Enflamatuar Hastalıklar

Mucovit C 600 mg Nedir? Mucovit C Ne İçin Kullanılır? Mucovit C Nasıl Kullanılır?

 MUCOVİT C 600 MG EFERVESAN TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin maddeler: Her bir efervesan tablet 600 mg asetilsistein ve 200 mg askorbik asit içerir.

Yardımcı maddeler: Sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, aspartam (E951), PVP K–30, sodyum klorür, PEG 6000 ve limon aroması gibi yardımcı maddeler içerir.

MUCOVİT C NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Mucovit C, beyaz, yuvarlak efervesan tabletlerdir. 10, 20 ve 30 efervesan tabletler, silikajelli kapak ile kapatılmış plastik tüpler içerisinde ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

Mucovit C, suda tamamen eritildikten sonra içilerek kullanılan bir ilaçtır. Mucovit C, etkin madde olarak asetilsistein ve askorbik asit içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir. C vitamini (Askorbik asit); insan vücudunda sentezlenmediği için, besinlerle düzenli olarak alınması gereken bir vitamindir.

Mucovit C;

 • Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, yoğunluğunun düzenlenmesi, ekspektorasyonun (balgamın atılabilmesi) kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner (bronş ve akciğer) hastalıklarında,
 • Bronşiyal sekresyon (solunum yolu salgısı) bozukluklarının tedavisinde kullanılan mukolitik (balgamı, mukusu parçalayan) bir ilaçtır.

MUCOVİT C KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Asetilsistein, askorbik asit (C vitamini) veya Mucovit C’nin bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Hiperoksalüri (idrarda bol miktarda oksalat bulunması), asidüri (idrarın asidik olması) veya normal idrar pH’sı ve oksalüri (idrarda oksalat çıkması) ile birlikte görülen böbrek taşı probleminiz varsa, bu ilacı kullanmayınız.

MUCOVİT C’NİN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Astım ve bronkospazm (bronşların daralması) hikayeniz varsa,
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa,
 • Mide veya bağırsağınızda yara (ülser) ve yemek borusunda toplardamar genişlemesi gibi rahatsızlıklarınız varsa,
 • Siroz hastası iseniz,
 • Sara (epilepsi) hastası iseniz, Mucovit C’yi kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 

Mucovit C’yi kullanırken cildinizde ve göz çevresinde herhangi bir değişiklik (örn. kızarıklık, kaşıntı, içi sıvı dolu kabarcıklar, kan oturması) fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Mucovit C’nin içeriğindeki askorbik asit, demir absorbsiyonunu artırdığından yüksek dozlar hemokromatoz (demir depolama hastalığı), talasemi (akdeniz anemisi olarak da bilinen kalıtsal bir kan hastalığı), polisitemi (kanda alyuvar (eritrosit) miktarının artması), lösemi (kan kanseri) ya da sideroblastik anemili (bir çeşit kansızlık) hastalarda tehlikeli olabilir.

Aşırı demir yükü hastalığı durumunda, Mucovit C alımı minimumda tutulmalıdır.

Mucovit C, idrarda şeker testi sonuçlarında yanlışlıklara neden olabilir. Diyabet testi yapılmadan 2-3 gün önce Mucovit C alımı kesilmelidir.

Böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz Mucovit C’yi dikkatli kullanınız.

G6PD (glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) enzim eksikliğiniz varsa (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması) dikkatli olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOVİT C’NİN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Mucovit C’nin yiyecek ve içecekler ile beraber kullanılmasında bilinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Bol sıvı alımı Mucovit C’nin mukolitik (balgam söktürücü) etkisini destekler.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MUCOVİT C KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mucovit C’nin anneye veya bebeğe herhangi bir zararlı etkisinin olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Gebe iseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız, Mucovit C’yi kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MUCOVİT KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Mucovit C’nin anne sütüne geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir. Emzirme döneminde zorunlu olmadıkça Mucovit C kullanılmamalıdır.

Emzirmeye devam edip etmemeniz gerektiği konusunda doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MUCOVİT C KULLANABİLİR Mİ?

Mucovit C’nin araç ve makine kullanımı üzerine herhangi olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

MUCOVİT C’NİN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Her bir Mucovit C efervesan tablet 306,49 mg (13,32 mmol) sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyeti alan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Mucovit C fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MUCOVİT KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Mucovit C’nin ya da kullanılan diğer ilaçların etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Mucovit C kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Öksürük kesici ilaçlar (Mucovit C’nin bu ilaçlar ile birlikte kullanılması halinde, öksürük refleksinin azaltılmasına bağlı olarak solunum yollarındaki salgılamada belirgin artış olabilir),
 • Antibiyotikler (Mucovit C çeşitli antibiyotikler; tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B gibi) ile aynı zamanda kullanılmamalı, gerekli olduğu durumlarda kullanımları arasında en az 2 saat ara olmalıdır),
 • Nitrogliserin (kalp hastalıklarının tedavisinde damar genişletici olarak kullanılır),
 • Karbamazepin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır),
 • Aspirin (ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç),
 • Barbitüratlar (sakinleştirici ve uyku getirme ve anestezi amacı ile kullanılır),
 • Varfarin, dikumarol (pıhtılaşmaya karşı kullanılır),
 • Flufenazin gibi fenotiyazinler (psikolojik hastalıklarda kullanılır),
 • Meksiletin (kalp ritim bozukluğunun tedavisinde kullanılır),
 • Oral kontraseptifler (gebeliği önlemek için kullanılan doğum kontrol ilaçları),
 • Kansızlık tedavisinde kullanılan demir içeren ilaçlar (bu tür ilaçlar C vitamini demir emilimini arttırır),
 • Disülfiram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılır),
 • Antikonvülsan ilaçlar (sara nöbetlerinin tedavisinde kullanılır).
 • Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Desferrioksamin (aşırı demir yükü hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Alüminyum içeren antiasitler (hazımsızlık için kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Mucovit C bazı laboratuvar testlerini de etkileyebilir.

 • Mucovit C kan ve idrar örneklerinde glukoz, kreatinin ve ürik asitin biyokimyasal tayinlerine zarar verebilir.
 • Diyabet (şeker hastalığı) hastalarında Mucovit C diyabetin kontrolünü etkileyebilir.
 • Kan diyalizine (kanın temizlenmesi işlemi) giren hastalarda bir tür organik asit olan oksalik asitin kan plazmasındaki düzeylerinde artmaya neden olabilir.

MUCOVİT C NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Başka şekilde önerilmediği durumlarda Mucovit C için öngörülen doz 14 yaş üzeri yetişkinlerde günde 1 veya 2 defa 1 efervesan tablettir.

Mucovit C kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

 • Mucovit C doktor tarafından aksi önerilmedikçe 4-5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.
 • Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir. Önerilen dozu aşmayınız.
 • Doktorunuzla konuşmadan dozu değiştirmeyin veya tedaviye son vermeyin.
 • Antibiyotik tedavisi gören hastaların Mucovit C’yi antibiyotiği aldıktan 2 saat önce veya sonra almaları gerekmektedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Mucovit C yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Mucovit C yemeklerden sonra bir bardak suda eritilerek içilir. Suda eritilerek kullanıma hazırlanan ilaç bekletilmeden içilmelidir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.

Çocuklarda Mucovit C Kullanımı:

14 yaşın altındaki çocuklarda dozu nedeniyle kullanılmamaktadır.

Yaşlılarda Mucovit C Kullanımı:

Özel bir kullanımı yoktur, erişkinler için önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Mucovit C Kullanımı:

Mucovit C daha fazla nitrojenli maddenin sağlanmasından kaçınmak amacıyla karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda uygulanmamalıdır (Mucovit C kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar) bölümüne bakınız).

Eğer böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa Mucovit C’yi kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diyabet hastası iseniz veya böbrek taşı oluşturmaya eğilimli iseniz ilacı hekim kontrolünde kullanınız.

İlacın etkili olduğundan emin olabilmek için düzenli doktor kontrollerinde, doktorun gelişimi takip etmesi önemlidir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz Mucovit C ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü Mucovit C tedavisini durdurmak hastalığınızın daha da kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer Mucovit C’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Mucovit C Kullandıysanız:

Mucovit C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Mucovit C’nin içeriğindeki C vitamininin yüksek miktardaki dozları ishale ve idrara sık çıkmaya neden olabilir. İdrarınızın asidik olması bazı durumlarda böbrek taşı oluşumuna neden olabilir.

Mucovit C’yi Kullanmayı Unutursanız:

Endişelenmeyiniz.

Mucovit C’yi almayı unutursanız hatırladığınızda hemen alınız. Hatırladığınızda bir sonraki dozun alınma zamanı yakın ise bu dozu atlayıp zamanı gelen dozu alınız ve normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Mucovit C İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Mucovit C tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kesmeyiniz.

MUCOVİT C OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Mucovit C’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Mucovit C’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kaşıntı, kurdeşen, cilt kızarıklıkları, soluk alma güçlüğü, kalp atışında hızlanma ve kan basıncının düşmesi (tansiyon düşmesi) gibi alerjik reaksiyonlar,
 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (anafilaktik reaksiyonlar-döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve soluk borusunda şişme, hava yolunun tıkanması, bulantı, kusma gibi belirtiler ile kendi gösterebilir. Ayrıca, çok seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları kapsamında Mucovit C içeriğindeki asetilsistein kullanımına bağlı kanama oluşumu bildirilmiştir),
 • Nadiren de olsa yüksek dozlarda alındığında diürez (idrara sık çıkma), ishal ve diğer mide-bağırsak bozuklukları,
 • Okzalat kristalleri (böbrek taşı varlığı),
 • Glikoz 6 Fosfat Dehidrojenaz (G6PD) eksikliği (kan şekeri metabolizmasında hayati önem taşıyan enzimin eksik olması ve yeterince aktif olmaması).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Mucovit C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdaki kategori kullanılarak istenmeyen etki sıklığı belirtilmiştir:

Seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Bronşların daralması (nefes darlığı, nefes almada güçlük),
 • Ağız içinde iltihap,
 • Mide bulantısı, kusma,
 • Mide yanması,
 • İshal,
 • Ateş.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

Mide krampı.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Al basması,
 • Ciltte kızarıklık,
 • İdrar yapmada güçlük.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MUCOVİT C’NİN SAKLANMASI

 • Mucovit C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Mucovit C’yi 25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.
 • Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız. Tüpün kapağını kesinlikle açık bırakmayınız.
 • Mucovit C’yi son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Mucovit C’yi kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Mucovit C’yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3 Esenler/İSTANBUL.

Tel: 0 850 201 23 23.

Faks: 0 212 482 24 78.

e-mail: [email protected]

Üretim Yeri:

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 1. OSB 1. Yol No: 3 Adapazarı / SAKARYA.

Tel: 0 264 295 75 00.

Faks: 0 264 291 51 98.

Bu kullanma talimatı 09.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git