Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Metalyse Nedir? Metalyse Ne İçin Kullanılır? Metalyse Yan Etkileri Nelerdir?

METALYSE 10.000 U ENJEKSİYONLUK TOZ İÇEREN FLAKON KULLANMA TALİMATI

Toplardamar içine enjeksiyon yöntemiyle uygulanır.

Etkin madde: Tenekteplaz. Her bir Metalyse Flakonu (ilaç şişesi), 50 mg (10,000 ünite) tenekteplaz içerir. 1 önceden doldurulmuş enjektör, 10 ml enjeksiyonluk su içerir. Sulandırılarak hazırlanmış çözelti, her ml’de 5 mg (1,000 ünite) tenekteplaz içerir.

Yardımcı maddeler: L-Arjinin, fosforik asit, polisorbat 20, enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Metalyse Prospektüs

METALYSE NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (METALYSE ENDİKASYONLARI)

Metalyse 10.000 U Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon (ilaç şişesi), enjeksiyonluk su ile kullanıma hazırlanacak toz şeklinde üretilmektedir.

Metalyse içeriği aşağıda verilen ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır:

 • Enjeksiyonluk çözelti tozu ile doldurulmuş 20 ml’lik tip I cam flakon (ilaç şişesi),
 • Enjeksiyon çözeltisinin hazırlanmasında kullanılacak 10 ml enjeksiyonluk su ile önceden doldurulmuş, 10 ml plastik enjektör,
 • Steril flakon adaptörü,
 • Tek kullanımlık steril iğne.

Metalyse’in etkin maddesi olan tenekteplaz, insan doku tipi plazminojen aktivatörleri adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Rekombinant glikoprotein yapısındadır ve fibrin spesifiktir.

Bu grup ilaçlar, damar içindeki kan pıhtılarının erimesini (çözülmesini) sağlarlar.

Kan pıhtıları çeşitli durumlarda küçük çaplı damarları tıkayabilmektedir. Böylece tıkanan damarın beslediği dokular kansız ve oksijensiz kalmakta ve doku ölümü gerçekleşmektedir.

Pıhtı tarafından tıkanan damar kalbi besleyen damarlardan biri olduğunda, ortaya kalp krizi (miyokard enfarktüsü) tablosu çıkmaktadır. Metalyse bu türlü durumlarda pıhtıyı eriterek (çözerek), kalp kasına yeniden kan gitmesini sağlayarak etki etmekte ve böylece istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına engel olmaktadır.

Metalyse ani kalp krizinin (akut miyokard enfarktüsü) pıhtı çözücü (trombolitik) tedavisi için kullanılmaktadır. Tedavi, belirtilerin ortaya çıkmasından sonra mümkün olduğu kadar çabuk başlatılmalıdır.

METALYSE KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Etkin madde tenekteplaz ve yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,
 • Halen var olan ya da son 6 ay içerisindeki belirgin kanama bozukluğu, bilinen kanama eğilimi,
 • Halen ağız yoluyla pıhtı engelleyici tedavi almakta olan hastalar (INR >1.3),
 • Herhangi bir merkezi sinir sistemi harabiyeti öyküsü (örn., tümör, damarda baloncuk, beyin veya omurilik ameliyatı gibi),
 • Kontrol altında olmayan şiddetli yüksek kan basıncı,
 • Önceki 2 ay içerisinde büyük cerrahi girişim, solid bir organdan biyopsi ya da önemli bir darbe (bu şimdiki kalp kriziyle ilişkili her hangi bir darbeyi de kapsar), yakınlarda geçirilmiş bir baş ya da beyin darbesi,
 • Önceki 2 hafta içerisinde uzun sürmüş (2 dakika’dan uzun) ya da vücudun darbe aldığı kalp-akciğer yeniden canlandırma işlemi,
 • Karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon (özofagus varisleri) ve aktif hepatit dahil olmak üzere şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu,
 • Mide ve bağırsakta aktif ülserler (yaralar),
 • Atardamarlarda genişleme, bilinen yapısal damar bozuklukları,
 • Kanama riskinde artış ile birlikte olan tümörler,
 • Akut perikardit (kalbi saran zarın iltihabı) ve/veya subakut bakteriyel endokardit (kalbin iç zarının mikrobik iltihabı),
 • Akut pankreatit (pankreas iltihabı),
 • Herhangi bir zamanda kanamalı inme ya da nereden kaynaklandığı bilinmeyen inme,
 • Önceki 6 ay içerisinde kansız inme ya da geçici kansızlık atağı,
 • Bunama (demans).

METALYSE’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Metalyse, pıhtı çözücü tedavi konusunda deneyimli doktorlar tarafından kullanılmalı ve izlenmelidir. Standart yeniden canlandırma gereçleri ve ilaçları tedavi sırasında hazır bulundurulmalıdır.

Kanama, Metalyse tedavisi sırasında en sık karşılaşılan komplikasyondur. Kullanılan kanamaya katkıda bulunabilecek ilaçlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca, pıhtı çözücü tedavi boyunca, muhtemel bütün kanama bölgeleri dikkatle izlenmelidir. Metalyse tedavisi sırasında, sert kateterlerin kullanılması, kas içi enjeksiyonlar ve hastanın gereksiz yere hareket ettirilmesinden kaçınılmalıdır.

Ağır kanama ortaya çıktığında, özellikle de beyin kanaması durumunda, eş-zamanlı heparin uygulamasına derhal son verilmelidir.

Aşağıdaki tabloların varlığında, potansiyel kanama riskleri ile beklenilen yararlar arasındaki dengenin belirlenmesi için, Metalyse tedavisi uygulaması dikkatle değerlendirilmelidir:

 • Büyük kan basıncının 160 mm Hg’den yüksek olması,
 • Yakınlarda geçirilmiş mide-bağırsak veya idrar yolu kanaması (son 10 gün içerisinde),
 • Yakınlarda (son 2 gün içerisinde) yapıldığı bilinen her hangi bir kas içi enjeksiyon,
 • İleri yaş (75 yaş üzeri),
 • Düşük vücut ağırlığı (60 kg’ın altında),
 • Beyin damarlarında hastalık.

Pıhtı çözücü tedavi, kalp ritminin bozulmasıyla sonuçlanabilir. Sol kalbinde pıhtısı olan hastalarda, bu pıhtının vücuda dağılma riskini artırabilir.

GP IIb/IIIa antagonistlerinin birlikte kullanılması, kanama riskini arttırır.

Tedaviden sonra tenekteplaz molekülüne karşı her hangi bir antikor oluşumu gözlenmemiştir. Ancak, Metalyse’in tekrar kullanılmasına ilişkin deneyim bulunmamaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

METALYSE’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Metalyse uygulama yolu nedeniyle, yiyecek ve içeceklerle etkileşmez.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE METALYSE KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Metalyse’in hamilelik sırasında kullanımı konusundaki deneyimler son derece kısıtlıdır. Hamilelik durumunda doktorunuz sağlanacak yararı, oluşabilecek potansiyel risk karşısında dikkatle değerlendirecek ve Metalyse uygulayıp uygulamayacağına karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alteplaz’ın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Doktorunuz sağlanacak yararı, oluşabilecek potansiyel risk karşısında dikkatle değerlendirecek ve Metalyse uygulayıp uygulamayacağına karar verecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR METALYSE KULLANABİLİR Mİ?

Veri bulunmamaktadır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE METALYSE KULLANIMI

Klinik araştırmalar esnasında tedavi edilen 12,000’den fazla hastaya ilişkin verilerin analizinde, kalp krizi hastalarında sıklıkla kullanılan ve Metalyse ile birlikte uygulanan ilaçlarla, klinik olarak önemli bir etkileşim ortaya çıkarılmamıştır.

Pıhtılaşmayı etkileyen ya da kan pulcuklarının fonksiyonlarını değiştiren ilaçlar, Metalyse tedavisinden önce, tedavi sırasında veya tedaviden sonra, kanama riskini arttırabilirler.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

METALYSE NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Erişkinler:

Metalyse’in en yüksek dozu 50 mg (10,000 ünite tenekteplaz) olmak üzere, vücut ağırlığına göre uygulanmalıdır.

Doğru dozun uygulanabilmesi için gerekli olan hacim, aşağıdaki tabloya göre hesaplanabilir:

Gerekli doz, 5 ile 10 saniye içerisinde, damar içine tek uygulama şeklinde uygulanmalıdır (toplardamar içine tamamı bir defada).
Daha önceden var olan ve yalnızca %0.9 sodyum klorür enjeksiyonu için kullanılmış olan damariçi hat, Metalyse uygulaması için kullanılabilir. Eğer bir damar içi hat kullanılırsa, bu hat ilacın uygun şekilde dağılımını sağlamak için Metalyse enjeksiyonundan sonra yıkanmalıdır. Metalyse dekstroz çözeltisi ile geçimsizdir.

Metalyse, ne aynı infüzyon flakonu, ne de aynı venöz hat içerisinde heparin dahil, başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Yardımcı Tedavi

Kalp krizi tedavisine yönelik güncel uluslararası kurallar doğrultusunda, yardımcı olarak, pıhtı karşıtı tedavi uygulaması önerilmektedir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Bu ilacı uygulayacak sağlık personeline yönelik bilgiler, Bu Kullanma Talimatı’nın sonunda verilmektedir.

Çocuklarda Metalyse Kullanımı:

Güvenlilik ve etkinlik hakkındaki veriler yetersiz olduğu için çocuklarda (18 yaş altı) Metalyse kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Metalyse Kullanımı:

Metalyse 75 yaş üzerindeki hastalarda, potansiyel kanama riskleri ile beklenilen yararlar arasındaki dengenin belirlenmesi için, dikkatle değerlendirilerek kullanılmalıdır.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Metalyse Kullanımı:

Böbrek fonksiyon bozukluğunun tenekteplaz aktivitesini etkilemesi beklenmemektedir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Metalyse Kullanımı:

Metalyse, karaciğer yetmezliği, siroz, portal hipertansiyon (özofagus varisleri) ve aktif hepatit (karaciğer iltihabı) gibi şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu durumlarında kullanılmamalıdır.

Eğer Metalyse’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Metalyse Kullandıysanız:

Metalyse’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Böyle bir durumda kanama riskinde artış olabilir. Şiddetli ve uzun süren bir kanamada yerine koyma tedavisi gündeme getirilebilir.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

METALYSE’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Metalyse’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Diğer pıhtı çözücü ilaçlar ile olduğu gibi, Metalyse kullanımına en sık eşlik eden istenmeyen olay kanamadır. Kanama herhangi bir bölgede, vücut boşluğunda veya hasar görmüş kan damarlarında ortaya çıkabilir ve yaşamı tehdit edici durumlar, kalıcı maluliyet veya ölüm ile sonuçlanabilir.

Pıhtı çözücü tedaviye eşlik eden kanama tipleri, iki geniş kategoriye ayrılabilir:

 • Normal olarak enjeksiyon yerlerinde görülen yüzeysel kanamalar,
 • Herhangi bir bölgede ya da vücut boşluğunda iç kanamalar.

Beyin kanamasına, uyuklama, konuşamama, vücudun yarısında his kaybı, havale gibi nörolojik belirtiler eşlik edebilir.

Verilen yan etkiler şu sıklık derecelerine göre sınıflandırılmıştır:

Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

Seyrek (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Ani alerjik reaksiyonlar (döküntüler, kurdeşen, bronşlarda spazm, gırtlakta sıvı birikmesi (ödem) dahil).

Sinir Sistemi Hastalıkları

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Çeşitli klinik formlarda kafa içi kanamaları.

Göz Hastalıkları

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Gözde kanama.

Kalp Hastalıkları

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Metalyse kullanımıyla zamansal olarak yakından ilişkili, çok çeşitli klinik tablolar halinde ortaya çıkabilen kalp ritim bozuklukları. Bunlar; kalbin geçici olarak durmasına yol açabilir, yaşamı tehdit edici olabilir ve bilinen ritim düzenleyici tedavi yöntemlerinin kullanılmasını gerektirebilir.

Seyrek (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Kalbi saran zarın içine kanama.

Damar Hastalıkları

Çok yaygın (10 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Kanama (doku içinde kan birikimi).

Seyrek (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Göçmen pıhtılar (trombotik embolizasyon).

Solunum, Göğüs ve Mediyasten İle İlgili Hastalıklar

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Burun kanaması.

Seyrek (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Akciğerde kanama.

Mide-Bağırsak Kanalı Hastalıkları

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Mide-bağırsak kanalının herhangi bir yerinde kanama.

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Karın içinde, karın zarı (periton) ardına kanama.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

Bulantı, kusma.

Deri ve Derialtı Dokusu Hastalıkları

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Morarma/çürümeler.

Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • İdrar yollarında ve cinsel organlarda kanama.

Genel Bozukluklar ve Uygulama Yerine Özgü Tablolar

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Normal olarak enjeksiyon yerlerinde ya da harabiyete uğramış kan damarlarında oluşan yüzeysel kanamalar.

İncelemeler

Seyrek (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Kan basıncında düşme.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Vücut ısısında artış.

Yaralanmalar, Zehirlenmeler ve Prosedürel Komplikasyonlar

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Göçmen yağ pıhtısı (kolesterol kristallerinin damarları tıkaması), bu tablo, tutulan organlara ilişkin sonuçlara yol açabilir.

Cerrahi ve Tıbbi Prosedürler

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Tam kan nakli.

Diğer pıhtı çözücü ilaçlarda olduğu gibi, kalp krizine ya da pıhtı çözücü ilaç uygulamasına bağlı olarak gelişen, aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

Çok yaygın (10 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Kan basıncında düşüklük,
 • Kalp hızı ve ritminde bozukluklar,
 • Göğüste kalpten kaynaklanan ağrı (anjina pektoris).

Yaygın (10 kişide 1’den az, 100 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Kalp kasına yeterli kan gitmemesi olayının tekrarlanması,
 • Kalp yetmezliği,
 • Kalp krizi,
 • Kalpten kaynaklanan şok,
 • Kalbin dış zarının iltihabı,
 • Akciğerde sıvı birikmesi (ödem).

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den az, 1,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

 • Kalp atışlarının durması,
 • Sol kalp kapakçığında yetmezlik,
 • Kalbin dış zarı altına sıvı sızması,
 • Toplardamarlarda pıhtılar,
 • Kalbin dış zarı altında biriken sıvının yaptığı basınç nedeniyle kalbin yeterince çalışamaması,
 • Kalp kasında yırtılma.

Seyrek (1,000 kişide 1’den az, 10,000 kişide 1’den fazla görülen) yan etkiler;

Bu olaylar yaşamı tehdit edici olabilir ve ölüme yol açabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

METALYSE’İN SAKLANMASI

 • Metalyse’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Metalyse’i 30 derecenin altında saklayınız. Işıktan korumak için karton kutusunun içinde saklayınız.
 • Metalyse’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Metalyse’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Metalyse’i kullanmayınız.

Hazırlanmış Çözeltinin Saklanması:

 • Sulandırılarak hazırlanmış çözelti 2-8 derecede 24 saat ve 30 derecede 8 saate kadar saklanabilir.
 • Mikrop üremesi olasılığına karşı ürün, hazırlandıktan sonra derhal kullanılmalıdır. Eğer derhal kullanılmaz ise, kullanımdan önceki kullanım-içi saklama süreleri ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve normal olarak 2-8 derecede 24 saat ve 30 derecede 8 saatten daha uzun olmamalıdır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Metalyse, en yüksek doz 50 mg (10,000 ünite tenekteplaz) olmak üzere, vücut ağırlığına göre uygulanmalıdır.

Doğru dozun uygulanabilmesi için gerekli olan hacim, aşağıdaki tabloya göre hesaplanabilir.

Gerekli doz, 5 ile 10 saniye içerisinde, damar içine tek uygulama şeklinde uygulanmalıdır (toplardamar içine tamamı bir defada).

Daha önceden var olan ve yalnızca %0.9 sodyum klorür enjeksiyonu için kullanılmış olan damar içi hat, Metalyse uygulaması için kullanılabilir. Eğer bir damar içi hat kullanılırsa, bu hat ilacın uygun şekilde dağılımını sağlamak için Metalyse enjeksiyonundan sonra yıkanmalıdır. Metalyse, dekstroz çözeltisi ile geçimsizdir. Metalyse, ne aynı infüzyon kabı, ne de aynı venöz hat içerisinde heparin dahil, başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Yardımcı Tedavi

ST yükselmeli miyokard enfarktüsü olan hastaların tedavisine yönelik güncel uluslararası kılavuzlar doğrultusunda, trombosit inhibitörleri ve antikoagülanlar kullanılarak, yardımcı antitrombotik tedavi uygulaması önerilmektedir.

Metalyse ile yürütülen klinik çalışmalarda, antitrombotik yardımcı tedavi olarak fraksiyone olmayan heparin ve enoksaparin kullanılmıştır.

Asetilsalisilik asit, eğer kontrendike değilse, semptomların ortaya çıkışından mümkün olduğu kadar kısa sürede başlatılmalı ve tedavi yaşam boyu sürdürülmelidir.

Kullanım ve İşleme Talimatları

Metalyse, önceden doldurulmuş enjektörde bulunan enjeksiyonluk suyun tamamı enjeksiyonluk toz içeren flakona eklenerek hazırlanmalıdır.

1- Flakon başlığının sağlam olup olmadığını kontrol ediniz.

2- Flakonun flip-off başlığını çıkarınız.

3- Enjektörün ucundaki başlığı çıkarınız. Önceden doldurulmuş enjektörü daha sonra derhal flakon adaptörü üzerine vidalayınız ve flakon adaptörünün sivri çıkıntısını flakon tıpasının ortasına batırınız.

4- Enjektörün pistonunu, köpük oluşmasından kaçınmak amacıyla yavaşça iterek, enjeksiyonluk suyu flakon içerisine veriniz.

5- Yavaşça döndürerek çözünmesini sağlayınız.

6- Hazırlanmış olan çözelti, renksiz ile soluk sarı arasında, berrak bir çözeltidir. Sadece berrak olan ve parçacık içermeyen çözeltiler kullanılmalıdır.

7- Çözeltinin hastaya verilmesinden hemen önce, flakonu halen bağlı durumdaki enjektör ile birlikte ters çevirerek, enjektörü flakonun altına getiriniz.

8- Hazırlanmış Metalyse çözeltisinin, hastanın ağırlığına göre gerekli olan hacmini enjektörün içine aktarınız.

9- Enjektörü flakon adaptöründen ayırınız.

10-  Metalyse hastaya, damar içi olarak (toplardamar içinden), 5 ile 10 saniye içerisinde verilmelidir. Dekstroz içeren bir I.V hat içerisinden verilmemelidir.

11- Kullanılmadan kalan çözelti atılmalıdır.

Çözeltiyi hazırlama işlemi alternatif olarak, kutunun içerisinde verilen iğne kullanılarak da yapılabilir.

Metalyse dekstroz çözeltileri ile geçimsizdir.

Enjeksiyon çözeltisine ya da infüzyon hattına başka hiçbir tıbbi ürün eklenmemelidir.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Kalp krizi (miyokard enfarktüsü) neden olur
 2. Kalp damar hastalığı neden olur
 3. Akut arter tıkanması nedir, neden olur
 4. Embolizm nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git