Hastalıklar ve Tedaviler

Meningiom Nedir ve Neden Olur? Meningiom Belirtileri ve Tedavisi

Meningiom (menenjiom), meninkslerin (beyini saran zarlar) nadir görülen, çoğunlukla kanser olmayan (iyi huylu) tümörüdür.

Meningiom nedir?

Meningiom veya menenjiom, meninkslerin (beyini saran zarlar) nadir görülen, çoğunlukla kanser olmayan (iyi huylu) tümörüdür. Araknoid materden (orta zar) kaynaklanır ve pek çok vakada dura matere (dış zar) yapışır. Meningiomlar orta ve daha ileri yaş erişkinlerde görülmekle birlikte, çocuklarda da rastlanabilir. Orta yaş hastalar arasında belirgin olarak kadın cinsiyet ağırlıklıdır. Fakat meningiomun bazı tiplerinde kadın/erkek oranı eşit olabilir.

Meningiom tipleri

 • Meningotelial (sinsisyal)
 • Fibröz (fibroblastik) meningiom
 • Transizyonel (mikst) meningiom
 • Anjiomatöz meningiom
 • Mikrokistik meningiomlar
 • Sekretuar meningiom
 • Kordoid meningiom
 • Lenfoplazmositik
 • Metaplastik meningiom
 • Atipik menenjiom
 • Papiller meningiom
 • Anaplastik (malign) meningiom.

Meningiom nedenleri

Tümörün erişkin dönemde, kadınlarda daha çok görülmesi nedeni ile hormonal etkinin menenjiom gelişiminde rolü olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte diğer etkenler olarak, kafa travması, kronik subdural kanama irritasyonu, uzun süren kronik menenjit ve düşük dozda (diş röntgeni, saçlı derinin mikotik enfeksiyonuna uygulanan ışın) ve yüksek dozda (kanser radyoterapisi) gibi etkenlerin sorumlu olabileceği üzerinde durulmaktadır. Menenjiomların, nörofibromatozis ile birlikte görülmesi de etyolojik açıdan anlamlıdır. Bu nedenle nörofibromatozis tip 2 genetik bozukluğu ile ilişkili olabileceği de düşünülmekte ve bu konuda araştırmalar yapılmaktadır.

Meningiom belirtileri

Meningiom yavaş genişler ve belirti vermeden çok büyüyebilir. Radyolojik incelemelerin sayısının artması ve toplumun yaşlanmasından dolayı rastlantısal olarak meningiom görülme sıklığı artmaktadır. Klinik olarak yerleşim yerlerine ve bası yaptıkları yapılara göre nörolojik semptom ve bulgu verirler. Meningiomların birden çok tipi ve alt tipleri vardır.

Meningiomlarda görülen belirtiler: 

 • Baş ağrısı, baş dönmesi, denge bozukluğu
 • Bulantı, kusma
 • Kol ve bacaklarda güçsüzlük
 • Davranış bozukluğu, kişilik değişikliği
 • Kuvvet kaybı
 • Görme bozukluğu, göz kapağı düşmesi, gözlerde kayma
 • Konuşma bozukluğu
 • İşitme bozukluğu
 • Ense ağrısı
 • Yüzde his kaybı
 • Koku almada bozukluk
 • Unutkanlık
 • Bel ve boyun ağrıları.

Fakat tüm bu şikayetler, yerleşim yerlerine ve bası yaptıkları sinirlere göre değişmekle birlikte başka tip tümörlerde de görülebilir (meningiomlara özgü değildir).

Meningiom teşhisi

Meningiomlar yavaş büyüyen ve herhangi bir şikayete neden olmayabilen tümörler olduğu için teşhis koymak zor olabilir. Doktor hastada görülebilen şikayetleri başka bir hastalık ile ilişkili bulabilir. Tanıda hastanın öyküsünün alınması, nörolojik muayene ve sonrasında BT tarama (bilgisayarlı tomografi), MRG (manyetik rezonans görüntüleme) veya anjiogafi gibi teşhis yöntemleri kullanılır.

Kesin tanı ise, ameliyata karar verilirse ameliyatta alınan doku parçasının patolojik olarak incelenmesi sonucu konur.

Meningiom tedavisi

Sıklıkla cerrahi ile tam olarak çıkartılır. Cerrahinin amacı, hastada ek bir hasar yaratmaksızın tümörün tamamını çıkartmaktır. Ameliyat öncesinde, tümörü besleyen damarları dondurmak ve ameliyat sırasında oluşabilecek kanamayı durdurmak için, nöroradyoloji ekibi embolizasyon işlemi uygulayabilir.

Ameliyat sonrası patoloji sonucu kötü huylu olduğu tespit edilen hastalarda radyoterapi tedavisi de gerekebilir. Kemoterapi/hormon tedavisi, meningiom tedavisinde nadir uygulanan bir yöntemdir.

Sonuç olarak; meningiomlar, sık görülen, genellikle iyi huylu, yerleşim yerine göre belirti ve bulgu veren, cerrahi olarak tedavi edilebilir tümörlerdir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Beyin tümörleri neden olur
 2. Medulloblastom neden olur
 3. Nörofibromatozis neden olur
 4. Nöroblastom neden olur
 5. Baş dönmesine neden olan hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git