Enfeksiyon Hastalıkları

Molcef Plus Nedir? Molcef Plus İlacının Yan Etkileri

Molcef plus, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıda belirtilen çeşitli şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Molcef plus 400/125 mg film kaplı tablet kullanım talimatı

 • Molcef plus ağızdan alınır.
 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya gerek duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Molcef plus’ın etkin maddesi nedir?: Her bir film kaplı tablette 400 mg sefiksime eşdeğer 447,63 mg sefiksim trihidrat ve 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat: avisel (1:1) bulunmaktadır.

Molcef plus’ın yardımcı maddeleri: Kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat, Opadry OY-S-7191 White [hipromelloz, titanyum dioksit (El71), propilen glikol, etilselüloz] içermektedir.

Molcef plus nedir?

 • Molcef plus, ağızdan alınan geniş spektrumlu sefalosporin grubu bir antibiyotik olan sefiksim ile bir beta-laktamaz inhibitörü olan klavulanik asitin kombinasyonudur.
 • Molcef plus, 10 film kaplı tablet blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
 • Molcef plus beyaz renkli, bikonveks, ucu düz, oblong, çentikli film kaplı tabletler şeklindedir.

Molcef plus hangi hastalıklarda kullanılır? (Molcef plus endikasyonları)

Molcef plus, duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıda belirtilen çeşitli şiddetteki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları: Farenjit (yutak iltihabı), bademcik iltihabı, orta kulak iltihabı, sinüzit (yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı) gibi üst solunum yoluna ait enfeksiyonel hastalıklarda kullanılır.
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akciğer iltihabı, bronş iltihabı (bronşit) gibi alt solunum yollarına bağlı enfeksiyonlarda kullanılır.
 • İdrar yolu enfeksiyonları: Mesane iltihabı (sistit), mesane ve üretra iltihabı (sisto-üretrit), böbrek iltihapları (piyelonefrit), bel soğukluğu (gonore) gibi idrar yoluna ait enfeksiyonlarda kullanılır.

Molcef plus ne için kullanılır

Molcef plus kullanmının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

Molcef plus’ı aşağıdaki durumlarda kullanmayınız: 

Sefiksime, diğer sefalosporinlere, klavulanik asit ya da ilacın içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.

Molcef plus kullanırken nelere dikkat etmeli?

 • Astımlı veya alerjik iseniz, aşırı duyarlılık sıklıkla görülebilir. Böyle bir probleminiz varsa doktorunuza bildiriniz.
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, Molcef plus kullnmanız gerektiğinde doktorunuza bildiriniz.
 • İlacınıza bağlı olarak psödomembranöz kolit (şiddetli ve kan görülebilen ishal) bildirilmiştir. Bu nedenle ilacınızın kullanımı sırasında veya sonrasında şiddetli ishal meydana gelirse, ishal önleyici ilaçlar almayınız ve hemen doktorunuza bildiriniz.
 • Yüksek dozda uzun süreli Molcef plus kullanıyorsanız doktorunuz böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonları ve kan sayımı değerlerinizi kontrol edecektir.
 • Uzun süreli antibiyotik tedavisi görüyorsanız, dirençli bakteri veya mantar enfeksiyonları gelişme olasılığına karşı doktorunuz sizi takip edecektir.
 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin B, neomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) ile birlikte kullanımı, böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açabilir. Özellikle böbrek fonksiyonlarında bozukluğunuz varsa doktorunuza bildiriniz.
 • Diğer beta laktam antibiyotiklere aşırı duyarlılık, çapraz aleıjiye yol açabilir. Bu nedenle penisilin alerjiniz varsa doktorunuza bildiriniz.
 • Şiddetli mide-barsak bozukluğunuz varsa, yeterli ilaç emilimi sağlanamayabileceğinden Molcef plus tedavisinden kaçınılmalıdır. Bu durumda, doktorunuz uygun bir antibiyotikle ağız yolu haricinde uygulanan bir tedavi tavsiye edecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise mutlaka doktorunuza danışınız.

Molcef plus’ın yiyecek ve içecek ile kullanımı

Emilimi arttırmak için, Molcef plus film kaplı tablet’in yemek başlangıcında alınması önerilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde Molcef plus kullanılır mı?

Hamilelik döneminde Molcef plus kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelik döneminde Molcef plus kullanımı hakkında yeterli çalışma olmadığından, ancak doktorunuzun uygun gördüğü durumlarda kullanınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Molcef plus kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Molcef plus anne sütüne geçebileceğinden, emzirme döneminde bebeğe olası etkileri göz önüne alınarak dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullananlar Molcef plus kullanabilir mi?

Molcef plus’ın araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Molcef plus’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Molcef plus’ın içeriğindeki yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

Başka ilaçlar ile birlikte Molcef plus kullanılır mı?

 • Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, neomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi) ilaçlar ile birlikte kullanımı, böbrek fonksiyon bozukluklarında artışa yol açar.
 • Bir kalsiyum kanal blokeri olan nifedipin Molcef plus’ın biyoyararlılığını %70 oranına kadar arttırabilir.
 • Molcef plus doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabilir, bu nedenle hormonal olmayan ek bir doğum kontrol yöntemi kullanılması önerilir.
 • Molcef plus ve kumarin antikoagülanları (pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar) ile birlikte kullanımında, seyrek olarak kanama ile beraber ya da kanama olmaksızın protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Bu gibi vakalarda pıhtılaşma parametreleri izlenmelidir.
 • Probenesidin (gut hastalığı tedavisinde kullanılır) Molcef plus kullanımı sırasında alınması gerekiyor ise Molcef plus alımından en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Molcef plus’ın diğer etkileşimleri:

Bazı idrar şeker testleri hatalı pozitif reaksiyon gösterebilir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Molcef plus nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Molcef plus’ı her zaman doktorunuzun talimatına göre alınız. Yetişkinler, adolesanlar ve 10 yaşın üzerindeki çocuklarda (>50 kg):

Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak günlük toplam sefiksim dozu 200 mg-400 mg olacak şekilde sefiksim/klavulanik asit kullanılması önerilir. Günlük doz 1 defada ya da 12 saat arayla 2 eşit doza bölünerek alınabilir.

 • Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında günde bir kez 1/2 film tablet yeterlidir.
 • Komplike olmayan gonore (bel soğukluğu) tedavisinde tek doz 1 film tablet alınır.

Uygulama sıklığı ve süresi: 

Tedavi sürenizi doktorunuz belirleyecektir. Genel olarak tedavi süreleri aşağıdaki şekildedir:

 • Tedavi süresi enfeksiyonun gidişatına bağlıdır. Genel olarak antibiyotikler ile tedavi süresi 7-14 gündür.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Molcef plus sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletler yeterli miktarda su ile yutulmalıdır.
 • Emilimi arttırmak için, Molcef plus film kaplı tabletin yemek başlangıcında alınması önerilir.

Çocuklarda Molcef plus kullanımı: 

 • Çocuklar için önerilen sefiksim dozu günde 8 mg/kg’dır.
 • Günlük tek doz olarak veya günde iki defa 12 saat arayla 4 mg/kg verilebilir:
 • 6 aylık – 10 yaş arası çocuklarda bu ilacın oral süspansiyon formunun kullanımı önerilir.
 • 10 yaşından büyük veya vücut ağırlığı 50 kg’ın üstünde olan çocuklar, tavsiye edilen yetişkin dozu ile tedavi edilmelidir.
 • 6 ayın altındaki çocuklarda sefiksimin etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda Molcef plus kullanımı:

 • Yaşlı hastalarda yetişkinler ile aynı doz uygulanabilir. Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek fonksiyonu değerlerinize göre doz ayarı yapacaktır.

Molcef plus’ın özel kullanım durumları:

 • Belirgin böbrek ve karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuza danışınız.

Eğer Molcef plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Molcef plus kullandıysanız:

 • Molcef plus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Molcef plus’ı kullanmayı unutursanız: 

 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Molcef plus tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Bu ilacın tedavi boyunca reçete edildiği şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi, ilacı kesmeyiniz. Eğer tedavi erkenden bitirilir ise enfeksiyon tekrarlayabilir. Tedavi bitirildiğinde kendinizi iyi hissetmezseniz veya daha kötü hissederseniz, doktorunuza başvurunuz.

Molcef plus’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Molcef plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Molcef plus’ı kullanmayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde gelişirse, sizin Molcef plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Kaşıntıyla beraber veya kaşıntı olmaksızın kızarıklık, şişlik
 • Deride şiddetli kızarıklık veya kabarcıklar
 • Ateş
 • Eklem ağnsı
 • Üreme organlarında kaşıntı ve vajina iltihabı
 • Beklenmedik berelenme veya kanama
 • Şiddetli ishal

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Bu ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Baş ağnsı
 • Baş dönmesi
 • İshal, dışkı değişiklikleri
 • Bulantı, kusma
 • Kann ağnsı, mide ağnsı
 • Midede gaz

Bunlar Molcef plus’ın hafif yan etkileridir.

Molcef plus seyrek de olsa kan değerlerinizde değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle doktorunuz sizden bazı kan testlerini isteyebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

Yan etkilerin raporlanması:

Bu Kullanma Talimatında bildirilen ya da bildirilmeyen herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Molcef plus nasıl saklanır?

 • Molcef plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Molcef plus’ı 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Molcef plus’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Molcef plus’ı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Molcef plus’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 28.09.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Piyelonefrit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Kulak enfeksiyonları neden olur
 4. Bronşit belirtileri ve tedavisi
 5. Farenjit belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git