B

Yanak Kası Büyümesi (Masseter Kası Hipertrofisi) Nedir ve Neden Olur?

Benign masseter kas hipertrofisi (BMH), masseter kasın iki taraflı olarak ağrısız şişliği ile karakterizedir.

Benign masseter kas hipertrofisi (BMH), masseter kasın tek taraflı ya da genellikle iki taraflı olarak ağrısız (ağrı olabilir de) şişliği ile karakterize nispeten nadir görülen bir durumdur. Bu durum sıklıkla gençlerde (10-20 ve 25 yaşlar gibi) ortaya çıkabileceği gibi 40 ve üzeri yaşlarda da ortaya çıkabilir.

Benign masseter kas hipertrofisi nedenleri

BMH’nin nedenleri olarak organik ve non-organik etkenler sorumlu tutulmaktadır. Organik sebepler arasında diş kaybı nedeniyle tek taraflı çiğneme, konjenital arteriyovenöz fistül, temparomandibuler eklem bozuklukları ve lokal distoniler sayılabilir iken, non-organik sebepler arasında ise sık sık ve uzun süreli sakız çiğneme, gece veya gündüzleri diş gıcırdatma ve/veya diş sıkma, strese bağlı parafonksiyonel çene hareketlerini sayılabilir. Olguların büyük kısmında özellikle geceleri diş gıcırdatma  ve diş sıkma söz konusudur.

Benign masseter kas hipertrofisi kliniği ve belirtileri

Hastalarda genellikle masseter kas her iki tarafta da kemik sertliğinde, ağrısı olmayan kişilerde kare şeklinde yüz görünümü izlenir. Hastaların en önemli şikayeti, zaman zaman psikolojik sorunlara neden olabilen estetik görünümleridir.

Benign masseter kas hipertrofisi teşhisi

Fizik muayene bulguları ve hastanın diş sıkma öyküsü tanı koymada oldukça yardımcıdır. Tanıyı doğrulamak için radyolojik yöntemler (manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaması gibi yöntemler) kullanılır.

Benign masseter kas hipertrofisi bazı hastalıklar ile de karışabileceğinden bu hastalıklar ile ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Örneğin büyük tükürük bezlerinde (parotis gibi) tümör, lipom, iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) kas tümörleri, vasküler tümörler, benign veya malign mandibula tümörleri gibi hastalıklar ayırıcı tanı gerektirir.

Benign masseter kas hipertrofisi tedavisi

Benign masseter kas hipertrofisinin klasik tedavisi, kasın ağız içinden ve dışından girilerek belirli bir kısmının rezeke edilmesidir (kasın cerrahi olarak çıkarılmasıdır). Ancak cerrahi tedavinin dezavantajları botulinum toksinine göre daha fazla olduğu için, günümüzde genellikle botulinum toksini tedavisi tercih edilir.

Mandibula angulus bölgesinde aşırı kemik çıkıntıları olan hastalarda kemikte redüksiyon yapılması da gerekebilir.

Günümüzde bening masseter kas hipertrofisinin medikal tedavisinde botulinum toksini tip A uygulamaları oldukça sık uygulanan tedavi yöntemi olmuştur. Masseter botoksu 5-10 dakika süren ve ağrı hissedilmeyen bir uygulamadır. Diş sıkma botoksları arasında 3’er ay olması ve üç seanslık paketler şeklinde uygulanması önerilir. Her seans masseter kasını zayıflatarak diş sıkmanın dişler ve çene ekleminde oluşan harabiyeti bir miktar daha azaltır.

Benzer sağlık yazıları

  1. Diş sıkma ve diş gıcırdatma neden olur
  2. Temporomandibuler eklem disfonksiyonu neden olur
  3. Uyku bozuklukları neden olur
  4. Hipertrofi nedir ve neden olur
  5. Diş ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git