Cilt - Deri Hastalıkları ve Tedavileri

Mikonafin Hap (Tablet) Nedir, Ne İşe Yarar? Mikonafin Hap Yan Etkileri Nelerdir?

MIKONAFIN 250 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 250 mg terbinafine eşdeğer 281,250 mg terbinafin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, kolloidal silikon dioksit, prejelatinize nişasta, magnezyum stearat gibi yardımcı maddeler içerir.

Mikonafin Prospektus

MIKONAFIN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

Mikonafin, 14 ve 28 adet tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Mikonafin Tablet, antifungal ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç grubuna ait etkin madde terbinafin hidroklorür içermektedir.

Mikonafin Tablet,

 • El ve ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarının,
 • Derideki maya enfeksiyonlarının,
 • Kafa derisi ile saçtaki, kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki ve ayaklardaki tinea (mantar) (Atlet ayağı) enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

Ağız yolu ile alındığında, terbinafin enfeksiyon yerinde mantarları öldürecek ya da üremelerini durduracak kadar yüksek düzeylere ulaşır.

MIKONAFIN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Mikonafin’e ya da Mikonafin’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız varsa,
 • Herhangi bir böbrek probleminiz varsa, bunlar gibi durumlarda Mikonafin kullanılmamalıdır (kontrendikedir?

MIKONAFIN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Başka ilaçlar kullanıyorsanız (diğer ilaçlar ile birlikte Mikonafin kullanımı bölümüne bakınız).
 • Eğer açıklanamayan inatçı bulantı, kusma, karın ağrısı, iştah kaybı, alışılmadık yorgunluk yaşarsanız; cildinizde ya da gözlerinizin akında sararma, idrar renginizde koyulaşma ya da dışkı renginde açılma fark ederseniz (karaciğer problemlerinin belirtileri). Doktorunuz, Mikonafin ile tedavi başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyonunuzu takip etmek amacıyla kan testleri yapabilir. Anormal test sonuçları durumunda sizden Mikonafin’i bırakmanızı isteyebilir.
 • Ciltte döküntü, kızarıklık, dudaklar, gözler ya da ağızda kabarcıklar, ciltte soyulma gibi cilt problemleri, ateş (ciddi cilt reaksiyonlarının olası belirtileri), spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü (eozinofili) gibi sorunlar yaşarsanız.
 • Eğer, deride kalınlaşmış kırmızı/gümüşi lekeler (psoriyazis) ya da yüzde deri döküntüsü, eklem ağrısı, kas rahatsızlığı ve ateşiniz (kutanöz ve sistemik lupus eritematozus) varsa veya bunları deneyimlerseniz.
 • Eğer güçsüzlük, beklenmedik kanama, morarma ya da sık tekrarlayan enfeksiyon yaşarsanız (kan bozukluklarının belirtileri).
 • Başka bir ilaç alıyorsanız ya da kısa zaman önce aldıysanız, bu kullanma talimatındaki “Diğer ilaçlarla birlikte Mikonafin kullanımı” kısmına bakınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MIKONAFIN’İN YİYECEK VE İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Mikonafin tablet aç veya tok kamına alınabilir.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE MIKONAFIN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz gebelik sırasında Mikonafin almanın potansiyel risklerini sizinle tartışacaktır. Hamileyseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, bunu doktorunuza bildiriniz. Eğer doktorunuz tarafından spesifik olarak önerilmemişse gebelik sırasında Mikonafin almamalısınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğiniz anne sütü aracılığıyla Mikonafin’e maruz kalacağı için, Mikonafin tablet kullanırken emzirmemelisiniz. Bu, bebeğinize zarar verebilir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR MIKONAFIN KULLANABİLİR Mİ?

Mikonafin tablet kullanırken kendinizi sersemlemiş hissederseniz, araç ya da makine kullanmamalısınız.

MIKONAFIN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Mikonafin’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE MIKONAFIN KULLANIMI

Eğer;

 • Bulaşıcı hastalıkların tedavisi için kullanılan ve antibiyotikler olarak adlandırılan bazı ilaçlar (örn. rifampisin),
 • Kafein,
 • Duygudurum bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (trisiklik antidepresanlar, sınıf IA, IB ve IC dahil olmak üzere seçici serotonin yeniden alım inhibitörleri, monoamin oksidaz inhibitörleri Tip B, desipramin gibi bazı antidepresanlar),
 • Düzensiz kalp ritminin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (propafenon, amiodaron gibi bazı antiaritmikler),
 • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (metoprolol gibi bazı beta- blokerler),
 • Mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. simetidin),
 • Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. flukonazol, ketokonazol),
 • Öksürük tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (örn. dekstrometorfan),
 • Transplante edilen (nakledilen) organların reddini önlemek için vücudunuzun bağışıklık sitemini kontrol etmek amacıyla kullanılan siklosporin adlı bir ilaç,
 • Kan sulandırıcı bir ilaç olan varfarin kullanıyorsanız, bu ilaçlardan birini veya birden fazlasını kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

MIKONAFIN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz.

Önerilen dozu aşmayınız.

Yetişkinler:

Normal doz günde bir kez 250 mg’lık bir tablettir.

Çocuklar:

2 yaş altındaki çocuklarda Mikonafin ile herhangi bir deneyim yoktur (genellikle 12 kg’ın altı).

2 yaş ve üzerindeki çocuklarda dozaj vücut ağırlığına bağlıdır:

 • 20 ila 40 kg arası çocuklar 125 mg günde bir kez (1/2 tablet Mikonafin),
 • 40 kg’ın üzerindeki çocuklar 250 mg günde bir kez (1 tablet Mikonafin).

Mikonafin Ne Zaman Alınmalıdır?

Her gün aynı saatte tablet almak ilacı ne zaman alacağınızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Mikonafin Ne Kadar Süre Kullanılmalıdır?

Bu, gelişen enfeksiyonun türüne, ne kadar şiddetli olduğuna ve vücudunuzun hangi bölgesini etkilediğine bağlı değişecektir. Doktorunuz size tabletleri tam olarak ne kadar süre kullanmanız gerektiğini söyleyecektir.

Normal Tedavi Süresi Şöyledir:

 • Ayaklardaki mantar (Tinea) enfeksiyonlarında (Atlet ayağı): Mikonafin Tablet genellikle 2 ila 6 hafta kadar kullanılır.
 • Kasıklardaki ve diğer vücut bölgelerindeki mantar (Tinea) ve maya enfeksiyonlarında: Mikonafin Tablet genellikle 2 ila 4 hafta kullanılır.
 • Saç ve kafa derisi enfeksiyonları: Saç ve kafa derisinin mantar (Tinea) enfeksiyonları için normal tedavi süresi 4 haftadır.
 • Tırnak enfeksiyonları: Tırnaktaki mantar enfeksiyonları genellikle derideki mantar enfeksiyonlarından daha uzun bir sürede iyileşir. Çoğu tırnak enfeksiyonu için, Mikonafin tabletlerin 6 ila 12 hafta alınması gereklidir.
 • El tırnaklarındaki enfeksiyonlar: Tedavi süresi: çoğu vakada 6 hafta yeterlidir.
 • Ayak tırnaklarındaki enfeksiyonlar: Tedavi süresi: çoğu vakada 12 hafta yeterlidir. Yetersiz tırnak büyümesi gözlenen bazı hastalar daha uzun süreli tedaviye gereksinim duyabilir. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

Tablet(ler)inizi her gün almanız ve doktorunuz söylediği sürece almaya devam etmeniz önemlidir. Bu, enfeksiyonun tamamen iyileşmesini sağlayacak ve tabletleri almayı bıraktıktan sonra yineleme olasılığını azaltacaktır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Mikonafin tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Mikonafin tableti yemeklerle ya da aç kamına alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Enfeksiyonun iyileşmesine yardımcı olmak ve tekrarlamasını önlemek için alabileceğiniz bazı önlemler vardır.

Örneğin, enfeksiyonlu alanları kuru ve serin tutabilir ve enfeksiyonlu alanla (alanlarla) doğrudan temas eden giysileri her gün değiştirebilirsiniz.

Çocuklarda ve Ergenlerde (2 yaş ila 17 yaş arasında) Mikonafin Kullanımı:

Mikonafin Tablet, ergenlerde ve 2 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılabilir. Hasta büyüdükçe doktor dozu ayarlayacaktır.

Mikonafin Tablet’in 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir, çünkü bu yaş grubunda deneyim yoktur.

Yaşlılarda Mikonafin Tablet Kullanımı (65 yaş ve Üzeri):

65 yaş ve üzerindeyseniz daha genç yetişkinlerle aynı dozda Mikonafin Tablet alabilirsiniz. Bu yaş grubundaki hastalar olası karaciğer veya böbrek bozukluğu olasılığı açısından değerlendirilmelidir. Bu yaş grubunda hastalara Mikonafin Tablet reçete ederken, önceden mevcut bir karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olabileceği akılda tutulmalıdır.

Böbrek /Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Mikonafin Tablet Kullanımı:

Geçmişte yaşadığınız veya şu anda mevcut olan karaciğere ilişkin sağlık sorunlarınız veya herhangi bir böbrek probleminiz varsa Mikonafin kullanılması önerilmemektedir.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz Mikonafin ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü Mikonafin tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer Mikonafin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Mikonafin Kullandıysanız:

Mikonafin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kazayla doktorunuzun size söylediğinden daha fazla tablet aldıysanız, hemen tavsiye için doktorunuzu veya hastaneyi arayınız. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir. Başka birisi ilacınızı kazara aldıysa da aynı durum geçerlidir.

Mikonafin Tablet’in aşırı dozundan kaynaklanabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, bulantı, mide ağrısı ve baş dönmesi yer almaktadır.

Mikonafin Kullanmayı Unutursanız:

Bir sonraki Mikonafin Tablet alma zamanına 4 saatten daha uzun süre varsa, hatırladığınızda tablet(ler)inizi hemen alınız. Aksi takdirde, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Mikonafin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Mikonafin tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

MIKONAFIN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Mikonafin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Mikonafin’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Aşağıdakilerden biri olursa, Mikonafin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Mikonafin tablet nadiren karaciğer problemlerine yol açabilir ve bu problemler çok seyrek durumlarda ciddi olabilir.
 • Çok seyrek yan etkiler arasında bazı kan hücresi türlerinde azalma, otoimmün (vücudun bağışıklık sistemi ile ilgili bir durum) bir hastalık (lupus) ya da şiddetli alerjik reaksiyonlar da dahil olmak üzere ciddi deri reaksiyonları yer almaktadır.
 • Kan damarlarında iltihap, pankreas iltihabı ya da kas hücrelerinde ölüm.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Mikonafin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Açıklanamayan sürekli bulantı, mide problemleri, iştah kaybı ya da anormal yorgunluk ya da güçsüzlük gibi belirtiler,
 • Deri ya da göz akında sararma, idrar renginin koyulaşması ya da açık renkte dışkılama (karaciğer problemlerinin olası işaretleri),
 • Ateş ve titreme, enfeksiyonlar nedeniyle boğaz ağrısı veya ağız ülserleri ve güçsüzlük yaşanması ya da daha sık enfeksiyona yakalanma,
 • Beklenmedik kanama ya da morluk oluşumu (belirli kan hücresi tiplerinin düzeyini etkileyen hastalıkların olası işaretleri),
 • Nefes almada güçlük, sersemlik, özellikle yüz ve boğazda şişme, sıcak basması, kramplı karın ağrı ve bilinç kaybı, eklem ağrısı, katılık, deri döküntüsü, ateş ya da lenf nodlarında şişme/büyüme gibi semptomlar (şiddetli alerjik reaksiyonların olası işaretleri),
 • Deri döküntüsü, ateş, kaşıntı, yorgunluk, cilt altında morumsu-kırmızı lekeler (kan damarı iltihabının olası işaretleri),
 • Deri döküntüsü, deride kızarıklık, dudaklar, gözler ve ağızda kabarıklıklar, ciltte soyulma gibi deri problemleri ve ateş,
 • Midenin üst kısmında, sırta yayılan şiddetli ağrı deneyimlerseniz (pankreas iltihabının olası işaretleri),
 • Açıklanamayan kas zayıflığı ve ağrısı ya da koyu (kırmızı-kahverengi) renkli idrar (kas hücresi ölümlerinin olası işaretleri).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler;

 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • Hafif mide ağrısı,
 • Yemeklerden sonra mide rahatsızlığı (mide ekşimesi),
 • İshal,
 • Karında şişme veya şişkinlik (midede doluluk hissi),
 • İştah kaybı,
 • Deri döküntüleri (kaşıntılı),
 • Eklem ağrısı ve kas ağrısı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Duygudurum bozukluğu (depresyon),
 • Tat alma hissinde bozukluk veya kayıp,
 • Baş dönmesi,
 • Göz bozukluğu,
 • Yorgunluk.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Ciltte, mukozal dokularda veya tırnak yataklarında anormal bir solukluk,
 • Olağandışı yorgunluk ya da güçsüzlük veya zorlanma durumunda nefes darlığı (eritrositlerin düzeyini etkileyen bir hastalığın olası işaretleri),
 • Anksiyete,
 • Ciltte karıncalanma, uyuşma veya duyarlılıkta azalma,
 • Cildin güneşe duyarlılığında artma,
 • Kulaklarda gürültü (örn. ıslık sesi),
 • Ateş,
 • Kilo kaybı.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Gözlerde veya ciltte sarılık (karaciğer problemleri) ve anormal karaciğer fonksiyonu test sonuçları.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Belirli kan hücresi tiplerinde azalma,
 • Lupus (bağışıklık sisteminin bir hastalığı),
 • Şiddetli cilt reaksiyonları,
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Sedef hastalığına benzeyen deri döküntüleri (gümüşi renkte döküntü),
 • Sedef hastalığının kötüleşmesi,
 • Pullanma ve soyulma ile birlikte deri döküntüsü,
 • Saç kaybı.

Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir:

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar veya enfeksiyonlar,
 • Kan damarlarında iltihap,
 • Koku duyusunda kalıcı azalma gibi koku alma bozuklukları,
 • Koku alma yeteneğinde azalma,
 • Bulanık görme, görme keskinliğinde azalma,
 • Pankreas iltihabı,
 • Spesifik bir beyaz kan hücresi tipinin yüksek düzeyde olması nedeniyle deri döküntüsü,
 • Kas hücresi ölümü,
 • Grip benzeri belirtiler (Örneğin yorgunluk, titreme, boğaz ağrısı, eklem ya da kas ağrıları),
 • Bir kas enziminin kandaki miktarının artması (Kreatin fosfokinaz),
 • Sedef hastalığının kötüleşmesi,
 • Pullanma ve soyulma ile birlikte deri döküntüsü,
 • Saç kaybı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

MIKONAFIN’İN SAKLANMASI

 • Mikonafin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Mikonafin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 • Mikonafin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Mikonafin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Mikonafin’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

* Ayak mantarı neden olur, belirtileri nelerdir

* Kasık mantarı nedenleri ve belirtileri

* Saç derisi mantarı nedenleri ve belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git