Hastalıklar ve Tedaviler

Metpamid Tablet Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Metpamid Yan Etkileri

METPAMID tablet kullanma talimatı

Metpamid’in formülü: Her Metpamid tablet 10 mg metoklopramid HCI içerir.

Metpamid’in farmakolojik özellikleri: Metoklopramid, apomorfin’in santral ve periferik etkilerini inhibe eden santral etkili bir antiemetiktir. Dokuları asetilkolinin etkisine karşı duyarlı hale getirerek, üst sindirim sisteminin hareketlerini arttırır. Gastrik kontraksiyonların (özellikle antral) tonus ve şiddetini, duodenum ve jejunum hareketlerini arttırırken pilor sfinkterini ve duodenal bulbusu gevşetir. Böylece midenin boşalmasını ve yiyeceklerin bağırsaktan geçişini hızlandırır. Kolon ve safra kesesinin hareketlerini mide, safra ve pankreas salgılarını etkilemez. Metoklopramid’in farmakolojik etkileri ağızdan alındıktan 30-60 dakika, IV (damar içi) uygulamadan 1-3 dakika ve İM (kas içi) uygulamadan 10-15 dakika sonra görülmeye başlar ve bu etkiler 1-2 saat sürer. Metoklopramid’in %80’i değişmemiş ya da konjuge halde idrarla atılır.

METPAMID ne için kullanılır? METPAMID endikasyonları

 • Akut ve tekrarlayan diyabetik gastroparezide görülen semptomların tedavisinde,
 • Geciken mide boşalmalarında ortaya çıkan bulantı, kusma, mide yanması, yemeklerden sonra hissedilen inatçı dolgunluk ve anoreksinin kısa süreli tedavisinde,
 • Midenin ilaçlara tahammülsüzlük hallerinde veya ameliyat sonrasında görülen bulantı ve kusmalarda, özellikle enfeksiyon hastalıkları sırasında ortaya çıkan sindirim düzensizliklerinde, dispepside,
 • Kanser kemoterapisi dahil her türlü akut bulantı ve kusmalarda,
 • Mide ve ince bağırsakta radyolojik tetkikler yapılacağı zaman, mide boşalmasını ve baryumun bağırsağa geçişini kolaylaştırmakta ve radyasyon bulantı ve kusmalarını önlemekte,
 • Gastroözofageal reflü ve mide ülserlerinde, Metpamid bunlar gibi durumlarda kullanılır.

METPAMID kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Sindirim sistemi kanamaları, mekanik tıkanma veya delinmeleri gibi, bu sistemin hareketlerinin hızlandırılmasının tehlikeli olduğu hallerde, gebeliğe bağlı kusmalarda Metpamid kullanılmamalıdır.

 • Böbrek üstü bezi tümörü (feokromositoma) olanlarda,
 • Metoklopramide duyarlı olanlarda,
 • Ekstrapiramidal reaksiyon gösterebilen diğer ilaçları kullananlarda,
 • Epileptiklerde, bunlar gibi durumlarda Metpamid kullanılması sakıncalıdır.

METPAMID’ın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Özellikle gençlerde ve yüksek doz metoklopramid kullanılan hallerde ekstrapiramidal reksiyonlar görülebilir. Bu tür belirtiler ortaya çıkarsa tedavi durdurulmalı, ciddi durumlarda ise antikolinerjik, antiparkinson ya da antikolinerjik etkileri olan antihistaminiklerle bu belirtiler kontrol altına alınmalıdır.
 • Etkileşimin söz konusu olduğu ilaçlarla birlikte kullanılması gerekiyorsa, bu ilaçlar Metpamid alındıktan bir kaç saat sonra kullanılmalıdır.
 • Diyabetiklerde dikkatli kullanılmalıdır.
 • Araba kullanan ya da dikkat isteyen işleri yapanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Hamilelikte METPAMID kullanılır mı?

Metoklopramid, plasental bariyerden fetusa geçer. Hamilelikte kullanım ile ilgili yeterli ve uygun çalışmalar bulunmadığından, yarar-zarar ilişkisi ve fetusta oluşabilecek zarar göz önünde bulundurularak, doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Emzirme döneminde METPAMID kullanılır mı?

Metoklopramid, süte geçebilir. Bu nedenle emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Doktora danışmadan kullanmayınız.

Diğer ilaçlarla birlikte METPAMID kullanımı (ilaç etkileşimleri)

 • Metoklopramid’in Gl sistem hareketleri üzerindeki etkileri antikolinerjik ilaçlarla antagonize edilir.
 • Alkol, sedatif, hipnotik, narkotik ve trankilizan ilaçlarla birlikte kullanıldığında metoklopramid aditif sedatif etki gösterir.
 • Mide boşalma zamanını değiştirdiğinden metoklopramid mideden emilen ilaçların (digoksin, simetidin) emilmesini önler.
 • İnce bağırsaktan emilenlerin (asetaminofen, tetrasiklin, levodopa, etanol) emilimini arttırır.
 • Benzer şekilde yiyeceklerin bağırsaklara geçiş ve emilimini etkilediği için, diyabetiklerde insülin dozunun ve dozun verilme zamanının ayarlanması da gerekebilir.

METPAMID’IN olası yan etkileri nelerdir?

En çok görülen yan etkiler;

 • Huzursuzluk,
 • Sersemlik,
 • Yorgunluk ve halsizlik.

Seyrek görülen yan etkiler;

 • Uykusuzluk,
 • Baş ağrısı,
 • Bulantı,
 • Bağırsak bozuklukları,
 • Ekstrapiramidal reaksiyonlar.

Çocuklarda ve gençlerde ya da yüksek dozlar kullanıldığında daha sık görülebilen ekstrapiramidal reaksiyonlar;

 • Yüz, kol ve bacaklarda irade dışı istenmeyen hareketler,
 • Ender olarak boyun tutulması,
 • Göz küresinde irade dışı oynamalar (okülogrik kriz),
 • Bulber tipte konuşma,
 • Çiğneme kaslarının felci veya tetanoza benzer distonik reaksiyonlar.

Bu tür reaksiyonlar geçici olup ilaç kesildikten sonraki 24 saat içinde kaybolurlar.

Parkinson tipi bu reaksiyonlar, yaşlılarda daha sık görülebilir. Tardif diskinezi, yaşlılarda uzun süreli metoklopramid tedavisi sonucu görülebilir.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

METPAMID nasıl kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Bir defalık ortalama doz, yetişkinlerde 10 mg’dır (1 tablet), 6-14 yaş arası çocuklarda 2.5-5 mg’dır (1/4 – 1/2 tablet), 6 yaşından küçük çocuklarda ise 0.1 mg/kg’dır.

Bu dozlar günde 3-4 defa tekrarlanabilir.

İlacın yemeklerden yarım saat önce verilmesi önerilir.

14 yaşından küçük çocuklarda doz ayarlamasının daha doğru yapılabilmesi için oral solüsyon formu tercih edilmelidir.

Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı dozların alınması halinde;

 • Uyuşukluk,
 • Yön tayin edememe,
 • Ajitasyon ve ekstrapiramidal reaksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler genellikle 24 saat içinde kaybolur.

Acil durumlarda, antikolinerjik ve antiparkinson ilaçlar ya da antikolinerjik etkileri olan antihistaminik ilaçlarla bu tür belirtiler kontrol altına alınabilir (örn. 50 mg İM Difenhidramin HCI).

METPAMID nasıl saklanır?

Metpamid’i 25“C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası: Her biri 10 mg metoklopramid HCI içeren 30 tabletlik blister ambalajlı kutular.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri: Piyasada ayrıca 5 ml’sinde 5 mg metoklopramid HCI içeren 125 ml şişede Metpamid Oral Solüsyon ve her biri 10 mg metoklopramid HCI içeren 2 ml’lik 5 ampullük kutular halinde Metpamid Ampul formları mevcuttur.

Reçete ile satılır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Diyabetik gastroparezi nedir
 2. Mide yanması neden olur
 3. Kusma nedenleri
 4. Gastroözofageal reflü hastalığı
 5. Baryumlu grafi nasıl çekilir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git