Cerrahi Operasyonlar

Menisektomi Nedir? Menisektomi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Menisektomi, hemen her zaman dizde hasarlı menisküsün (kıkırdak disk) tamamının veya bir parçasının cerrahi işlemle çıkartılmasıdır.

Menisküs, çeşitli eklemlerde bulunan yarımay şeklinde kıkırdak disk. Diz ekleminde iki adet menisküs, el bileğinde  ve çenedeki temporamandibuler eklemlerde birer adet menisküs vardır. Menisküsler ligamanlar tarafından yerinde tutulur ve diz hareketlerinde sürtünmeyi engeller, ekleme gelen yükleri azaltarak kıkırdak yapısının korunmasını sağlarlar.

Günümüzde meniküs yırtığının cerrahi tedavisi sıklıkla artroskopik olarak yapılmaktadır. Menisküs yırtığında yapılacak cerrahi teknik yırtığın bulunduğu yere göre değişmektedir. Örneğin kanlanmanın fazla olduğu periferik yırtıklarda tamir gerekliliği vardır, kanlanmanın olmadığı santral yırtıklarda ise tedavi menisektomidir. Menisektominin miktarı ise yırtığın boyutu ile ilişkilidir.

Menisküs Yırtığı Çeşitleri

Menisektomi nedir?

Menisektomi, hemen her zaman dizde hasarlı menisküsün (kıkırdak disk) tamamının veya bir parçasının cerrahi işlemle çıkartılmasıdır.

Menisektomi neden yapılır?

Menisektomi dizin kilitlenmesine sebep olan hasarlı menisküse uygulanır. Belirtileri düzeltir ve eklemde erken osteoartrit riskini önler.

Menisektomi gerektiren durumlar:

 • Damarlanmanın az olduğu santral avasküler bölge yırtıklarında,
 • Vasküler zondaki fakat yaralanmanın menisküs cisminde ileri düzeyde hasar oluşturduğu yırtıklarda,
 • Horizontol yırtıklarda,
 • Flep tarzı yırtıklarda,
 • 3 mm’den büyük radyal yırtıklarda,
 • Tamir yapılmasına rağmen iyileşmeyen yırtıklarda,
 • Kompleks yırtıklarda.

Üstte sıraladığımız menisküs yırtıkları olan hastalar, genelde menisetktomi için adaydır. 

Menisektomi nasl yapılır?

Hasarı tespit etmek için artroskopi (küçük kesiden ekleme yerleştirilen alet görüntüleme) ile yapılır. Artroskoptan geçirilen aletle hasarlı alan çıkarılabilir. Alternatif olarak menisküs patellanın (diz kapağı) yanına yapılan kesiden de çıkartılır. 

Menisektomi şekilleri ve tekniği

Menisküs eksizyonları, alınan menisküs miktarına göre 3’ayrılmıştır:

1) Parsiyel menisektomi: Parsiyel menisektomide sadece serbest olan menisküs parçası eksize edilir.

2) Subtotal menisektomi: Subtotal menisektomide yırtık tipinden ve uzanımından dolayı menisküsün bir kısım periferik kenarı da eksize edilir.

3) Total menisektomi: Total menisektomide menisküs tamamıyla çıkarılmaktadır. Bu işlem genelde yırtığın çok geniş olduğu ve menisküs içi hasarlanmanın ya da ayrılmanın olduğu durumlarda yapılmaktadır. Periferik ayrılma tespit edilirse ve meniküsler kurtarılabilecek durumda ise total menisektomi yerine tamir yapılması daha uygun olabilir.

Sıklıkla parsiyel menisektomi subtotal ve total menisektomiye tercih edilir. Sağlam ve dengesi yerinde bir menisküs parçasının eklemin ilerideki fonksiyonları ve stabiletisi açısından önemli katkıları olabilmektedir. Total menisektomi sonrası ise stabilitede azalma, hatta bağlarda da sorun varsa bu stabilitede daha fazla azalma oluşabilmektedir.

Artroskopi sırasında hangi tip menisektomiye gerek kalacağının anlaşılabilmesi için yırtık, bir prob yardımıyla kontrol edilerek sınıflandırılır. Menisektomi işleminde amaç, hareketli menisküs parçalarını uzaklaştırıp dengeli ve stabil bir menisküs elde etmeye çalışmaktır.

Artroskpik menisektomi sonrası iyileşme süreci nedir?

Artroskopik menisküs cerrahisinden sonra hastaların normal yaşantılarına dönmeleri yapılan ameliyat tipine göre farklılık göstermektedir.

Örneğin;

Artroskopik menisektomi denilen, menisküsün yırtılan kısmının çıkarılması işleminden sonra hasta ameliyatın ertesi günü, ancak birkaç gün bacağa yük vermeden koltuk değneği veya yürüteç yardımıyla ayağa kalkabilmekte ve 3-4 hafta içinde normal aktivitelerine dönebilmektedir.

Menisküs dikişi yapılan menisektomi ameliyatı sonrasında ise 3-4 hafta kadar koruma gerekmektedir. Bu hastaların normal yaşantılarına dönüş süresi 2-3 ayı bulabilir.

Menisektomi ameliyatı geçiren hastanın ne kadar sonra ayağa kalması gerektiğini, bu süreçte bacağını nasıl pozisyonda tutması gerektiğini ve ne kadar süre koruması gerektiğini, ne kadar zaman sonra günlük yaşamına dönmesi gerektiğini hastanın doktoru karar verecektir. Bu nedenle menisektomi ameliyatı olan hastalar doktorlarının tavsiyelerini uymalıdırlar ve bunun dışında herhangi bir uygulama yapmamalıdırlar.

İyileşme süreci sonunda dizi normal hareketliliğini kavuşturmak için fizik tedavi ve rehabilitasyon gerekecektir.

Menisküs tamiri sonrası diz ekleminde ortaya çıkan sorunlar

Diz eklemi, menisküsleri alındıktan sonra da normal fonksiyonlarını sürdürecektir. Bununla birlikte hayatın ilerleyen yıllarında dejeneratif değişiklikler oluşabilmektedir.

Yapılan menisektomi sonrasında, hastalarda uzun dönemde ortaya çıkan şikayetler birçok faktör ile ilişkilidir. Menisküsün ne kadarının alındığı, hangi yöntemle alındığı, menisektominin üzerinden ne kadar zaman geçtiği, hastanın normal kilosundan fazla olup olmadığı, cerrahinin deneyimi, diz içindeki diğer sorunlar ve radikülopatiler uzun dönemde menisektomi sonuçlarını etkileyebilmektedir.

Yapılan çalışmalar, menisektomi sonrası 3 ana değişiklikten bahsedilmiş ve bu değişikliklerin aynı anda beraberce görülebileceği gibi, tek başlarına da görülebileceklerini göstermiştir. Bu değişikliklerin ameliyattan sonra 3 ile 14 yıl arasında ortaya çıkabileceği bildirilmiştir.

Menisektomi sonrası dizde oluşan değişiklikler;

 • Menisektomi sonrası kalan dokuda veya dikilip iyileşen menisküs dokusunda yeniden yırtıkların oluşması,
 • Femur kondilinin kenarında distale uzanan anteroposterior bir çıkıntı oluşumu,
 • Kondilin eklem yüzeyinin periferik kısmının düzleşmesi,
 • Eklem aralığının daralması ve osteoartrit oluşumu gibi değişikleri içerebilir, fakat osteoartrit riski hasarlı menisküs yerinde kaldığında daha fazladır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Menisküs yırtılması neden olur
 2. Artroskopi nedir ve ne için yapılır
 3. Diz ağrısı neden olur
 4. Diz kireçlenmesi neden olur
 5. Makoplasty nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git