Ağrılar ve Tedavileri

Migrex Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Migrex’in Yan Etkileri

Frovatriptan triptanlar ilaç grubuna (5-hidroksitriptamin (5HTj) selektif reseptör agonistleri) dahildir ve migren ataklarının tedavisi için kullanılır.

Migrex kısaca nedir?

 • Migrex nedir? Migrex frovatriptan içerir. Frovatriptan triptanlar ilaç grubuna (5-hidroksitriptamin (5HTj) selektif reseptör agonistleri) dahildir ve migren ataklarının tedavisi için kullanılır.
 • Migrex ne için kullanılır? Migrex auralı (migren öncesinde görülen ve hastaya göre değişen, ancak görme, koklama, duymayı vs. etkileyebilecek geçici farklı bir duygu) veya aurasız migren ataklarının baş ağrısı fazının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Migrex migren ataklarını önlemek için kullanılmamalıdır.
 • Migrex nasıl kullanılır? Migrex’i daima doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız. Migrex’i migren baş ağrısının başlamasından sonra mümkün olduğunca erken alınız. Eğer ilk doz ile ağrı azalmazsa, aynı atak için ikinci bir doz almayınız. Migrex’i daha sonraki ataklarda kullanabilirsiniz. İlk dozdan sonra rahatlarsanız, fakat 24 saat içinde baş ağrısı tekrarlarsa, 2 doz arasında en az 2 saat olacak şekilde ikinci bir doz alabilirsiniz. 24 saat içerisinde maksimum doz olan 5 mg’ı (iki tablet) geçmeyiniz.
 • Migrex kullanılmaması gereken durumlar: Frovatriptan veya Migrex’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa Migrex’i kullanmayınız. Kalp krizi geçirdiyseniz ya da anjina pektoris gibi bazı kardiyovasküler hastalıklar geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız ya da bağırsağı besleyen damarlarda ya da kol ve bacaklarınızda dolaşım bozukluğu (özellikle el ve ayak parmaklarınızda) varsa Migrex’i kullanmayınız. Felç ya da geçici iskemik atak geçirdiyseniz, yüksek kan basıncı sorununuz varsa, şiddetli karaciğer hastalığınız varsa Migrex kullanmayınız. Migren tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (ergotamin ve ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere) ya da diğer triptanlar (5-hidroksitriptamin (SHTj) agonistleri) birlikte Migrex’i kullanmayınız.
 • Migrex’in özel kullanım durumları: Hamilelik, Migrex doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, hamilelik süresince kullanılmamalıdır. Emzirme, Migrex doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, emzirme süresince kullanılmamalıdır. Migrex aldıktan sonraki 24 saat süresince bebeğinizi emzirmeyiniz ve bu süre zarfında göğsünüzde biriken sütü sağıp atınız. Böbrek ve karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğiniz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Migrex, aşırı karaciğer vetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda, 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda, 65 yaşın üzerindeki hastalarda veriler sınırlı olduğundan, bu gruptaki hastaların Migrex kullanması tavsiye edilmez. Araç ve makine kullananlarda, migren ve Migrex tedavisi uyuklamaya neden olabilir. Eğer etkileniyorsanız, araç ve makine kullanımı tehlikeli olabilir.
 • Migrex’in yaygın yan etkileri: Bulantı, ağız kuruluğu, sindirim sorunları, mide ağrısı, yorgunluk, göğüste rahatsızlık (göğüste ağırlık, basınç ya da sıkışma hissi), başağrısı, baş dönmesi, kol ve bacaklarda iğnelenme  ve karıncalanma hisleri, dokunma duyusunda artma ya da azalma, uyuklama, sıcak basması, boğazda sıkışma, görme bozuklukları, terleme artışı gibi yan etkiler Migrex’in yaygın görülen yan etkileridir.

‘Üstteki bilgiler Migrex’in kısa bilgileridir. Migrex hakkında daha detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki KULLANMA TALİMATINA bakınız.” 

Migrex 2.5 mg film tablet kullanım talimatı

 • Migrex tablet’in etkin maddesi nedir? 2.5 mg Frovatriptan (süksinat monohidrat) içerir.
 • Migrex’in yardımcı maddeleri: Laktoz anhidrik, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, sodyum nişasta glikolat (tip A), kolloidal silika anhidrik, titanyum dioksit (El7l), hipromelloz (E464), macrogol 3000, triasetin gibi yardımcı maddeler içermektedir.

Migrex ağızdan alınır.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz; çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Migrex nedir? Migrex hangi hastalıklarda kullanılır?

Migrex frovatriptan içerir. Frovatriptan triptanlar ilaç grubuna (5-hidroksitriptamin (5HTj) selektif reseptör agonistleri) dahildir ve migren ataklarının tedavisi için kullanılır.

Migrex’in tabletleri bir yüzünde “m” ve diğer yüzünde “2.5” baskısı olan yuvarlak film tabletlerdir. 3 ve 6 film tablet ambalajlar olarak kullanıma sunulmuştur.

Migrex auralı (migren öncesinde görülen ve hastaya göre değişen, ancak görme, koklama, duymayı vs. etkileyebilecek geçici farklı bir duygu) veya aurasız migren ataklarının baş ağrısı fazının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

Migrex migren ataklarını önlemek için kullanılmamalıdır.

Migrex hangi hastalıklarda kullanılır

Migrex kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonlar)

 • Frovatriptan veya Migrex’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa Migrex’i kullanmayınız.
 • Kalp krizi geçirdiyseniz ya da anjina pektoris (sol kola yayılabilen göğüste ezici ağrı ile tanımlanan durum) gibi bazı kardiyovasküler hastalıklar geçirdiyseniz ya da geçiriyorsanız ya da bağırsağı besleyen damarlarda ya da kol ve bacaklarınızda dolaşım bozukluğu (özellikle el ve ayak parmaklarınızda) varsa Migrex’i kullanmayınız.
 • Felç ya da geçici iskemik atak (TlA) geçirdiyseniz Migrex’i kullanmayınız.
 • Şiddetli ya da orta derecede yüksek kan basıncınız varsa ya da kan basıncınız yeterince kontrol edilmediyse Migrex’i kullanmayınız.
 • Şiddetli karaciğer hastalığınız varsa Migrex’i kullanmayınız.
 • Migren tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla (ergotamin ve ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere) ya da diğer triptanlar (5-hidroksitriptamin (SHTj) agonistleri) birlikte Migrex’i kullanmayınız.
 • Bazı tür migren vakalarında (hemiplejik, baziller veya oftalmoplejik) Migrex kullanmayınız.

Migrex kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Koroner arter hastalığı riskiniz varsa
 • Ağır sigara içicisi iseniz ya da nikotin “yerine koyma tedavisi” kullanıyorsanız
 • Menopoz sonrası evrede bir kadın ya da 40 yaş üzerinde bir erkek iseniz Migrex kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Çok nadir olarak, daha öncesinde kalp ve damar hastalığı olmayan hastalarda da triptan kullanırken göğüste sıkışma hissi ya da ağrı ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum olursa, ilacı almayı kesiniz ve HEMEN doktorunuza başvurunuz.

”Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.”

Özel durumlarda Migrex kullanımı

 • Hamilelikte Migrex kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Migrex doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, hamilelik süresince kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde migrex kullanılır mı? ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Migrex doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, emzirme süresince kullanılmamalıdır. Migrex aldıktan sonraki 24 saat süresince bebeğinizi emzirmeyiniz ve bu süre zarfında göğsünüzde biriken sütü sağıp atınız.
 • Araç ve makine kullananlar Migrex kullanılabilir mi? Migren ve Migrex tedavisi uyuklamaya neden olabilir. Eğer etkileniyorsanız, araç ve makine kullanımı tehlikeli olabilir, bundan kaçınınız.
 • Migrex’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Migrex’in yiyeceklerle birlikte ya da aç karnına yeterli miktar su ile alınması gereklidir.
 • Migrex’in özel kullanım durumları: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğiniz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Migrex, aşırı karaciğer vetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Migrex’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmiş ise, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte Migrex kullanımı

 • Migrex’i migren tedavisinde kullanılan diğer bazı ilaçlarla birlikte kullanmamalısınız.
 • Özellikle ergotamin, ergotamin türevleri (metiserjit dahil olmak üzere); bu ilaçlarla Migrex kullanımınız arasında en az 24 saat olmalıdır.
 • Benzer şekilde, Migrex aldıktan sonraki 24 saatte bu ilaçları kullanmayınız.
 • Özellikle diğer triptanları (sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan ya da zolmitriptan gibi 5-HTj agonistleri) kullanmanız arasında en az 24 saat ara olmalıdır.
 • Doktorunuz tarafından aksi söylenmedikçe, bu ilacı depresyon tedavisinde kullanılan monoamin oksidaz inhibitörü (MAOİ) ilaçlarla (fenelzin, izokarboksazid, tranilsipromin, moklobemid) birlikte kullanmayınız.
 • Oral kontraseptif ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (sitalopram, fluoksetin, fluvoksamin, paroksetin, sertralin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Selektif serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (duloksetin, venlafaksin) kullanıyorsanız, doktor ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
 • Migrex’i, St. John’s Wort (Hypericum perforatum – sarı kantaron bitkisi) ile birlikte almanız önerilmez.

Migrex ile yukarıdaki ilaçların birlikte kullanımı (özellikle MAOİ, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, selektif serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri ve Hypericum perforatum) serotonin sendromu riskini arttırabilir (serotonin sendromu belirtileri: titreme, terleme, huzursuzluk, ani kas kasılmaları, bulantı, ateş ve konfüzyon).

Migrex ile birlikte kullanabileceğiniz diğer ilaçlar hakkında bir şüpheniz varsa, doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

Migrex nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

 • Migrex’i daima doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.
 • Migrex’i migren baş ağrısının başlamasından sonra mümkün olduğunca erken alınız.
 • Eğer ilk doz ile ağrı azalmazsa, aynı atak için ikinci bir doz almayınız. Migrex’i daha sonraki ataklarda kullanabilirsiniz.
 • İlk dozdan sonra rahatlarsanız, fakat 24 saat içinde baş ağrısı tekrarlarsa, 2 doz arasında en az 2 saat olacak şekilde ikinci bir doz alabilirsiniz.
 • 24 saat içerisinde maksimum doz olan 5 mg’ı (iki tablet) geçmeyiniz.

Migrex’in birkaç gün arka arkaya tekrarlanan kullanımı bu ilacın yanlış kullanılması demektir ve yan etkilerin artışına sebep olabilir ve tedavinin geçici olarak kesilmesini gerektiren günlük kronik baş ağrılarına yol açabilir. Gün içinde sıklıkla baş ağrılarınız olmaya başlarsa doktorunuza danışınız, çünkü bu ilacın aşırı kullanımına ilişkin baş ağrısı olabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Mgrex’i yiyecekler ile birlikte veya öğünler arasında bir miktar su ile yutarak alınız.

 • Çocuklarda Migrex kullanımı: 18 yaşından küçük hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Yaşlılarda Migrex kullanımı: 65 yaşın üzerindeki hastalarda veriler sınırlı olduğundan, bu gruptaki hastaların Migrex kullanması tavsiye edilmez.
 • Böbrek yetmezliği durumunda Migrex kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 • Karaciğer yetmezliği durumunda Migrex kullanımı: Hafif ve orta dereceli karaciğer yetmezliğiniz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Migrex aşırı karaciğer vetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleminiz varsa doktorunuz ya da eczacınız ile görüşünüz.

Kullanmanız gerekenden fazla Migrex kullandıysanız: 

Migrex’i yanlışlıkla aşın dozda alırsanız hemen doktor ya da eczacınızı arayınız ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Kalan tabletleri ve kullanma talimatını yanınıza almayı unutmayınız. Migrex’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Migrex’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Migrex ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler 

Migrex ile tedavi sonlandırıldığında hiçbir özel önlem alınması gerekmez. Eğer ilacın kullanımına yönelik sorularınız olursa, lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Migrex’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Migrex’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Migrex’i aldıktan birkaç dakika sonra bazen yoğun ve boğaza doğru yayılan göğüs sıkışması ya da ağrısı ortaya çıkabilir; bu durumda başka bir doz almayınız ve doktorunuza bildiriniz.

Migrex ile yapılan klinik çalışmalar sırasında bildirilen yan etkiler genellikle hafif ve orta şiddette olmuş ve kendiliğinden kaybolmuştur. Rapor edilen semptomlardan bazıları migren ile ilişkili olabilir.

Migrex’in yaygın görülen yan etkileri 

 • Bulantı
 • Ağız kuruluğu
 • Sindirim sorunları
 • Mide ağrısı
 • Yorgunluk
 • Göğüste rahatsızlık (göğüste ağırlık, basınç ya da sıkışma hissi)
 • Başağrısı, baş dönmesi
 • Sıklıkla kol ve bacaklarda iğnelenme/karıncalanma hissi
 • Dokunma duyusunda artma ya da azalma
 • Uyuklama
 • Sıcak basması
 • Boğazda sıkışma
 • Görme bozuklukları
 • Terleme artışı gibi yan etkiler Migrex’in yaygın görülen yan etkileridir.

Migrex’in yaygın olmayan yan etkileri 

 • Tat duygusu değişikliği
 • Titreme
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Letarji (uyuşukluk)
 • Dokunma duyusunda artış
 • Sersemlik
 • İstemsiz kas kasılmaları
 • İshal
 • Yutma güçlüğü
 • Mide ve bağırsakta gaz, midede rahatsızlık, midede şişkinlik
 • Kalp atışlarının hissedilmesi (çarpıntı), kalp atımının hızlanması, kan basıncı artışı
 • Göğüs ağrısı (göğüste sıkışma ve basınç hissi)
 • Sıcak basması
 • Sıcak ve soğuğa karşı tolerans azalması
 • Ağrı
 • Güçsüzlük
 • Ateş
 • Susama
 • Enerji artışı
 • Genel kötü hissetme hali
 • Sersemlik ya da ağırlık hissi
 • İğnelenme hissi
 • Anksiyete (kaygı, endişe)
 • Uykusuzluk
 • Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 • Sinirlilik
 • Ajitasyon (huzursuzluk)
 • Depresyon
 • Kimlik kaybı hissi
 • El ve ayaklarda soğukluk
 • Burun irritasyonu
 • Sinüslerde inflamasyon
 • Boğazda ve/veya ses tellerinde ağrı
 • Kas sertliği
 • Eklem/kas ağrısı, El/ayak ağrısı, sırt ağrısı, ağrılı eklemler
 • Göz ağrısı, gözde irritasyon ve ışığa karşı aşırı duyarlılık
 • Kaşıntı
 • Kulak çınlaması, kulak ağrısı
 • Dehidratasyon (su kaybı)
 • Sık ve çok miktarda idrara çıkma
 • Kan basıncında yükselme gibi yan etkiler Migrex’in yaygın olmayan yan etkileridir.

Migrex’in seyrek görülen yan etkileri 

 • Kas spazmı
 • Kas gevşekliği
 • Reflekslerde azalma
 • Hareket problemleri
 • Kabızlık
 • Göğüste yanma
 • İrritabl bağırsak sendromu
 • Dudaklarda şişlik, dudak ağrısı
 • Boğazda spazm
 • Ağızda şişlik
 • Mide ülseri ya da ince bağırsak üst bölümünde ülser
 • Tükürük bezinde ağrı
 • Ağızda inflamasyon
 • Diş ağrısı
 • Ateş
 • Bellek kaybı
 • Anormal rüya
 • Kişilik bozukluğu
 • Burun kanaması
 • Hıçkırık
 • Solunum artışı, solunum bozukluğu
 • Boğaz ağrısı
 • Gece körlüğü
 • Deride kızarma, tüylerin dik kalkması hissi, deri ve mukozalarda mor nokta ya da lekeler, kurdeşen
 • Kalp atımında yavaşlama
 • Kulakta rahatsızlık, kulak ağrısı, kulakta kaşıntı, işitmede duyarlılaşma
 • Kanda bilirubin artışı (karaciğerde üretilen bir madde), kanda kalsiyum azalması
 • Anormal idrar bulguları
 • Kan şekerinde düşme
 • Gece sık idrara çıkma
 • Böbreklerde ağrı
 • Kendi kendini yaralama (yaralanma ya da morarma)
 • Lenf nodüllerinde şişlik
 • Memede ağrı ya da rahatsızlık hissi gibi yan etkiler Migrex’in seyrek görülen yan etkileridir.

Migrex ile deri döküntüsü, bazen ani solunum güçlüğü, kalp hızı artışı ve çarpıntı ile seyreden şiddetli tüm vücut alerji (anafilaksi) reaksiyon olguları bildirilmiştir. Eğer bu gerçekleşirse, derhal bir sağlık kuruluşunun acil bölümüne başvurunuz. Bu durum çok ender görülse de ciddi bir durumdur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız. 

Migrex nasıl saklanır?

 • Migrex’i, çocukların görmeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Migrex’i 25°C’nin altında ve oda sıcaklığında ışıktan korunacak şekilde saklayınız.
 • Migrex’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Migrex’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında herhangi bir bozukluk görürseniz, Migrex’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 09.01.2012 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Migren nedir ve migren tedavisi
 2. Hamilelikte migren ağrıları
 3. Çocuklarda migren olur mu
 4. İntraserebral kanama neden olur
 5. Akupunktur nedir ve ne için uygulanır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git