Bağırsak Hastalıkları

Meteospasmyl Nedir? Meteospasmyl Ne İşe Yarar? Meteospasmyl Prospektüs

METEOSPASMYL 60 mg/300 mg YUMUŞAK KAPSÜL KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin maddeler: Her bir yumuşak kapsül, 60 mg alverin sitrat ve 300 mg simetikon içermektedir.

Yardımcı maddeler: jelatin (sığır jelatini), gliserin ve titanyum dioksit (E 171) içerir.

Meteospasmyl Prospektüs

METEOSPASMYL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Meteospasmyl, beyazımsı, viskoz bir süspansiyon içeren beyaz renkli yumuşak oval kapsüllerdir.

Meteospasmyl’in her bir kapsülü etkin madde olarak, 60 mg alverin sitrat ve 300 mg simetikon içermektedir.

Meteospasmyl, 40 kapsül içeren ambalajlarda (4 adet 10’luk blister) sunulmaktadır.

Meteospasmyl, papaverin ve benzeri ilaç grubu ile antispazmodikler (spazm çözücüler) ve motiliteyi (bağırsak hareketleri) değiştiren ilaç grubundandır.

Meteospasmyl, gaz ve şişkinlik ile fonksiyonel bağırsak hastalıklarının semptomatik (belirtisi olan) tedavisinde kullanılır.

METEOSPASMYL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

Etkin madde alverine veya Meteospasmyl‘in katkı maddelerinden herhangi birine, aşırı duyarlı iseniz veya geçmişte alerjik reaksiyon göstermiş iseniz kullanmayınız.

METEOSPASMYL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

Şüphelendiğiniz bir durum varsa, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

METEOSPASMYL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Meteospasmyl’i yemeklerden önce alınız.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE METEOSPASMYL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Meteospasmyl’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Bu nedenle hamilelik sırasında kullanılmaması önerilmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE METEOSPASMYL KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediğine ilişkin veriler olmadığından dolayı, alverin içeren Meteospasmyl‘in emzirme döneminde kullanımından kaçınılmalıdır.

Eğer emziriyorsanız, bu ilacı kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR METEOSPASMYL KULLANABİLİR Mİ?

Meteospasmyl’in araç ve makine kullanımına etkisi bildirilmemiştir.

METEOSPASMYL’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE METEOSPASMYL KULLANIMI

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

METEOSPASMYL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Meteospasmyl belirtilen endikasyonlarda, günde 2-3 kez bir kapsül alınır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Ağız yoluyla alınır.

Yemeklerden önce yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Çocuklarda Meteospasmyl Kullanımı:

Sadece erişkinlerin kullanımı içindir.

Yaşlılarda Meteospasmyl Kullanımı:

Meteospasmyl, yaşlılarda incelenmediği için dikkatle kullanılmalıdır.

Özel Kullanım Durumları:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Meteospasmyl’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Meteospasmyl Kullandıysanız:

Eğer gerekenden daha fazla Meteospasmyl kullandıysanız, ilacın istenmeyen etkileri ve şiddeti artabilir.

Meteospasmyl gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Meteospasmyl Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Meteospasmyl İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Meteospasmyl’i doktorunuz söylemediği sürece kullanmayı bırakmayınız. Bu ilacın kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

METEOSPASMYL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Meteospasmyl‘in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Meteospasmyl‘i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ara sıra gırtlak (larenjiyal) ödemi, şok ile birlikte ürtiker (kurdeşen),
  • İlacın kesilmesi ile birlikte normale dönen karaciğer bozuklukları.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Meteospasmyl‘e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

METEOSPASMYL’İN SAKLANMASI

  • Meteospasmyl’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
  • Meteospasmyl’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
  • Meteospasmyl’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Meteospasmyl‘i kullanmayınız.
  • Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 25.08.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Yazılarımız

  1.  Mide ve bağırsak Gazı Neden Olur
  2. Debridat Fort Ne İçin Kullanılır
  3. Spasmomen Ne İçin Kullanılır
  4. Hamilelikte Gaz ve Şişkinlik Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git