan tedavilerdir. Bu yöntemler normal hücrelere daha az zarar verir.

Kortikosteroid tedavisi : Miyelom tedavi yöntemlerinin hemen hepsinde yer alır.

Kanser tedavisinde kök hücre nakli nedir?

Multipl miyelom

Multipl miyelom

Multipl miyelomda kök hücre tedavisinin amacı hastanın yüksek dozda ilaç ile tedavisini kolaylaştırmaktır. Yüksek dozda kemoterapi tedavisi hem miyelom hücrelerini hemde sağlıklı hücreleri öldürdüğü için, hastaya kemoterapi sonrası daha önceden toplanmış sağlıklı hücreler verilir.

Bu hücreler yüksek doz tedavi verilmeden önce hastanın kendisinden toplanarak saklanmış ise bu yönteme (otolog kök hücre nakli), aile bireylerinden birinden ya da vericiden toplanmış ise (allojenik kök hücre nakli) adı verilir.

Fakat ilk tercih edilen kök hücre tedavisi kişinin kendisinden toplanan hücreler ile yapılanıdır. Hücre toplama işlemi çoğunlukla kandan yapılır ve hücrelerin geri verilmesi işlemi de kan verme işlemi gibidir. Kemoterapi tedavisinin yok ettiği sağlıklı hücrelerin yerini, verilen hücreler alır ve bu hücrelerden sağlıklı hücreler üremeye devam eder.

Kanser tedavisinde hastalığın takibi

Multipl miyelom tedavi sürecinde hastalığın tedaviye verdiği cevabı izlemek amacı ile belirli aralıklarda belirli tetkikler tekrarlanır. Multipl miyelomun tedavisi bittikten sonra da hastalık tekrarladığı için takip devam ettirilir.

Multipl miyelom sinsi bir hastalıktır ve başlamasından sonra uzun süre belirti vermeyebilir. Ancak hastalığın teşhisi erken konulur ise hastalık sadece takip ile kontrol altında tutulabilir. Tedavi yöntemleri son yıllarda farklılaşmış ve kullanılan birçok tedavi seçeneği geliştirilmiştir. Kök hücre nakli tedavisinin yaygınlaşması sayesinde hastalıkta şifa şansı artmıştır.

Kanser hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Lenfoma (lenf kanseri) nedir
  2. Kemik iliği kanseri neden olur
  3. Kemik kanseri nedir
  4. Baş boyun tümörleri nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git