Hastalıklar ve Tedaviler

Mandibula (Alt Çene) Tümörleri Tipleri ve Tedavileri

Mandibula tümörleri primer ya da ekstramandibuler kökenli olabilir. Tümörler, genellikle ağızda ve yüzde şişlik, çenede ağrı, dişlerde sallanma bulguları ile veya tesadüfen diş muayenesi veya tedavisi sırasında saptanmaktadır. Mandibula tümörleri; kistik, inflamatuvar, gelişimsel veya travma sonrası kitleler olarak sınıflandırılabilir.

Mandibula tümörleri tipleri

Mandibula tümörleri benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olabilirler.

Mandibulada görülen tümör tipleri arasında ameloblastoma, schwannoma, osteoma, osteokondroma, miksoma, mandibula nörofibromu, doğumsal granüler hücreli tümör (konjenital epulis), mukoepidermoid tümörleri sayabiliriz.

Mandibula tümörleri nasıl teşhis edilir?

Muayene radyolojik yöntemler teşhiste oldukça yararlıdır, ancak muayene ve radyolojik inceleme ile lezyonun histopatolojik ayrımını yapmak çok mümkün olmadığından, genellikle kitle eksizyonu ve küretaj sonrasında patolojik incelemesi gereklidir. Bu yaklaşım sık görülen birçok iyi huylu tümör için tedavi anlamı da taşımaktadır, ancak kötü huylu tümörler için işlem biyopsisi değeri taşıyıp, tedavi yöntemi veya yöntemlerinin planlaması tekrar yapılır.

Mandibula tümörlerinin tedavisi

Mandibula tümörlerinde tedavi tümörün tipine, tam olarak yerleşim yerine ve yayılımına, iyi huylu veya kötü huylu olup olmasına göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bazı mandibula tümörlerinden örnek verecek olursak;

Mandibular ameloblastoma: Tedavide, cerrahi eksizyon ile küretaj sonrasında sıkı takip, ancak tekrarlayan olgularda daha radikal girişimler ve kemik grefti ile onarım gibi yöntemler uygulanabilmektedir.

Mandibula osteoması: Asemptomatik (belirti göstermeyen) osteomaların tedavisinde her zaman  cerrahi eksizyon gerekmeyebilir. Cerrahi yaklaşım aktif olarak büyüme eğilimi gösteren, büyük boyutlara ulaşarak estetik ve  fonksiyonel bozukluk yaratan tümörlerde gereklidir. Osteomalarda cerrahi yaklaşım lezyonun lokalizasyonuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Konjenital epulis: Kitlenin büyüklüğü ve bebeğin kliniğine göre operasyonun aciliyeti hastadan hastaya değişiklik gösterebilmektedir. Tedavi, kitle eksizyonu (tümörün cerrahi olarak çıkarılması) şeklinde yapılır. Eksizyonun birincil amacı bebeğin beslenme ve/veya solunum problemini çözmektir.

Mandibulanın mukoepidermoid tümörü: Bu tümörün temel tedavisi cerrahi eksizyondur ve en-blok rezeksiyon gerekir. Hastalığın gidişatı ve sonucunun daha iyi olması için operasyondan sonra radyoterapi önerilmektedir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git