Güncel Sağlık Haberleri ve Bilgileri

Mezotelyoma Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Mezotelyoma Hangi Organlarda Görülür?

Mezotelyoma, seröz yüzeylerden kaynaklanan agresif seyirli bir tümördür. Sıklıkla plevra, periton, tunice vajinalis ve perikartdan kaynaklanır.

Mezotelyoma, seröz yüzeylerden kaynaklanan agresif seyirli bir tümördür. Sıklıkla plevra, periton, tunika vajinalis ve perikartda mezotel hücrelerden köken alan nadir tümörlerdir. En sık plevrada, ikinci sıklıkta peritonda görülür. Mezotelyomalar lokal (bölgesel) ya da diffüz (yaygın), benign ya da malign olabilirler. Mezotelyoma genellikle 50-70 yaşları arasında, nadiren çocuklarda ve gençlerde de görülür.

Dünya genelinde mezotelyoma için asbest liflerine maruziyet en önemli faktördür, ancak daha nadir olarak radyasyon ve fibröz zeolit (erionite) diğer faktörlerdir. Asbest liflerine maruz kalınan bölgelerde mezotelyoma sık görülürken, asbest maruziyeti olmayan bölgelerde görülme sıklığı oldukça düşüktür.

Mezotelyoma riski taşıyan iş sektörleri

 • Asbest madenleri
 • Tekstil endüstrisi (lifler, kumaşlar, ipler)
 • Çimento endüstrisi (saç, boru)
 • İnşaat malzemeleri endüstrisi (çimento ürünlerinin işlenmesi)
 • Kimya endüstrisi (boya dolgusu, dolgu materyalleri, sentetik reçine kompresyon kalıp materyalleri, termoplastikler, kauçuk ürünler)
 • İzolasyon endüstrisi (ısı, ses ve yangın izolasyonu)
 • Kağıt endüstrisi (asbest kağıdı, kartonlar)
 • Fren, debriyaj, balata üretimi
 • Gemi yapımı
 • Vagon üretimi
 • Kaynak işçiliği
 • Su tesisatı işçiliği
 • Elektrikçiler.

 Mezotelyoma belirtileri ve bulguları

Mezotelyomanın ilk belirtileri çoğu zaman daha az ciddi olan diğer hastalıkların belirtilerine benzerdir. Örneğin, plevral mezotelyomanın erken belirtileri genellikle akciğer iltihabı ve grip belirtileri ile benzerlik gösterir iken, perikardiyal mezotelyomanın belirtileri de diğer kardiyak hastalıkların belirtileri ile benzerlik gösterir.

Mezotelyoma teşhisi

Malign mezotelyoma hızlı ve agresif ilerleme gösteren ciddi bir kanserdir. Bu hastalık çoğunlukla son aşamalara ulaşana kadar teşhis edilemez. Tanı için hastanın asbestos maruziyeti hakkındaki öyküsü, klinik muayene, göğüs röntgeni, bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, pozitron emisyon tomografisi (PET) ile tarama, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tarama, ultrasonografi, doppler ultrasonografi, ekokardiyografi, torakoskopi, kan testleri, idrar testleri, sıvı ve doku biyopsileri gibi teşhis yöntemleri kullanılır.

Mezotelyoma tedavisi

Türkiye’de özellikle bazı bölgelerde (Güneydoğu Anadolu bölgesi gibi) daha sık görülen mezotelyoma tedaviye oldukça direnç gösteren bir tümördür.

Mezotelyoma tedavileri iki temel kategoriye ayrılır; iyileştirmeye yönelik tedaviler ve palyatif tedaviler. Tedavi; cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapi gibi bilindik kanser tedavi yöntemlerini içerir. İmmünoterapi ve gen tedavisi gibi deneysel tedaviler, genellikle sadece klinik çalışmalara girmeyi kabul eden hastalarda denenmektedir.

Plevral mezotelyoma belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Plevral mezotelyoma belirtileri: Malign mezotelyomanın en sık görülen şeklidir. Mezotelyomanın yaklaşık %70’i plevral mezotelyomadır. Asbestoza maruz kalınmasından 20 ile 40 yıl sonra oluşur ve kalıcı kuru öksürük, kan tükürme, göğüs ağrısı ve özellikle plevral efüzyon (akciğerlerin etrafında sıvı birikimi) oluşursa nefes darlığı, ateş, yutma güçlüğü, ses değişikliği, kilo kaybı, yorgunluk, gece terlemeleri gibi belirtiler de görülür. Bu hastaların en önemli yakınmaları; hastalığın göğüs duvarına, mediastene, vertebralara ve karına yayılması sonucu ortaya çıkan çok şiddetli ağrıdır. Malign mezotelyomalı hastalarda göğüs kafesi kemiklerine metastaz olması durumunda, kanda parathormon’a benzeyen bir hormon yükselmesine bağlı oluşan hiperkalsemi nedeniyle nefes darlığı ile birlikte konfüzyon gibi nörolojik bulgular da olabilir.

Plevral mezotelyoma teşhisi: Göğüs X-ışını, BT tarama, MRG gibi görüntüleme yöntemlerine takiben plevral biyopsi ve efüzyon sıvısından örnek alma ile hastalık teşhis edilir. Standart akciğer filminde plevral kalınlaşma ve plevral efüzyon vardır.

Plevral mezotelyoma tedavisi: Plevral mezotelyoma tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemleri; cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Eğer tümör küçükse cerrahi uygundur, ancak çoğunlukla tümör teşhis edildiğinde cerrahi tedaviye uygun değildir. Hastaların çoğunda kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilir.

Peritoneal mezotelyoma belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Peritoneal mezotelyoma belirtileri: Mezotelyomaların yaklaşık %25’i bu tiptir. Peritoneal mezotelyomada karın şişliği, kramp tarzında karın ağrıları, bulantı veya kusma, bağırsak alışkanlığında değişiklikler (kabızlık, ishal gibi), halsizlik, açıklanamayan kilo kaybı, sıvı birikmesi gibi belirtiler söz konusudur.

Peritoneal mezotelyoma teşhisi: Peritoneal mezotelyoma teşhisi için öncelikle hastanın öyküsü alınır ve asbestoz maruziyetinin olup olmadığı öğrenilir, sonrasında fizik muayenesi yapılır, gerekli kan testleri ve abdominal ultrasonografi istenir, BT tarama, MRG ve mezotelyomadan şüphelenildiğinde parasentez (karından sıvı alma işlemi) ve sıvı ve doku biyopsisi yapılır.

Peritoneal mezotelyoma tedavisi: Malign peritoneal mezotelyomanın henüz standart bir tedavisi yoktur. Hastalara genellikle tanı için veya bağırsak obstrüksiyonu (bağırsak tıkanması) nedeniyle laparotomi uygulanır. Daha sonraları genellikle karaciğer ve akciğer metastazları oluşur. Bu dönemde radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu gibi tedaviler uygulansa da, genellikle hastaların yaşam süresi çok uzun değildir. Benign ve malign tipleri arasında yer alan kistik mezotelyoma ise sık tekrarlama göstermesine rağmen prognozu iyidir.

Peritoneal Mezotelyoma Nedir

Perikariyal mezotelyoma belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Perikardiyal mezotelyoma belirtileri: Tüm mezotelyoma vakalarının yaklaşık %5’i perikardiyaldir. Perikardiyal mezotelyomalı hastalardaki belirtiler nonspesifiktir (hastalığa özgü değildir) ve nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük, düzensiz kalp atışları, çarpıntı, gece terlemesi gibi başka kardiyak hastalıklarda da görülebilen belirtiler söz konusudur.

Perikardiyal mezotelyoma teşhisi: Hastalık diğer kardiyak sorunlarla karışabilir. Herhangi bir tedavi uygulanabilecek kadar erken teşhis edilmesi nadirdir. Bu nedenle hastanın öyküsünün daha dikkatli alınması, klinik muayenesinin daha detaylı yapılması son derece önemlidir. Çünkü perikardiyal mezotelyoma hastanın durumunu çok hızlı kötüleştirebilir. Tanıda ultrasonografik ve sitolojik inceleme, bilgisayarlı tomografi taraması ve manyetik rezonans görüntüleme gibi teşhis yöntemleri kullanılır.

Perikardiyal mezotelyoma tedavisi: Perikardiyal mezotelyomalı hastaların az bir kısmında (%10-20 gibi bir oranda) hastayı kaybetmeden önce tanı konulabilir. Vakaların yaklaşık %25-45’inde metastazlar mevcuttur. Bilinen etkin bir tedavisi yoktur ve prognozu iyi değildir. Radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavilerin önemli bir fark yaratmadığı bilinmektedir.

Perikardiyal Mezotelyoma Nedir

Tunika vajinalis (testiküler) mezotelyoma belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Tunika vajinalis mezotelyoma belirtileri: Tesküler mezotelyoma paratestiküler alanda, genellikle tunika vajinalisten köken alan, tüm mezotelyomalar arasında %1’den az görülen, agresif seyirli malign tümördür ve hastalarda genellikle testiste şişlik (kronik hidrosel) ve ağrı gibi belirtiler mevcuttur.

Tunika vajinalis mezotelyoma teşhisi: Tunika vajinalis mezotelyoma teşhisinde hastanın asbest maruziyeti öyküsü, fizik muayenesi, kan ve idrar testleri, ultrasongrafi, doppler ultrasonografi, metastazın araştırılması için toraks, abdomen ve pelvis bilgisayarlı tomografi taraması ve manyetik rezonans görüntüleme, eksizyonel biyopsi gibi teşhis yöntemleri kullanılır.

Tunika vajinalis mezotelyoma tedavisi: Tunika vajinalis tedavisi cerrahi olarak yapılır. Olguların çoğunda intraoperatif (ameliyat sırasında) veya son histolojide hastalık teşhis edildiğinden, kalan dokuyu çıkarmak için genellikle ikinci bir prosedür gerekir. Kemoterapi ve/veya radyoterapinin etkisini destekleyen yeterli veri yoktur, ancak tümör rezeksiyonu (tümörün çıkarılması) sonrası sınırlı kenarları olan ve lokal olarak ilerleyen malign mezotelyomalı hastalarda radyoterapi-kemoterapi uygulanabilir.

Testiküler Mezotelyoma Nedir

Asbest nedir?

Asbest (amyant), silikat kristallerinden oluşan bir mineraldir. Mineral içeriğini magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, demir-magnezyum silikat veya sodyum-demir silikat oluşturur. Beyaz toprak olarak da bilinir ve ısıya, sürtünmeye, asit ve bazik ajanlara karşı dirençlidir, lifsel yapıda olduğundan kolayca örülebilir, şekil verilebilir.

Asbest maruziyetinin sebep olduğu benign ve malign hastalıklar

Asbest, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından “Kanserojen Maddeler” listesinde grup 1A kanserojen madde olarak belirlenmiştir.

Benign (iyi huylu) hastalıklar;

 • Plevral plaklar
 • Benign asbest plörezisi
 • Asbestozis
 • Zeolitozis
 • Diffüz plevral kalınlaşma
 • Round atelektazi
 • Perikardiyal efüzyon
 • Perikardiyal kalınlaşma
 • Perikardiyal kalsifikasyon.

Malign (kötü huylu) hastalıklar;

 • Malign mezotelyoma
 • Gastrointestinal sistem, böbrek ve faringolarengeal tümörler.

Asbeste nasıl maruz kalınır?

Asbest, insan vücuduna solunum ve sindirim yoluyla  nüfus etmesiyle kansere ve çeşitli hastalıklara neden olmaktadır. Ayrıca cilt teması ile de aynı etkiyi göstermektedir.

 • Direkt maruziyet
 • İndirekt maruziyet (örn. asbest işçisinin yanında çalışan işçinin maruz kalması gibi)
 • Domestik maruziyet (asbete maruz kalan kişinin sıvalı elbiselerini yıkayan kadınların maruz kalması gibi)
 • Çevresel maruziyet (asbest madeni ya da fabrikasının yakınında oturanların maruz kalması gibi)
 • Ambient maruziyet (asbest içeren ürünlerin yapı malzemesi olarak kullanıldığı binalarda oturulması gibi).

Köylerde ve kırsal alanlarda asbest maruziyeti nasıl önlenir?

 • Sıva, dam, çatı ve benzeri yapımında asbest içeren toprak kullanılmamalıdır.
 • Asbestli toprak ocakları kapatılmalıdır.
 • Karayolu, tünel, tren yolu ve benzeri kara ulaşım yollarının yapımı sırasında asbest haritasından yararlanılmalı ve asbest içeren alanlarda çalışma yapılmamalıdır.
 • Daha önceden asbestli toprak ile sıvanmış evlerin duvarları güvenlik tedbirleri alınarak değiştirilmeli, eğer değiştirme imkanı yoksa sıvanın üzeri plastik boya ile boyanmalıdır.
 • Asbestli toprak içeren araziden geçen yollar asfaltlanmalıdır.
 • Asbestli araziler ağaçlandırılmalıdır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Nefes darlığı yapan hastalıklar
 2. Testis ağrısı neden olur
 3. Kalp tümörü neden olur
 4. Peritonit neden olur
 5. Göğüs ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git