Çocuk Hastalıkları ve Tedavileri

Motor Nöron Hastalıkları Neden Olur?

Motor nöron hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Motor nöron hastalığı, kas aktivitesini kontrol eden merkezi sinir sitemindeki sinirlerin dejenerasyonunun (hasralanmasının) yer aldığı bir grup hastalığı içerir. Bu sinir dejenerasyonu kaslarda zayıflık ve güç kaybına neden olur. Motor nöron hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Motor nöron hastalığı türleri ve belirtileri

Motor nöron hastalığı türleri

Motor nöron hastalığı türleri

İlk olarak çocukluk ya da ergenlik çağlarında ortaya çıkan iki tip motor nöron hastalığı vardır. Pek çok olguda bu tip hastalıklar kalıtsaldır (yani yaşam boyu devam eder).

Amyotrofik lateral skleroz nedir? : Motor nöron hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalık tipi amyotrofik lateral sklerozdur (bu hastalık ALS veya Lou gehrig hastalığı olarak da adlandırılır). Amyotrofik lateral skleroz hastalığı genellikle 50 yaş üzeri kişilerde görülür ve erkeklerde daha sıktır. Bazı vakalar ailesel (genetik) olarak gelişir.

Genellikle el, kol ve bacaklarda zayıflık ve kas güçsüzlüğü ile başlar. Düzensiz kas kontraksiyonları (kas büzüşmesi) ve kas krampları veya kas sertliği gibi şikayetler görülebilir. Bu hastalıktan hem kollar hem de bacaklar etkilenir.

İlerleyici (progresif) kas atrofisi nedir? :  Progresif kas atrofisi ve ilerleyici bulbar felç de ALS’den farklı ama kas güçsüzlüğü ile başlayan bir kas hastalığıdır ve bu kas hastalığı da genellikle ALS’ye ilerler.

İlerleyici kas atrofisinde de henüz hastalığa özgü bir tedavi yöntemi yoktur. Bu hastalarda uygulanabilecek tedavi fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisidir.

Werdnig-Hoffman hastalığı nedir? : Werdnig-Hoffman hastalığında bebek doğum sırasında ya da doğumdan hemen sonra etkilenir. Werdnig-Hoffman hastalarının yaklaşık tamamında ilerleyici kas zayıflığı vardır ve hastalık birkaç yıl içinde çocuğun ölümüne yol açar.

Bu bebekler en basit hareketleri bile yerine getiremez. Bu bebeklerde yutkunma zorluğu, emme güçlüğü, belirgin kas güçsüzlüğü, kısık ağlama sesi, dilde seyirme gibi belirtiler görülür. Bu bebekler genellikle yaşamın ilk yılında solunum yetmezliği nedeni ile kaybedilir.

Kronik spinal kas atrofisi nedir? : Kronik spinal kas atrofisi çocukluk ya da ergenlik çağlarında başlar ve ilerleyici kas zayıflığına neden olur. Bu hastalarda tedaviye erken başlanır ise güçlendirici egzersiz ve elektroterapi gibi yöntemler ile ciddi kas yetmezliği genellikle görülmez.

Motor nöron hastalıkları teşhisi

Motor nöron hastalıkları için belirli bir test yoktur. Hastalığın tanısı nöroloji uzmanı tarafından dikkatli yapılan klinik muayene ile konulabilir. Muayenenin yanı sıra EMG, kas biyopsisi, kan testleri, myelografi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikler de tanı için kullanılır.

Motor nöron hastalığının tedavisi ve hastalığın seyri

  1. Motor nöron hastalığı solunum ve çiğneme kaslarını etkileyerek ilerler ve iki ile dört yıl içinde ölüme sebep olabilir.
  2. Sinir dejenerasyonu (sinir hasarı) durdurulamaz fakat fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, yapılacak diğer yardımcı tedavi yöntemleri kas yetmezliği seviyesini azaltabilir.
  3. ALS hastalığında kişinin yaşamını uzatmak için veya mekanik ventilasyon ihtiyacı gündeme gelene kadar ilaç tedavisi uygulanır.

Motor sinir nedir?

Motor sinir, hareketi meydana getirmek için merkezi sinir siteminden (beyin ve spinal kord) kasa doğru elektriksel uyarıları taşıyan sinir demetidir. Tek motor sinir tarafından hareket ettirilen kas liflerine motor ünite adı verilir.

Motor fonksiyon nedir?

Kas ve sinir gibi hareket oluşturan vücut yapısını belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Sinir sistemi ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Multipl skleroz hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. İntraventriküler ve periventriküler kanama neden olur
  3. Amyotrafik lateral skleroz hastalığı nedenleri ve tedavisi
  4. Hareket bozuklukları nedenleri ve tedavisi
  5. Kas (adale) erimesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  6. Nöropatik ağrı sendromu nedenleri ve tedavisi
  7. Musküler distrofi nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git