Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Membranoproliferatif Glomerulonefrit (MPGN) Nedir? Membranoproliferatif Glomerulonefrit Tedavisi

Membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN), hem membranöz hem de proliferatif değişikliklerin birlikte olması halidir. Genellikle ileri yaş grubu çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen ve kronik glomerulonefrit ve kronik böbrek yetmezliğine neden olan glomerulonefrit tipidir.

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT NEDENLERİ

Membranoproliferatif glomerulonefrit tip I MPGN, tip II MPGN, tip III MPGN gibi çeşitli tiplerde sınıflandırılır. Primer ya da sekonder olarak gelişebilir.

 • Tip I MPGN: Diffüz Membranoproliferatif glomerulonefrit olarak da isimlendirilir. Tipik olarak hipokomplementemik olup, hastaların önemli bir kısmında kanda dolaşan immun kompleksler saptanır. Sıklıkla sekonder olarak gelişir.
 • Tip II MPGN: Bu durum yoğun depozit hastalığı olarak da bilinir. Histopatolojik olarak lezyonlar tip I ile benzerlik gösterir, ancak kresent oluşumu daha belirgindir.
 • Tip III MPGN: Diğer tiplere göre daha nadir görülür ve birkaç tür varyantı vardır.

Sekonder membranoproliferatif glomerulonefrit nedenleri;

 • Sistemik lupus eritematozus , esansiyel kriyoglobulinemi gibi sistemik haslıklar,
 • Hepatit C, hepatit B, HIV, subakut bakteriyel endokardit, viseral apse ve lepra gibi enfeksiyonlar,
 • Kronik lenfositer lösemi, lenfoma, karsinomalar gibi malign hastalıklar,
 • Kompleman yetersizlikleri ve transplant glomerulopati gibi çeşitli nedenleri sayabiliriz.

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Membranoproliferatif glomerulonefritte; hipokomplementemi, bazal membran kalınlaşması ve hücre poliferasyonu söz konusudur. Nefrotik veya nefritik sendroma yol açabilir, her iki durum bir arada da görülebilir. Membranoproliferatif glomerulonefrit, tüm yaş gruplarındaki nefrotik sendromların yaklaşık %10’undan sorumludur. Genelde hafif düzeyde hipertansiyon gelişebilir, fakat bazen tip II’de hipertansiyon daha ciddi olabilir.

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT TEŞHİSİ

Hastalık, hastanın klinik muayene bulguları, laboratuvar testleri ve böbrek histopatolojisinin incelenmesi ile teşhis edilir.

Değişen derecelerde proteinüri görülebilir ve bu hastalarda böbrek fonksiyon testleri normal veya bozuk olabilir. Hastalığın kliniği diğer glomerulonefrit tipleriyle benzerlik gösterdiğinden kesin tanı için böbrek biyopsisi gereklidir. Aile öyküsü olanlarda genetik testler de yapılabilir.

MEMBRANOPROLİFERATİF GLOMERULONEFRİT TEDAVİSİ

Membranoproliferatif glomerulonefrit tedavisinde öncelikle sebebin netleşmesi son derece önemlidir. Tedavinin temelini proteinürinin azaltılması ve yüksek kan basıncı kontrolü oluşturur. Kortikosteroid tedavisi hakkında her ne kadar yeterli veri olmasa da, membranoproliferatif glomerulonefrit tedavisinde kortikosteroidler ana ilaçlardır. Kullanılabilen diğer ajanlar arasında immünsupresif diğer ajanlar, anti-trombositer ilaçlar, plazmaferez ve eksik kompleman düzenleyicilerinin replasmanı sayılabilir.

Sekonder membranoproliferatif glomerulonefrit tedavisi altta yatan hastalığın tedavisinin yapılmasını içerir. Çünkü böbrek bozukluğu altta yatan durumun tedavisiyle genellikle düzelir.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Membranöz glomerulonefrit nedir, neden olur
 2. Proteinüri nedir, neden olur
 3. Nefrotik sendrom nedir, neden olur
 4. Glomerulonefrit nedir, neden olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git