Hastalıklar ve Tedaviler

Meme Biyopsisi Nedir? Meme Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Meme biyopsisi gereken durumlarda memenin bir bölümünden doku örneği alınır ve bu örnek mikroskopik yöntemler eşliğinde patoloji uzmanları tarafından incelenir. Mamografi, ultrasonografi veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinde her hangi bir kitle ve sertlik tespit edildiğinde, bu şüpheli bölgenin ne tür hücrelerden oluştuğu, meme kanseri hücreleri içerip içermediğini tespit etmek amacı ile yapılan tanı yöntemlerinden biridir. Şüpheli alan için cerrahi veya her hangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını, yapılacak işlemin cinsine ve genişliğine karar vermek için biyopsi yapılır.

Meme biyopsisi neden yapılır?

Meme biyopsisi gereken durumlarda memenin bir bölümünden doku örneği alınır ve bu örnek mikroskopik yöntemler eşliğinde patoloji uzmanları tarafından incelenir. Mamografi, ultrasonografi veya manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinde her hangi bir kitle ve sertlik tespit edildiğinde, bu şüpheli bölgenin ne tür hücrelerden oluştuğu, meme kanseri hücreleri içerip içermediğini tespit etmek amacı ile yapılan tanı yöntemlerinden biridir. Şüpheli alan için cerrahi veya her hangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını, yapılacak işlemin cinsine ve genişliğine karar vermek için biyopsi yapılır.

Meme biyopsileri görüntüleme yöntemlerinde tespit edilen şüpheli bölgelere yapılır ve bu şüpheli bölgeler elle yapılan muayenede kendini belli etmezler. Radyolojik yöntemlerin, ultrasonografi, mamografi ve manyetik rezonans yardımları ile görüntülenen şüpheli bölgeden geçmeden hastanın en az zarar göreceği şekilde yeteri kadar doku radyolog tarafından patolojik inceleme amacı ile farklı iğneler ile alınır. Histopatolojik tanı gerektiren bir durumda radyoloğun üstüne düşen görev, hastanın daha az zarar görmesi için en fazla bilgi edinebileceği biyopsi seçimini yapıp uygulamaktır.

Biyopsi türleri

Biyopsi türleri ince iğne aspirasyon biyopsisi, core turu cut biyopsisi, eksizyonel biyopsitel ile işaretlenen eksizyon meme biyopsisi türleridir.

İnce iğne aspirasyon biyopsisi : Genelde ultrasonografi rehberliğinde meme kistlerinin boşaltılması ve koltuk altı lenf nodlarının biyopsisi için tercih edilen biyopsi yöntemidir. Çok küçük olan veya meme içerisinde derine yerleşmiş kitlelerde bu tür biyopsi yapılır. Bu işlemin yapılış şekli, işlem başlamadan önce yapılacak bölgeye lokal anestezi yapılır ve sonrasında şüpheli olan bölgeye ince bir iğne yerleştirilip iğnenin ucuna enjektör takılarak bölgeden bir miktar sıvı çekilir ve bu sıvı patoloji uzmanı tarafından incelenir. Alınan örnek tanı için yeterli olmaz ise işlem tekrarlanabilir. Bu işlemin doğruluk oranı % 75-80 oranındadır ve uzman patolog tarafından incelenmediği taktirde yöntemin doğruluğu yetersiz kalabilir. Bu işlem sırasında iğnenin ucu ince olduğundan büyük bir kesik yapılmaz ve ağrı, kanama ve morarma gibi istenilmeyen yan etkileri de oldukça azdır.

Core tru-cut biyopsi si : Bu işlem 3-4 mm iğneler ve bir biyopsi tabancası yardımı ile gerçekleştirilir. Uygulama başladığında öncelikle iğne kitlenin kenarına yerleştirilip, tabancanın düğmesine basıldığında iğne kitlenin içine doğru fırlar ve oradan küçük bir parça koparıp geri gelir. İğne ile memeden çıkarılır ve alınan doku örneği bir çözelti içine konur. Bu işlem kitlenin farklı bölümlerinden doku örneği alınması için tekrar, tekrar birkaç defa uygulanır. Bu parçalar patolojiye gönderilir ve birkaç gün sonra tanı konulur. Bu yöntem uzmanlar tarafından yapıldığında doğruluk oranı % 85-90 civarındadır. Tru -cut biyopsi si meme kitlelerinin tanısında en sık kullanılan biyopsi yöntemidir.

Bu yöntem sırasında iğnenin ucu daha kalın olduğu için, ince iğne biyopsisine göre ciltte birkaç mm kesi yapılır ve yapılan kesi birkaç gün sonra kendiliğinden iyileşir. Bazen hastalarda hafif ağrı veya morarma olabilir iken, yinede ağrısız ve kolay bir işlem olarak bilinir. Tru-cut biyopsi sadece ultrasonografide tespit edilen kitlelerin tanısı için uygulanır. Çünkü küçük kitlelerde iğne kalın olduğundan yerleştirmek zordur.

Vakum biyopsisi : Memede izlenen bazı radyolojik bulguların histopatolojik tanısı için kullanılan biyopsi işlemidir. Tru-cut biyopsisine göre daha kalın ve bir defada daha fazla doku örneği alınmasında yardımcı olan ve iğneler ile yapılan biyopsi sisteminin genel adıdır. Biyopsi sırasında uygulanan vakum ile doku iğnenin içine doğru çekilir ve daha çok dokuyu bir defada almaya yarar. Bu sayede tanı olanağı daha fazla ve hatalı tanısı daha az olan doku örneği alınır. Vakum biyopsisi genelde ultrasonografide görülmeyen, tanı amacı ile daha çok dokunun istendiği mikrokalsifikasyon varlığında stereotaksik mamografi sistemleri rehberliği ile ya da yalnızca manyetik rezonans görüntülerinde rastlanan lezyonlarda MR rehberliğinde uygulanmaktadır. Ayrıca bu sistem sayesinde iyi huylu kitlelerin ameliyatsız şekilde tümünün çıkarılmasına yardımcı olarak yapılır.

Meme kanseri nedir?Memenin iyi huylu kitleleriMeme iltihabı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git