Bağırsak Hastalıkları

Motilium Nedir? Motilium Tablet Ne İşe Yarar? Motilium Yan Etkileri

MOTILIUM 10 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film tablet, 10 miligram domperidon içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, prejelatinize nişasta, polividon K90, magnezyum stearat, hidrojenize pamuk çekirdeği yağı, hidroksipropil metilselüloz, sodyum lauril sülfat, saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Motilium Kullanma Talimatı

MOTILIUM NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Motilium 10 mg Film Tablet, 10 miligram domperidon içeren film tabletler şeklindedir.

Motilium’un etkin maddesi olan domperidon, antiemetikler ve bulantıya karşı kullanılanlar adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Motilium 10 mg Film Tablet, 30 film tablet içeren blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

Motilium’un etkin maddesi olan domperidon, propulsifler adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Bu gruptaki ilaçlar mide ve bağırsak hareketlerini artırarak düzenlerler. Böylelikle midenin boşalması kolaylaştırılmış olur ve midenin geriye, yemek borusuna doğru faaliyet göstermesi engellenir.

Motilium aşağıdaki durumların tedavisi için kullanılmaktadır:

Dispeptik semptom kompleksi,

Çok çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bulantı ve kusmalar.

“Dispeptik semptom kompleksi,” mide boşalmasında gecikme, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (gastroözofajiyal reflü) ve yemek borusu iltihabı (özofajit) ve benzeri durumlarda görülen belirtilere verilen genel bir isimdir. Bu gibi durumlarda, mide bölgesinde dolgunluk, erken doygunluk hissi, karında şişkinlik, karın ağrısı, geğirme, gaz şişkinliği, mide ve bağırsaklarda gaz, bulantı-kusma, mide yanması (mide içeriğinin ağza çıkması ile birlikte ya da tek başına) gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Motilium mide-bağırsak sistemindeki hareketliliği düzenleyerek bunların giderilmesini sağlar.

Motilium ayrıca, vücuttaki yapısal veya işlevsel bir bozukluktan dolayı ortaya çıkan, mikrobik ateşli hastalıklara bağlı, yediğimiz besinlere bağlı ya da ışın tedavisi ve çeşitli ilaç tedavilerine bağlı bulantı ve kusmalarda da etkilidir.

MOTILIUM KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Domperidona veya Motilium içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz,
 • Sizde prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) varsa,
 • Mide kanamanız varsa ya da düzenli olarak ciddi karın ağrınız veya kalıcı siyah dışkınız varsa,
 • Tıkanmış ya da delinmiş bağırsağınız varsa,
 • Vücudunuzda diğer ilaçların metabolizmasını yavaşlatan (bozan) birtakım ilaçlar ve kalp ritminizi de etkileyebilen ketokonazol, flukonazol, vorikonazol gibi mantar enfeksiyonunun tedavisi için kullanılan ilaçlar, eritromisin, klaritromisin, telitromisin gibi antibiyotikler, amiodaron gibi bir kalp ilacı alıyorsanız,
 • Karaciğer hastalığınız varsa ya da daha önce geçirmişseniz,
 • Orta ya da şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
 •  Uzamış QT aralığı olarak adlandırılan bir kalp problemini gösteren EKG (elektrokardiyogram)’niz varsa,
 • Kalbiniz kanı vücudunuza gerektiği gibi pompalayamıyorsa (kalp yetmezliği olarak adlandırılan durum) varsa,
 • Potasyum ya da magnezyum seviyelerini düşüren veya kanınızda potasyum seviyesini yükselten bir probleminiz varsa,
 • Bazı ilaçlar alıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Motilium kullanımı bölümüne bakınız).

MOTILIUM’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa, doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyiniz.
 • Diğer ilaçlarla birlikte alıyorsanız, lütfen “diğer ilaçlar ile birlikte Motilium kullanımı” bölümünü okuyunuz.
 • Motilium vücut ağırlığı 35 kg’dan az ve 12 yaşından küçük olan çocuklar, bebekler ve yenidoğanlar için uygun değildir. Çocuklar için formülasyonlar mevcuttur. Eğer Motilium bir çocuk için reçete edilmişse, doktorunuza çocuk formülasyonunu danışınız.

Eğer;

 • Karaciğer problemleriniz varsa (karaciğer fonksiyon bozukluğu ya da yetmezliği) (Motilium kullanılmaması gereken durumlar bölümüne bakınız).
 • Böbrek problemleriniz varsa (böbrek fonksiyon bozukluğu ya da yetmezliği), ilacınızı almadan önce doktorunuza danışınız. Uzamış tedavi durumunda daha düşük bir doz almak veya ilacı daha az sıklıkta kullanmak gerekebildiği için doktorunuza danışmanız tavsiye edilir ve doktorunuz sizi düzenli olarak incelemek isteyebilir.
 • Motilium kalp ritim bozukluğu ve kalp durması riskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazla doz alanlarda muhtemelen daha fazladır. Domperidon bazı ilaçlarla birlikte alındığında da bu risk artar. Eğer, enfeksiyonu (mantar enfeksiyonları ya da bakteriyel enfeksiyonlar) tedavi edici ilaçlar alıyorsanız ve/veya kalp problemleriniz ya da AIDS/HIV için ilaçlar alıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Motilium kullanımı bölümüne bakınız) doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Motilium yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük mümkün olduğunca etkili olan en düşük dozda kullanılmalıdır.
 • Motilium’un, kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen kalp hastalığı (uzamış QT sendromu) olanlarda ve kalpte ritim bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılması gerekmektedir. Domperidon alırken, çarpıntı, nefes almada güçlük, bilinç kaybı gibi kalp ritim bozuklukları yaşıyorsanız doktorunuza danışınız. Domperidon ile tedavi durdurulmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MOTILIUM’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Motilium aç karına alınması önerilmektedir. Yemeklerden sonra alındığında ilacın emilimi bir miktar gecikir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE MOTILIUM KULLANIMI

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında Motilium kullanımının zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuz durumu dikkatle değerlendirecek ve Motilium kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne az miktar Motilium geçer. Bu nedenle, Motilium’un emzirme döneminde kullanılması önerilmemektedir. Motilium, anne sütü ile beslenen bir bebekte kalbi etkileyen istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Motilium, emzirme döneminde yalnızca  doktorunuzun açık bir şekilde gerekli gördüğü durumlarda kullanılmalıdır.

İlacı almadan önce doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MOTILIUM KULLANABİLİR Mİ?

Motilium’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur.

MOTILIUM’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Motilium laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intolerans) olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Bu tıbbi ürün her 10 mg’ında 0.2 mg (sodyum lauril sülfat) ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum (tuz) diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MOTILIUM KULLANIMI

Eğer, ağız yoluyla;

 • Mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan pentamidin yada özellikle itrakonazol, oral ketokonazol (mantar enfeksiyonunuz için, flukonazol, posakonazol ya da vorikonazol gibi azol antifungaller,
 • Bakteriyel enfeksyonların tedavisi için kullanılan özellikle eritromisin, klaritromisin, telitromisin, levofloksasin, moksifloksasin, spiramisin gibi antibiyotikler,
 • Kalp problemleri ya da yüksek kan basıncı tedavisi için (amiodaron, dronedaron, disopramid, dofetilid, sotalol, kinidin, diltiazem, verapamil),
 • Psikoz tedavisi için (haloperidol, pimozid, sertindol),
 • Depresyon tedavisi için (sitalopram, essitalopram),
 • Mide ve bağırsak bozukluklarının tedavisi için (sisaprid, dolasetron, prukaloprid),
 • Alerji tedavisi için (mekuitazin, mizolastin),
 • Sıtma tedavisi için (özellikle halofantrin ve lumefantrin),
 • AIDS/HIV tedavisi için (ritonavir, sakinavir veya telapravir gibi proteaz inhibitörleri),
 • Kanser tedavisi için (toremifen, vandetanib, vinkamin) kullanılan ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, Motilium’u almayınız.

Bepridil (bazı kalp rahatsızlığı durumlarında kullanılan bir ilaç), eritromisin (bir antibiyotik) ya da vücudunuzda dipemanil (mide ve bağırsak ülserlerinde kullanılan bir ilaç), metadon (kronik ağrıların giderilmesinde kullanıan bir ilaç) gibi bazı etken maddeleri içeren diğer ilaçların metabolizmasını yavaşlatan ya da kalp ritminizi de etkileyebilen birtakım ilaçlar alıyorsanız ilaçları kullanıyorsanız Motilium’u almayınız.

Eğer, kanser kemoterapisi ile ilişkili bulantıyı azaltmak için kullanılan bir ilaç, depresyon tedavisinde kullanılan nefazadon, ya da aprepitant, kalp problemleriniz veya AIDS/HIV, enfeksiyon tedavisi için , kalp problemleri ya da AIDS/HIV tedavileri için ilaçlar alıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Antasit ve antisekretuvar ilaçlar Motilium ile birlikte kullanıldığında, yemeklerden önce değil sonra alınmalıdırlar; bu ilaçlar Motilium tablet ve oral süspansiyon ile aynı anda alınmamalıdır.

Kalp ritminde değişiklik yaratan (“QT aralığında uzama” olarak adlandırılan, EKG’de (elektrokardiyogram) görülen kalbin elektriksel aktivitesi) diğer ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MOTILIUM NASIL KULLANILIR?

Doktorunuz farklı şekilde tavsiye etmediği sürece aşağıdaki talimatlara uyunuz.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yemeklerden sonra alındığında ilacın emilimi bir miktar geciktiği için, Motilium’u yemeklerden önce alınız.

Tedavi Süresi:

Belirtiler genellikle, ilacı aldıktan sonra 3-4 gün içinde iyileşir. Doktorunuza danışmadan, Motilium’u 7 günden fazla kullanmayınız.

Erişkinler ve ergenlerde (12 yaş ve üstü, 35 kg veya üzeri):

Olağan doz, eğer mümkünse yemeklerden önce, günlük üç defaya kadar 1 tablettir. Günde 3 tabletten fazla almayınız.

 Motilium yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

Erişkinler ve ergenler (12 yaşından büyük, 35 kg veya üzeri):

Erişkinler:

Günde üç veya dört kez 1 ile 2 tablet. Günlük en yüksek doz 8 tablettir (80 mg).

Çocuklar:

Günde üç veya dört kez 0.25 – 0.5 mg/kg. Günlük en yüksek doz 2.4 mg/kg’dır, ancak 8 tableti (80 mg) geçmemelidir.

12 yaşın altında ve 35 kg’ın altında olan çocuklar için tabletler uygun değildir. Çocuklar için formülasyonlar mevcuttur, doktorunuza danışınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri su ya da diğer sıvılarla alınız. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Eğer 2 hafta sonra kendinizi iyi hissetmezseniz, doktorunuza danışınız.

Yaşlılarda  Motilium Kullanımı:

65 yaş ve üzeri hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Motilium kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskini artırabilmektedir. Bu risk 60 yaşın üstünde veya günde 30 mg’dan daha fazla doz alanlarda muhtemelen daha fazladır.

 Motilium yetişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

Çocuklarda  Motilium Kullanımı:

Yenidoğanlar, bebekler, 12 yaşından küçük çocuklar ve 35 kg’dan daha düşük ağırlıktaki ergenler:

Tabletler 12 yaşından küçük çocuklar ile 35 kg’dan daha düşük ağırlıktaki ergenlere uygun değildir.

Eğer  Motilium çocuk için reçete edilmişse uygun formülasyon için doktorunuza danışınız.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında  Motilium Kullanımı:

Böbrek ya da orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır (kontrendikedir). Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatle kullanılmalıdır. Yetmezliğin derecesine göre doz azaltılmalıdır.

Eğer  Motilium etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla  Motilium Kullandıysanız:

Doz aşımı durumunda, huzursuzluk, farkındalık durumunun değişmesi ya da kendinden geçme, nöbet, zihin karmaşası, uykulu hal, düzensiz göz hareketleri gibi kontrol edilemeyen hareketler ya da boyunda kasılma gibi anormal vücut pozisyonu meydana gelebilir.

Eğer çok fazla Motilium kullanmışsanız ya da almışsanız, özellikle de bir çocuk çok fazla  Motilium almışsa, doktorunuza ve/veya eczacınıza danışınız.

Doz aşımı durumunda, semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Uzamış QT aralığı olarak adlandırılan bir kalp problemi olasılığı nedeniyle bir EKG izlemi başlatılmalıdır.

 Motilium’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 Motilium Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozu unutursanız, bunu hatırlar hatırlamaz ilacı içiniz. Ancak bir sonraki dozun zamanı gelmişse, unuttuğunuz dozu atlayınız ve daha sonrasında ilacınızı normalde kullandığınız şekilde kullanmaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

 Motilium İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

 Motilium tedavisinin ne kadar süreceğine tedavi eden doktorunuz karar verecektir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

MOTILIUM OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Motilium içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Motilium’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde, kollarda ya da bacaklarda istemsiz hareketler, aşırı titreme, aşırı kas kasılması ya da kas spazmı,
 • Nöbetler,
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, nefeste daralma ve şişmiş bir yüz ile tanımlanan uygulama sonrası kısa bir zamanda meydana gelebilen bir tip reaksiyon,
 • Deri döküntüsü, kurdeşen, kaşıntı, kızarıklık, bayılma ve olası diğer belirtiler arasında nefes alma zorluğu ile karakterize, uygulama sonrası kısa bir zamanda meydana gelebilen ciddi bir aşırı duyarlılık (alerjik) reaksiyonu.

Kardiyovasküler sistem yan etkileri:

Kalp ritim bozuklukları (hızlı ya da düzensiz kalp atımı) rapor edilmiştir, eğer bu gerçekleşirse, tedaviyi derhal durdurmalısınız. Kalp hastalığı olduğunu bilen ya da bilmeyen bir insanda kalbin fonksiyonunu ani bir şekilde kaybetmesi sonucu beklenmedik ölüm (Motilium kalp ritm bozukluğu ve kalp durması riskinde artışla ilişkilendirilebilir.) Bu risk, 60 yaşından büyük hastalarda ya da günlük 30 mg’dan fazla doz alanlarda daha yüksek olabilir.

Motilium erişkinlerde ve çocuklarda en düşük etkili dozda kullanılmalıdır.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Motilium’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Motilium kullanımına bağlı olarak aşağıda sıralanan diğer istenmeyen etkiler görülebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Verilen yan etkilerin sıklık dereceleri şu şekildedir:

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ağız kuruluğu.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Endişe hali,
 • Cinsel ilgi kaybı ya da cinsel ilginin azalması,
 • Baş ağrısı,
 • Uykulu hali,
 • İshal,
 • Döküntü,
 • Kurdeşen,
 • Kaşıntı,
 • Memelerde ağrı ya da hassasiyet,
 • Memelerden süt boşalması,
 • Genel bir güçsüzlük hali.

Bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Sinirlilik hali,
 • Göz kapaklarında istem dışı anormal hareketler (okülojirik kriz),
 • Kadınlarda adet döngüsünün durması,
 • Huzursuzluk,
 • Sinirlilik,
 • Kaşıntı,
 • Erkeklerde meme büyümesi,
 • İdrar yapamama,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik.

Bunlar Motilium’un hafif yan etkileridir.

Bazı laboratuvar test sonuçlarında değişiklikler.

Tıbbi gözlem gerektiren dozlarda ve durumlarda Motilium kullanan bazı hastalarda aşağıdaki istenmeyen etkiler gözlenmiştir;

 • Huzursuzluk,
 • Memelerde şişme ya da büyüme,
 • Memelerden beklenmedik akıntı,
 • Kadınlarda düzensiz adet döngüsü,
 • Emzirmede güçlük,
 • Depresyon,
 • Aşırı duyarlılık.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne
bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MOTILIUM’UN SAKLANMASI

 • Motilium’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Motilium’u 15-30 derece arasında saklayınız.
 • Motilium son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Motilium’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Motilium’u kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 15/04 2015. tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Gastroözofagial reflü neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Reflü hastaları nasıl beslenmeli
 3. Özofajit (yemek borusu iltihabı) nedenleri ve tedavisi
 4. Mide ve bağırsak gazı neden olur, nasıl tedavi edilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git