Enfeksiyon Hastalıkları

Monurol Nedir? Monurol Ne İşe Yarar? Monurol Nasıl Kullanılır? Monurol Yan Etkileri

MONUROL 3 G GRANÜL İÇEREN ŞAŞE KULLANMA TALİMATI

Etkin madde: Her bir 8 g’lık şaşe, 3.0 g fosfomisine eşdeğer 5.631 g fosfomisin trometamol içerir.

Yardımcı maddeler: Mandalina esansı, portakal esansı, sakkarin, sukroz gibi yardımcı maddeler içerir.

Monurol Prospektüs

MONUROL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Monurol şaşe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine eşdeğer 5.631 gram  fosfomisin trometamol içerir.

Monurol, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.

Monurol, 8 g’lık kağıt/PE/AI/PE ambalaj içinde, 1 adet şaşe içeren karton kutularda bulunur.

Monurol, fosfomisine duyarlı bakterilerin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonlarının (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır. Ayrıca idrar yolları ile ilgili olarak yapılan tanı amaçlı veya cerrahi girişimlerin neden olabileceği idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla da kullanılır.

MONUROL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Etkin madde fosfomisin veya Monurol’ün içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa, hemodiyaliz hastası iseniz,
 • Daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.

MONUROL’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR

Eğer;

 • Şeker hastalığınız (diyabet) varsa veya diyet yapıyorsanız, her bir Monurol’ün içeriğinde 2.213 g şeker bulunduğunu dikkate almalısınız.
 • Böbrek iltihabı (nefrit, pyelonefrit) gibi üst idrar yolları enfeksiyonunuz varsa Monurol kullanımı önerilmemektedir.
 • Orta ve hafif böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatli olmalısınız.
 • Neredeyse tüm antibakteriyel ilaçların kullanımı sırasında şiddeti değişen derecede antibiyotik kaynaklı ishal (diyare) görülebilir. İlacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında ciddi, sürekli veya kanlı ishal (diyare) durumu ortaya çıkarsa, bu durumda bakteri kaynaklı ishal (Clostridium difficile kaynaklı diyare) söz konusu olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MONUROL’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecekler ile beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak şekilde Monurol’ün etkin maddesinin emilimini geciktirebilir. Bu nedenle ilacın aç karnına ya da yemeklerden 2-3 saat sonra alınması önerilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MONUROL  KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Monurol’ün gebelik döneminde kullanımı, ille de gerekiyorsa düşünülebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MONUROL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ağız yoluyla alınan tek bir dozdan sonra fosfomisin emzirme döneminde kullanılabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MONUROL KULLANABİLİR Mİ?

Duruma özgül (spesifik) bir çalışma yapılmamıştır, fakat hastalar baş dönmesi bildirimleri olduğu konusunda bilgilendirilmelidir. Bu durum bazı hastaların araç ve makine kullanımı yeteneğini etkileyebilir.

MONUROL’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Monurol’ün içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MONUROL KULLANIMI

Monurol kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız:

 • Serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden bulantı önleyici bir ilaç olan metoklopramid,
 • İshali arttırabileceği için mide-bağırsak hareketlerini arttıran ilaçlar,
 • Antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkinlikleri artabileceğinden K vitamini antagonistleri.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

MONUROL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Monurol doktor tarafından size önerildiği zaman ve önerildiği şekilde kullanılmadır.

Monurol, idrar yolu enfeksiyonlarında tek doz olarak kullanılır.

Monurol’ün yetişkin erkek ve kadınlardaki alt üriner sistem enfeksiyonlarını da içeren idrar yolu enfeksiyonlarının tanı ve cerrahi girişimlerinin öncesinde önerilen kullanım şekli; ilk doz cerrahi girişimden 3 saat önce, ikinci doz ise cerrahi girişimden 24 saat sonra alınmalıdır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Monurol içeriği oda sıcaklığındaki bir bardak suda karıştırılarak çözündürülür, hazırlandıktan hemen sonra tamamı içilir.

Monurol aç karnına alınmalıdır (yemeklerden 2-3 saat sonra). Geceleri yatmadan önce ve mesane boşaltıldıktan sonra ağız yoluyla kullanımı önerilir.

Çocuklarda Monurol Kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde Monurol kullanımı ile ilgili deneyim sınırlıdır, bu nedenle kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Monurol Kullanımı:

Monurol’ün yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Monurol Kullanımı:

Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Monurol Kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Monurol’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Monurol Kullandıysanız:

İlacı doktorunuzun size önerdiği miktarlarda kullanmanız önemlidir.

Monurol’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Monurol’ü Kullanmayı Unutursanız:

Monurol tek doz kullanılır, bu nedenle dozu almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa sürede bu dozu alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Monurol İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Monurol tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuz ile konuşunuz.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza sorunuz.

MONUROL’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Monurol’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

Monurol’ün yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

Monurol’ün yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Karıncalanma ve batma hissi,
 • Kusma,
 • Karın ağrısı,
 • Deri dökülmesi,
 • Deride küçük kırmızı lekeler,
 • Deride kaşıntı,
 • Genel yorgunluk hali.

Monurol’ün seyrek (1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri;

 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması.

Monurol’ün bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkileri;

 • Şoka kadar gidebilen aşırı duyarlılık yanıtları (döküntü, kaşıntı, terleme, baş dönmesi, dil, dudak ve nefes borusunda şişme, hava yolunun tıkanması),
 • Hırıltı veya kısa kısa nefes alma ya da göğüste sıkışma hissi (astım),
 • Antibiyotik kaynaklı ishal,
 • Deri ve mukoza üzerindeki şişmeler (anjiyoödem),
 • Tansiyonun düşmesi.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MONUROL’UN SAKLANMASI

 • Monurol’ü çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Monurol’ü 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orjinal ambalajında saklayınız.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Monurol’ü kullanmayınız.
 • Eğer üründe veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Monurol’ü kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 17.10.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

 1. İdrar yolu enfeksiyonu neden olur
 2. Sistit (idrar kesesi) iltihabı nedenleri ve belirtileri
 3. İdrardan kan gelmesinin nedenleri
 4. Biteral nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git