Hastalıklar ve Tedaviler

Mide Polipleri Neden Olur?

Mide polipleri midenin en iç kısmında (mukoza denilen kısımda) meydana gelen anormal kitlelere verilen addır

Mide polipleri nedenleri ve tedavisi

Mide polipleri midenin en iç kısmında (mukoza denilen kısımda) meydana gelen anormal kitlelere verilen addır. Mide polipleri veya kitleleri çok sık rastlanan lezyonlar değildir. Mide polipleri genellikle gastroskopik görüntüleme sırasında görülür. Polipler çoğunlukla % 90 oranında benign epitelyal kitlelerdir. Bazı polipler kanserleşmeye yatkındır. Mekanizmal polipler daha seyrek görülür. Polipozis terimini kullanmak için midede 20’den fazla veya 100 civarında polip bulunması gereklidir. Mide polipleri ilk aşamada herhangi bir şikayete neden olmayabilir.

Polipler midenin en sık görülen benign tümörleridir. Mide poliplerine neden olan faktörler bakteriyel mide enfeksiyonu, ailesel adenomatöz polipler, bazı ilaçlar ve yaşın ilerlemesi (50 yaş üzeri daha fazla) gibi nedenler mide poliplerine zemin hazırlar. Mide polipleri her zaman belirti vermeyebilir. Mide polipleri büyüdükçe, genişledikçe kanamaya veya ülser ile belirti göstermeye başlar. Belirtiler midede hassasiyet, ağrı, halsizlik, hazımsızlık, kanama ve anemi (kansızlık) gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Mide polipleri nedir

Mide polipleri nedir

Mide polipleri tipleri ve özellikleri

Hiperplastik polipler : Bu tip polipler gastrit poliplerin % 75’ini oluşturur ve tek ya da çoklu olabilir. Bu poliplerin çoğu midenin antrumunda bölgesel olarak gelişebilir. Çapları 1 cm üzerindeki mukoza normal görünümdedir. Büyüme ve kanserleşme özelliği olmadığı gibi, bazı verilere göre % 2 oranında kanserleşme özelliği taşıdığı ve çoğu kez uzun süreli proton pompa inhibitörleri (mide asidini önleyici ilaçlar) kullanımı ile ilişkilidir. Polip gelişmesinin mukozal zemininde intestinal metaplazi atrofik/kronik gastrit sorunu bulunmaktadır. Hiperplastik poliplerin adenomatöz poliplerden ayrımı gerekir. Çapı 10 mm ise polipektomi işlemi yapılır ve ek olarak diğer mukozadan biyopsi alınır. Hiperplastik polip cerrahi olarak alındıktan sonra şikayetlerde gerileme olabilir.

Fokal hiperplazi poliler : Özellikle midenin antrum olarak adlandırılan kısmında rastlanır. Bu polipler çoklu ve boncuk dizisi şeklinde yapısal özellik gösterir. Kronik erozyonlardan ayırt edilmesi gerekir. Bu tip polipler malign özellik taşımaz ve etrafındaki mukozada hiperplastik gastrit bulguları vardır.

Kronik erozyonlar : Midenin antrumunda rastlanır ve belirtisiz olabilir. Bu erozyonlar çoğunlukla rastlantısal görülür. Ortası çökmüş küçük kabarıklar ve pilora doğru ilerleyen boncuk dizisi lezyonları mevcuttur. Erode poliplerden, lenfoma, ekotipik pankreas ve brunner galnd lezyonlarından ayırt edilmesi gereklidir.

Adenoma polipler : Mide poliplerinin % 5-10’unu oluşturur. Bu poliplerin çoğu periplorik bölgede veya kardia yakınlarında bölgesel olarak yerleşim gösterir. Bu poliplerin yüzeyi düzensiz, hiperemik ve erezyonludur. Çapı >2 cm olanlarda kanşerleşme oranı % 40 civarındadır. Bu tip polipler cerrahi olarak çıkarılmalı ve laboratuvar incelemede adenomatöz polip tespit edilir ise 1 yıl sonra endoskopik kontrol gerekmektedir. Bir yıl sonra yapılan endoskopide negatif sonuç çıkar ise 3-5 yıl aralıklar ile endoskopi takibi önerilir. Gastrik adenom poliplerinin % 1-15’i FAP sendromu ile birlikte görülebileceği için, gastrik adenoma tespit edilen hastalarda kolonoskopi tetkiki de yapılır.

Peutz jeghers sendromu : Birincil olarak ince bağırsak ve kalın bağırsakta da görüldüğü gibi, mide de görülebilir. Dokusal olarak submukozal hamartomlardır. Çapları 1-2 sm olabileceği gibi bazen büyüme eğilimindedir. Sendromun varlığı bilinen olgularda 18 yaşından sonra 2-3 yılda bir gastroskopi önerilir.

Jüvenil polipozis : Jüvenil polipozis sendromunda % 15-20 oranında gastrik poliplere rastlanır ve bu polipler korpusta lokalizedir. Zemin mukozası normaldir ve kanserleşme riski kalın bağırsaklarda olanlara göre daha düşüktür.

İnflamatuar fibroid polip (vanek tümörü) : Gastrik poliplerin % 3-4’ünü oluştururlar. Bu poliplerin çoğu pilora yakındır. Bu polipler tek ve üzeri pürüzlü olabilir. Çoğunlukla hipo klorhidri zeminde gelişir.

Gist polip :Fundusta bölgesel olarak bulunur. Çapı geniş ve ortası yaralı görünümdedir. Çapı 5 cm üzerinde ve mitoz sayısı 5’ten fazla kötü porognostik faktörlerdir.

Mide hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Mide kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Mide yanması nedenleri ve tedavisi
 3. Mide ağrısı nedenleri ve tedavisi
 4. Mide volvulusu nedenleri ve tedavisi
 5. Mide spazmı nedenleri ve tedavisi

35 Yorum

 1. Avatar

  Adsız

  2 Ekim 2015 at 19:03

  Midenin 3/ 4'ünün alınmasından sonra ne olur, bu konuda bilgi verebilirmisiniz? teşekkürler.

  • Avatar

   Adsız

   3 Ekim 2015 at 09:45

   Midenin dörtte üçünün alınması ameliyatı (subtotal gastrektomi) genellikle mide kanserlerinde, ağır mide asidi hastalıklarında ve mide duvarı deliklerinde uygulanır. Bu işlem kanser midenin daha aşağıda ve bağırsaklara yakın olan kanserlerde uygulanabileceği gibi, bazen midenin üst kısımlarında gelişen patolojilerde de uygulanabilir. Bu işlem sırasında sadece midenin bir kısmı veya bazen yemek borusunun bir parçası ya da ince bağırsağın bir parçası da alınabilir. Günümüzde bu işlem daha küçük kesiler ile laparoskopik yöntem ile de yapılmaktadır. Ameliyat sırasında bazen beslenme sondası yerleştirilir ve hasta ameliyattan sonra da bu sondadan verilen sıvı gıdalar ile beslenmeye devam eder. Eğer bu ameliyat kanser tedavisi için uygulanacak ise ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi tedavileri ile tedavi ve takip devam eder.

 2. Avatar

  Adsız

  4 Aralık 2015 at 20:59

  Midenin korpus proksimalinde ön duvar-büyük kuvartur yönünde 5 mm’lik dokunmakla fikse ve sert olduğu görülen polipoid lezyon, kanser riski taşır mı?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Aralık 2015 at 12:43

   Mide polipleri midenin iç kısmında (katmanında- mukozada) meydana gelen kitlelere (büyümelere) denir. Bazı mide polipleri tiplerine ve evrelerine göre kanserleşme riski taşıyabilir. Poliplerin kanser riski taşıyıp taşımadığı endoskopik görüntülemenin yanı sıra alınan biyopsi sonucunda çıkacak sonuca göre anlaşılır. Mide polipleri genellikle benign (iyi huylu) özellik taşırlar. Mide poliplerinin neden olduğu şikayetlerden en sık görüleni kanamadır.

   5 mm’lik poip = yarım cm’lik polip anlamına gelir. 2 cm’den küçük polipler endoskopik yöntem ile çıkarılır. 2 santimden büyük poliplerden örnek alınarak çıkan sonuca göre tedavi edilir. Kısacası mide polipleri polip tipine ve polip büyüklüğüne göre değerlendirilir. Kanser riski taşıyıp taşımadığı da ancak biyopsi raporuna göre belli olur. Polipler yerleşim yerine göre değerlendirmeden çok, tiplerine ve poliplerin büyüklüğüne (evrelerine) ve biyopsi raporundan çıkacak sonuca göre değerlendirirler. Doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir. İyi sonuçlar almanız diğeyle.

 3. Avatar

  sevim ölçek

  31 Mayıs 2016 at 09:35

  Mide antrum arka duvar yönünde üzeri eroze gorunumlu polipoid lezyon görüldü 8-9 mm lik ve bulbusta yer yer mm lik lezyonlar görüldü.tani olarakta antrumda polip ve bulbusta eroziv lezyon saptandı bu bulgu mide kanseri midir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   1 Haziran 2016 at 13:19

   – Mide polipleri hiperplastik polip, neoplastik polip, inflamatuvar fibroid polip şeklinde farklı tiplerde ve bunlarında alt tiplerinde değerlendirilir. Midedeki polip’in tipi ve büyüklüğü kanser riski taşıyıp taşımadığını belirlemede önemlidir.

   – Eroziv lezyonlar gastrite (mide iltihabına) bağlı görülmüş ülserler şeklinde de olabilir. Gastrit ve gastrit’in neden olduğu ülserler polip görülmesinde de etkili olabilir. Uzun zamandır tedavi edilmemiş gastrit ve/veya ülser problemi nedeni ile bu tür bir sonuç çıkmış olabilir. Helikobakter pilori olarak tanımlanan bir bakteri varlığına bağlı da bu durumlar gelişmiş olabilir.

   – Doktorunuz polip’in çıkarılmasını ve patolojiye gönderilmesini tercih edebilir ya da yapılan endoskopi sırasında örnek almış ve patolojiye göndermiş olabilir ve bu patoloji sonucunda kötü huylu bir durum yok ise 6 aylık veya 1 yıllık periyotlar ile takip süreci gerekebilir.

   – Doktor kontrolünüze gitmeniz ve ihmal etmemeniz önemlidir. Gastrit ve/veya ülser için ilaç tedavisi ve diyet tedavisi alabilirsiniz.

   Geçmiş olsun ve her şeyin iyi olması dileğiyle.

 4. Avatar

  MİNE

  1 Aralık 2016 at 17:50

  MERHABALAR BENİM ANNEM 7 YILDIR MİDE HASTASI MİDESİNDE POLİP NODÜL EREZYONLAR GÖRÜLÜYOR ENDESKOPİ İLE BUNLAR ÇIKARILIYOR VE 1 YIL YADA DURUMUNA GÖRE TEKRAR 6 AYDA BİR ENDOSKOPİYLE TEKRAR ALINIYOR BUNLAR SÜREKLİ AYNI YERLEDE BÜYÜYOR MU TAMAMEN KUTULMANIN BİR YÖNTEMİ VAR MIDIR VE ENDESKOPİ YAPILMAZ ALINMAZSA SONUCU NE OLUR?
  SAYGILAR

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Aralık 2016 at 23:01

   Mide polipleri tiplerine göre değerlendirilir. Jüvenil polipozis sendromu olarak da oluşabilen jüvenil polipler sendrom şeklinde oluşabilirler.

   Yani polipler tiplerine göre (polipoid polipler) tekrarlama özelliği gösterebilir. Annenizdeki polipler hiperplastik polipoid poliplerden de olabilir. Erozyonlar (aşınma olarak tanımlanabilir) ve bu mukoza aşınmasına bağlı polipler gelişebilir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemenizde fayda vardır.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 5. Avatar

  kerim

  31 Ocak 2017 at 20:11

  İyi günler hocam. Yaptırmış olduğum Endoskopi işlemi sonucunda “Ösefagus normal, kardia normal, midede safra reflüsü izlendi, fundus, korpus,incisura angularis ve antrum mukozası ödemli idi, antrum mukozası hafif noduler görünümlü idi, antrumdan ve fundustan biyopsiler alındı.Korpusta 1 adet 3-4 mm polipo görünüm izlendi.Biyopsi forcepsi ile çıkarıldı.İncisura angulariste bir adet 1-2 mm polipo görünüm izlendi.Biyopsi forcepsi ile çıkarıldı.Pilor normal Bulbus ve 2. kıta normal” şeklinde raporlandı.Bu bilgiler ışığında durumum hakkında endişelenmeli miyim hocam?Yorumunuzu rica ederim. İyi çalışmalar

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Şubat 2017 at 14:17

   Özofagus (yemek borusu) normal görünüyor, kardia (yemek borusunun mideye açıldığı bölge) normal görünüyor.

   Midede safra reflüsü izlenmiş (safra reflüsü safra kanalını tıkayan polip, taş ve benzeri oluşumlar ile meydana gelir), bu nedenle safra ultrasonu çekilmesi de gerekebilir.

   Midenin antrum bölgesinde ödem ve nodüller görünmüş ve bu bölgeden endoskopi sırasında örnek alınmış gibi görünmekte. Midenin bazı yerlerinde 1 adet 3-4 mm arası, 1 adet 1-2 mm arası polip endoskopi sırasında alınmış görünmekte.

   Bu alınan örnekler ve polipler patolojik incelemeye gönderilmiş olmalı, bu nedenle patolojik inceleme sonucu geldikten sonra doktorunuz size bilgi verecektir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 6. Avatar

  mehmet ali

  3 Şubat 2017 at 23:55

  Merhaba hocam
  babama endoskopi yaptırdık
  diframatik kiskac 42 cm de,, z cizgisi 42 cm izlendi
  Ön kesici dislerden itibaren 40 cm de yaklasik 1cm capindan sapli polip goruldu ( polipektomi onerildi)
  polipten biyopsi alindi.
  hocam bu raporda korkulacak bisey var mi.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Şubat 2017 at 18:21

   Polipten endoskopi ile biyopsi alınmış ve patolojik incelemeye gönderilmiş. Patolojik rapor alındığında doktorunuz size bilgi verecektir.

   Şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 7. Avatar

  Müge

  16 Şubat 2017 at 20:30

  Merhaba annemin endoskopi raporunda mm rik polip (sentinel polip) çıkmış zararli bir şey mi

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Şubat 2017 at 01:25

   Snetinal polip olarak belirtilen durum sentinal lenf nodu ile ilgili polip olabilir veya sentinal lenf bezinden aldıkları örneği patolojiye gönderilmiş olabilir. Patolojik örnek alınmış ise patoloji raporu çıktıktan sonra ne yapılacağını doktorunuz size bildirecektir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 8. Avatar

  İpek

  27 Şubat 2017 at 19:59

  İyi akşamlar kardeşimin endoskopi sonucunda kardia özafagual sfinkter üstünde düzgün sınırlı polipoid yapı izlendi… cümlesi var birde üst merkezde tekrar değerlendirilmesi uygundur yazıyor. Bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Mart 2017 at 13:33

   Yemek borusu kanalının açıp kapanmasını sağlayan ve besinlerin geçmesinde rol oynayan sfinkter üzerinde (bir kapak görevi gören kaslar) düzgün sınırlı polip görünümünde yapı izlenmiş. Bu endoskopiyi hangi bölümün doktorunun veya hastanenin istediğine bağlı olarak değişmekle birlikte bir üst merkez dediği daha detaylı araştırma yapabilecek bir hastane olmalı. Eğer devlet hastanesinde bu sonuç çıktı ise sizin üniversite veya araştırma hastanesi gibi bir hastaneye gitmenizi önerebilirler.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 9. Avatar

  YAĞMUR

  24 Mart 2017 at 21:03

  özefagus : z çizgisi 37 cm de mukoza normal
  kardia:normal
  fundus: normal
  korpus:normal
  antrum:hiperemik, biyopsi alındı 2 şişe
  bulbus:ön duvarda 4-5 mm çapında polipoid lezyon izlendi. biyopsi alındı şişe 1
  ikinci kısım normal
  1. antral gastrit
  2 bulbus ön duvarda polipoid lezyon
  GASTROENTEROLOJİ raporu sonucları bunlar sizce bu sonuçlara göre durum nedir hocam

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Mart 2017 at 13:43

   Gastrit ve polip benzerliği gösteren lezyon izlenmiş gibi görünüyor. Gastrit (mide iltihabıdır). Polipler ise en sık görülen benign (iyi huylu) tümörlerdir. Gastrik (mide) polipleri genellikle polipoid lezyon olarak tanımlanır.

   Doktorunuz bu bölgelerden biyopsi almış, biyopsi sonucu geldiğinde doktorunuz size bilgi verecektir.

   Doktor kontrollerini ihmal etmemeniz önemlidir.

   İyi sonuç almanız ve sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 10. Avatar

  Meryem

  13 Mayıs 2017 at 01:42

  Midede polip bi tek 50 yastan yukari insanlarda degil Küçük yasli insanlardada bulunuyor.benim kizimin 14 yasi var onun mide yolunda 2,3 mm buyuklukte polip var.maalesef. 🙁

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Mayıs 2017 at 21:07

   Bazı polipler, özellikle ailesel polipler çocuklarda da görülebilmektedir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemenizde fayda vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 11. Avatar

  Efe

  21 Haziran 2017 at 16:16

  Merhabalar hocam. Normalde pek bir şikayetim yoktu. Ama endoskopi sonucum sanırım kötü. Özofagoskopi ; distal özofagusta linear erozyonlar izlendi. Gastroskopi ; antrum hiperemik ödemli proksimal mide normal HP (+). Duodenoskopi ; bulbusta 1 adet mm lik aftöz ülser izlendi. Tanı : 1) özofajit gr b. 2) antral gastrit 3) bulbusta ülser. Hocam pek bir şikayetim olmamasına rağmen 1 aylık ilaç programı aldım. 2 şer kutu 2 farklı antibiyotik , 2 kutu proton bombası , 2 kutu motilium , 8 kutu rennie şurup . Şaşırdım kaldım. İlaç kullanmayı da hiç sevmeyen biriyim. Yan etkileride çok fazla. 33 yaşındayım. Strese girdim. Yardımcı olursanız sevinirm

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Haziran 2017 at 21:06

   Doktorunuz size sonucun ne olduğunu söylemiş olmalı. Sonucun ”tanı” yazan kısmına bakılacak olursa; Helikobakter pilori pozitif bulunmuş görünüyor, midede Helikobakter pilori olduğu için olsa gerek midenin bir bölümünde gastrit (yani mide iltihabı), bir bölümünde küçük ülser (yara), yemek borusunda da özofajit (yani yemek borusu iltihabı) bulunmuş görünmekte. Doktorunuz verdiği ilaçları bunları tedavi etmek için vermiş (bu ilaçların doktorunuzun önerdiği şekilde düzenli olarak kullanılması önemlidir).

   Normalde bu durumlar ciddi mide sorunlarına(yanma, ağrı, bulantı, şişkinlik, gaz, yemek yiyememe gibi), ciddi boğaz ağrısına, yutma zorluğuna neden olur, ancak sizdeki durum başlangıç olabilir ve buna bağlı çok fazla şikayetleriniz olmayabilir, ancak bu durum düzgün tedavi edilmez ve takibi yapılmaz ise yara daha da büyür, gastrit kronikleşir, yemek borusu iltihabı yemek borusunda geri dönüşümü olmayan sorunlara neden olabilir ki, bunlar ciddi gastroözofageal reflüye neden olur ve tedavi olmazsanız bir gün birçok şeyden mahrum kalacak şekilde beslenmek zorunda kalabilirsiniz ve bu yıllarca hatta ömür boyu devam edecek diyetlere, yakınmalara, hasarlara sebep olabilir, bu nedenle ilaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde (düzenli olarak) kullanmanızda fayda vardır. Ayrıca ilaçlarınız bittikten sonra gastroloji uzmanınıza kontrole gitmeniz de gerekir.

   Eğer yine de bu ilaçları neden kullanıyorum konusu kafanıza takılıyorsa, bunu doktorunuzla tekrar görüşmeniz ve durumun ne olduğunu doktorunuza sormanız içinizi rahatlatacaktır.

   Buradan bir öneride bulunmak ya da şudur veya budur demek doğru olmaz, çünkü buradan sadece hastalıklar hakkında mümkün olduğunca bilgi verilebilmektedir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 12. Avatar

  makbule

  8 Kasım 2017 at 19:55

  Merhaba, bende mide antrumunda submukozal lezyon iki cm boyutunda bu kotu bir şey midir? Endoskopik olarak çıkarılacak, biyopsi alınmadı, doktorum başına gelebilecek en iyi tümör dedi ama genede korkuyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Kasım 2017 at 00:57

   BENİGN (İYİ HUYLU) MİDE TÜMÖRLERİ: gastroskopide %2-5 oranında teşhis edilir. Polip, adenom, leimyom, nörofibrom, lipom ve vasküler tümörler’dir.

   * Mide polipleri 50-60 yaşları arasında sık görülür. Hiperplastik, adenomatöz, inflamatuar polipler olarak görülmektedir. İnflamatuar polipler %45-47 oranında görülüp genellikle antrumda veya fundusta meydana gelir, malignite (kötü huylu) olma riski yoktur.

   * Hiperplastik polipler %25-78 oranında görülür, hiperplastik polipler benign lezyonlardır.

   * Adenomatöz polipler %10 oranında görülür, genellikle antrumda yerleşir, 2 cm’den büyük adenomatöz poliplerde malignite riski olabilir.

   Doktorunuz polip’i çıkarıp patolojiye gönderecektir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle…

 13. Avatar

  Mihraç

  10 Kasım 2017 at 13:35

  Hocam merhaba, ailemden Babam ve amcam mide kanserinden vefat etti. Ben 37 yaşında bayanım. Dr’ların senede bir kontrol yaptırmalısın demelerinden sonra endoskopi ve kolonoskopi yaptırdım. Kolonoskopi temiz cıkı, endoskopi de midenin bir çok yerinde 5-6 mm boyunda onlarca polip olduğu bunun da polipozis anlamına geldiği söylendi ve Dr’um patoloji sonucunun iyi veya kötü huylu olup olmadığı beklenmeden midenin tamamının alınmasını önerdi. Takip etmeye gerek duymadı. Herhangi bir şikayetim yok. ileride yüzde yüz kansere çevirir dedi. Sizce bu operasyonu yaptırmalımıyım? Tesekkur ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Kasım 2017 at 19:07

   Mide polipleri genellikle başka nedenlerle yapılan gastroskopik inceleme sırasında saptanırlar. Bazen de kanama, pilor çıkış tıkanması, demir eksikliği anemisi ve karın ağrısına neden olabilirler.

   Gastrointestinal polipozis sendromları; familyal (ailevi) adenomatöz polipozis, familyal (ailevi) hamartomatöz polipozis şeklinde olabilir.

   FAMİLYAL (AİLEVİ) ADENOMATÖZ POLİPOZİS: Otozomal dominant geçişli bir hastalık olup kolonda yüzlerce veya binlerce intestinal poliplerdir, bu grup genellikle erken yaşlarda ortaya çıkar ve kolon kanserine dönüşüm riski yüksektir. Gardner sendromu, Attenüe FAP, Turcot sendromu gibi varyantları vardır.

   FAMİLYAL (AİLEVİ) HAMARTAMATÖZ POLİPOZİS: Bu grupta; Peutz-Jeghers sendromu, Jüvenil polipozis, Nörofibromatozis, Cowden sendromu, Bazal hücreli nevüs sendromu, Bannayan-Riley-Ruvalacaba sendromu bulunur.

   Bu polipozis tiplerinden hangisinin sizde bulunduğuna bağlı olarak tedavinin nasıl ve ne zaman yapılacağı değişiklik gösterebilir.

   Doktorunuzla veya bir onkoloji uzmanı ile durumunuzu daha detaylı görüşmeniz de fayda vardır.

   İnternet üzerinden tedavi kararları hakkında bir yönlendirme ya da yorum yapmak doğru olmaz.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle…

 14. Avatar

  Özlem Arısoy

  7 Eylül 2018 at 22:40

  Merhaba hocam,9 ay önce yapılan endoskopi de ona yakın polip vardı,ayın 4 de tekrar endoskopi yapıldı ve sadece bir tane polip varmış.Dr.bey onuda alıp patoloji ye gönderdi.Merak ettiğim polipler kendiliğinden tedavi edilmeden yok olur mu, Saygılarımla,

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Eylül 2018 at 01:50

   Doktorunuz bir önceki endoskopinizde (polipler 15 mm’den küçükse) örnekleme polipektomisi (4-5 polip çıkartılması işlemi) yapmış olabilir veya polipler Helikobakter pilori gastritinin eşlik ettiği küçük hiperplastik polipler ise, bakteriyi yok etme tedavisinden sonra bu poliplerin kaybolabileceği bazı yayınlarda bildirilmektedir. Bazı verilere göre 14 aylık izlem sonucunda, poliplerin %40 gibi bir oranında gerileme olduğunun gözlemlendiği hakkında bilgiler vardır.

   Polip tespit edilen olgularda polip’in kaybolmasından veya gerilemesinden ziyade; polip’in sayısının artması, hastanın şikayetleri, polip’in büyüyüp büyümediği, polip’in patoloji raporu sonuçları göz önünde bulundurulur. Yani doktorunuz bunları takip edecektir.

   Takiplerinizi, doktor kontrollerinizi ve varsa doktorunuzun önerilerini dikkate almanız önemlidir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

   • Avatar

    Özlem Arısoy

    9 Eylül 2018 at 10:12

    Hocam merhaba, tekrar dr.gittim ve diğer Dr.polipleri görememiş dedi.İlaçlarımı değiştirdi.Gündüz ve akşam aç karnına alınan antibiyotik verdi.Üç sabah üç akşam alıyorum.Ama ağrılarım geçmiyor ve sırtıma vuruyor.Ne yapacağımı şaşırdım, SAYGILARIMLA

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     10 Eylül 2018 at 12:42

     Eğer bahsettiğiniz ilaç “HELİPAK” ise bu ilaç, birer antibiyotik olan Klaritromisin ve Amoksilinin yanında mide hücrelerinden asit salınımını azaltan bir ilaç olan Lansoprazolü içeren bir tedavi paketidir.

     HELİPAK tedavi paketi; içinde yer alan Lansoprazol, Amoksilinin ve Klaritromisin’den oluşan üçlü form, Helikobakter piloriyi ortadan kaldırmak için Helikobakter pilori enfeksiyonlu hastaların tedavisinde ve onikiparmak bağırsağı ülseri tedavisinde kullanılır.

     Hem Helikobakter pilori enfeksiyonu, hem buna bağlı gastrit ve ülser gelişmiş olması hem de poliplerin olması durumunuzu ağırlaştırmış olmalı. Bunlara bağlı, bunlar tam olarak iyileşene kadar ağrılarınız olabilir. Doktorunuzun verdiği ilaçları doktorunuzun önerdiği dozda ve düzenli olarak kullanmanız çok önemlidir. Çünkü son yıllarda yapılan çalışmalarda mide kanseri gelişiminde Helikobakter pilorinin oldukça rolünün olduğu ortaya konmuştur, bu nedenle bu bakterinin doğru ve etkili tedavisi, düzenli doktor takipleri, bu bakterinin midede ve onikiparmak bağırsağı gibi komşu organlarda verdiği hasarların tedavisi, beslenme şeklinin düzenlenmesi (doktorunuzun önerdiği şekilde) çok ama çok önemlidir.

     Helikobakter pilori, gastrit ve ülser, bunlar dolayısıyla gastroözofageal reflüye de sebep olur, reflüye bağlı siz boğazınıza su geldiğini fark etseniz veya etmeseniz de geniz akıntısı şeklinde de boğazınıza su gelebilir, bu da yemek borusunda tahrişe, farenjit, özofajit gibi iltihabi durumlara neden olabilir. Bunlara bağlı sırta vuran ağrı, boğaz ağrısı, kulağa vuran ağrı, ağızda yara gibi daha birçok şikayet görülebilir.

     Yine gastroözofageal reflü mide asidinin veya içeriğinin kaçmasına bağlı (siz farkında olsanız ya da olmasanız da) solunum yollarında da bazı sorunlara neden olabilir. Örneğin akciğer iltihabı, solunum yollarında balgam birikmesi, bronşit, astım benzeri rahatsızlıklar ya da astımın kötüleşmesi gibi alt solunum yolları komplikasyonlarına neden olabilir. Yine sinüzit, orta kulak iltihabı, rinit gibi iltihabi durumlara da neden olabilir.

     Bütün bunların iyileşmesi için de beslenmenin reflüye ve gastrite yönelik düzenlenmesi, yatıp kalkma kurallarının bunlara göre düzenlenmesi, doktorun uyguladığı tedavinin düzenli olarak uygulanması, kontrollerin devam ettirilmesi ve zaman ve sabırlı olmak gerekir.

     Doktorunuzdan beslenme ve yaşam tarzının düzenlenmesi hakkında bilgi almanız da fayda vardır.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

     • Avatar

      Özlem Arısoy

      10 Eylül 2018 at 22:07

      Hocam çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Keşke bazı doktorlarımız sizin gibi ilgili olabilse. Tekrar teşekkür ederim, SAYGILARIMLA, Patoloji sonucu geldiği zaman, sizinle paylaşmak isterim, İyi günler.

 15. Avatar

  zeyneb

  8 Ekim 2018 at 20:23

  Merhaba hocam annemde 0.5mm olcude 5 6 tane polip vardi hoca 2sini aldirdi patolojiye gonderdi hiperplastik polip oldugu anlasildi hoca aldirin dedi sonra sorun olmasin diye yani annem de istemiyor aldirmamiz sartmi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Ekim 2018 at 17:44

   Hiperplastik polipler en sık görülen mide polipleridir. Nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, mukozal hasara karşı abartılı rejeneratif bir yanıt olarak oluştukları kabul görmektedir.

   HİPERPLASTİK POLİPLERİN MALİGNİTEYE (KÖTÜ HUYLUYA) DÖNÜŞME RİSKİ: Hiperplastik polipler önceleri benign (iyi huylu) polipler olarak kabul görmekte idi. Ancak yakın tarihli çalışmalar, bu poliplerin displazi ve karsinom odakları içerebildiklerini ortaya koymuştur.

   Buradan, yani internet sitesi üzerinden bir öneride bulunmak tabii ki mümkün değildir. Bu nedenle bu konuyu bu işin uzmanı olan gastroentroloji uzmanınız ve/veya onkoloji uzmanı ile görüşmeniz daha doğru olur.

   Geçmiş olsun.

 16. Avatar

  Serkan

  1 Nisan 2021 at 16:47

  80 yasinda bi doktor özel hastanede Endoskopi yaptirdik korpusta 4×4cm kitle var denildi gitigimiz doktor felaket telali gibi resmen kanser tanisi koydu biyopsi sonuclari gelmeden farkli bir hekime.gittik endoskopi sonuclarina bakti yara görunuyor dedi ve bizden ilacli tomografi ve tam kan tahlileri falan aldi sadece yara var dedi ben anlamadim kime guvenicez hocam bu saglik durumlarinda

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   4 Nisan 2021 at 15:41

   Yara (ülser) anlamında da kullanılır. Mide ülseri birden çok sebebe bağlı olabilir. Mide maligniteleri (kötü huylu hastalıkları) ülser (yara) şeklinde ortaya çıkabilir. Endoskopide görülen gastrik ülserlerin (mide ülserlerinin) kesin malign (kötü huylu) veya benign (iyi huylu) ayrımının yapılması zordur. Gastrik neoplaziler (midede tümör), endoskopide yara (ülser) olarak karşımıza çıkabilir.

   Başka bir doktora gitmeden önce biyopsi sonuçlarının çıkmasını beklemeniz size daha iyi fikir verir idi. Endoskopi sırasında bazı bölgelerden örnekler alınır, bu örnekler enfeksiyon, kötü huylu hücreler hakkında bazen yanlış sonuç verse de, doğru sonuç vermede önemi sadece endoskopik görüntüleme sonuçlarına göre daha fazladır.

   Sonradan gittiğiniz doktorunuz ile de görüşerek, biyopsi sonuçlarını beklemenizde fayda vardır. Hemen kötü düşüncelere kapılmamanız önemlidir, ancak ihmal etmemeniz de gerekir. Farklı farklı doktorlara gitmek bazen yarardan çok zarar verebilir, çünkü durumun takibinin yapılması zorlaşabilir.

   Geçmiş olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git