Ağrılar ve Tedavileri

Minoset Plus Nedir? Minoset Plus Ne İçin İçilir?

MINOSET PLUS TABLET KULLANMA TALİMATI

Minoset ağız yoluyla alınır.

Minoset etkin maddeleri: 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon, 50 mg kafein içerir.

Minoset yardımcı maddeleri: Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil metil selüloz, esma spreng (formaldehit kazein), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat, kolloidal silika susuz gibi yardımcı maddeler içerir.

Minoset Kullanma Talimatı

MINOSET PLUS NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Her tablet 250 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

Minoset Plus 30 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

Minoset Plus, hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı kesici etkiyi arttırır.

MINOSET PLUS KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Kalıtsal (irsi) bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa,
 • Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa,
 • Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda,
 • 10 günden uzun süren ağrılarda,
 • Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa.

MINOSET PLUS’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa,
 • Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa,
 • Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa,
 • Alkolikseniz.

Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız.

Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa Minoset Plus’ı doktorunuza danışmadan almayınız.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğini unutmayınız.

Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MINOSET PLUS’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Minoset Plus tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

HAMİLELİKTE MINOSET PLUS KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Minoset Plus kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE MINOSET KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Minoset Plus kullanımı emzirenlerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Minoset Plus’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MINOSET PLUS KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımını olumsuz etkileme ihtimali düşüktür. Yine de parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir.

MINOSET PLUS’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün formaldehit içerdiğinden mide bulantısına ve ishale sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MINOSET PLUS KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Minoset Plus’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar),
 • Epilepsi (Sara) hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin),
 • Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin),
 • Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopropamid),
 • Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin),
 • AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin,
 • Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar,
 • Sempatomimetik ilaçlar (sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri,psödoefedrin),
 • Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları,
 • Tiroid hormonu (tiroksin) (guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon).

Besinler Minoset Plus’ın bağırsaklardan emilim hızını azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MINOSET PLUS NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkin iseniz tek seferde 1-2 tablet kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez Minoset Plus alabilirsiniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri bol su ile yutunuz.

Doktorunuz Minoset Plus ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Çocuklarda Minoset Plus Kullanımı:

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 tablet kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez kullanılabilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Minoset Plus Kullanımı:

Hafif-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz varsa Minoset Plus kullanırken dikkat ediniz.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Minoset Plus Kullanımı:

Hafif-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz varsa Minoset Plus kullanırken dikkat ediniz.

Eğer Minoset Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Minoset Plus Kullandıysanız: Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz. Minoset Plus’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Minoset Plus’ı Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MINOSET PLUS’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Minoset Plus’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Minoset Plus’ı kullanmayı durdurun ve HEMEN doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık),
 • Cilt döküntüsü,
 • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak, ve dide şişme),
 • Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Minoset Plus’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı,
 • Astım belirtileri (öksürme, göğüste ıslık/hırıltı, nefes daralması),
 • Kan hücresi sayısında bozukluklar,
 • Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma),
 • Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma),
 • Kan pulcuğu- sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk),
 • Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara yakalanma),
 • Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma),
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları),
 • Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık.

Bunlar Minoset Plus’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

MINOSET PLUS NASIL SAKLANMALI?

 • Minoset Plus’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Minoset Plus’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Minoset Plus’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Minoset Plus’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 30.11.2011 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Ağrı Kısaca Nedir
 2. Diş Ağrısı Neden Olur
 3. Eklem Ağrısı Neden Olur
 4. Bilek Ağrısı Neden Olur
 5. Boğaz Ağrısı Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git