Alerjik Hastalıklar ve Tedavileri

Mast Hücresi Nedir? Mast Hücresi Nereden Köken Alır?

Mast hücresi veya mastosit, histamin ve heparin açısından zengin granüllere sahip bir hücredir.

Mast hücresi nedir?

Mast hücresi veya mastosit, histamin ve heparin açısından zengin granüllere sahip bir hücredir. Bağışıklık sisteminde önemli bir rolü vardır, özellikle alerji ve anafilaksi durumlarındaki göreviyle tanınır.

Mast hücreleri nereden köken alır?

Mast hücreleri kemik iliğinden köken alır ve dolaşıma öncü hücreler olarak girerler. Daha sonra değişik dokulara yerleşip, farklı mastosit hücrelerine değişirler. Vücuttaki dokularda, özellikle kan damarları ve sinirler yakınında bulunurlar. Dışarısıyla direkt temasın olduğu solunum ve sindirim sistemi ve deri gibi yüzeylerin altında yüksek sayıda bulunurlar. Mast hücreleri çeşitli kimyasal, fiziksel veya fizyolojik uyarılarla aktive olurlar. Aktive olduklarında sentezlemiş oldukları mediatörleri salgılarlar.

Mast hücrelerinin özellikleri

Mast hücreleri genellikle yuvarlak veya oval şekilde 10-30 μm çapındadır. Sahip oldukları salgı granülleri 0.3-2.0 μm çapındadır.

Mast hücreleri, bağışıklık siteminde ve kanda bulunan bazofil granülositlerine benzerler. Benzerliklerinden dolayı mast hücrelerinin yerleşmiş bazofil hücreleri olduğu varsayımı ortaya atılmıştır. Fakat daha sonraki incelemelerde elde edilen bulgular mast hücrelerinin kemik iliğinden köken aldığını göstermiştir. Bazofil hücreleri kemik iliğinden olgunlaşmış olarak ayrılırken mast hücreleri olgunlaşmamış şekilde ayrılırlar, mast hücreleri dokuların yanına yerleştikten sonra olgunlaşırlar, farklı olgun mast hücrelerinde farklılaşırlar.

İki tip mast hücresi tanımlanmıştır. Bağ dokularında bulunan mast hücreleri ve mukozal mast hücreleri. Mukozal mast hücrelerinin aktiviteleri T hücrelerine bağımlıdır. Bağ dokularında bulunan mast hücreleri çok sayıda bazofilik granüller içerir.

Mast hücreleri fagositoz yapar, antijen işler, sitokin üretir, vazoaktif madde salgılarlar. Fagositoz yaparak bakterileri öldürebildiği hakkında bilgiler olsa da bu etkisi fagositlere göre daha azdır.

Mast hücrelerinin hastalıklarda rolü nedir?

Mast hücresi alerjide önemli rol oynayan hücre tipidir. Alerjik cevapta antikorlar (alerjenleri durdurmak için immün sistemi tarafından üretilen hücreler) mast hücrelerine bağlanır. Hücreler boşalarak, çevre dokuda iltihabi yanıtı oluşturup alerji durumunun pek çok belirtisine neden olan histamin adı verilen kimyasal maddeyi salarlar.

Mast hücreleri ayrıca kazanılmış bağışıklık, doku tamiri, pıhtılaşma, fibrinoliz ve anjiogenez gibi durumlarda, paraziter enfeksiyonlarda da rol almaktadır.

Mast hücrelerinin hızla üremeleri ve birikmeleri durumuna mastositoz denir. Mastositoz kutanöz ve sistemik formlarda görülür.

Benzer sağlık yazıları

  1. Mastositoz nedir ve neden olur
  2. Hipersensitivite reaksiyonu nedir
  3. Alerji nedir ve alerji nasıl oluşur
  4. Alerjik astım nedenleri ve belirtileri
  5. Anafilaksi nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git