Enfeksiyon Hastalıkları

Meningokoksemi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Meningokok septisemi olarak da adlandırılan bu durum Meningococcus enfeksiyonu tarafından meydana gelen, akut, hayatı tehdit eden kan enfeksiyonudur.

Meningokoksemi nedir?

  • Meningokoksemi neden olur? Meningokok septisemi olarak da adlandırılan bu durum Meningococcus enfeksiyonu tarafından meydana gelen, akut, hayatı tehdit eden kan enfeksiyonudur.
  • Meningokoksemi belirtileri: Bu durum kontrol altına alınamayan meningokok menenjiti sonucu gelişir ve bu tür bir durumda kırmızımsı mor karakterli cilt döküntüsü sık görülür. Bu lezyonlar tüm vücutta görülebilir, hatta mukozalarda ve skleralarda da oluşabilir. Meningokoksemide görülen diğer belirtiler arasında kusma, bilinç bulanıklığı, kas ağrısı, huzursuzluk, baş ağrısı, iştahsızlık ve küçük çocuklarda tiz sesli ağlama sayılabilir.
  • Meningokoksemi teşhisi: Meningokoksemi tanısında hastanın klinik muayenesi ve muayene bulguları çok önemlidir. Ateş ve peteşi ile hastaneye başvuran hastalarda meningokok enfeksiyonları için araştırma yapılması önerilmektedir. Tam kan sayımı, formül, kan kültürü, üre, elektrolitler, boğaz kültürü gibi laboratuvar incelemeleri gerekir. Gereken durumlarda lomber ponksiyon işlemi, derideki döküntülerden biyopsi alınması gibi yöntemlerde kullanılır.
  • Meningokoksemi tedavisi: Meningokoksemi durumundan etkilenen kişiler acil hastaneye yatırılmalıdır. Bu hastalara yoğun bakımda antibiyotik tedavisi uygulanır. Meningokoksemi durumlarında hızlı teşhis ve erken tedavi hastada kalıcı bir hasar kalmaması için çok ama çok önemlidir.
  • Meningokoksemi komplikasyonları: Meningokoksemi şok, böbrek yetmezliği, deride bölgesel kayıplar, el ve ayak parmak kayıpları ve ölüme kadar gidebilen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda menenjit nedenleri ve tedavisi
  2. Menenjit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Ensefalit nedenleri ve tedavisi
  4. Hafıza kaybı nedenleri ve tedavisi
  5. Bakteriler ve hastalığa neden olan bakteriler

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git