Hastalıklar ve Tedaviler

Menoraji – Aşırı Adet Kanaması Nedir ve Neden Olur?

Menoraji, menstruasyon sırasında aşırı kan kaybıdır.

Menoraji nedir?

Menoraji, menstruasyon sırasında aşırı kan kaybıdır. Menoraji denilen durumda adet kanamaları düzenli aralıklarla olur, ancak fazla miktarda kanama şeklinde ve/veya 7 günden uzun süren kanama şeklinde oluşur. Normal bir menstrüel siklus 28+7 gün, kanama 4+2 gün sürer ve ortalama kan kaybı 40+20 ml’dir. Menoraji durumunda ise bir siklusta 80 ml’den fazla kan kaybı olabilir. Bazı kadınlar bir siklusta 400 ml’ye kadar kan kaybedebilirler, bu da kaybedilen toplam sıvının 1 litreden fazla olabileceğini göstermektedir.

Menoraji için risk faktörleri

Menoraji ile ilişkili bazı risk faktörleri bulunmakta ve hastalık riskini arttırabilmektedir. Ancak bu faktörler henüz tam olarak netliğe kavuşmuş değildir.

Menoraji ile ilişkilendirilen risk faktörlerine gelince; 

 • Yaş
 • Doğum sayısı
 • Vücut ağırlığı
 • Sigara kullanımı
 • Aile öyküsü, bunlar gibi risk faktörleri sayılabilir.

Menoraji nedenleri

Menstruasyonu kontrol eden östrojen ve progesteron hormonlarının dengesizliğine bağlı oluşabilir. Bu dengesizlik endometrium (rahim içini döşeyen tabaka) kalınlığının artışına neden olur.

Diğer nedenleri sıralayacak olursak;

 • Uterusu (rahim) etkileyen fibroidler
 • Polipler
 • Pelvik enfeksiyonlar
 • Pelvik arteriyovenöz malformasyon
 • Bazı sistemik hastalıklar (örn. hipotiroidizm, von-Willebrand hastalığı, kanama bozuklukları, diyabet, obezite, kronik böbrek ve karaciğer hastalıkları, sistemik lupus eritematozus gibi)
 • Nadiren rahim kanseri (uterus kanser)
 • Bakırlı rahim içi araç
 • Antikogülan tedavisinde aksama, bunlar gibi nedenler sayılabilir.

Menoraji teşhisinde kullanılan yöntemler

Anamnez: Menoraji tanısında hastanın öyküsünün (anamnezinin) detaylı alınması çok önemlidir. Anamnezde kanama paterninin detaylı sorgulanması, ailesel kanamalı hastalıkların olup olmadığının sorgulanması, hipotiroidizme yönelik belirtilerin olup olmadığının sorgulanması, hastanın kanamaya eşlik eden başka şikayetlerinin varlığı gibi sorgulamalar yapılır.

Kanama miktarının ölçülmesi: Pedlerin toplanarak alkalin hematin testinin yapılması, hastanın kanama sırasındaki yakınmalarının dikkatlice sorgulanması gibi yöntemler uygulanır.

Fizik muayene: Karın muayenesi, jinekolojik muayene, smear testi gibi uygulamaları içerir.

Laboratuvar testleri: Anemi ve demir eksikliğinin araştırılması, tam kan sayımı, von Willebrand hastalığının araştırılması, gebelik testi, tiroid fonksiyon testleri gibi laboratuvar testlerini içerir.

Görüntüleme yöntemleri: İlk basamak olarak ultrasonografi (abdominal ultrasonografi, vajinal ultrasonografi, doppler ultrasonografi) kullanımı, endometriyum kanseri düşünülen olgularda histeroskopi ve eş zamanlı olarak biyopsi yapılması, Manyetik rezonans görüntüleme gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Menoraji – aşırı adet kanaması tedavisi

Menorajinin tedavisi nedene bağlıdır. Tedavi, nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar, kan pıhtılaşmasını etkileyen ilaçlar, küçük miktarda progestojen salgılayan IUS (intrauterin sistem) leri içerebilir. Menoraji endometrial ablasyon, arteria uterina ablasyon, myomektomi veya histerektomi gibi cerrahi girişimler ile de tedavi edilebilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Adet kanaması nedir ve neden olur
 2. Adet düzensizliği nedenleri ve tedavisi
 3. Adet görmeme (amenore) neden olur
 4. Yumurtlama olmadan adet olur mu
 5. Adet sancısı tedavi edilir mi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git