Hastalıklar ve Tedaviler

Meme Kanseri Tedavisinde Kemoterapi ve Radyoterapi Tedavisi

Kemoterapi, özellikle kanserli hücreleri öldüren ve onları ortadan kaldıran ilaçlar ile tümörün tedavi edilmesidir. Son yıllarda kemoterapide bir çok ilaç kombinasyonları ve tedavi şemaları söz konusudur. Meme kanserinin tedavisinde kemoterapide son yıllarda çok önemli gelişmeler olmuştur. Eskiden her meme kanserli hastaya standart tedavi uygulanır iken, son yıllarda hastaya özgü tedaviler uygulanmaktadır. Yani hastanın tümörünün özelliklerine göre hangi ilaca daha duyarlı olduğu, hangi ilacın daha etkili olabileceğine bakılarak ona göre tedavi şeması düzenlenir.

Meme kanserinde uygulanan kemoterapi tedavisi

Kemoterapi, özellikle kanserli hücreleri öldüren ve onları ortadan kaldıran ilaçlar ile tümörün tedavi edilmesidir. Son yıllarda kemoterapide bir çok ilaç kombinasyonları ve tedavi şemaları söz konusudur. Meme kanserinin tedavisinde kemoterapide son yıllarda çok önemli gelişmeler olmuştur. Eskiden her meme kanserli hastaya standart tedavi uygulanır iken, son yıllarda hastaya özgü tedaviler uygulanmaktadır. Yani hastanın tümörünün özelliklerine göre hangi ilaca daha duyarlı olduğu, hangi ilacın daha etkili olabileceğine bakılarak ona göre tedavi şeması düzenlenir.

Bazı özel ilaçlar hort denilen bir gen ekspresyonu olan olgularda, bunun an antidotu olan ilaçlar vardır. Özellikle hort gen ekspresyonu olan olgularda kullanılan ilaçlar bulunmaktadır ve bu ilaçlar hastalarda bir sene boyunca kullanılmaktadır. Aynı zamanda son yıllarda geliştirilen başka tedavi modaliteleri (biçimleri) de vardır ve hastanın tümörü öncelikle detaylı bir şekilde incelenerek, hangi ilacın bu hasta için en uygun olduğu seçilip ona göre tedavi şeması kemoterapi olarak uygulanmaktadır

Meme kanserinde uygulanan radyoterapi tedavisi

Radyo terapi tedavisi, cerrahi gibi lokal bir tedavi yöntemi olup, tümörün meydana çıktığı bölgede hastalığın tekrarlamasını önleme amacı ile uygulanmaktadır. Meme kanserinin cerrahi tedavisinde bilindiği üzere, bir koruyucu meme cerrahisi, birde mastektomi denilen memenin tamamının alındığı cerrahi tedavi işlemi uygulanmaktadır. Koruyucu cerrahi denilen memenin sadece bir bölümünün alındığı kadınlarda radyoterapi cerrahi tedaviye eklenti olarak yapılmaktadır.

Burada radyoterapi yapılma amacı, memenin içinde kalmış başka kanserli hücreler kaldı ise bunları da yok ederek, bu memenin içinde daha sonra meme kanserinin üremesini engellemek için radyoterapi uygulanır. Son yıllarda radyo terapide çok önemli gelişmeler olmuştur. Eskiden radyoterapinin yan etkilerinden çok korkulur iken, son yıllarda bu cihazların gelişmiş olması sayesinde bu yan etkilerden hastaların korunması söz konusudur. Bunların dışında ameliyat esnasında uygulanan tek dozluk radyoterapi teknikleri sayesinde daha kısa süre içerisinde meme tümörünün tekrar gelişmesi önlenebilir.

Meme kanserinde uygulanan hormonoterapi tedavisi

Hormonoterapi tedavisi

Hormonoterapi tedavisi

Meme kanserinde hormonal tedavimeme tümörleri hormona duyarlı olan hastalarda yapılmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra alınan tümörler analiz yapılır ve çıkarılan tümörün hormona duyarlı olup, olmadığı bakılır ve östrojen reseptörleri ve progesteron reseptörleri denilen hormon reseptörleri eğer pozitif çıkar ise bu gruptaki hastalara hormonoterapi uygulanır. Hormonoterapi de son yıllarda kullanılan iki tür tedavi yöntemi vardır ve bir tamoksifen grubu ilaçlar ve ikincisi de aromataz inhibitörleridir. Birde adet gören kadınlarda adet kesici yumurtalıkların fonksiyonlarını durdurucu tedaviler uygulanmaktadır.

Bu tedaviler kemoterapi tedavisinden sonra ya da hastada kemoterapiye gerek yok ise sadece hormonoterapi destekleyici tedavi olarak uygulanabilir. Bu tedaviler genelde beş yıl veya bazı özel durumlarda ilaçları değiştirmek sureti ile bu tedavi süresi daha uzun sürebilir. Örneğin bir ilaç iki sene uygulanır iken, ardından diğer ilaç beş sene verilebilir ve bazende bir ilaç beş sene verildikten sonra ilave edilip tekrar üç sene daha verilebilir. Yani kombinasyonlar yapılabilir. Ama standart olarak yapılan tedavi süresi beş yıl sürmektedir.

Meme kanseri tedavisinde başarı oranı nedir?

Meme kanserinin evresi, meme kanseri tedavisindeki başarı oranını oldukça etkilemektedir. Örneğin son yıllarda sıfır evrede, yani in situ evrede yakalanan meme kanseri tedavisinde başarı oranı yüzde yüze yaklaşmış iken, birinci evredeki meme kanserinde de yine beş senelik tedavinin başarı oranı yüzde seksen veya doksan civarıdır. Meme kanserinin evresi ilerledikçe tedavideki başarı oranı, beş yıllık yaşam oranları giderek azalmaktadır.

Bu yüzden erken evrede yakalanan, meme kanseri başarı oranlarını yüzde yüze kadar çıkarmaktadır. İkinci evredeki meme kanserinin başarı oranı yüzde altmışlar da olup, üçüncü evrede yüzde elli civarına düşmektedir. Burada anlaşılan, meme kanserinde hastalığın evresi ilerledikçe başarı oranının azaldığı görülmektedir. Bu nedenle 35-40 yaşlarından sonra meme kanseri taramalarını ve evde kendi yapabileceğimiz meme muayenesini öğrenip, ihmal etmemek erken tanı için oldukça önem taşımaktadır.

Meme kanseri nedir?Kadınlar kendi memelerini nasıl muayene ederler?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git