Endokrinolojik Hastalıklar ve Tedavileri

Merkel Hücreli Tümör – Karsinom Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Merkel hücreli karsinom, 60 yaşın üstündeki insanlarda, güneşe maruz kalmış deri bölgelerinde oluşan nadir ve genellikle baş-boyun bölgesinde gelişen kanserli deri tümörüdür.

Merkel hücreli karsinom, 60 yaşın üstündeki insanlarda, güneşe maruz kalmış deri bölgelerinde oluşan nadir ve genellikle baş-boyun bölgesinde gelişen kanserli deri tümörüdür. Bu tümör deri derinliklerinde sinir uçlarına yakın bulunan Merkel hücrelerinden kaynaklanır. Bu hücreler sinir uyarılarını tetikleyen hormonları üreten nöroendokrin sistemin bir parçası olduğu düşünülmektedir.

Merkel hücreli tümör kliniği ve belirtileri

Merkel hücreli karsinom (MHK) kronik güneş gören deri bölgelerinde, hızlı büyüyen (1-3 ay gibi bir zamanda büyüyen), sert, eritemli, tek ve parlak görünümlü nodül olarak ortaya çıkar. BBC (bazal hücreli karsinom) benzeri ülsere nodüle veya amelonotik melenom’a benzeyebilir.

Yerleşim yeri olarak en sık baş-boyun bölgesini tercih eder, bunu ekstremiteler ve gövde lokalizasyonu izler. Merkel hücreli tümör deri, ekstremiteler ve gövde dışında ağız mokuzası, larinks (gırtlak), özofagus (yemek borusu), serviks (rahim ağzı) ve vulvada da yerleşim gösterebilir.

Metastaz yapabilen potansiyel, olarak letal tümörlerdir. Hastaların %70’den fazlası lokal (bölgesel) hastalığa sahipken, %20’den fazlasında lenf nodu metastazı, %4 kadarında da uzak metastaz yaptığı saptanmıştır.

Merkel hücreli tümör teşhisi

Tanı hastanın klinik muayenesi, insizyonel tümör biyopsisi ile konulur ve ışık mikroskopisinin yanında immünohistokimyasal boyamalar da kullanılır.

Merkel hücreli tümör’ün spesifik olmayan (hastalığa özgül olmayan) klinik özellikleri olduğu için ayırıcı tanısında bazal hücreli karsinom, amelonotik melenom, skuamöz hücreli karsinom, ter bezi tümörleri, pyojenik granülom, anjiyosarkom ve kutanöz lenfomalar gibi pek çok tablo göz önünde bulundurulur.

Tanı sırasında hastaların bir kısmında lenf nodu metastazı ve uzak metastaz olabileceği için her hastaya lenf nodu incelemesi ve sistem taraması yapılması gerekir.

Merkel hücreli tümör tedavisi

Kanser ilk olarak geniş lokal cerrahi ile tedavi edilir, fakat metastaz (kanser hücrelerinin vücudun diğer bölümlerine yayılması) olabilir. Bu durumda radyoterapi veya kemoterapi verilebilir.

Adjuvan radyoterapinin bölgesel nüks etme oranlarını azalttığı, hastalıksız sağ kalım oranlarını arttırdığı gösterilmiştir.

Metastatik Merkel hücreli karsinomda tekli veya çoklu kemoterapi rejimleri kullanılmaktadır.

İmmünoterapi ve diğer hedefe yönelik tedaviler ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Benzer sağlık yazıları

  1.  Bazal hücreli karsinom nedir
  2. Adenokarsinom nedir
  3. Vipoma nedir ve neden olur
  4. Malign melanom nedir
  5. Kanser nedir ve neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git