Bağırsak Hastalıkları

Mezenterik Adenit (Mezenterik Lenfadenit) Nedir?

Mezenterik lenfadenit, mezenterdeki (organları karın duvarına tutturan zar) lenf düğümlerinin iltihaplandığı daha çok çocukları etkileyen akut karın hastalığıdır.

Mezenterik lenfadenit (mezenterik adenit olarak da bilinir.), mezenterdeki (organları karın duvarına tutturan zar) lenf düğümlerinin iltihaplandığı daha çok çocukları etkileyen akut karın hastalığıdır.

Mezenterik lenfadenit nedenleri

Mezenterik lenfadenit, üst solunum yolu veya herhangi bir sistemik enfeksiyon sırasında veya sonrasında enfeksiyona cevap olarak terminal ileum çevresindeki lenf nodlarında gelişir. Bu durum daha çok çocukları etkiler.

En sık etken viral enfeksiyonlardır. Diğer etkenler arasında ise bakteriyel gastroenteritler (Yersina enterokolit gibi), AGBHS farenjiti, enflamatuvar bağırsak hastalıkları ve lenfomayı sayabiliriz.

Mezenterik lenfadenit belirtileri

Apandisit belirtilerini taklit eden ağrı (ağrı sağ alt kadranda lokalize olmuş karın ağrısı şeklindedir), bazen yaygın karın ağrısı, karın hassasiyeti gibi belirtiler vardır. Hafif ateş, kusma da olabilir.

Belirtileri sıralayacak olursak;

  • Sağ alt kadranda lokalize ağrı,
  • Bazen yaygın karın ağrısı,
  • Karın hassasiyeti,
  • Ateş,
  • Kusma.

Hastalığa sebep olan duruma göre başka belirtiler de olabilir.

Mezenterik lenfadenit teşhisi

Mezenterik lenfadenit klinik muayene bulguları ve ultrasonografide 10 mm’den daha büyük lef nodlarının görülmesiyle teşhis edilebilir. Fakat mezenterik lenfadenit apandisit ile karışabileceğinden, büyümüş lenf bezlerinin görülmesiyle apandisit tanısını ayırt etmek mümkün olmayabilir. Apandisitin dışlanması için apendiksin normal görülmesi de gerekir. Tanıda serolojik testler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi yöntemler de kullanılır.

Mezenterik lenfadenit tedavisi

Hasta birkaç gün gözlem altında tutularak ve ağrıyı ve ateşi azaltmak için analjezik ilaçlar verilerek lenfadenitin kendi kendine gerilemesi beklenir. Fakat tanıdan emin olunması son derece önemlidir, aksi taktirde apendisit şüphesi varsa ameliyat gerekebilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda karın ağrısı nedenleri ve tedavisi
  2. Çocuklarda apandisit belirtileri ve tedavisi
  3. Çocuklarda irritabl bağırsak hastalığı nedenleri ve tedavisi
  4. Çocuklarda lenfoma nedenleri ve belirtileri

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git