El ve Bilek Hastalıkları

Metakarp Nedir? Metakarp Kırıkları Tedavisi ve İyileşme Süresi

Metakarp kemiği, eldeki beş adet uzun silindir şeklindeki kemiklerden her biri. Bu kemikler bilekten her parmağın alt kesimine kadar uzanarak boğum yaparlar.

Metakarp kemiği, eldeki beş adet uzun silindir şeklindeki kemiklerden her biri. Bu kemikler bilekten her parmağın alt kesimine kadar uzanarak boğum yaparlar.

Metakarp Kırıkları

Metakarp kırıkları, üst ekstremitenin en sık görülen yaralanmalarıdır. Bu kırıklar direkt veya indirekt mekanizmalarla ortaya çıkmaktadır.

Travma sırasında alınan darbenin özelliğine ve yönüne göre kırığın veya çıkığın tipi değişebilmektedir.

Metakarp kaide kırık ve çıkıkları: Genelde aksiyel yüklenmeyle ve el bileği  gerginken ele gelen yüklenme sonucu oluşmaktadır.

Metakarp cisim kırıkları: Bu yaralanmalar aksiyel yüklenme ve direkt travma ile oluşur. Parmakları döndüren zorlanmalar da bu bölgede kırığa neden olabilir.

Metkarp boyun kırıkları:  Metakarp boyun kırıkları ise daha sık yumruk atma sonucu oluşurlar.

Metakarp baş yaralanmaları: Baş yaralanmaları eklem içi kırıklardır ve aksiyel yüklenme veya direkt travma nedeniyle meydana gelirler.

Kopma kırıkları: Fleksiyonda olan metakarpofalangeal eklemin zorlanması ile kollateral ligamentlerin (bağların) yapıştıkları yerde oluşan kırıklardır.

Metakarpofalangeal çıkıklar: MF çıkıklardan, dorsal olanlar en sık görülenidir ve parmağın güçlü hiperekstansiyonu ile oluşmaktadır.

Metakarp kırıkları belirtileri

Belirtiler; şişme, hareket kısıtlılığı, ağrı, hassasiyet gibi diğer kırıklarda olduğu gibidir.

Metakarp kırıkları tedavisi

Doğru tedavi için iyi fizik muayene ve yeterli görüntüleme önemlidir.

Kırığın hangi metakarpta ve hangi seviyede olduğuna göre konservatif veya cerrahi tedavi belirlenir. Stabil olmayan kırık varlığında veya hastanın erken hareket kazandırılması gerekiyorsa cerrahi tedavi uygulanır.

Ayrışmamış ya da çok az ayrışmış metakarp kırıkları çoğunlukla konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Konservatif tedavi yöntemleri arasında alçı tedavisi, atel tedavisi ve bandajlama gibi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Cerrahi tedavide ise mini plak osteosentezi, perkütan pinleme, kablolama, gergi bandı, intramedüller pinleme ve eksternal fiksasyon gibi yöntemler uygulanabilir.

Cerrahi gerektiren metakarp kırıkları;

 • Kapalı tekniklerle düzeltme ve tespitin sağlanamadığı kırıklar,
 • Açık kırıklar,
 • Çoklu el kırıkları,
 • Kompleks yaralanmalar,
 • Yer değiştirmiş eklem içi kırıklar,
 • Kararlı iskelet gerektiren ciddi yumuşak doku kaybı olan kırıklar.

Metakarp kırıklarında iyileşme süresi

Metakarp kırıklarında iyileşme süresi kırığın şiddetine, kırığın oluştuğu kısma, kırığın derecesine, başka kırıkların olup olmadığına, başka yaralanmaların olup olmadığına, uygulanan tedavi yöntemine, hastanın genel sağlık durumu ve kemik kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 6 haftadır (4 haftada olabilir, 7 haftada sürebilir) .

Metakarp kırıklarında komplikasyonlar

Metakarp kırıklarının hem konservatif hem de cerrahi tedavisinde komplikasyonlar gelişebilir. Kırığın kapalı yöntemlerle tedavisinde yanlış kaynama eklem sertliği gelişebilir. Cerrahi tedavisinde ise implantla ilişkili şikayetler, tendon kopmaları, tendon yapışıklıkları, osteomiyelit meydana gelebilir.

Komplikasyonlar;

 • Yanlış kaynama,
 • Kaynamama,
 • Eklem sertliği/eklem hareket kısıtlılığı,
 • Dolaşım bozukluğu,
 • Nörolojik araz,
 • Osteonekroz,
 • Osteomiyelit,
 • Sudeck atrofisi,
 • Tendon kopması,
 • Tendon yapışıklıkları.

Benzer sağlık yazıları

 1. El bileği kırıkları ve tedavisi
 2. Kırık, çıkık ve burkulmalar neden olur
 3. Radius kırığı nedenleri ve tedavisi
 4. Dirsek ve dirsek çevresi kırıkları 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git