Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Monodoks Nedir? Monodoks 100 Mg Ne İşe Yarar? Monodoks Yan Etkileri

MONODOKS 100 mg KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Monodoks 100 mg kapsül ağızdan alınır.

Etkin madde: 100 mg Doksisiklin’e eşdeğer 112 mg doksisiklin hiklat içermektedir.

Yardımcı maddeler: Sodyum lauril sülfat, mısır nişastası, laktoz, magnezyum stearat, jelatin kapsülünde eritrosin, indıgo karmin, tartrazin, titanyum dioksit, jelatin bulunur.

Monodoks Prospektüs

MONODOKS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Monodoks’un içinde 100 mg Doksisiklin’e eşdeğer 112 mg doksisiklin hiklat bulunmaktadır. Kapağı kızıl kahverengi opak, gövdesi koyu sarı opak sert jelatin kapsüller içinde sarı toz görünümündedir. Bir kutunun içinde 14 kapsül bulunur.

Monodoks, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Monodoks’un etkin maddesi olan doksisiklin, bakterilerin protein yapımlarını bozarak üremelerinin durmasına neden olur.

Monodoks, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılır:

 • İdrar yolları ve genital enfeksiyonlarda,
 • Cinsel temasla geçen (zührevi) bazı hastalıklarda (bel soğukluğu, frengi hastalıklarında alternatif tedavi olarak),
 • Solunum yolları hastalıklarında (zatüree, atipik zatüree, kronik bronşit, sinüzit gibi),
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, antibiyotik tedavisinin gerekli görüldüğü sivilcelerde,
 • Kolera, amip, turist diyaresi gibi bağırsak hastalıklarında,
 • Bazı göz enfeksiyonlarında (trahom, inklüzyon konjonktiviti gibi),
 • Kayalık dağlar benekli humması, Q ateşi, tifüs çeşitleri, bit ve keneden geçen hastalıklar, Malta humması, veba, sıraca (tularemi), leptospiroz, psitakoz gibi hastalıkların tedavisinde,
 • Sıtmanın önlenmesi ve tedavisinde,
 • Turist diyaresinin önlenmesinde,
 • Gazlı gangren ve tetanoz için alternatif tedavi olarak.

MONODOKS’U KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tetrasiklin grubu ilaçların diş gelişimi sırasında (gebeliğin son ikinci yarısı, bebeklik ve 8 yaşına dek çocukluk dönemlerinde) kullanılması, dişlerde kalıcı renk değişikliğine (sarı-gri- kahverengi) yol açabilir. Bu istenmeyen etki, ilaçların uzun sureli kullanımlarında daha yaygındır, ancak tekrarlanan kısa süreli kullanımlarda da bildirilmiştir. Aynı zamanda, diş minesi hipoplazisi de (gelişim bozukluğu) bildirilmiştir. Bu nedenle tetrasiklin grubu ilaçların, solunum yolu ile edinilmiş (maruziyet sonrası) şarbon olguları da dahil olmak üzere şarbon vakaları dışındaki olgularda, diğer ilaçlar etkisiz veya kullanımı kesinlikle yasak olmadıkça bu yaş grubunda kullanılmamaları gerekir.

MONODOKS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Doksisiklin’e veya Monodoks’un içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,
 • 8 yaşından küçük çocuklarda,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Hamile iseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız.

MONODOKS’UN DİKKATLİ KULLANLMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Monodoks tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ve bazen kanlı ve balgamlı olabilen ishal gelişimi olması durumunda (bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeniyle olabilir),
 • Güneş ışığına karşı duyarlılık gelişmişse (deride kızarıklık, güneş yanığı gibi),
 • Monodoks ile dirençli mikroorganizmalar (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse,
 • A grubu beta-hemolitik streptokoklar ile bir enfeksiyon geçirdiğiniz söylenmişse (en az 10 günlük tedavi gerekecektir),
 • Zührevi hastalıklarda beraberinde frenginin de bulunduğundan şüphe ediliyorsa (ek testler istenecektir),
 • Sıtmayı önlemek için kullanıldığında (diğer bölgedeki sivrisinekler ile sıtma gelişebileceği unutulmamalıdır),
 • Yemek borusunda hasar gelişmişse,
 • Porfiri denilen kan hastalığınız olduğu söylenmişse,
 • Miyasteni denilen kas güçsüzlüğü hastalığınız varsa,
 • Sistemik lupus denilen bağ dokusu hastalığınız olduğu söylenmişse.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MONODOKS’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Monodoks yemek borusunu tahriş edebileceğinden bol su ile ve dik oturur durumda alınmalıdır.

İlacı alındıktan sonra 30 dakika yatılmamalıdır.

Eğer midede tahriş hissi oluşturursa, yemekler ile veya sütle birlikte alınabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE MONODOKS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Monodoks’un diş ve kemik gelişimi ile ilgili istenmeyen etkileri vardır. Bu nedenle hamilelik döneminde kullanılması önerilmez.

Kesin olmasa da doğum kontrol haplarının etkinliğinde azalma meydana getirebileceği akılda tutulmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MONODOKS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuğunuzu emzirirken Monodoks kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MONODOKS KULLANABİLİR Mİ?

Monodoks’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi bilinmemektedir.

MONODOKS’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Monodoks laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Monodoks tartrazin içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MONODOKS KULLANIMI

Monodoks, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 • Penisilin olarak bilinen antibiyotikler.
 • Alüminyum, kalsiyum, magnezyum içeren mide asidi giderici ilaçlar,
 • Bizmut, sukralfat gibi mide koruyucu ilaçlar,
 • Demir, çinko içeren ilaçlar,
 • Kan pıhtılaşmasını engelleyen varfarin gibi ilaçlar,
 • Fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, primidon gibi sara (epilepsi) hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Diyazepin gibi uyku ilaçları,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan venlafaksin, mirtazapin, nefazodon,
 • Takrolımus ve siklosporin gibi organ nakillerinde kullanılan ilaçlar,
 • Kalp hastalıkları ve kan basıncının yükselmesinin tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokerleri,
 • Cinsel yetmezlik için kullanılan sildenafil vb ilaçlar,
 • Ağızdan alınan doğum kontrol hapları,
 • Anestezide kullanılan metoksifluran (böbrek yetmezliği için risk oluşturur),
 • Alkol.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

MONODOKS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve Monodoks ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir. Doktorunuz başka şekilde önermediyse, genellikle hafif ve orta şiddette enfeksiyonlarda başlangıç dozu olarak günde iki kez 100 mg veya tek doz 200 mg alınmasının ardından günde 100 mg kullanılması önerilir. Şiddetli enfeksiyonlarda 200 mg ile tedaviye devam edilebilir.

Uygulama süresi genellikle 10 gündür.

Farklı enfeksiyonlarda farklı dozlarda ve sürelerde önerilir:

 • Sivilce tedavisinde günde 50 mg, 6-12 hafta,
 • Cinsel temasla bulaşan hastalıklarda günde 2 kez 100 mg 7-10 gün,
 • Frengide günde 300 mg bölünmüş dozlarda,
 • Bit veya kene nedenli ateşlerde enfeksiyonun şiddetine göre 100-200 mg tek doz,
 • Sıtmada günde 200 mg en az 7 gün (kinin gibi ilaçlar ile birlikte),
 • Çalı tifüsü engellenmesinde 200 mg, tek doz,
 • Turist ishalinin önlenmesinde, seyahatin ilk günü 200 mg ve seyahat boyunca günde 100 mg, en fazla 3 hafta (21 gün) kullanılır.

Leptospıroz denilen enfeksiyonlar için ise seyahat boyunca günde 200 mg ve seyahat bittikten sonra bir kez daha 200 mg önerilir. Doktorunuz aksini söylemedikçe 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Monodoks, ağız yoluyla ve çiğnenmeden ve bol su ile dik olarak alınır.

Aldıktan sonra 30 dakika boyunca yatılması önerilmez.

Çocuklarda Monodoks Kullanımı:

8 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

Çocuklarda diş ve kemik bozukluklarına neden olabilir.

Yaşlılarda Monodoks Kullanımı:

Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Monodoks Kullanımı:

Normal dozlarda kullanılabilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Monodoks Kullanımı:

Şiddetli karaciğer yetmezliğinde kullanılmaz.

Eğer Monodoks’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Monodoks Kullandıysanız: Monodoks’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Doz aşımında bulantı, iştahsızlık ve ishal görülebilir. Doktorunuz midenizi boşaltmaya çalışacak ve diğer gereken önlemleri alacaktır.

Monodoks Kullanmayı Unutursanız: Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Monodoks dozunuzu alınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Monodoks İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuzla konuşmadan Monodoks almayı aniden kesmeyiniz. Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gibi hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

MONODOKS’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Monodoks’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Monodoks’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
 • Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa, (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir).
 • Ciddi güneş yanıkları gelişebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kan testlerinizde alyuvarlar, akyuvarlar veya pıhtılaşma hücrelerinizde anormal azalmalara bağlı olarak, kanamalar, ateş, enfeksiyon oluşuyorsa veya derinizin altında toplu iğne başı gibi noktasal morarmalar gibi bulgulara rastlanırsa,
 • Porfiri hastalığı gelişirse (kansızlık, karın ağrısı, deride ışığa duyarlılık),
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa,
 • Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishal, karın ağrısı ve kramplar olursa (psödomembranöz kolit),
 • Yutmada güçlük, göğüs kemiği arkasında yanma ve ağrı (yemek borusu tahrişi) olursa,
 • Vajinada akıntı, kaşıntı, pamukçuk veya ilaca dirençli diğer enfeksiyonlar (ağız ve dil enfeksiyonları gibi) olursa,
 • Sistemik lupus hastalığında kötüleşme olursa.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı,
 • Görme bulanıklığı ve görme bozuklukları,
 • Bebeklerde kullanılırsa bıngıldak kabarıklığı,
 • Kulak çınlaması,
 • Karın ağrısı,
 • İştahsızlık,
 • Bulantı,
 • Mide yanması,
 • İshal,
 • Dişlerde renklenme ve diş minesinde gelişim bozukluğu (çocuklarda),
 • Kas ve eklem ağrıları,
 • Kan üre değerlerinde (böbrek fonksiyonlarını gösterir) geçici değişiklik.

Bunlar Monodoks’un hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MONODOKS’U NASIL SAKLAMALI?

 • Monodoks’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Monodoks’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız.
 • Monodoks’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Monodoks’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 31.01.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. İdrar Yolları Enfeksiyonları Neden Olur
 2. Frengi (Sifiliz) Neden Olur
 3. Yaz İshali Nedenleri ve Tedavisi
 4. Tifüs Nedenleri ve Tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git