Hastalıklar ve Tedaviler

İdrar Torbası (Mesane) Kanseri Nedenleri ve Belirtileri

Mesane diğer adı ile idrar kesesi, idrarı depolamaya yarayan balon şeklinde, karın alt bölümünde içi boş bir organdır. Mesane normalde istemsiz çalışan bir organdır ve idrarı depolar ve idrar yapma ihtiyacı duyulduğunda idrarı boşaltır.

Mesane nedir?

Mesane diğer adıyla idrar kesesi, idrarı depolamaya yarayan balon şeklinde, karın alt bölümünde içi boş bir organdır. Mesane normalde istemsiz çalışan bir organdır ve idrarı depolar ve idrar yapma ihtiyacı duyulduğunda idrarı boşaltır.

Mesane başka bir organa bağlı çalışmasından çok bütün sistem ile birlikte böbrekler, böbrekten idrar yoluna giden üreter denilen borular, mesane, erkeklerde mesaneden sonra prostatın içinden geçerek dış idrar yolu ile idrarın dışarı atılmasını sağlayan üretra gibi yapılar ile birlikte mesane bir bütünün parçasıdır. Kadınlarda kısa bir idrar yolu ile mesane boşaltılır. Mesane bütün idrar sisteminin içinde yer alan bir depo görevi yapan bir organdır.

Mesane (idrar torbası) kanseri nedir?

Birçok kanser türü köken aldıkları dokuya ve yere göre adlandırılır. Mesane kanserleri genellikle kasa invaze ve kasa invaze olmayan mesane kanseri şeklinde değerlendirilir.

Kasa invaze olmayan mesane kanseri nedir? : Mesanenin iç katmanında oluşan sınırlı kansere kasa invaze olmayan (kasa yayılmayan) kanser adı verilir. Tedavi sonrası kasa invaze olmayan kanser türü tekrarlayabilir. Bu tip kanserin nüks etmesi (tekrar etmesi) durumu, aynı özelliklere sahip yine kasa invaze olmayan bir kanserin, daha önceki bölgesinde veya mesanenin başka bir bölgesinde görülmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu tip kanserlerin büyük çoğunluğu vücudun başka bir bölgesine metastaz (sıçrama) yapmazlar ve sadece mesanede kalırlar, bu nedenle mesane tümörü olan hastaların düzenli olarak kontrollerine gitmeleri ayrı bir önem taşır.

Kasa invaze olan mesane kanseri nedir? : Bazen invaze olmayan mesane kanseri tekrarlama gösterdiğinde hastalık ilerleyebilir ve böyle bir durumda kanser kas tabakasına yayılabilir. Bu tip mesane kanserine kasa invaze (derin) mesane kanseri denir. Kas içerisine yayılmış mesane kanseri mesane dışına çıkarak çevre dokulara sıçrama yapabilir. Mesane kanseri mesane çevresindeki lenf bezlerinde de yayılma gösterebilir. Kanser buralara ulaşmamış ise akciğere sıçrama yapmış olabilir. Bu yeniden oluşmuş tümöre ”metastatik tümör” adı verilir.

Mesane (idrar torbası) kanseri neden olur?

Mesane kanserleri erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür ve özelikle sigara kullanımı ile ilintilidir. Sigaraya bağlı kanserler arasında en sık görülen birincisi akciğer kanseri, ikincisi ise mesane kanseridir.

Diğer nedenler ise çalışma koşulları (boya sanayi, kuru temizleme, tekstil, lastik, kauçuk, alüminyum, kimya sanayii işçileri, boyacılar, petrol işçileri, diş teknisyenleri, koaförler gibi mesleki faktörler), üriner kateter kullanımı, mesane taşları, enfeksiyonlar, genetik nedenler, çevresel faktörler, 20 yıldan fazla tatlandırıcı kullanımı gibi etkenlerin mesane kanseri gelişmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Bunların yanı sıra üriner stazın da mesane kanseri oluşumunda katkısı söz konusudur.

Mesane (idrar torbası) kanseri belirtileri

Mesane kanserinin en önemli belirtileri arasında sık idrar çıkma, idrar yaparken yanma, batma hissi, bel ağrısı, alt ekstremitelerde ödem, pelvik kitle, ağrılı işeme, mesanenin tam boşalmaması gibi mesanede doluluk hissinin devam etmesi ve en önemli belirtisi de kanlı idrar yapma (kanlı işeme) gibi belirtilerdir fakat diğer iyi huylu böbrek ve idrar yolu hastalıklarında da bu şikayetler görülebildiği için, idrarda ağrısız kan görülmesi genellikle mesane kanserini akla getirmelidir. Bu nedenle kanlı işeyen ve özellikle sigara kullanan kişilerin mutlaka doktora veya üroloji uzmanına baş vurması gerekir.

Mesane kanseri belirtileri

Mesane kanseri belirtileri

Mesane (idrar torbası) kanseri teşhisi

Hastanın fizik muayenesinde doktor, kanserin nedenini bulmak için hastanın öyküsünü alır ve fizik muayene yapar. Bu muayene makattan parmak ile yapılan ve kadınlarda da vajinal muayene şeklinde olur. Fizik muayenenin yanı sıra kan ve idrar tetkikleri yapılır. Hastanın mesanesinin direkt görüntülenmesi için sistoskop adı verilen endoskopik yöntem kullanılır. Bu işlem hafif anestezi verilerek yapılır.

Bu alet ile mesaneden doku örneği alınır ve patolojiye gönderilir. Kanser varlığını araştırmak için alınan doku örneğine biyopsi (parça almak) denir. Bir çok kanser araştırma işleminde biyopsi işlemi yapılır. Eğer kanser kitlesinin tümü biyopsi sırasında alınmış ise kanserin hem teşhisi hem de tedavisi yapılmış olur.

Mesane (idrar torbası) kanserinin evreleri

Mesane kanseri teşhisi konulduktan sonra kanserin evresi (kasa invaze olmuş mu, kasa invaze olmamış mı) ve hastalığın derecesi belirlenir. Kanser hücrelerinin derecesi önemlidir, çünkü bu inceleme sayesinde kanser hücrelerinin normal hücrelerden ne kadar farklı olduğu veya kanserin nasıl bir hızla ilerleme göstereceği hakkında bilgi edinilir.

Düşük dereceli tümörler daha yavaş büyürler. Bu derecenin doğru şekilde değerlendirilmesi biyopsi ile alınan tümör dokusunun patolojik incelemesi sonucu mümkün olur. Biyopsi tetkikinin yanı sıra idrardaki hücrelerin incelenmesini sağlayan sistolojik inceleme, hastalığın derecesi konusunda yardımcıdır fakat idrarın incelenmesinin tanıda tek başına çok önemli bir başarısı yoktur.

Evreleme kanserin kaynaklandığı organdaki, komşu dokulardaki, lenf ya da kan yolu ile gidebileceği organlardaki yayılım derecesini gösterir. Kanserin evresi tanı konulurken belirlenir ve bu amaç ile ek tetkikler (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, intravenöz pyelografi, kemik sintigrafisi ve akciğer grafisi) gibi tetkikler de yapılır.

Mesane kanseri tedavisi

Mesane kanseri tedavisi

Mesane kanserinde yapılan sistoskopi ameliyatı nedir?

Mesane kanseri tedavisi tümörün evresine, derecesine, hastanın genel durumuna ve var olan başka hastalık varlığına göre değişebilir. Mesane kanseri tedavisinde en sık uygulanan yöntem cerrahi tedavidir.

Mesane kanserinde tedavi endoskopik sistoskopi aşaması ile başlar. Endoskopik sistoskopi mesanenin görüntülenmesini sağlar. Sistoskopi ile mesanenin içi normal görülebildiği gibi kameraya yansıtarak da görülebilir.

Sistoskopide tümör görüldüğünde kapalı ameliyat (transüretral rezeksiyon) denilen kapalı sitemler ile o bölgede bulunan tümör kesilir ve kesilerek çıkartılır, çıkartılan parça biyopsi için patolojiye gönderilir. Patoloji raporunda tümörün cinsi, derecesi ve yayılımı belirlenir. Yüzeyel mesane tümörü denilen tümörler (kas tabakasına kadar inmemiş) tümörler demektir ve bu tümörlerde tedavi oldukça başarılı olur.

Transürektal rezeksiyon işlemi, erkeklerde uygulanırken üretra (penisin içindeki idrar kanalı) içinden, kadınlarda ise vajinadan mesaneye sistoskop denilen alet ilerletilir ve ince bir halka yardımı ile tümör yerinden kopartılır ve yakılır.

Transürektal sistoskopi ameliyatı anestezi yapılarak ameliyathane koşullarında yapılır. Tümörler kas tabakasına yayılmış olsun veya olmasın bu tür endoskopik ameliyatların ilk 2 yıl süresince 3 ayda bir, sonraki 2’inci sene 6 ayda bir, daha sonra senede bir endoskopik sistoskopi takibi gereklidir.

Mesane kanseri ameliyatında mesane neden alınır?

İnvaziv (derin) mesane tümörü için en sık uygulanan ameliyat radikal sistektomi (mesanenin ameliyat ile tamamının çıkartılması) işlemidir. Bu yöntem tümör kas tabakasına yayılmış ise yapılır.

Radikal sistektomi ameliyatı bazı kasa invaze olmayan mesane kanseri vakalarında da (kasa yayılmamış tümör mesanenin büyük bir bölümünü kaplamış ise veya kasa yayılmayan mesane kanserinde uygulanan tedavi yöntemleri başarısız kalır ise) uygulanabilir.

Radikal sistektomide tüm mesane ve çevresindeki lenf nodları çıkarılır. Radikal sistektomi ameliyatı sırasında erkeklerde prostat ve onun komşuluğundaki aksesuar bezler de (seminal veziküler) çıkarılır. Sistektomi ameliyatı sırasında kadınlarda yumurtalıklar, rahim ve vajenin bir kısmı çıkarılır. Sistektomi ameliyatı ile mesane çıkarıldığı için, idrarın vücuttan atılımını sağlamak için yeni bir idrar yolu oluşturulur.

Bazen ve bazı hastalarda mesanenin bir bölümünün çıkarıldığı parsiyel (kısmi) sistektomi ameliyatı uygulanır. Bu ameliyattan sonra hasta idrarını normal yoldan yapmaya devam eder. Cerrahi tedavilerden sonra ya da cerrahi tedavi uygulanamayan hastalarda radyoterapi, kemoterapi ve derine inmeyen mesane kanseri tedavisinde biyolojik tedavi gibi tedavi yöntemleri gereken durumlarda uygulanabilir.

Mesane hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Mesane taşı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Kadınlarda idrar kaçırma nedenleri ve tedavisi
  3. Sistit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Erkeklerde idrar kaçırma nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Çocuklarda vezikoüretral reflü neden olur
  6. İdrardan kan gelmesinin nedenleri ve tedavisi
  7. İdrar yolu enfeksiyonları neden olur

2 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git