Hastalıklar ve Tedaviler

Motis Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Motis Nasıl Kullanılır?

MOTIS 10 mg tablet kullanma talimatı

Motis ağızdan alınır.

Motis’in etkin maddesi: Her bir tablet, 10 miligram domperidon’a eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.

Motis’in yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat (sığır sütünden üretilir), mısır nişastası, povidon, sodyum lauril sülfat, mikrokristalin selüloz, susuz kolloidal silika, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için Yan Etkilerin Raporlanması bölümüne bakabilirsiniz.

Motis Kullanma Talimatı

MOTIS nedir ve ne için kullanılır?

Motis Hangi Hastalıklarda Kullanılır

Motis, 10 miligram domperidon içeren tabletler şeklindedir.

Motis’in etkin maddesi olan domperidon, antiemetikler ve bulantıya karşı kullanılan ilaçlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Motis, 21 tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Bu gruptaki ilaçlar mide ve bağırsak hareketlerini artırarak düzenlerler. Böylelikle midenin boşalması kolaylaştırılmış olur ve midenin geriye, yemek borusuna doğru faaliyet göstermesi engellenir.

Motis erişkinlerde ve çocuklarda mide bulantısı ve kusma durumlarının tedavisinde kullanılır.

MOTIS kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer:

 • Domperidona veya Motis’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Sizde prolaktin salgılayan hipofız tümörü (prolaktinoma) varsa,
 • Mide kanamanız varsa ya da düzenli olarak ciddi karın ağrınız veya kalıcı siyah dışkınız varsa,
 • Tıkanmış ya da delinmiş bağırsağınız varsa,
 • Orta ya da şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 • “Uzamış QT aralığı” olarak adlandırılan bir kalp problemini gösteren EKG (elektrokardiyogram) bulgularınız varsa,
 • Kalbiniz kanı vücudunuza gerektiği gibi pompalayamıyorsa (kalp yetmezliği olarak adlandırılan durum) varsa,
 • Potasyum ya da magnezyum seviyelerini düşüren veya kanınızda potasyum seviyesini yükselten bir probleminiz varsa,
 • Bazı ilaçlar alıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Motis kullanımı bölümüne bakınız.), bunlar gibi durumlarda Motis’i kullanmayınız. 

MOTIS’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Motis vücut ağırlığı 35 kg’dan az ve 12 yaşından küçük olan çocuklar, bebekler ve yenidoğanlar için uygun değildir. Eğer Motis bir çocuk için reçete edilmişse, doktorunuzdan çocuk Motis formülasyonunu hakkında bilgi alınız.

Eğer;

 • Karaciğer problemleriniz (karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da yetmezliği) varsa (orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda Motis kontrendikedir).
 • Böbrek problemleriniz (böbrek fonksiyon bozukluğu ya da yetmezliği) varsa, ilacınızı almadan önce doktorunuza danışınız. Uzamış tedavi durumunda daha düşük bir doz almak veya ilacı daha az sıklıkta kullanmak gerekebildiği için doktorunuza danışmanız tavsiye edilir ve doktorunuz sizi düzenli olarak incelemek isteyebilir.
 • Motis kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazla doz alanlarda muhtemelen daha fazladır. Domperidon bazı ilaçlarla birlikte alındığında da bu risk artar. Eğer, enfeksiyonu (mantar enfeksiyonları ya da bakteriyel enfeksiyonlar) tedavi edici ilaçlar alıyorsanız ve/veya kalp problemleriniz ya da AIDS/HIV için ilaçlar alıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Motis kullanımı bölümüne bakınız.) doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Motis yetişkinlerde ve çocuklarda mümkün olduğunca etkili olan en düşük dozda kullanılmalıdır.
 • Domperidon alırken, çarpıntı, nefes almada güçlük, bilinç kaybı gibi kalp ritm bozuklukları yaşıyorsanız doktorunuza danışınız. Bu gibi durumlarda domperidon tedavisi durdurulmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MOTIS’IN yiyecek ve içecek ile kullanılması

Motis’in aç karına alınması önerilmektedir. Yemeklerden sonra alındığında ilacın emilimi bir miktar gecikir.

Hamilelikte MOTIS kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında Motis kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve Motis kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde MOTIS kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Motis anne sütüne az miktar geçer. Motis, anne sütü ile beslenen bir bebekte kalbi etkileyen istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Motis, emzirme döneminde yalnızca doktorunuzun açık bir şekilde gerekli gördüğü durumlarda kullanılmalıdır.

İlacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullananlar MOTIS kullanabilir mi?

Bazı hastalar Motis aldıktan sonra baş dönmesi ve uykulu hissettiklerini bildirmişlerdir. Motis’in sizi nasıl etkilediğini öğrenene kadar Motis kullanırken araç ya da makine kullanmayınız.

MOTIS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Motis laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intoleransınız) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte MOTIS kullanımı

Eğer;

 • Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan pentamidin veya özellikle itrakonazol, oral ketokonazol, flukonazol, posakonazol ya da vorikonazol gibi azol grubu antifungaller,
 • Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için kullanılan özellikle eritromisin, klaritromisin, telitromisin, azitromisin, roksitromisin, levofloksasin, moksifloksasin, spiramisin gibi antibiyotikler,
 • Kalp problemleri ya da yüksek kan basıncı tedavisi için kullanılan (amiodaron, dronedaron, ibutilid, disopramid, dofetilid, sotalol, hidrokinidin, kimdin, diltiazem, verapamil),
 • Psikoz tedavisi için kullanılan (haloperidol, pimozid, sertindol),
 • Depresyon tedavisi için kullanılan (sitalopram, essitalopram),
 • Mide ve bağırsak bozukluklarının tedavisi için kullanılan (sisaprid, dolasetron, prukaloprid),
 • Alerji tedavisi için kullanılan (mekuitazin, mizolastin),
 • Sıtma tedavisi için (özellikle halofantrin ve lumefantrin) kullanılan ilaçlar,
 • Parkinson hastalığı tedavisi için kullanılan (levodopa)
 • AIDS/HIV tedavisi için kullanılan (ritonavir veya sakinavir gibi proteaz inhibitörleri),
 • Hepatit C tedavisi için kullanılan (telaprevir),
 • Kanser tedavisi için kullanılan (toremifen, vandetanib, vinkamin), bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Motis’i almayınız.

Bepridil (bazı kalp rahatsızlığı durumlarında kullanılan bir ilaç), dipemanil (mide ve bağırsak ülserlerinde kullanılan bir ilaç), metadan (kronik ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç) gibi bazı etken maddeleri içeren diğer ilaçları kullanıyorsanız da Motis’i almayınız.

Eğer; enfeksiyon, kalp problemleri ya da AIDS/HIV tedavileri için ilaçlar alıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Mide asidinizi azaltmaya yarayan veya mide salgısını önleyen ilaçlar Motis ile birlikte kullanıldığında, yemeklerden önce değil sonra alınmalıdırlar, bu ilaçlar Motis ile aynı anda alınmamalıdır.

Eğer, enfeksiyon, kalp problemleri AIDS/HIV ya da Parkinson hastalığı tedavileri için (levodopa) ilaçlar alıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MOTIS nasıl kullanılır?

Doktorunuz farklı şekilde tavsiye etmediği sürece aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yemeklerden sonra alındığında ilacın emilimi bir miktar geciktiği için, Motis’i yemeklerden önce alınız.

Tedavi süresi: Belirtiler genellikle, ilacı aldıktan sonra 3-4 gün içinde iyileşir. Doktorunuza danışmadan, Motis’i 7 günden fazla kullanmayınız.

Erişkinler ve ergenler için Motis uygun doz/uygulama sıklığı: Olağan doz, eğer mümkünse yemeklerden önce, 7 günü aşmamak kaydıyla günlük üç defa 1 tablettir. Günde 3 tabletten fazla almayınız.

Motis yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri su ya da diğer sıvılarla alınız. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Motis kullanımı:

Yenidoğanlar, bebekler, 12 yaşından küçük çocuklar ve 35 kg’dan daha düşük ağırlıktaki ergenlerde Motis kullanımı uygun değildir.

Eğer Motis çocuk için ise uygun formülasyon için doktorunuza danışınız.

Çocuklarda mümkün olduğunca etkili olan en düşük dozda kullanılmalıdır.

Yaşlılarda Motis kullanımı:

60 yaş üzeri yaşlı hastalarda kalp ritminin ciddi düzensizleşmesi veya kalp durması nedeniyle oluşan ani ölüm olasılığını arttırabilir.

Böbrek yetmezliği durumunda Motis kullanımı:

Böbrek yetmezliği durumunda dikkatle kullanılmalıdır. Yetmezliğin derecesine göre doz azaltılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Motis kullanımı:

Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Eğer Motis’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Motis kullandıysanız:

Eğer çok fazla Motis kullanmışsanız ya da almışsanız, özellikle de bir çocuk çok fazla Motis almışsa, doktorunuza, eczacnıza danışınız.

Doz aşımı durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Uzamış QT aralığı olarak adlandırılan bir kalp problemi olasılığı nedeniyle bir EKG izlemi başlatılmalıdır.

Doz aşımı durumununda doktor için bilgi: Hastanın yakından izlenmesi, gastrik lavaj, aktif kömür verilmesi ve genel destekleyici önlemlerin alınması önerilir. Ekstrapiramidal etkilerin tersine döndürülmesine antikolinerjik anti-parkinson ilaçlar yardımcı olabilir.

Motis’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Motis kullanmayı unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Motis ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Motis tedavisinin ne kadar süreceğine tedavi eden doktorunuz karar verecektir. Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

MOTIS’IN olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Motis’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Motis’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Yaygın olmayan:

Yüzde, kollarda ya da bacaklarda istemsiz hareketler, aşırı titreme, aşırı kas kasılması ya da kas spazmı.

Sıklığı bilinmiyor:

 • Nöbetler,
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, nefeste daralma ve şişmiş bir yüz ile tanımlanan uygulama sonrası kısa bir zamanda meydana gelebilen bir tip reaksiyon,
 • Kurdeşen, kaşıntı, kızarıklık, bayılma ve olası diğer belirtiler arasında nefes alma zorluğu ile karakterize, uygulama sonrası kısa bir zamanda meydana gelebilen ciddi bir aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonu,

Kardiyovasküler sisteme ait sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

Kalp ritm bozuklukları (hızlı ya da düzensiz kalp atımı) rapor edilmiştir, eğer bu gerçekleşirse, tedaviyi derhal durdurmalısınız. Motis, kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskinde artışla ilişkilendirilebilir. Bu risk, 60 yaşından büyük hastalarda ya da günlük 30 mg’dan fazla doz alanlarda daha yüksek olabilir. Motis erişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri veya birkaçı sizde mevcut ise, sizin Motis’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

MOTİS KULLANIMINA BAĞLI OLARAK AŞAĞIDA SIRALANAN DİĞER İSTENMEYEN ETKİLER GÖRÜLEBİLİR.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Motis’in yaygın olmayan (1.000 hastada 1 ’den fazla, ancak 10’dan az kişiyi etkileyen) yan etkileri nelerdir?

 • Endişe hali,
 • Huzursuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Cinsel ilgi kaybı ya da cinsel ilginin azalması,
 • Baş ağrısı,
 • Uykulu hal,
 • İshal,
 • Döküntü,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Memelerde ağrı ya da hassasiyet,
 • Memelerden süt boşalması,
 • Genel bir güçsüzlük hali,
 • Baş dönmesi.

Motis’in sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkileri nelerdir?

 • Göz kapaklarında istem dışı anormal hareketler (okülojirik kriz),
 • Kadınlarda adet döngüsünün durması,
 • Erkeklerde meme büyümesi,
 • İdrar yapamama,
 • Bazı laboratuvar test sonuçlarında değişiklikler,
 • Huzursuz bacak sendromu (bacaklarınızı ve bazen kollarınızı ve vücudunuzun diğer bölümlerini hareket ettirmede karşı konulamaz bir istek ile ilişkili rahatsız hissetme).

Tıbbi gözlem gerektiren dozlarda ve durumlarda Motis kullanan bazı hastalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlenmiştir:

 • Huzursuzluk,
 • Memelerde şişme ya da büyüme, memelerden beklenmedik akıntı,
 • Kadınlarda düzensiz adet döngüsü,
 • Emzirmede güçlük,
 • Depresyon,
 • Aşırı duyarlılık.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MOTIS nasıl saklanır?

 • Motis’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Motis’i 25°C altındaki oda sıcaklığında, nemden koruyarak orijinal ambalajında saklayınız.
 • Motis’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Motis’i kullanmayınız (Son kullanma tarihinin ilk iki rakamı ayı, son dört rakamı yılı gösterir).
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Motis’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçlan çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 07/03/2018 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Mide bulantısı ve kusma neden olur
 2. Gastroözofageal reflü hastalığı nedenleri ve tedavisi
 3. Gaviscon nedir ve ne için kullanılır

1 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git