Cerrahi Operasyonlar

Meme Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Meme kanseri cerrahisinde uygulanan iki yöntem vardır. Birincisi koruyucu meme cerrahisi denilen hastalıklı dokunun çevresindeki sağlam doku ile birlikte çıkarıldığı yöntemdir. Diğer yöntem ise memenin tamamının alındığı yöntemdir. Memenin tamamının alındığı cerrahi yönteme mastektomi adı verilir ve bu yönteminde farklı tipleri bulunmaktadır. Örneğin, memenin tümünü meme başı ile çıkardıktan sonra göğüs duvarının tamamen düz kalması şeklidir.

Meme kanseri cerrahisinde uygulanan yöntemler

Meme kanseri cerrahisinde uygulanan iki yöntem vardır. Birincisi koruyucu meme cerrahisi denilen hastalıklı dokunun çevresindeki sağlam doku ile birlikte çıkarıldığı yöntemdir. Diğer yöntem ise memenin tamamının alındığı yöntemdir. Memenin tamamının alındığı cerrahi yönteme mastektomi adı verilir ve bu yönteminde farklı tipleri bulunmaktadır. Örneğin, memenin tümünü meme başı ile çıkardıktan sonra göğüs duvarının tamamen düz kalması şeklidir.

Bunun dışında deri koruyucu mastektomi, günümüzde deri koruyucu mastektominin de biraz daha ileri teknik ile meme başını da aynı yöntem ile yapılan deri koruyucu mastektomi tipleri bulunmaktadır. Memenin iç kısmı tamamen alındıktan sonra yani meme dokusu tamamen boşaltıldıktan sonra aynı seansta yerine bir meme protezi yerleştirilerek hastaların ameliyat bitiminde yeni bir göğüsle ayılmaları işlemidir. Eskiden meme kanseri cerrahisinde göğüs duvarı da alınmaktaydı. Fakat yapılan klinik çalışmalar sonucu memenin tamamının alınmasının bazı durumlar dışında gerek olmadığı ve günümüzde uygulanan meme koruyucu cerrahi tedavisinde ise genelde onkoplastik cerrahi yaklaşımı uygulanır.

Yani burada tümörlü ve kanserli dokuyu çıkarma işlemi yapılırken, çevredeki sağlam doku ile beraber memenin şeklininde mümkün olduğunca bozulmamasına çalışılır. Bazen çok erken evre meme kanseri hastası kadınlarda da memenin tamamı alınabilir. Meme kanserinin içerideki tek bir noktadan değilde, bir çok yerde tıptamultisentrik denilen,(çok merkezli) meme kanserlerinde erken evre meme kanseri bile olsa bu durumda memenin yine tamamı alınabilir. Bazı durumlarda da tümör çok büyük olabilir veya meme cildini tutmuş olabilir ve bu gibi olgularda öncelikle kemoterapi ile tümörü küçültme tedavisi yoluna gidilir ve tümörü küçültmede başarılı olunur ise bu durumda yine memeyi koruma tercih edilir. Fakat iltihabi tip, meme kanserlerinde kemoterapi ile tümör küçültülmüş olsa bile meme alınabilir.

Meme kanseri ameliyatı sonrası

Ameliyat sonrası hastanın memesinin görüntüsünde şikayet etmeyeceği bir görüntü sağlamak için gerekli teknikler kullanılır. Meme ameliyatı sonrası hastalarda çok fazla sıkıntı olmadığı gibi, hastalar özel bir durum olmadığı taktirde bir gün sonra taburcu olabilirler. Fakat protez yapılan ameliyatlar da hastalar hastanede 2-3 gün kalabilirler. Meme kanseri ameliyatlarında memenin tamamının alınması söz konusu olabilir ya da olmayabilir. Memenin alınması durumunda hasta tercih eder ise aynı seansta meme protezi takılabilir.

Ameliyattan sonra meme kanserinin tekrarlama riski olduğu gibi,özellikle bu risk ameliyatın yapıldığı bölgede koruyucu meme kanseri ameliyatı yapılmış ise aynı memede tekrarlayabilir. Ayrıca, meme kanseri ameliyatı geçirmiş bir kadında diğer memesinde meme kanseri görülme oranı normal kadınlardan daha fazladır. Memesinin tamamı alınmış kadında bile göğüs duvarında meme kanseri oluşma riski bulunmaktadır. Koltuk altında, lenf bezlerinde veya vücudun başka organlarında meme kanseri tekrarlayabilir.

Meme kanseri geçiren bir kadında bu hastalığın tekrarlayabileceği olasılığının olduğu bilinmesi gereken bir durumdur. Özellikle en önemli kontrol edilmesi gereken bölgeler ameliyatın yapıldığı meme, diğer meme ve bu bölgedir. Çünkü bu bölgelerde lokal tekrarlama olabilir veya ikincil meme kanseri ortaya çıkabilir. Bu gibi oluşumların erken tanısı çevre organlara yayılmış tümörden (metastazdan) daha önemlidir. Bunlar erken yakalandığı taktirde yine lokal bir işlem ile hastayı bu durumdan kurtarmak mümkün olabilir. Bu nedenle meme kanseri geçirmiş veya meme kanseri riski yüksek olan kadınların meme sağlığını korumaları açısından kontrollerini düzenli yaptırmaları çok önemlidir.

Meme kanseri nedir?Erkeklerde meme kanseri olur mu?

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git