Hastalıklar ve Tedaviler

Mide Polipleri Neden Olur?

Mide polipleri midenin en iç kısmında (mukoza denilen kısımda) meydana gelen anormal kitlelere verilen addır

Mide polipleri nedenleri ve tedavisi

Mide polipleri midenin en iç kısmında (mukoza denilen kısımda) meydana gelen anormal kitlelere verilen addır. Mide polipleri veya kitleleri çok sık rastlanan lezyonlar değildir. Mide polipleri genellikle gastroskopik görüntüleme sırasında görülür. Polipler çoğunlukla % 90 oranında benign epitelyal kitlelerdir. Bazı polipler kanserleşmeye yatkındır. Mekanizmal polipler daha seyrek görülür. Polipozis terimini kullanmak için midede 20’den fazla veya 100 civarında polip bulunması gereklidir. Mide polipleri ilk aşamada herhangi bir şikayete neden olmayabilir.

Polipler midenin en sık görülen benign tümörleridir. Mide poliplerine neden olan faktörler bakteriyel mide enfeksiyonu, ailesel adenomatöz polipler, bazı ilaçlar ve yaşın ilerlemesi (50 yaş üzeri daha fazla) gibi nedenler mide poliplerine zemin hazırlar. Mide polipleri her zaman belirti vermeyebilir. Mide polipleri büyüdükçe, genişledikçe kanamaya veya ülser ile belirti göstermeye başlar. Belirtiler midede hassasiyet, ağrı, halsizlik, hazımsızlık, kanama ve anemi (kansızlık) gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Mide polipleri nedir

Mide polipleri nedir

Mide polipleri tipleri ve özellikleri

Hiperplastik polipler : Bu tip polipler gastrit poliplerin % 75’ini oluşturur ve tek ya da çoklu olabilir. Bu poliplerin çoğu midenin antrumunda bölgesel olarak gelişebilir. Çapları 1 cm üzerindeki mukoza normal görünümdedir. Büyüme ve kanserleşme özelliği olmadığı gibi, bazı verilere göre % 2 oranında kanserleşme özelliği taşıdığı ve çoğu kez uzun süreli proton pompa inhibitörleri (mide asidini önleyici ilaçlar) kullanımı ile ilişkilidir. Polip gelişmesinin mukozal zemininde intestinal metaplazi atrofik/kronik gastrit sorunu bulunmaktadır. Hiperplastik poliplerin adenomatöz poliplerden ayrımı gerekir. Çapı 10 mm ise polipektomi işlemi yapılır ve ek olarak diğer mukozadan biyopsi alınır. Hiperplastik polip cerrahi olarak alındıktan sonra şikayetlerde gerileme olabilir.

Fokal hiperplazi poliler : Özellikle midenin antrum olarak adlandırılan kısmında rastlanır. Bu polipler çoklu ve boncuk dizisi şeklinde yapısal özellik gösterir. Kronik erozyonlardan ayırt edilmesi gerekir. Bu tip polipler malign özellik taşımaz ve etrafındaki mukozada hiperplastik gastrit bulguları vardır.

Kronik erozyonlar : Midenin antrumunda rastlanır ve belirtisiz olabilir. Bu erozyonlar çoğunlukla rastlantısal görülür. Ortası çökmüş küçük kabarıklar ve pilora doğru ilerleyen boncuk dizisi lezyonları mevcuttur. Erode poliplerden, lenfoma, ekotipik pankreas ve brunner galnd lezyonlarından ayırt edilmesi gereklidir.

Adenoma polipler : Mide poliplerinin % 5-10’unu oluşturur. Bu poliplerin çoğu periplorik bölgede veya kardia yakınlarında bölgesel olarak yerleşim gösterir. Bu poliplerin yüzeyi düzensiz, hiperemik ve erezyonludur. Çapı >2 cm olanlarda kanşerleşme oranı % 40 civarındadır. Bu tip polipler cerrahi olarak çıkarılmalı ve laboratuvar incelemede adenomatöz polip tespit edilir ise 1 yıl sonra endoskopik kontrol gerekmektedir. Bir yıl sonra yapılan endoskopide negatif sonuç çıkar ise 3-5 yıl aralıklar ile endoskopi takibi önerilir. Gastrik adenom poliplerinin % 1-15’i FAP sendromu ile birlikte görülebileceği için, gastrik adenoma tespit edilen hastalarda kolonoskopi tetkiki de yapılır.

Peutz jeghers sendromu : Birincil olarak ince bağırsak ve kalın bağırsakta da görüldüğü gibi, mide de görülebilir. Dokusal olarak submukozal hamartomlardır. Çapları 1-2 sm olabileceği gibi bazen büyüme eğilimindedir. Sendromun varlığı bilinen olgularda 18 yaşından sonra 2-3 yılda bir gastroskopi önerilir.

Jüvenil polipozis : Jüvenil polipozis sendromunda % 15-20 oranında gastrik poliplere rastlanır ve bu polipler korpusta lokalizedir. Zemin mukozası normaldir ve kanserleşme riski kalın bağırsaklarda olanlara göre daha düşüktür.

İnflamatuar fibroid polip (vanek tümörü) : Gastrik poliplerin % 3-4’ünü oluştururlar. Bu poliplerin çoğu pilora yakındır. Bu polipler tek ve üzeri pürüzlü olabilir. Çoğunlukla hipo klorhidri zeminde gelişir.

Gist polip :Fundusta bölgesel olarak bulunur. Çapı geniş ve ortası yaralı görünümdedir. Çapı 5 cm üzerinde ve mitoz sayısı 5’ten fazla kötü porognostik faktörlerdir.

Mide hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Mide kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Mide yanması nedenleri ve tedavisi
 3. Mide ağrısı nedenleri ve tedavisi
 4. Mide volvulusu nedenleri ve tedavisi
 5. Mide spazmı nedenleri ve tedavisi

14 Yorum

 1. Adsız

  2 Ekim 2015 at 19:03

  Midenin 3/ 4'ünün alınmasından sonra ne olur, bu konuda bilgi verebilirmisiniz? teşekkürler.

  • Adsız

   3 Ekim 2015 at 09:45

   Midenin dörtte üçünün alınması ameliyatı (subtotal gastrektomi) genellikle mide kanserlerinde, ağır mide asidi hastalıklarında ve mide duvarı deliklerinde uygulanır. Bu işlem kanser midenin daha aşağıda ve bağırsaklara yakın olan kanserlerde uygulanabileceği gibi, bazen midenin üst kısımlarında gelişen patolojilerde de uygulanabilir. Bu işlem sırasında sadece midenin bir kısmı veya bazen yemek borusunun bir parçası ya da ince bağırsağın bir parçası da alınabilir. Günümüzde bu işlem daha küçük kesiler ile laparoskopik yöntem ile de yapılmaktadır. Ameliyat sırasında bazen beslenme sondası yerleştirilir ve hasta ameliyattan sonra da bu sondadan verilen sıvı gıdalar ile beslenmeye devam eder. Eğer bu ameliyat kanser tedavisi için uygulanacak ise ameliyattan sonra kemoterapi ve radyoterapi tedavileri ile tedavi ve takip devam eder.

 2. Adsız

  4 Aralık 2015 at 20:59

  Midenin korpus proksimalinde ön duvar-büyük kuvartur yönünde 5 mm’lik dokunmakla fikse ve sert olduğu görülen polipoid lezyon, kanser riski taşır mı?

  • Sağlık Ocağım

   5 Aralık 2015 at 12:43

   Mide polipleri midenin iç kısmında (katmanında- mukozada) meydana gelen kitlelere (büyümelere) denir. Bazı mide polipleri tiplerine ve evrelerine göre kanserleşme riski taşıyabilir. Poliplerin kanser riski taşıyıp taşımadığı endoskopik görüntülemenin yanı sıra alınan biyopsi sonucunda çıkacak sonuca göre anlaşılır. Mide polipleri genellikle benign (iyi huylu) özellik taşırlar. Mide poliplerinin neden olduğu şikayetlerden en sık görüleni kanamadır.

   5 mm’lik poip = yarım cm’lik polip anlamına gelir. 2 cm’den küçük polipler endoskopik yöntem ile çıkarılır. 2 santimden büyük poliplerden örnek alınarak çıkan sonuca göre tedavi edilir. Kısacası mide polipleri polip tipine ve polip büyüklüğüne göre değerlendirilir. Kanser riski taşıyıp taşımadığı da ancak biyopsi raporuna göre belli olur. Polipler yerleşim yerine göre değerlendirmeden çok, tiplerine ve poliplerin büyüklüğüne (evrelerine) ve biyopsi raporundan çıkacak sonuca göre değerlendirirler. Doktor kontrolleri ihmal edilmemelidir. İyi sonuçlar almanız diğeyle.

 3. sevim ölçek

  31 Mayıs 2016 at 09:35

  Mide antrum arka duvar yönünde üzeri eroze gorunumlu polipoid lezyon görüldü 8-9 mm lik ve bulbusta yer yer mm lik lezyonlar görüldü.tani olarakta antrumda polip ve bulbusta eroziv lezyon saptandı bu bulgu mide kanseri midir?

  • Sağlık Ocağım

   1 Haziran 2016 at 13:19

   – Mide polipleri hiperplastik polip, neoplastik polip, inflamatuvar fibroid polip şeklinde farklı tiplerde ve bunlarında alt tiplerinde değerlendirilir. Midedeki polip’in tipi ve büyüklüğü kanser riski taşıyıp taşımadığını belirlemede önemlidir.

   – Eroziv lezyonlar gastrite (mide iltihabına) bağlı görülmüş ülserler şeklinde de olabilir. Gastrit ve gastrit’in neden olduğu ülserler polip görülmesinde de etkili olabilir. Uzun zamandır tedavi edilmemiş gastrit ve/veya ülser problemi nedeni ile bu tür bir sonuç çıkmış olabilir. Helikobakter pilori olarak tanımlanan bir bakteri varlığına bağlı da bu durumlar gelişmiş olabilir.

   – Doktorunuz polip’in çıkarılmasını ve patolojiye gönderilmesini tercih edebilir ya da yapılan endoskopi sırasında örnek almış ve patolojiye göndermiş olabilir ve bu patoloji sonucunda kötü huylu bir durum yok ise 6 aylık veya 1 yıllık periyotlar ile takip süreci gerekebilir.

   – Doktor kontrolünüze gitmeniz ve ihmal etmemeniz önemlidir. Gastrit ve/veya ülser için ilaç tedavisi ve diyet tedavisi alabilirsiniz.

   Geçmiş olsun ve her şeyin iyi olması dileğiyle.

 4. MİNE

  1 Aralık 2016 at 17:50

  MERHABALAR BENİM ANNEM 7 YILDIR MİDE HASTASI MİDESİNDE POLİP NODÜL EREZYONLAR GÖRÜLÜYOR ENDESKOPİ İLE BUNLAR ÇIKARILIYOR VE 1 YIL YADA DURUMUNA GÖRE TEKRAR 6 AYDA BİR ENDOSKOPİYLE TEKRAR ALINIYOR BUNLAR SÜREKLİ AYNI YERLEDE BÜYÜYOR MU TAMAMEN KUTULMANIN BİR YÖNTEMİ VAR MIDIR VE ENDESKOPİ YAPILMAZ ALINMAZSA SONUCU NE OLUR?
  SAYGILAR

  • Sağlık Ocağım

   4 Aralık 2016 at 23:01

   Mide polipleri tiplerine göre değerlendirilir. Jüvenil polipozis sendromu olarak da oluşabilen jüvenil polipler sendrom şeklinde oluşabilirler.

   Yani polipler tiplerine göre (polipoid polipler) tekrarlama özelliği gösterebilir. Annenizdeki polipler hiperplastik polipoid poliplerden de olabilir. Erozyonlar (aşınma olarak tanımlanabilir) ve bu mukoza aşınmasına bağlı polipler gelişebilir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemenizde fayda vardır.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 5. kerim

  31 Ocak 2017 at 20:11

  İyi günler hocam. Yaptırmış olduğum Endoskopi işlemi sonucunda “Ösefagus normal, kardia normal, midede safra reflüsü izlendi, fundus, korpus,incisura angularis ve antrum mukozası ödemli idi, antrum mukozası hafif noduler görünümlü idi, antrumdan ve fundustan biyopsiler alındı.Korpusta 1 adet 3-4 mm polipo görünüm izlendi.Biyopsi forcepsi ile çıkarıldı.İncisura angulariste bir adet 1-2 mm polipo görünüm izlendi.Biyopsi forcepsi ile çıkarıldı.Pilor normal Bulbus ve 2. kıta normal” şeklinde raporlandı.Bu bilgiler ışığında durumum hakkında endişelenmeli miyim hocam?Yorumunuzu rica ederim. İyi çalışmalar

  • Sağlık Ocağım

   3 Şubat 2017 at 14:17

   Özofagus (yemek borusu) normal görünüyor, kardia (yemek borusunun mideye açıldığı bölge) normal görünüyor.

   Midede safra reflüsü izlenmiş (safra reflüsü safra kanalını tıkayan polip, taş ve benzeri oluşumlar ile meydana gelir), bu nedenle safra ultrasonu çekilmesi de gerekebilir.

   Midenin antrum bölgesinde ödem ve nodüller görünmüş ve bu bölgeden endoskopi sırasında örnek alınmış gibi görünmekte. Midenin bazı yerlerinde 1 adet 3-4 mm arası, 1 adet 1-2 mm arası polip endoskopi sırasında alınmış görünmekte.

   Bu alınan örnekler ve polipler patolojik incelemeye gönderilmiş olmalı, bu nedenle patolojik inceleme sonucu geldikten sonra doktorunuz size bilgi verecektir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 6. mehmet ali

  3 Şubat 2017 at 23:55

  Merhaba hocam
  babama endoskopi yaptırdık
  diframatik kiskac 42 cm de,, z cizgisi 42 cm izlendi
  Ön kesici dislerden itibaren 40 cm de yaklasik 1cm capindan sapli polip goruldu ( polipektomi onerildi)
  polipten biyopsi alindi.
  hocam bu raporda korkulacak bisey var mi.

  • Sağlık Ocağım

   7 Şubat 2017 at 18:21

   Polipten endoskopi ile biyopsi alınmış ve patolojik incelemeye gönderilmiş. Patolojik rapor alındığında doktorunuz size bilgi verecektir.

   Şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 7. Müge

  16 Şubat 2017 at 20:30

  Merhaba annemin endoskopi raporunda mm rik polip (sentinel polip) çıkmış zararli bir şey mi

  • Sağlık Ocağım

   20 Şubat 2017 at 01:25

   Snetinal polip olarak belirtilen durum sentinal lenf nodu ile ilgili polip olabilir veya sentinal lenf bezinden aldıkları örneği patolojiye gönderilmiş olabilir. Patolojik örnek alınmış ise patoloji raporu çıktıktan sonra ne yapılacağını doktorunuz size bildirecektir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git